Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

TK K 16/08/12

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych

Re: TK K 16/08/12

Postprzez Roland 27 sie 2016, o 18:46

Eldorat, 27 sierpnia 2016 roku


P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 88 pkt 2 Ustawy Sejmu nr 293 ― Kodeks postępowania sądowego z dnia 8 sierpnia 2016 roku (Dz.P. poz. 8765, tekst jedn.) postanawiam o zmianie składu orzekającego w sprawie w taki sposób, że odwołuję zeń ATK Młynka Kawowego, a powołuję doń ATK Rolanda Heacha-Romańskiego, wyznaczając go na przewodniczącego składu orzekającego.


U Z A S A D N I E N I E

18 sierpnia 2016 roku JKM Tomasz Ivo Hugo zarządził zmianę składu orzekającego w sprawie, odwołując zeń Krzysztofa Czuguł-Chana, a powołując doń ATK Młynka Kawowego. Od czasu powołania ATK Młynek Kawowy nie podjął żadnych czynności w sprawie. W związku z zauważalną absencją asesora, wystosowałem przypomnienie po przez Pocztę Konną i portal społecznościowy Facebook. W odpowiedzi otrzymałem informację o nieobecności w Sarmacji do około połowy kończącego się właśnie tygodnia. Mimo informacji ze zdania poprzedzającego, asesor Kawowy w dalszym ciągu nie podejmował czynności w sprawie. W dniu wydania niniejszego postanowienia ubiega 9 dzień braku bezczynności składu orzekającego w sprawie. Wypełniło to przesłanki ustawowe do zmiany składu orzekającego w sprawie. Jako, że ATK Robert Janusz von Thorn jak i JKM Tomasz Ivo Hugo orzekają już w sprawach aktualnie toczących się, postanowiłem, że osobiście zajmę się niniejszym postępowaniem.

Wobec powyższego należało postanowić jak wyżej.


P O U C Z E N I E

Na powyższe postanowienie uczestnikom zainteresowanym i członkom składu orzekającego w sprawie przysługuje zażalenie do Trybunału Koronnego w zawitym terminie dwóch dni od dnia wydania postanowienia.(―) Roland baron Heach-Romański,
Marszałek Trybunału Koronnego
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Re: TK K 16/08/12

Postprzez Roland 27 sie 2016, o 19:15

Eldorat, 27 sierpnia 2016 roku


P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 90 pkt 4 Ustawy Sejmu nr 293 ― Kodeks postępowania sądowego z dnia 8 sierpnia 2016 roku (Dz.P. poz. 8765, tekst jedn.) postanawiam o umorzeniu postępowania sądowego w sprawie o numerze TK K 16/08/12.


U Z A S A D N I E N I E

Oskarżyciel prywatny Siergiusz Asketil dnia 12 sierpnia 2016 roku oskarżył oskarżonego Nikodema Thiefsa o to, że w dniu 11 sierpnia 2016 roku, za pośrednictwem Forum Centralnego, określił oskarżyciela prywatnego mianem szkodnika i baridasa, co miało, wg oskarżyciela prywatnego, na celu pomówienie go o postępowanie, które mogło narazić jego osobę na utratę zaufania potrzebnego do pełnienia funkcji Kanclerza oraz poniżenie go w obecności mieszkańców Księstwa Sarmacji, tj. o przestępstwa z art. 43 ust. 1 pkt 3 i 4 Kodeksu Sprawiedliwości.

Dnia 19 sierpnia 2016 roku JKM Tomasz Ivo Hugo wydał Postanowienie Księcia w sprawie abolicji generalnej, w którym czytamy:
Nie wszczyna się postępowań karnych, a wszczęte umarza* w sprawach o przestępstwa popełnione na terytorium Księstwa Sarmacji i Królestwa Baridasu w okresie od dnia 31 lipca 2016 r. do dnia wydania postanowienia, ścigane z następujących przepisów Kodeksu Sprawiedliwości:

  1. art. 40 ust. 1 pkt 1 (podejmowanie działań mających na celu […] oderwanie od [Księstwa Sarmacji] części obszaru […]),
  2. art. 40 ust. 1 pkt 2 (podejmowanie działań zmierzających bezpośrednio do bezprawnego usunięcia konstytucyjnego organu Księstwa Sarmacji),
  3. art. 43 ust. 1 pkt 3* (pomawianie innej osoby o takie postępowanie lub właściwości, które mogą ją poniżyć w oczach opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do określonej działalności, stanowiska lub zawodu),
  4. art. 43 ust. 1 pkt 4* (publiczne znieważanie innej osoby),
  5. art. 43 ust. 1 pkt 8 (ujawnienie bez zgody nadawcy otrzymanej korespondencji o charakterze niezwiązanym ze sprawowaniem funkcji publicznej, choćby przez jej adresata, lub naruszenie tajemnicy korespondencji w inny sposób).

* podkreślenia dodane przez Skład Orzekający

Trybunał Koronny ustalił, że domniemane popełnienie czynów, będących przedmiotem aktu oskarżenia, miało miejsce w okresie objętym abolicją generalną oraz, że postanowienie w sprawie abolicji generalnej zawiera w sobie przepisy Kodeksu Sprawiedliwości, w oparciu o które sporządzono akt oskarżenia. Oznacza to, że zaszła znacząca zmiana stosunków, a przez to rozpoznawanie i rozstrzyganie sprawy przez sąd stało się niecelowe.

Wobec powyższego należało postanowić jak wyżej.


P O U C Z E N I E

Na powyższe postanowienie uczestnikom zainteresowanym przysługuje zażalenie do JKM Tomasza Ivona Hugona w zawitym terminie dwóch dni od dnia wydania postanowienia.(―) Roland baron Heach-Romański,
Przewodniczący Składu Orzekającego
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Poprzednia strona

Powrót do Archiwum spraw zwykłych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość