Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

⚠ K 12/19: Korona przeciwko Filipowi von Sarm

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych

Re: K 12/19 - Korona vs Filip von Sarm

Postprzez Korczyński 26 sie 2019, o 09:41

Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 43 § 1 pkt 2 k.p.p.TK: Odwołuję w całości dotychczasowy skład orzekający. Powołuję nowy skład orzekający: Jego Książęcą Mość oraz asesorów Gustawa Fryderyka von Hippogriff i Michaiła von Hippogriff-Vovkulak. Wyznaczam asesora Michaiła von Hippogriff-Vovkulak przewodniczącym składu orzekającego.

Korczyński
Marszałek Trybunału
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: K 12/19: Korona przeciwko Filipowi von Sarm

Postprzez Shostakovich 26 sie 2019, o 16:33

Herb wielki Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji”
Trybunał Koronny w składzie:
• ATK Michaił von Hippogriff-Vovkulak, przewodniczący,
• JKM Piotr III Łukasz,
• ATK Gustaw Fryderyk von Hippogriff,

rozpoznawszy sprawę karną o sygnaturze K 12/19 wszczętą na wniosek Oskarżyciela Publicznego - Prefekta Generalnego - przeciwko Poważanemu Filipowi von Sarm (AG939), oskarżonego o to, iż naruszył art. 43. ust. 1. pkt. 3. Kodeksu Sprawiedliwości, pomawiając publicznie Vanderleia Bouboulina-à-la-Triste o bycie szpiegiem Królestwa Dreamlandu

rozstrzygniecie

Uznaje się oskarżonego winnym zarzucanego mu czynu określonego w art. 43. ust. 1. pkt. 3. Kodeksu Sprawiedliwości. Uznaje się również, iż czyn zabroniony, udowodniony w tej sprawie karnej, został wykonany w warunkach recydywy na podstawie art. 36. ust. 1. Kodeksu Sprawiedliwości. Wymierza się karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności oraz nakazuje się opublikowanie w dziale Polityka i Społeczeństwo przeprosin o następującej treści: "Ja, Filip von Sarm przepraszam Vanderlei’a Bouboulinę-à-la-Triste za znieważanie oraz pomówienia, przez które naraziłem Prześwietnego na utratę dobrego imienia."

uzasadnienie

Trybunał Koronny ustalił co następuje:
1. Dnia 14 lipca 2019 roku Oskarżony złożył fałszywe zawiadomienie do prefektury mające na celu naruszyć jego godność oraz dobre imię.
2. Dnia 14 lipca 2019 roku Oskarżony prowadził rozmowę na sarmackim kanale Discord dążącą do pogorszenia reputacji Poszkodowanego.
3. W trakcie rozprawy Oskarżony przyznał się do zarzucanych mu czynów.
4. W postępowaniu karnym oznaczonym sygnaturą K 11/19 Trybunał orzekł, iż Oskarżony dopuścił się czynu z art. 40. ust. 1. pkt. 8. Kodeksu Sprawiedliwości.

Trybunał Koronny rozważył co następuje:
Oskarżony umyślnie pomawiał Pokrzywdzonego, aby doprowadzić do zniszczenia mu całkowicie swojej, jak dotąd nienagannej reputacji. Było to stanowczo działanie przeciw art. 43. ust. 1. pkt. 3. Kodeksu Sprawiedliwości Oskarżony, prowadząc swą rozmowę na sarmackim kanale Discord, miał na celu zniszczyć reputację Pokrzywdzonego. Wiadomo, iż Oskarżony miał ambicje, aby zostać asesorem Trybunału Koronnego, lecz nie wybrano jego osoby. Nie jest do końca wiadomym czy rozmowa pomiędzy Poszkodowanym, a Oskarżonym, o której Oskarżony mówi w trakcie przesłuchania, faktycznie miała miejsce. Istnieją przesłanki dowodzące, iż jest to zmyślona przez Oskarżonego sytuacja m.in.

Cytuję:
Kiedyś, nie pamiętam kiedy, prowadziłem z tą osobą rozmowę na sarmackim kanale Discord. Niestety, mam teraz inne konto a tamto przepadło. Powiedział również, że mają innych szpiegów. Podczas przesłuchania Prefektura może Go o to zapytać.

Na uwagę zasługują słowa „Kiedyś, nie pamiętam kiedy…”. Oskarżony nie dostarczył należytych dowodów na uzasadnienie swoich słów. Całe zawiadomienie jest pisane bardzo pogmatwanym językiem, co wskazuje na duże emocje ze strony Oskarżonego, a więc można na tej podstawie przypuszczać, iż Oskarżony działał w przypływie złości.

Podczas debaty nad wyrokiem Trybunał rozpatrzył fakt, że w postępowaniu karnym o sygnaturze K 11/19: Korona vs Filip von Sarm udowodniono, iż Oskarżony dopuścił się czynu zabronionego z art. 40. ust. 1. pkt. 8. Kodeksu Sprawiedliwości, który zagrożony jest karą pozbawienia wolności na okres do sześciu miesięcy lub banicją. Czyn, który został udowodniony Oskarżonemu w tej sprawie karnej, jest zagrożony karą pozbawienia wolności na okres do trzech miesięcy.

W związku z art. 36. ust. 1. Kodeksu Sprawiedliwości akt recydywy określany jest jako, cytując: "Popełnia czyn zabroniony w warunkach recydywy, kto będąc uprzednio skazanym, ponownie popełnia czyn zabroniony zagrożony taką samą karą lub karą łagodniejszą.". W związku z tymi faktami czyn, który został udowodniony Oskarżonemu w tej sprawie karnej, jest zagrożony karą łagodniejszą od kary czynu udowodnionego w sprawie karnej o sygnaturze K 11/19, a więc czyn Oskarżonego kwalifikuje się do aktu recydywy. Określono wysokość kary na podstawie art. 36. ust. 6. Kodeksu Sprawiedliwości - do sześciu miesięcy pozbawienia wolności bądź banicja. Skład Orzekający wybrał maksymalną karę pozbawienia wolności z tego ustępu.

pouczenie

Stronom przysługuje możliwość złożenia apelacji w terminie 7 dni od wydania orzeczenia.
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: K 12/19: Korona przeciwko Filipowi von Sarm

Postprzez anglov 11 wrz 2019, o 20:34

P O S TA N O W I E N I E

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem zażalenia na Postanowienie Marszałka Trybunału Koronnego z dnia 26.08 i uznanie wyroku z tegoż dnia za niebyły, na podstawie art. 43 § 1 pkt 2 k.p.p.TK: Odwołuję ze składu asesora Natana Korczyńskiego i w jego miejsce powołuję asesora Michaiła von Hippogriffa-Vovkulaka.

Informuję, że obecny skład orzekający to: Gustaw Fryderyk von Hippogriff – przewodniczący, Andrzej Fryderyk, Michaił von Hippogriff-Vovkulak.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Książę Sarmacji
Trybunał Koronny
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: K 12/19: Korona przeciwko Filipowi von Sarm

Postprzez GFvH 21 paź 2019, o 18:05

Herb wielki Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji”
Trybunał Koronny w składzie:
• ATK Gustaw Fryderyk von Hippogriff, przewodniczący,
• ATK Andrzej Fryderyk,
• ATK Michaił von Hippogriff-Vovkulak,

rozpoznawszy sprawę karną o sygnaturze K 12/19 wszczętą na wniosek Oskarżyciela Publicznego - Prefekta Generalnego - przeciwko Poważanemu Filipowi von Sarm (AG939), oskarżonego o to, iż naruszył art. 43. ust. 1. pkt. 3. Kodeksu Sprawiedliwości, pomawiając publicznie Vanderleia Bouboulina-à-la-Triste o bycie szpiegiem Królestwa Dreamlandu.

rozstrzygniecie

Uznaje się oskarżonego winnym zarzucanego mu czynu określonego w art. 43. ust. 1. pkt. 3. Kodeksu Sprawiedliwości. Uznaje się również, iż czyn zabroniony, udowodniony w tej sprawie karnej, został wykonany w warunkach recydywy na podstawie art. 36. ust. 1. Kodeksu Sprawiedliwości. Wymierza się karę 2 miesięcy więzienia.

uzasadnienie

Trybunał Koronny ustalił co następuje:
1. Dnia 14 lipca 2019 roku Oskarżony złożył fałszywe zawiadomienie do prefektury mające na celu naruszyć jego godność oraz dobre imię.
2. Dnia 14 lipca 2019 roku Oskarżony prowadził rozmowę na sarmackim kanale Discord dążącą do pogorszenia reputacji Poszkodowanego.
3. W trakcie rozprawy Oskarżony przyznał się do zarzucanych mu czynów.
4. W postępowaniu karnym oznaczonym sygnaturą K 11/19 Trybunał orzekł, iż Oskarżony dopuścił się czynu z art. 40. ust. 1. pkt. 8. Kodeksu Sprawiedliwości.

Trybunał Koronny rozważył co następuje:
Oskarżony umyślnie pomawiał Pokrzywdzonego, aby doprowadzić do zniszczenia mu całkowicie swojej, jak dotąd nienagannej reputacji. Było to stanowczo działanie przeciw art. 43. ust. 1. pkt. 3. Kodeksu Sprawiedliwości Oskarżony, prowadząc swą rozmowę na sarmackim kanale Discord, miał na celu zniszczyć reputację Pokrzywdzonego. Wiadomo, iż Oskarżony miał ambicje, aby zostać asesorem Trybunału Koronnego, lecz nie wybrano jego osoby. Nie jest do końca wiadomym czy rozmowa pomiędzy Poszkodowanym, a Oskarżonym, o której Oskarżony mówi w trakcie przesłuchania, faktycznie miała miejsce. Istnieją przesłanki dowodzące, iż jest to zmyślona przez Oskarżonego sytuacja m.in.

Cytuję:
Kiedyś, nie pamiętam kiedy, prowadziłem z tą osobą rozmowę na sarmackim kanale Discord. Niestety, mam teraz inne konto a tamto przepadło. Powiedział również, że mają innych szpiegów. Podczas przesłuchania Prefektura może Go o to zapytać.

Na uwagę zasługują słowa „Kiedyś, nie pamiętam kiedy…”. Oskarżony nie dostarczył należytych dowodów na uzasadnienie swoich słów. Całe zawiadomienie jest pisane bardzo pogmatwanym językiem, co wskazuje na duże emocje ze strony Oskarżonego, a więc można na tej podstawie przypuszczać, iż Oskarżony działał w przypływie złości. Czyn został popełniony przez Oskarżonego jednorazowo.

Trybunał przy rozpatrzeniu sprawy wziął pod uwagę art.36 ust 5. Kodeksu Sprawiedliwości traktujący o warunkach recydywy. Skład Orzekający uznał, że kara zaproponowana przez Oskarżyciela jest właściwa co do dotkliwości czynu.


pouczenie

Stronom przysługuje możliwość złożenia apelacji w terminie 7 dni od wydania orzeczenia.
(-) Gustaw Fryderyk von Hippogrif

ktoś tam w czymś tam.
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Królestwo Teutonii
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Poprzednia strona

Powrót do Archiwum spraw zwykłych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości