Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

TK K 17/04/06 Wojciech Hergemon p-ko Tymoteusz Wrigley

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych

Re: TK K 17/04/06 Wojciech Hergemon p-ko Tymoteusz Wrigley

Postprzez Roland 8 kwi 2017, o 21:27

Eldorat, 8 kwietnia 2017 roku


Syg. akt: TK K 17/04/06

Dziękuję serdecznie za tak sprawne udzielenie odpowiedzi. Wynikają z nich nowe okoliczności, wobec powyższego chcę zadać uczestnikom postępowania kolejne pytania. Trybunał Koronny wyznacza czas na udzielenie odpowiedzi na zadanie pytania w zawitym terminie do 10 kwietnia 2017 roku, włącznie. Poucza się też, że uczestnik postępowania może odmówić odpowiedzi, a jeśli odmówi odpowiedzi na wszelkie pytania, wówczas przewodniczący składu nie zadaje mu pytań.

Pytania do Wnioskodawcy Wojciecha Hergemona:
Czy prawdą jest, że wnioskodawca figuruje w publicznych rejestrach Ciprofloksji jako Przewodniczący Stanów Generalnych? Jeżeli tak, czy rejestry te odzwierciedlają stan faktyczny czy też nie są należycie utrzymywane w aktualności?
Czy Przewodniczący Stanów Generalnych Ciprofloksji jest na terytorium tego państwa uznawany za funkcjonariusza publicznego?

Pytania do Uczestnika postępowania Tymoteusza von Hohenzollerna:
W myśl jakich przepisów prawa ziemianin może być uznawany za status równorzędny obywatelowi, w rozumieniu przepisów Księstwa Sarmacji?
Czy uczestnik pisząc "skończenie kadencji asesora" ma na myśli umożliwienie wnioskodawcy dokończenia kadencji na urzędzie asesora czy też stwierdzenie nieważności wyboru asesora?
Czy przedstawiony materiał dowodowy przez uczestnika w postaci wypisów z rejestrów publicznych Ciprofloksji jest aktualny, w takim rozumieniu, że informacje w nim zawarte potwierdzają stan faktyczny?
Czy uczestnik postępowania dysponuje wiedzą na temat dokumentów stwierdzających powołanie wnioskodawcy na funkcję Przewodniczącego Stanów Generalnych oraz posiada wiedzę na temat ewentualnych dokumentów stwierdzających utratę przez niego tej funkcji?

Po udzieleniu odpowiedzi przez uczestników na powyższe pytania zezwalam uczestnikom na zajęcie kolejnego stanowiska w sprawie oraz odniesienie się do odpowiedzi stron postępowania. W przypadku braku chęci podjęcia w/w czynności, proszę o informację w tym temacie.


Przewodniczący Składu Orzekającego
Obrazek
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: TK K 17/04/06 Wojciech Hergemon p-ko Tymoteusz Wrigley

Postprzez Roland 8 kwi 2017, o 21:38

Eldorat, 8 kwietnia 2017 roku


Syg. akt: TK K 17/04/06

Wzywam w charakterze biegłego Jego Książęcą Mość Tomasza Ivona Hugona. Trybunał Koronny wyznacza czas na udzielenie odpowiedzi na zadanie pytania w zawitym terminie do 10 kwietnia 2017 roku, włącznie. Poucza się też, że biegły obowiązany jest odpowiedzieć na zadane mu pytanie w ciągu 2 dni od dnia zadania pytania. Jeżeli odpowiadając na pytanie, biegły musiałby ujawnić tajemnicę państwową odpowiedź składa przewodniczącemu składu niejawnie, za pośrednictwem Poczty Konnej.

Jako, że za prowadzenie polityki zagranicznej Księstwa Sarmacji odpowiada monarcha, Trybunał chciałby, aby JKM odpowiedział na pytania:
1) czy w Księstwie Sarmacji inne mikronacje rozróżnia się na uznawane i nieuznawane przez Księstwo?
2) w przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie pierwsze, jak obecnie wygląda procedura uznawania innych mikronacji przez Księstwo Sarmacji oraz czy Ciprofloksja jest państwem uznawanym przez Sarmację?

Po udzieleniu odpowiedzi przez biegłego na powyższe pytania zezwalam uczestnikom na zadawanie pytań biegłemu. W przypadku braku chęci podjęcia w/w czynności, proszę o informację w tym temacie.


Przewodniczący Składu Orzekającego
Obrazek
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: TK K 17/04/06 Wojciech Hergemon p-ko Tymoteusz Wrigley

Postprzez Tadhg 8 kwi 2017, o 22:57

Wysoki Trybunale

Większość "ziemian" w ciproflokcji pełni funkcję publiczne, nie widziałem żadnego nie ziemianina który pełnił funkcję publiczne w ciproflokcji, dlatego stwierdziłem że jest to obywatelstwo.

Pisząc "skończenie kadencji asesora" miałem na myśli dokończenie kadencji asesora wnioskodawcy.

Tak, przedstawiony materiał jest aktualny.

Co do ostatniego pytania to taką wiedzą nie funkcjonuje.
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Tadhg
Kościół Diuczej Wiary
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: TK K 17/04/06 Wojciech Hergemon p-ko Tymoteusz Wrigley

Postprzez kaxiu 9 kwi 2017, o 12:08

Wysoki Trybunale,

W pierwszej kolejności rozszerzam wniosek o ukaranie uczestnika zainteresowanego także o słowa "Mam dowody iż oskarżyciel popełnił przestępstwa o które ja go oskarżałem. Jest przewodniczacym Stanów Generalnych w Wolnym Państwie Ciprofliksja. Inaczej, sprawuje on funkcję publiczne w innym kraju. Mam świadków którzy mogą potwierdzić moje słowa, tak samo dowody.", będące również czynem z art. 43 ust. 1 pkt 3 k.s., a które to słowa padły w niniejszym wątku.

Uzasadnienie

Wskazuję, że po pierwsze nie jestem przewodniczącym Stanów Generalnym w WPC, bowiem taki urząd w WPC zgodnie z moją wiedzą nie istnieje, a na pewno już nie jest sprawowany przeze mnie. Po drugie natomiast, nawet gdyby taki urząd istniał i był pełniony przeze mnie (czemu zaprzeczam) - nie byłoby to przestępstwo. Zarzucanie mi "popełnienia przestępstwa" niewątpliwie może poniżyć mnie w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego do określonej działalności – wykonywania zawodu asesora oraz działalności jako właściciel Instytucji zaufania społecznego – GPW. Wskazuję, że postawa uczestnika jasno dowodzi, że nie odczuwa on żadnej skruchy i swoje zachowanie uważa za prawidłowe.

==========================================
Odnośnie pytań Wysokiego Trybunału.

Nie wiem czy figuruję w rejestrach "Państwa Ciprofloksjańskiego" jako Przewodniczący Stanów Generalnych - skoro uczestnik takie rejestry okazał to całkiem możliwe, że owszem - natomiast mają one jedynie walor historyczny o czym niżej. Nadmieniam jednak, że uczestnik wiedzy o tych rejestrach w chwili popełnienia czynu nie miał, na co wskazuje jego wypowiedź na IRC.

Odnośnie odzwierciedlenia stanu faktycznego i utrzymania aktualnośc rejestrów. Bez wątpiena są one nieaktualne, bowiem okazany rejestr dotyczy Państwa Ciprofloksjańskiego, podczas gdy obecnie istnieje Wolne Państwo Ciprofloksja. Zgodnie z rejestrem przedstawionym przez uczestnika Królem Ciprofloksjańskim jest Karolina XVI, podczas gdy abdykował on wiele lat temu. Obecnym Królem jest Karolina XVII Żółtozęby, znany w Sarmacji jako Vladmir Iwanowicz (ik Thorn?).

Na marginesie już - zgodnie z rejestrami WPC (http://cipronex.boo.pl/osoba.php) w WPC mieszka obecnie 158 mieszkańców, co chyba przesądza o aktualności wszelkich rejestrów, nawet tych przypisanych do WPC.

Stany Generalne były nieaktywne przez ostatnie kilka lat i podjęto decyzję o ich likwidacji - jeszcze przed aneksją PC przez Surmenę i późniejszym powstaniem WPC. Zatem urząd Wielebnego Marszałka - Przewodniczącego Stanów Generalnych już nie istnieje (zgodnie z moją wiedzą).

Trzeba w tym miejscu także zaznaczyć, że Państwo Ciprofloksjańskie zostałoanektowane przez Surmenię, gdzie zostałem skazany na karę banicji - trudno więc twierdzić, że po skazaniu na banicję pełniłem jakieś funkcje. Odzyskanie niepodległości (postanie WPC) miało miejsce już po moim powrocie do Księstwa, w związku z czym na żadne funkcje publiczne w nowym rozdaniu się nie załapałem (gdyż nie chciałem).

Ogólnie z dużą przykrością odbieram to, że również na sali sądowej nowi mieszkańcy rzucają wobec mnie wszelkimi oskarżeniami, mimo iż z aktywności w Ciprofloksji zrezygnowałem - bywam tam jedynie towarzysko w wymiarze kilku postów miesięcznie, a obecnie całą moją aktywnośc wirtualną wiążę z Księstwem Sarmacji. Oczywiście łatwiej jest rzucać oszczerstwa, niż własne domysły weryfikować.

Natomiast - gdybym nawet hipotetycznie jakieś funkcje pełnił - w ramach ciągłości WPC z PC (czemu zaprzeczam - ale nie wiedząc do jakich konkluzji Wysoki Trybunał dojdzie - takie rozważania snuć muszę) - utraciłbym wszystkie stosownie do powoływanej już przeze mnie ustawy (http://cipronex.boo.pl/prawo.php?prawo=20) z chwilą zostania asesorem, czy też uzyskaniem tytułu kawalera - czyli gdzieś najpóźniej pół roku temu.

Odnośnie Przewodniczącego Stanów Generalnych - Wielebnego Marszałka. Bez wątpienia w czasach Państwa Ciprofloksjańskiego, kiedy tę funkcję pełniłem - była to funkcja publiczna - zwłaszcza, że byłem uprawniony do reprezentowania PC na arenie międzynarodowej. Obecnie jej odpowiednik stanowi chyba Przewodniczący Państwa (??), którym jest chyba Książe Aleksander, znany w Sarmacji jako Yaraeh Euskadi. Nie jestem pewien, gdyż życia politycznego Cipro już nie śledzę.

Twierdzenie uczestnika, iż ziemiaństwo to obywatelstwo oderwane jest od rzeczywistości i stanowi jedynie próbę odwrócenia kota ogonem. Jak już pisałem - ziemiaństwo to szlachta i arystokracja, przy czym akceptowane są wszystkie wirtualne tytuły, niezależnie od kraju pochodzenia. Z uwagi na powyższe - oczywiście, że występuję w spisie ziemian WPC, bowiem WPC uznaje następujące moje tytuły: Murgrabia/Murgrabie Ciprofloksji, I Książę Saginaty (tytuł dożywotni), Arcyksiążę Teutończyków, kawaler Księstwa Sarmacji.

Odnośnie faktu ziemiaństwa zwracam uwagę także na następujący fragment rejestrów, http://cipronex.boo.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=156 przy czym nie składam w tym zakresie wniosku dowodowego, bowiem okoliczność ta jest znana Trybunałowi z urzędu.

==========================================

Z najdalej posuniętej ostrożności procesowej wnosze o przesłuchanie w charakterze świadka Yaraeha Euskadiego (A8770), pełniącego zgodnie z moją wiedzą obecnie funkcję Przewodniczącego WPC - a więc posiadającego wiedzę, kto pełni jakie funkcje w Ciprofloksji.

Wskazuję także na pewną niezręczność w sytuacji w której Przewodniczący Składu jest silnie związany ze stroną przeciwną, niemniej wierzę, że z uwagi na wysoką moralność członków Trybunału nie wpłynie to negatywnie na ochronę moich praw.

Z jeszcze dalej posuniętej ostrożności, na wypadek gdyby w ocenie TK akty prawa zagranicznego winny być dopuszczane w sprawie jako dowód - wnoszę o dopuszczenie dowodu z Ustawy SG nr 6 i listy państw niebezpiecznych, przy czym oba akty prawa umieszczam niżej na serwerze Księstwa.

Kod: Zaznacz cały
Siemianowice, 12 stycznia 2012

Ustawa Stanów Generalnych nr 6

o państwach niebezpiecznych

Art. 1.
Przez państwa niebezpieczne rozumie się państwa wpisane na prowadzoną przez stosowne organy Stanów Generalnych listę państw niebezpiecznych, zwaną dalej listą.

Art. 2.
1. O wpisaniu państwa na listę lub skreśleniu państwa z listy decydują większością zwykłą Stany Generalne w drodze uchwały poprzedzonej debatą,
2. Zarówno w przypadku skreślenia, jak i wpisania w kwestii każdego państwa przeprowadza się osobne głosowanie,
3. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw decydują posiadane przez głosujących samoistne tytuły szlacheckie i arystokratyczne, a w przypadków również i ich równości – głos Wielebnego Marszałka.

Art. 3.
Lista państw niebezpiecznych prowadzona jest przez stosowne organy Stanów Generalnych w dziale Ministerstwa Zagranicznych Afer.

Art. 4.
Państwo Ciprofloksjańskie utrzymuje jedynie niezbędne kontakty z państwami wpisanymi na listę, w szczególności nie powołuje w nich ambasadorów.

Art. 5.
1. Osoba aktywnie działająca w państwie wpisanym na listę nie może:
a) zasiadać w stanach generalnych,
b) kierować krajem związkowym lub prowincją,
c) pełnić urzędu w ministerstwach,
d) zasiadać w organach wymiaru sprawiedliwości.
2. Przez aktywnie działanie rozumie się w szczególności:
a) pełnienie centralnych funkcji publicznych,
b) pełnienie stanowisk doradczych przy ważnych organach państwa,
c) zasiadanie w ciałach ustawodawczych,
d) działalność w zakresie polityki zagranicznej państwa,
e) posiadanie tytułów szlacheckich i arystokratycznych lub równoważnych.
3. Ust. 1 dotyczy również osób występujących pod różnymi personaliami.

Art. 6.
1. Każdy sprawujący funkcje wymienione w art. 5 ust. 1, kto działa aktywnie w państwie wpisanym na listę zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Stany Generalne, poprzez złożenie w lasce marszałkowskiej wyjaśnień i wniosku o zgodę na warunkowe sprawowanie funkcji lub promesy zaprzestania aktywnej działalności w terminie 7 dni,
2. Stany Generalne większością bezwzględną 2/3 głosów w drodze uchwały mogą zezwolić na warunkowe sprawowanie funkcji wymienionych w art. 5 ust. 1, o ile przemawia za tym interes Państwa Ciprofloksjańskiego lub działalność w państwie wpisanym na listę w sposób ewidentny nie godzi w interes Państwa Ciprofloksjańskiego,
3. W przypadku niewyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2 wnioskujący może w terminie 3 dni złożyć promesę, o której mowa w ust. 1,
4. W przypadku nieinformowania o aktywnej działalności w państwie wpisanym na listę, lub niespełnienia promesy, o której mowa w ust. 1, osoba aktywnie działająca w państwie wpisanym na listę z mocy prawa przestaje pełnić urzędy wymienione w art. 5 ust. 1. W razie wątpliwości konieczna jest uchwała Stanów Generalnych zapadająca większością zwykłą głosów.

Art. 7
1. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 dni od jej ogłoszenia,
2. Przepis z art. 6 ust. 4 zaczyna obowiązywać po upływie 7 dni od wejścia w życie ustawy.
(-) Wojciech Bombina,
Wielebny Marszałek


Obrazek


Wnoszę także o dopuszczenie dowodu z Aktu zastępującego Ustawę Stanów Generalnych o elekcji Króla Ciprofloksjańskiego, który po pierwsze wskazuje na to, że rejestr władz jest nieaktualny (gdyż zawiera monarchę, który dawno temu abdykował), a po drugie - wskazuje że Stany Generalne od dawna nie funkcjonują.

http://www.cipronex.boo.pl/prawo.php?prawo=62

Kod: Zaznacz cały
Aleksandria, 31 grudnia 2016

Akt zastępujący Ustawę Stanów Generalnych

o elekcji Króla Ciprofloksjańskiego

Wobec braku aktywności Stanów Generalnych oraz jednomyślności ziemiaństwa zgromadzonego na wiecu, ratując naszą fasadową demokrację, stwierdzam, że ziemiaństwo Ciprofloksji jednomyślnie dokonało elekcji na Króla Ciprofloksjańskiego Karoliny XVII Żółtozębego, znanego wcześniej jako Vladimira Iwanowicza.
(-) Manea Manescu
Pierwszy Strażnik Tradycji


a także dowód z nadania mi Ciprofloksjańskiego tytułu ziemiańskiego:
http://www.cipronex.boo.pl/prawo.php?prawo=27
Kod: Zaznacz cały
Aleksandria, 12 lutego 2012

Nadanie tytułu

murgrabiego Wojciechowi Bombinie

My, Karolina XVI Szoszoin, Król Ciprofloksjański i Obrońca Ateizmu.

W uznaniu dla działalności na rzecz rozwoju gospodarczego państwa nadajemy Wojciechowi hrabiemu Bombinie tytuł murgrabiego.

(-) Karolina XVI Szoszoin


EDIT: Przewodniczący Rady Państwa. Tak się obecnie nazywa swego rodzaju odpowiednik Wielebnego Marszałka, przy czym Książę Aleksander posługuje się także nazwiskiem Superfluum.
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: TK K 17/04/06 Wojciech Hergemon p-ko Tymoteusz Wrigley

Postprzez Tadhg 9 kwi 2017, o 12:31

Wysoki Trybunale.

Czy mogę zadać pytanie wnioskodawcy?
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Tadhg
Kościół Diuczej Wiary
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: TK K 17/04/06 Wojciech Hergemon p-ko Tymoteusz Wrigley

Postprzez kaxiu 9 kwi 2017, o 14:23

Wysoki Trybunale,

Składam suplement do wcześniejszej wypowiedzi, bowiem jak właśnie sobie uświadomiłem - oglądanie rejestrów forum PC możliwe jest wyłącznie przez zalogowanych uczestników.

Obrazek
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/Bwf9HbXr.jpg
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: TK K 17/04/06 Wojciech Hergemon p-ko Tymoteusz Wrigley

Postprzez kaxiu 9 kwi 2017, o 15:55

Do Przewodniczącego Trybunału

Wniosek o zmianę składu orzekającego


Na podstawie art. 43 § 1 pkt 1 k.p.t.k. wnoszę o wyłączenie ze składu orzekającego ATK Rolanda Heach-Romańskiego.

Uzasadnienie

Pełnomocnikiem uczestnika Tymoteusza Wrigleya jest Yennefer Heach będąca żoną PSO ATK Rolanda Heach-Romańskiego.
Do niedawna wierzyłem, że Trybunał ze wskazaną niezręcznością poradzi sobie bez stosownego wniosku, zwłaszcza że miałem wątpliwości co do tego czy Yennefer Heach pełnomocnictwo przyjęła.
Jednakże aktywność pozaprocesowa pełnomocnika Tymoteusza Wrigleya - Yennefer Heach sprawia, że wiarę utraciłem.
Na marginesie wskazuję także, że wątpliwości może budzić praktyka, w której osoba będąca asesorem przyjmuje pełnomocnictwo od podsądnego własnego męża. Może warto się zastanowić jaką rolę chciałoby się pełnić na sali sądowej Trybunału?
Z uwagi na powyższe wniosek stał się konieczny.
Ostatnio edytowano 9 kwi 2017, o 15:59 przez kaxiu, łącznie edytowano 1 raz
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: TK K 17/04/06 Wojciech Hergemon p-ko Tymoteusz Wrigley

Postprzez Roland 9 kwi 2017, o 15:59

Eldorat, 9 kwietnia 2017 roku


Syg. akt: TK K 17/04/06

Trybunał odpowiada uczestnikowi Tymoteuszowi von Hohenzollernowi. Nie, uczestnik nie może zadawać pytań wnioskodawcy. KppTK umożliwia zadawanie pytań jedynie świadkom i biegłym. Jednocześnie Trybunał przypomina, że zezwolił uczestnikom na zajęcie kolejnego stanowiska w sprawie.


Przewodniczący Składu Orzekającego
Obrazek
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: TK K 17/04/06 Wojciech Hergemon p-ko Tymoteusz Wrigley

Postprzez Roland 9 kwi 2017, o 16:12

Eldorat, 9 kwietnia 2017 roku


Syg. akt: TK K 17/04/06

POSTANOWIENIE


Trybunał Koronny postanawia pozostawić wniosek o przesłuchanie Yaraeha Euskadiego (A8770) bez rozpatrzenia.

UZASADNIENIE


Co prawda KppTK mówi, że wniosek o przesłuchanie świadka może zostać oddalony tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy przesłuchiwanie świadka niepotrzebnie przedłużałoby postępowanie sądowe. Jednakże Trybunał związany jest również Kodeksem Sprawiedliwości. Yaraeh Euskadi jest wydalonym cudzoziemcem, a więc względem niego zastosowanie mają przepisy o karze banicji. Zgodnie z art. 30 ust. 3. Kodeksu Sprawiedliwości skazany na karę banicji nie może uczestniczyć w postępowaniach przed organami władzy publicznej.

Jako, że w KppTK tę kwestię zaniedbano, Trybunał postanowił jak w sentencji.

POUCZENIE


Na postanowienie uczestnikowi postępowania służy zażalenie do Księcia (Marszałka Trybunału).


Przewodniczący Składu Orzekającego
Obrazek
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: TK K 17/04/06 Wojciech Hergemon p-ko Tymoteusz Wrigley

Postprzez Yennefer 9 kwi 2017, o 19:03

Wysoki Trybunale,
Szanowni Wnioskodawco i Uczestniku postępowania.

W związku z powołaniem mojego małżonka do Składu Orzekającego, odmawiam bycia obrońcą Pana von Hohenzollerna.

(-)Yennefer v-hr. Heach
Obrazek(-)Yennefer v-hr. Heach
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Archiwum spraw zwykłych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość