Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

TK KN 17/12/1 JKW Wander i diuk Torped vs. Księstwo Sarmacji

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych

Re: TK KN 17/12/1 JKW Wander i diuk Torped vs. Księstwo Sarm

Postprzez PornoBotka 19 gru 2017, o 14:37

Wysoki Trybunale


1. Czy potwierdza Pan słowa JKW Regenta, iż był Pan osobą dokonującą implementacji skryptu SISS?

Potwierdzam że byłem pierwszą osobą dokonującą implementacji skryptu do ustalania aktywnych mieszkańców księstwa.

2 Czy jako osoba dokonująca implementacji skryptu SISS ma Pan wiedzę, kto odpowiada za to, że skrypt SISS odpowiedzialny za liczenie aktywności obywateli, oblicza ową aktywność w ujęciu dobowym, nie zaś w czasie rzeczywistym?


Nie pamiętam dokładnie. Zapewne ówczesny książę Jan Mikołaj brał udział w tego typu dyskusjach. Należy również mieć na uwadze optymalność tego rozwiązania. Skrypty do wyliczenia aktywności są dosyć "ciężkie" jako że muszą dla każdego mieszkańca, który logował się w ostatnim czasie przeliczyć różne poziomy aktywności i zwyczajnie nie udźwignęły by czasu rzeczywistego, jako że wywołanie skrypty trwa kilka minut.

2. Czy wie Pan, czy przyjęcie w/w sposobu liczenia aktywności przez SISS było kiedykolwiek przedmiotem ustaleń między twórcą skryptu lub osobą dokonującą jego implementacji, a właściwymi organami władzy państwowej (a jeśli tak, to proszę o wskazanie między jakimi i kiedy te ustalenia były podejmowane oraz przytoczenie treści tych ustaleń), czy może wynikało z indywidualnej decyzji tej osoby, co mogło być np. podyktowane praktycznymi względami, m.in. takimi jakie podał w podlinkowanej przez JKW Regenta dyskusji Wielmożny Gaulaiter Kakulski ?


Wysoki trybunale nie odpowiem na to pytanie, jako że nie pamiętam. Tak jak pisałem wcześniej prawdopodobnie ówczesny książę brał udział w tej dyskusji, ale nie postawię na szali swojego życia że tak było. Aspekty optymalności na pewno też były jednym z czynników decydujących.

Przytoczony komentarz Pana Kakulskiego dodatkowo pokazuje że w ten sam sposób działa algorytm od ponad 3 lat, jego działanie jest powszechnie znane (sam SISS w opisie o tym również informuje) i ani razu przez ten cały okres nie było ze strony organów państwowych w tym Sejmu jakichkolwiek zarzutów pod tym względem. .

3. Czy wie Pan, czy jakikolwiek organ władzy państwowej zgłaszał wątpliwości co do prawidłowości zastosowanego w SISS sposobu obliczania aktywności obywateli? Czy ma Pan wiedzę, czy problem ten był kiedykolwiek przedmiotem dyskusji lub debat - poza dyskusją przywołaną powyżej, wskazaną przez JKW Regenta?


Nie przypominam sobie takiej sytuacji, w przeciwnym wypadku na 99% algorytm by został zmodyfikowany.
(-) Jaśnie Oświecony Diuk-wicehrabia Magister Avril von Levengothon, Pierwszy Architekt Narodu (PAN) i Perła Monarchizmu Sarmackiego
Oświecony Szambelan Stowarzyszenia Błękitnej Łuny
Obrazek
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: TK KN 17/12/1 JKW Wander i diuk Torped vs. Księstwo Sarm

Postprzez VHS 19 gru 2017, o 15:13

Dziękuję świadkowi za odpowiedź na zadane pytania.

Jeśli strony mają pytania do świadka - zakreślam 24 godzinny termin do ich zadawania - w przeciwnym wypadku Trybunał postanowi o odesłaniu świadka.

Jednocześnie, jeśli strony nie mają dodatkowych wniosków formalnych, zakreślam stronom 2 dniowy termin, tzn. do dnia 21 grudnia 2017 r., na zajęcie końcowego stanowiska w sprawie. Ewentualnie, jeśli strony podtrzymują dotychczasowe stanowiska i nie chcą nic dodawać - Trybunał będzie wdzięczny za poinformowanie o tym.

Trybunał informuje o zamiarze zamknięcia rozprawy po upływie w/w terminu.

/—/ Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Vanderlei à la Triste von Hagsen de la Sparasan
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Dobry Obywatel
 

Re: TK KN 17/12/1 JKW Wander i diuk Torped vs. Księstwo Sarm

Postprzez piwniczak 19 gru 2017, o 15:17

Wysoki Trybunale,

nie mam pytań do świadka. Swoje stanowisko podtrzymuję. Wniosków formalnych nie planuję.
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: TK KN 17/12/1 JKW Wander i diuk Torped vs. Księstwo Sarm

Postprzez Daniel Chojnacki 19 gru 2017, o 15:42

Wysoki Trybunale, nie korzyatalbym z prawa do startu (ale zamierzam glosowac).
Daniel Chojnacki książę-senior, hrabia Przepadu
Avatar użytkownika
 

Re: TK KN 17/12/1 JKW Wander i diuk Torped vs. Księstwo Sarm

Postprzez Michal_Feliks 19 gru 2017, o 23:54

VAT napisał(a):
Mając na uwadze poniższą wypowiedź JKW Regenta:

christosza napisał(a):Ad. 4 Bierne prawo wyborcze uzyskałyby 4 osoby więcej (tj. 39 zamiast 35):
A0441 Defloriusz Dyman Wander
A5781 Mikołaj Torped
A7212 Jan Zaorski
A8208 Daniel Chojnacki


wzywam następujące osoby:

Defloriusza Dymana Wander (A0441); Mikołaja Torped (A5781); Jana Zaorskiego (A7212); Daniela Chojnackiego (A8208)

- do wypowiedzenia się, w terminie 2 dni, tj. do dnia 21 grudnia 2017 r., czy na dzień dzisiejszy są w stanie w sposób kategoryczny stwierdzić, czy w przypadku posiadania (hipotetycznie) biernego prawa wyborczego zamierzałyby ubiegać się o godność książęcą?


/—/ Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste


Wysoki Trybunale,

Odmawiam odpowiedzi na to pytanie, co więcej: wyrażam zniesmaczenie tym, że pytanie takie zostało przez Trybunał zadane.

Ochronie podlega czynne prawo wyborcze bez względu na to, czy w którymkolwiek momencie w ramach terminu określonego przepisami wnioskodawcy planowaliby zgłosić swoją kandydaturę, czy też zgłosić ją bez planu.

Istotne jest, czy organ zarządzający wybory uczynił to zgodnie z prawem - tylko to zagadnienie należy w toku tego postępowania wyjaśnić.

Przy okazji pragnę oświadczyć, że nie mam pytań do świadka (nie wypowiadam się za diuka Torpeda). W przepisanym terminie złożę końcowe stanowisko w sprawie.
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Avatar użytkownika
Dobry Obywatel
 

Re: TK KN 17/12/1 JKW Wander i diuk Torped vs. Księstwo Sarm

Postprzez MAP 21 gru 2017, o 15:23

Wysoki Trybunale,

Gdyby załącznik do postanowienia został sporządzony poprawnie w dniu zarządzenia wyborów - z całą pewnością zgłosiłbym swoją kandydaturę w elekcji. W obecnej sytuacji (biorąc pod uwagę wszystkie wydarzenia od czasu zarządzenia wyborów) - w przypadku uchylenia zaskarżonego postanowienia przez Trybunał, nie zdecydowałbym się na start.
Mikołaj Torped
UNIA TO POKÓJ
ROZPROSZENIE TO JEDNOŚĆ
IGNORANCJA TO SIŁA
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 

Re: TK KN 17/12/1 JKW Wander i diuk Torped vs. Księstwo Sarm

Postprzez Michal_Feliks 21 gru 2017, o 19:46

MOWA KOŃCOWA WNIOSKODAWCÓWWysoki Trybunale,

Wnioskodawcy podtrzymują żądanie pozwu, w szczególności: stwierdzenie niezgodności postanowienia o zarządzeniu wyborów Księcia zarówno z przepisami przywołanych ustaw, jak i Konstytucji Księstwa Sarmacji, usunięcie przedmiotowego postanowienia z porządku prawnego Księstwa Sarmacji, oraz nakazanie JKM Regentowi Księstwa Sarmacji ponownego ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów Księcia w terminie określonym przepisami.

Nie jest wystarczające dopisanie nazwisk osób poszkodowanych do spisu obywateli aktywnych zawartego w postanowieniu. Postanowienie pozostanie bowiem wadliwe, co może prowadzić do unieważnienia wyniku wolnej elekcji. Prawa wnioskodawców pozostaną zaś ograniczone; minął termin zgłoszenia kandydatur w wyborach, nadto każdy kandydat gotów do startu musi mieć zagwarantowany ten sam okres czasu na przeprowadzenie kampanii wyborczej.

W toku postępowania argumentacja wnioskodawców znalazła poparcie w przedstawionych dowodach. Wnioskodawcy wskazali, że rozumienie spornego brzmienia przepisu "ostatnich <tu okres czasu>" w polskim systemie prawnym jest sprzeczna z interpretacją przyjętą przez Koronę. Nie chodzi bowiem o okres liczony od jednostki czasu "ostatniej spośród minionych", jak chce Korona, a o czas liczony łącznie. Na dowód takiego rozumienia tego pojęcia wnioskodawcy przytoczyli przykłady z polskiego prawa zamówień publicznych i praktyki jego stosowania, Kodeksu Cywilnego czy prawa spadkowego. Przytoczono także przykład z tekstu publicystycznego autorstwa radcy prawnego. Korona nie wskazała przykładów przemawiających za jej interpretacją; wskazane jako argument prawo o stowarzyszeniach nie zawierało dyskutowanego sformułowania.

Żaden z przytoczonych w toku postępowania dowodów ani omawianych okoliczności nie obala na gruncie prawa żądania wnioskodawców.

Kwestia nieformalnych, nie zapisanych w powszechnie obowiązującym prawie ustaleń między twórcami systemu i metody zliczania aktywności a organami władzy państwowej nie ma związku ze sprawą. Takie ustalenia nie mogą naruszać praw zapisanych w Konstytucji i ustawach.

Znaczenia nie ma również historyczna praktyka stosowania spornego zapisu. Błędne jego stosowanie w przeszłości nie może uzasadniać godzenia w prawa gwarantowane wnioskodawcom.

Nie ma również znaczenia fakt, czy obywatele poszkodowani przez niewłaściwe zastosowanie prawa byliby gotowi skorzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego. Istotne jest tylko to, czy naruszona została możliwość skorzystania z tego prawa. Dodatkowo, niewłaściwe zastosowanie prawa przez Koronę rażąco ogranicza siłę głosu poszkodowanych, co prowadzi do wypaczenia wyniku wyborczego.

Wysoki Trybunale,

Każde wybory muszą zostać przeprowadzone w zgodzie z prawem i bez wątpliwości dotyczących zgodności z Konstytucją. W szczególności dotyczy to elekcji książęcej, wydarzenia o niezwykłej doniosłości, przesądzającego na lata o kształcie państwa. Księstwo Sarmacji jest państwem wyrosłym na fundamencie wolnościowym. Pierwszy artykuł jej konstytucji podkreśla cel państwa: to "ochrona, obrona i popieranie wolności w obrębie jego granic". Nie da się z tą zasadą pogodzić ograniczania praw wyborczych obywateli wobec wolnej elekcji. Nie da się z nią pogodzić butnego stosunku władzy do obywateli w postępowaniu administracyjnym. Prawa i wolności muszą być chronione, jeśli obywatele dowiodą swoich racji w postępowaniu sądowym. Wnioskodawcy swoje żądanie udokumentowali twardymi dowodami. Dlatego żądanie wniosku jest słuszne i uzasadnione.

(-)Defloriusz Dyman Wander
(-)Mikołaj Torped
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Avatar użytkownika
Dobry Obywatel
 

Re: TK KN 17/12/1 JKW Wander i diuk Torped vs. Księstwo Sarm

Postprzez Michal_Feliks 21 gru 2017, o 19:47

Nieformalnie zas: wnioskodawcy pragna podziekowac Trybunalowi za szybkie i sprawne procedowanie w przedmiotowej sprawie.
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Avatar użytkownika
Dobry Obywatel
 

Re: TK KN 17/12/1 JKW Wander i diuk Torped vs. Księstwo Sarm

Postprzez VHS 22 gru 2017, o 08:24

Bardzo dziękuję wszystkim stronom za zajęcie stanowisk i umożliwienie Trybunałowi sprawnego procedowania.

Zamykam rozprawę. Orzeczenie zostanie wydane po naradzie składu orzekajacego.

/—/ Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Vanderlei à la Triste von Hagsen de la Sparasan
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Dobry Obywatel
 

Re: TK KN 17/12/1 JKW Wander i diuk Torped vs. Księstwo Sarm

Postprzez VHS 30 gru 2017, o 08:31

Eldorat, 30.12.2017 r.


sygn. akt TK KN 17/12/12

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Postanowienie Trybunału Koronnego”
Trybunał Koronny w składzie:
ATK Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste , przewodniczący,
ATK Wojciech Hergemon,

rozpoznawszy w dniu 30 grudnia 2017 r., na wniosek Mikołaja Torped (A5781) i Defloriusza Dymana Wander (A0441), sprawę kontrolną o sygn. akt TK KN 17/12/12 w przedmiocie kontroli prawidłowości wydania przez Regenta Krzysztofa Czuguł-Chana Postanowienia Regenta Księstwa Sarmacji z dnia 10 grudnia 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów Księcia; uchylenie tego postanowienia i zobowiązania Regenta Krzysztofa Czuguł-Chana do powtórzenia czynności zarządzenia wyborów Księcia,

rozstrzygniecie

Trybunał nie doszukał się nieprawidłowości w działaniach Regenta Krzysztofa Czuguł-Chana w związku z wydaniem przez niego Postanowienia Księcia Sarmacji z dnia 10 grudnia 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów Księcia.

uzasadnienie

Na wstępnie należy przypomnieć, że ramach sprawy kontrolnej Trybunał kontroluje działalność innych organów władzy publicznej w zakresie zgodności z prawem owej działalności. W przypadku wykrycia naruszeń, Trybunał ma prawo unieważnić niezgodne z prawem postanowienie, decyzję, uchwałę czy inny, podobny akt organu i nakazać organowi podjęcie określonych działań, a nawet złożyć z urzędu członka organu, który przyczynił się do rażącego naruszenia prawa (art. 32c Konstytucji Księstwa Sarmacji).

W przedmiotowej sprawie wnioskodawcy - Mikołaj Torped (A5781) i Defloriusz Dyman Wander (A0441) - podnosili, iż Postanowienia Regenta Księstwa Sarmacji z dnia 10 grudnia 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów Księcia (zwane dalej: Postanowieniem) zostało wydane z naruszeniem prawa. Zdaniem wnioskodawców, przyjęta przez Regenta interpretacja art. 5 ust. 1 ustawy o obywatelstwie była niezgodna z art. 1 i art. 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji. Wnioskodawcy wywodzili, iż Regent nieprawidłowo zastosował intepretację zawężającą tego przepisu, bazująca dodatkowo na nieprawidłowym sposobie wyliczenia terminu wynikającego z art. 5 ust. 1 ustawy o obywatelstwie. W ocenie wnioskodawców działania Regenta naruszały zarówno bierne jak i czynne prawa wyborcze obywateli.

Odpowiadając na zastrzeżenia wnioskodawców, Regent Krzysztof Czuguł-Chan stwierdził, iż jego działanie było prawidłowe, zaś wydając sporne postanowienie opierał się na sposobie liczenia aktywności funkcjonującym w realiach Księstwa Sarmacji od długiego czasu i znajdujący odzwierciedlenie w algorytmie liczącym aktywność Sarmackiego Instytutu Statystyki Społecznej.

Główną osią sporu w ramach toczącego się postępowania było to, czy lista „WYKAZ AKTYWNYCH OBYWATELI” stanowiąca załącznik do Postanowienia została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Trybunał stwierdził co następuje:

Trybunał nie ma wątpliwości, iż wydając sporne Postanowienie, w tym - sporządzając wykaz aktywnych obywateli na dzień 10 grudnia 2017 r., stanowiący załącznik do Postanowienia - Regent Krzysztof Czuguł-Chan działał zgodnie z obecnie obowiązującym w Księstwie Sarmacji prawem.

Podstawę prawną wydania spornego postanowienia i sporządzenia listy aktywnych obywateli stanowiły: art. 2 ust. 2 pkt 4, art. 4 ust. 2 pkt 2 i art. 5 ust 2 pkt 3 ustawy Sejmu nr 154 Ordynacja wyborcza, a także art. 5 ust. 1 ustawy Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim. Zgodnie z tymi przepisami, w ciągu dwóch tygodni od opróżnienia tronu książęcego, Regent w drodze postanowienia zarządza wybory Księcia, przy czym postanowienie to musi zawierać wykaz aktywnych obywateli w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim. Wymóg ten koresponduje ściśle z normą określoną w art. 2 ust 2 pkt 4 Ustawy ordynacja wyborcza, zgodnie z którą wybranym na Księcia może być obywatel, który w chwili zarządzenia wyborów był aktywnym obywatelem w rozumieniu ustawy Ustawy o obywatelstwie sarmackim.

Kryteria nabycia statusu aktywnego obywatela określa art. 5 Ustawy o obywatelstwie sarmackim (dalej: Uos). Na gruncie przedmiotowej sprawy, kluczowe jest zaś brzmienie ust. 1 tego artykułu, zgodnie z którym „Aktywnym jest obywatel, który w okresie ostatnich 30 dni zamieścił wypowiedzi w formie artykułów lub komentarzy w serwisie internetowym Księstwa Sarmacji albo w jawnych działach Forum Centralnego, których suma wag jest nie mniejsza niż 20”.

Podstawową wątpliwością związaną z wyżej wskazaną dyspozycją, leżącą u podstaw przedmiotowego postępowania, było to, czy na podstawie art. 5 ust. 1 organ władzy publicznej, obliczając aktywność obywateli z ostatnich 30 dni, powinien brać pod uwagę również aktywność z dnia wydania postanowienia o zarządzeniu wyborów (a więc obliczać aktywność 'w czasie rzeczywistym', zgodnie z jej stanem na daną chwilę), czy może obliczać tą aktywność analogicznie do zasad wykorzystywanych przez algorytmy Sarmackiego Instytutu Statystyki Społecznej – a więc brać pod uwagę aktywność z ostatnich 'pełnych' 30 dni, bez uwzględniania aktywności w dniu, w którym wydawane jest postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów.

W ocenie Trybunału, wbrew stanowiskom prezentowanym w toku postępowania przez uczestników, Ustawa o obywatelstwie sarmackim nie daje jednoznacznej odpowiedzi na postawione wyżej pytanie. Norma zawarta w art. 5 ust. 1 Uos jest w tym zakresie ogólna, nieostra i na jej podstawie równie łatwo znaleźć logiczne argumenty za stosowaniem zarówno pierwszej jak i drugiej z wyżej wskazanych opcji interpretacyjnych.

Jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o prawidłowy sposób liczenia aktywności nie daje również przeprowadzenie skrupulatnej wykładni wyżej wskazanego przepisu, w tym odwoływanie się (w ramach wykładni celowościowej) do intencji ustawodawcy (tzw. działania „antysłupowego”). W tym miejscu, jedynie na marginesie, Trybunał zauważa, że opieranie się na tak odległych metodach wykładniczych byłoby zresztą wątpliwe pod kątem dbałości o prawa obywatelskie. Jak słusznie bowiem zaważają wnioskodawcy, Konstytucja Księstwa Sarmacji zakazuje ograniczania praw i wolności obywatelskich (a takimi są bez wątpienia prawa wyborcze) w drodze rozszerzającej interpretacji niejasnych norm prawnych.

Biorąc pod uwagę niejasną dyspozycję normy art. 5 ust. 1 Uos, kluczową kwestią dla rozstrzygnięcia przedmiotowej był funkcjonujący w realiach sarmackich od wielu lat zwyczaj – znajdujący swoje odzwierciedlenie zarówno w ugruntowanej praktyce działania władz jak i w wieloletnim respektowaniu tego zwyczaju przez mieszkańców Księstwa – zgodnie z którym przy obliczaniu aktywności obywateli na gruncie art. 5 ust. 1 Uos należy odwoływać się do określonej w art. 111 ust. 2 realnego Kodeksu cywilnego zasady mówiącej, iż przy obliczaniu terminu oznaczonego w dniach (w tym przypadku 30-dniowego), którego początkiem jest pewne zdarzenie (w tym przypadku – postanowienie o zarządzeniu wyborów), nie należy uwzględniać dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

Trybunał nie miał wątpliwości co do istnienia i prawnej doniosłości opisanego wyżej zwyczaju. Zwyczaj ten funkcjonuje w Sarmacji od co najmniej 4 lat. Jest on powszechnie znany i był stosowany przez ograny władzy publicznej przy okazji zarządzania kolejnych wyborów. Znajduje on również swoje odzwierciedlenie w funkcjonowaniu Sarmackiego Instytutu Statystyki Społecznej. We wskazanym wyżej czteroletnim okresie nigdy nie był kwestionowany – ani przez przedstawicieli władzy ani przez obywateli. Jego stosowanie znajduje swoje uzasadnienie w dbałości o optymalność funkcjonowania systemów informatycznych Księstwa Sarmacji. Jak wskazywał zeznający w sprawie świadek, skrypty do wyliczenia aktywności są dosyć "ciężkie", jako że muszą dla każdego mieszkańca, który logował się w ostatnim czasie, przeliczyć różne poziomy aktywności, a w związku z tym ‘nie udźwignęłyby’ czasu rzeczywistego, jako że wywołanie skryptu trwa kilka minut. W tym miejscu należy podkreślić, iż opisane wyżej okoliczności były powszechnie znane i akceptowane przez mieszkańców, czego dowodzi choćby przedstawiony w sprawie dowód.

Co istotne, świadomi występowania tego zwyczaju musieli być również wnioskodawcy – zarówno jako osoby sprawujące wielokrotnie najwyższe urzędy państwowe, jak również biorące wielokrotnie udział w kolejnych wyborach, w których zwyczaj ten znajdował zastosowanie.

Należy przypomnieć, iż zgodnie z art. 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji, prawo Księstwa Sarmacji stanowią, w hierarchii ważności: Konstytucja, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia, prawo samorządów terytorialnych na ich obszarze oraz normy prawa zwyczajowego.

Mając na uwadze powyższe, Trybunał nie ma wątpliwości, iż funkcjonujący przez lata w Sarmacji zwyczaj dotyczący wykładni art. 5 ust. 1 Uos, stanowiący swoistą normę interpretacyjną tego przepisu, stał się częścią systemu prawnego Księstwa Sarmacji i jako taki mógł być stosowany przez organy władzy publicznej – w tym przez Regenta Krzysztofa Czuguł-Chana przy podczas wydawania Postanowienia z dnia 10 grudnia 2017 r.

W tym miejscu Trybunał po raz kolejny podkreśla, iż przedmiotem postępowania w sprawie kontrolnej jest wyłącznie kontrola zgodności działalności organów władzy publicznej pod kątem zgodności z obowiązującym prawem, a więc weryfikacja, czy dane działanie organu władzy publicznej miało podstawę prawną, czy może takiej podstawy pranej było pozbawione. Na gruncie przedmiotowej sprawy, Trybunał nie miał wątpliwości, że wydając sporne postanowienie, Regent opierał się na obowiązującym systemie prawnym a jego decyzje mieściły się w ramach wyznaczonych przez ten system.

Podkreślić należy, iż rozpoznając sprawę kontrolną, Trybunał nie był uprawniony ani do kontroli zgodność aktów normatywnych (norm) niższego rzędu z aktami normatywnymi (normami) wyższego rzędu, ani też do ustalania powszechnie obowiązującej wykładni prawa. Obie wyżej wymienione kompetencje są bowiem zarezerwowane dla spraw ustrojowych.

W konsekwencji wyżej wskazanych ograniczeń, Trybunał nie był władny w toku przedmiotowego postępowania rozstrzygać w szczególności:

1) czy norma prawa zwyczajowego wskazująca na określoną interpretację art. 5 ust. 1 Uos jest zgodna z przytoczonymi przez wnioskodawców normami art. 1, 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji;

2) czy przepisy określające zasady zarządzania wyborów w zakresie w jakim uzależniają przyznanie biernego prawa wyborczego oraz uzależniają siłę głosu w wyborach od aktywności na dzień zarządzania wyborów – są zgodnie z art. 1, 2 i 3 Konstytucji Księstwa Sarmacji;

3) czy przepisy określające zasady zarządzania wyborów w zakresie w jakim przyznają jednej osobie (odpowiednio Księciu lub Regentowi) tak szeroką swobodę odnośnie decydowania o dacie początkowej zarządzenia wyborów, a tym samym, dają im pośrednio możliwość całkowicie uznaniowego decydowania o przyznaniu lub pozbawieniu danych osób biernego prawa wyborczego oraz wpływu na siłę głosu konkretnych osób w wyborach – są zgodnie z art. 1, 2 i 3 Konstytucji Księstwa Sarmacji.

O przyjęcie określonego sposobu liczenia aktywności, wynikającego z utrwalonego zwyczaju, nie wpływa - w odczuciu Trybunału - na prawa ani wolności obywatelskie, pod warunkiem oczywiście, iż stosowane zasady są jasne, równe dla wszystkich, powszechnie znane i niezmienne (z którą to sytuacją, zdaniem Trybunału, mieliśmy do czynienia w konkretnej sprawie), o tyle pewne wątpliwości mogą budzić kwestie nakreślone w punktach 2 i 3 powyżej – tj. uzależnianie przyznania biernego prawa wyborczego oraz siły głosu od posiadania statusu aktywnego obywatela akurat na dzień zarządzenia wybór, a także przyznanie jednoosobowemu organowi władzy publicznej tak szerokich uprawnień co do terminu zarządzenia wyborów.

Niezależnie od powyższego, Trybunał stoi na stanowisku, iż wyżej wskazane kwestie nie mogły być w sposób wiążący rozstrzygnięte w ramach sprawy kontrolnej i powinny być ewentualnie przedmiotem postępowania w sprawie ustrojowej. Nawet bowiem, gdyby Trybunał w toku tej sprawy próbował na nie odpowiedzieć, stanowisko Trybunału w tym zakresie nie miałoby mocy powszechnie wiążącej - ani w stosunku do prawodawcy, ani organów stosujących prawo, ani innych składów Trybunału – a tym samym nie dawałoby żadnych gwarancji, że – w sytuacji gdyby hipotetycznie rzeczywiście doszło do jakichś naruszeń - to nie będzie do nich dochodzić w przyszłości. Godziłoby to podstawowe wartości - zarówno w stabilność prawa jak i równość obywateli wobec prawa.

Trybunał nie znalazł jednocześnie podstawy prawnej do skorzystania z możliwości jaką przyznaje Trybunałowi art. 33 § 3 KppTK. Przede wszystkim, wobec dwuosobowego składu Trybunału rozpoznającego przedmiotową sprawę, nie ziściła się przesłanka w postaci wyrażenia w dyskusji nad rozstrzygnięciem wątpliwości co do konstytucyjności danego aktu normatywnego z aktem normatywnym wyższego rzędu przez większość składu orzekającego. Należ przy tym podkreślić, iż Kodeks ściśle określa sytuacje, gdy głos przewodniczącego składu ma znaczenie decydujące. Dzieje się tak jedynie w przypadku powtórnego głosowania nad rozstrzygnięciem, w przypadku gdy w pierwszym głosowaniu, żadna z opcji nie uzyskała większości (art. 33 § 2 KppTK). Na innych etapach, w tym w trakcie dyskusji, głos przewodniczącego ma moc taką samą jak głosy innych członków składu orzekającego.

Mając na uwadze wszystkie, wyżej wskazane okoliczności, Trybunał nie doszukał się nieprawidłowości w działaniach Regenta Krzysztofa Czuguł-Chana w związku z wydaniem przez niego Postanowienia Księcia Sarmacji z dnia 10 grudnia 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów Księcia.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

Jednocześnie, niezależnie od tego, że działanie Regenta w ocenie Trybunału mieściło się w granicach prawa, należy jasno podkreślić, iż nie wytrzymuje ono krytyki z punktu widzenia naruszenia podstawowych zasad kultury politycznej panującej w Księstwie. Nie uszło bowiem uwadze Trybunału, iż wydając sporne postanowienie niezwłocznie po ogłoszeniu abdykacji przez ustępującego Księcia, Regent musiał być świadomy, iż istnieje grupa Sarmatów, którzy w obliczu abdykacji podjęli usilne działania celem uzyskania statusu aktywnego obywatela i wkrótce – 11 grudnia 2017 r. o godzinie 00:01 - ten status uzyskają. W świetle tych okoliczności, niezależnie od pobudek jakie Regentem kierowały, jego zachowanie należy ocenić zdecydowanie krytycznie, jako całkowicie niedopuszczalne.

/—/ Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

/—/ Wojciech Hergemon
Ostatnio edytowano 30 gru 2017, o 15:52 przez Roland, łącznie edytowano 8 razy
Powód: Poprawa literówki w nazwisku JKW Regenta na wniosek PSO.
Vanderlei à la Triste von Hagsen de la Sparasan
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Dobry Obywatel
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Archiwum spraw zwykłych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość