Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

TK K 17/10/30B Korona vs Paweł Plata

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych

TK K 17/10/30B Korona vs Paweł Plata

Postprzez Joanna Izabela 25 paź 2017, o 19:39

Eldorat, 25 października 2017 roku

Korona Księstwa Sarmacji
Reprezentowana przez Prefekta Generalnego
Carmen Laurent, AG113


Trybunał Koronny
AKT OSKARŻENIA
oskarżyciela publicznego

Oskarżam Pawła Plate (paszport: AG533) o to, że naruszył art. 40. ust. 1. pkt 3 Kodeksu Sprawiedliwości tj. Zabronione pod groźbą kary do sześciu miesięcy lub banicji jest: posługiwanie się więcej niż jedną tożsamością w Księstwie Sarmacji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo wprowadzenia w błąd innych osób lub organu władzy publicznej;
W związku z tym wnoszę o skazanie oskarżonego na trzy miesiące pozbawienia wolności.


UZASADNIENIE

Oskarżony w dniu 22 października br na Forum Centralnym, jako Radzimir Krasnodębski (AG617), w dziale Rady Ministrów, poprosił o wsparcie finansowe na start, zaświadczając, że przybył on do Księstwa Sarmacji po raz pierwszy i nie dostał on wsparcia finansowego przeznaczonego dla nowych mieszkańców, tym samym naruszając art. 40. ust. 1. pkt 3 Kodeksu Sprawiedliwości.
Prefektura używając dostępnych narzędzi potwierdziła, że Radzimir Krasnodębski to Paweł Plata i postanowiła zapytać oskarżonego o przyczynę zmiany tożsamości, jednak oskarżony nie ustosunkował się do zarzutu.


MATERIAŁ DOWODOWY

1.Wypowiedź na Forum Centralnym
2.Wyciąg ze spisu klonów
3. Zrzut ekranu rozmowy
(-)Joanna Izabela
Królowa Teutonii
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Prefektura Sarmacji
 

Re: Korona vs Paweł Plata

Postprzez Roland 30 paź 2017, o 19:02

Obrazek
MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO
Roland Heach-Romański
Eldorat, 30 października 2017 roku


Sławetna
Carmen Laurent-Asketil

UCZESTNIK POSTĘPOWANIA - WNIOSKODAWCA

Szanowny Pan
Paweł Plata

UCZESTNIK POSTĘPOWANIA - STRONA


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 10 §1 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.)

zarządzam:

 1. na wniosek Carmen Laurent-Asketil, złożony dnia 25 października 2017 roku, o wymierzenie kary przeciwko Pawłowi Placie, wszczynam postępowanie w przedmiocie rozpoznania w/w wniosku;
 2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: TK K 17/10/30B;
 3. do rozpoznania sprawy wyznaczam: ATK Wojciecha Hergemona, ATK Roberta von Thorna oraz ATK Heweliusza Popowa-Chojnackiego;
 4. na Przewodniczącego Składu Orzekającego wyznaczam: ATK Roberta von Thorna.


Obrazek
Marszałek Trybunału Koronnego
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Re: TK K 17/10/30B Korona vs Paweł Plata

Postprzez Cudzoziemiec 1 30 paź 2017, o 19:12

Eldorat, dn. 30 października 2017 rokuSyg. akt: TK K 17/10/30B

Otwieram rozprawę.

Zakreślam uczestnikowi Pawłowi Placie 3-dniowy termin do zajęcia stanowiska w sprawie, tj. do 2 listopada 2017 roku, włącznie. Pouczam też stronę o możliwości ustanowienia obrońcy.

Informuję, że za pierwsze stanowisko skarżącego uważa się stanowisko wyrażone we wniosku inicjalnym.


PRZEWODNICZĄCY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

(—) Robert von Thorn
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Więzień Jego Książęcej Mości
 


Re: TK K 17/10/30B Korona vs Paweł Plata

Postprzez Cudzoziemiec 1 5 lis 2017, o 10:40

Eldorat, dn. 05 listopada 2017 rokuSyg. akt: TK K 17/10/30B

Stwierdzam, że wezwany nie wypełnił swego obowiązku do złożenia wyjaśnień w ramach pierwszego stanowiska. Tym samym zarządzam, na podstawie art. 47 § 1. Kodeksu postępowania przez Trybunałem Koronnym, w związku z niedotrzymaniem obowiązku nałożonego na stronę poprzez art. 18 tej samej ustawy, wymierzenie kary grzywny Panu Pawłowi Placie (AG533) grzywnę w wysokości 4 000 lt. Proszę prefekturę o wyegzekwowanie kary.

Ponadto, wzywam, w zawitym terminie do 8 listopada 2017 r., przedstawiciela oskarżyciela do udzielenia odpowiedzi na następujące pytania:
 • 1) czy doszło do przelewów między kontami bankowymi obu wymienionych w akcie oskarżenia osób?
 • 2) czy już po aktywizacji się w Księstwie Sarmacji pana Krasnodębskiego był aktywny, lub bywał aktywny także pan Plata?
 • 3) czy między oboma wymienionymi w akcie oskarżenia osobami dochodziło jakichkolwiek kontaktów?

I w końcu na podstawie Art. 24. § 2. Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym wzywam na świadka w sprawie pana Radzimira Krasnodębskiego (AG617) i proszę o odpowiedź, w zawitym terminie do 8 listopada 2017, o odpowiedź na następujące pytania:
 • 1) czy przebywał pan w Księstwie Sarmacji wcześniej jako Paweł Plata?
 • 2) jeśli tak, to czy prowadził Pan w Księstwie Sarmacji oba konta równolegle i dlaczego zdecydował się Pan na taki krok?
 • 3) czy przelewał Pan jakiekolwiek środki finansowe z konta AG617 na konto AG533?
 • 4) jeśli faktycznie oba konta należą do Pana i nie były prowadzone równolegle to dlaczego zrezygnował Pan z aktywności na jednym z nich?

Pouczam wezwanego świadka o odpowiedzialności za brak stawienia się na wezwanie Trybunału.

PRZEWODNICZĄCY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

(—) Robert von Thorn
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: TK K 17/10/30B Korona vs Paweł Plata

Postprzez Joanna Izabela 5 lis 2017, o 16:40

Wysoki Trybunale,
1) Nie dochodziło do przelewów miedzy kontami.
2) Paweł Plata logował się do systemu już po zarejestrowaniu się Radzimira Krasnodębskiego. Nie udzielał się on jednak aktywnie.
3) Prefektura nie jest wstanie potwierdzić innego kontaktu pomiędzy tymi osobami.
(-)Joanna Izabela
Królowa Teutonii
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Prefektura Sarmacji
 

Re: TK K 17/10/30B Korona vs Paweł Plata

Postprzez Cudzoziemiec 1 10 lis 2017, o 07:23

Eldorat, dn. 10 listopada 2017 rokuSyg. akt: TK K 17/10/30B

Stwierdzam, że świadek nie stawił się na wezwanie Trybunału i nie przedstawił jakiegokolwiek usprawiedliwienia. Tym samym zarządzam, na podstawie art. 47 § 2. Kodeksu postępowania przez Trybunałem Koronnym, wymierzenie kary grzywny Radzimirowi Krasnodębskiemu (AG617) grzywnę w wysokości 4 000 lt. Proszę prefekturę o wyegzekwowanie kary.

W związku z brakiem kolejnych pytań, przedstawieniem przez oskarżyciela materiału dowodowego oraz stanowiska, postanawiam o zamknięciu rozprawy. Wyrok zostanie wydany po naradzie składu orzekającego.

PRZEWODNICZĄCY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

(—) Robert von Thorn
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: TK K 17/10/30B Korona vs Paweł Plata

Postprzez Joanna Izabela 12 lis 2017, o 16:01

Kara została wykonana
(-)Joanna Izabela
Królowa Teutonii
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Prefektura Sarmacji
 

Re: TK K 17/10/30B Korona vs Paweł Plata

Postprzez Cudzoziemiec 1 13 lis 2017, o 19:38

Herb wielki Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji”
Trybunał Koronny w składzie:

 • ATK Robert von Thorn, przewodniczący,
 • ATK Wojciech Hergemon,
 • ATK Heweliusz Popow-Chojnacki,
rozpoznawszy sprawę karną o sygnaturze TK K 17/10/30B, wszczętą na wniosek Oskarżyciela Publicznego — Prefektury Generalnej przeciwko Pawłowi Placie (AG533), oskarżonemu o to, że naruszył art. 40. ust. 1. pkt 3 Ustawy Sejmu nr 115 — Kodeks Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 roku (Dz. P. poz. 5833, tekst jedn.) tj. Zabronione pod groźbą kary do sześciu miesięcy lub banicji jest: posługiwanie się więcej niż jedną tożsamością w Księstwie Sarmacji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo wprowadzenia w błąd innych osób lub organu władzy publicznej; poprzez:
 • założenie w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji drugiego konta, o ID AG617 i danych Radzimir Krasnodębski;
 • zwrócenie się w dniu 22 października br na Forum Centralnym, jako Radzimir Krasnodębski (AG617), w dziale Rady Ministrów, o wsparcie finansowe na start, zaświadczając, że przybył on do Księstwa Sarmacji po raz pierwszy i nie dostał on wsparcia finansowego przeznaczonego dla nowych mieszkańców.

rozstrzygniecie

 1. Uznaje oskarżonego niewinnym zarzucanego mu czynu określonego w art. 40 ust 1. pkt 3 k.s.

uzasadnienie

Przepis art. 40 ust 1. pkt 3 k.s. mówi o tym, że zabronione jest posługiwanie się więcej niż jedną tożsamością w Księstwie Sarmacji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo wprowadzenia w błąd innych osób lub organu władzy publicznej. Trybunał zważył co następuje: 1) nie została wykazana jakakolwiek korzyść majątkowa, którą odniósł pan Paweł Plata. Prefektura Generalna nie wykazała, by między kontami panów Platy i Krasnodębskiego dochodziło do jakichkolwiek transakcji finansowych, nie wykazano także działań związanych z innym majątkiem. 2) nie można jednoznacznie ocenić, czy doszło do wprowadzenia w błąd innych osób lub organu władzy publicznej (tu Kanclerza), z uwagi na to, że przepis regulujący możliwość uzyskania zapomogi dla nowego mieszkańca w żaden sposób nie określa kto takim nowym mieszkańcem jest. Ponadto Trybunał badając rzeczoną sprawę natrafił na sytuację, która nie daje się jednoznacznie rozstrzygnąć na gruncie kompetencji sądu karnego. Dotyczy to sytuacji, w której w procesie legislacyjnym, który wprowadził obecne brzmienie przepisu posłowie głosowali nad wersją projektu, która faktycznie nie uwzględniała autopoprawki złożonej przez projektu autora, przegłosowali taką wersję, a jednak w Dzienniku Praw znalazła się i funkcjonuje wersja w brzmieniu z autopoprawki (wersja z debaty: viewtopic.php?f=412&t=20968&start=20#p235731; głosowanie: http://www.sarmacja.org/sejm/glosowanie/472; wersja w DP: http://prawo.sarmacja.org/akt,8996.html). Wynikające z tej sytuacji wątpliwość co do intencji organu stanowiącego prawo i treści obecnie obowiązującego przepisu, należało zatem rozstrzygnąć na korzyść Oskarżonego. Tak też Trybunał uczynił.

Wobec czego należało orzec jak w sentencji.

Obrazek

Stronom przysługuje prawo do złożenia apelacji na ręce Księcia (Marszałka Trybunału) w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia.
Avatar użytkownika
Więzień Jego Książęcej Mości
 


Powrót do Archiwum spraw zwykłych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość