Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

K 3/19 - KS vs. Andrzej Swarzewski

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych

K 3/19 - KS vs. Andrzej Swarzewski

Postprzez Albert 30 mar 2019, o 14:58

Eldorat, 30 marca 2019 roku


Korona Księstwa Sarmacji
Reprezentowana przez Prefekta Generalnego
Alberta diuka Felimi-Liderskiego, AE494


Trybunał Koronny
AKT OSKARŻENIA
oskarżyciela publicznego


Oskarżam Andrzeja Swarzewskiego (paszport: AD718, zamieszkały w Wolnogradzie) o to, że dnia 12 marca 2019 roku, umieścił na Forum Centralnym, w dziale przeznaczonym dla Republiki Bialeńskiej, plakat, w którym przyrównano flagę Księstwa Sarmacji do flagi III Rzeszy (tzw. swastyki), naruszając tym samym art. 42 ust. 1 pkt 1 oraz art. 42 ust. 1 pkt 3 Kodeksu Sprawiedliwości. Dla oskarżonego Prefektura wnosi o karę miesiąca pozbawienia wolności.UZASADNIENIE


Oskarżony, w dniu 12 marca br., umieścił na Forum Centralnym, w dziale Republiki Bialeńskiej, plakat propagandowy [1,2], w swoim wydźwięku zachęcający obywateli bialeńskich do głosowania „za” w referendum dnia 12 marca br. [3] Rzeczona grafika jest kalką plakatu propagandowego przygotowanego przez komunistów przed Referendum ludowym w 1946 r. (tzw. 3x TAK), gdzie żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych, nawołujący do głosowania „nie”, zostali przedstawieni jako hitlerowscy kolaboranci [4]. Oskarżony w miejscu symbolu NSZ umieścił symbol graficzny partii bialeńskiej Wspólna Przyszłość [5,6], której jednym z punktów programowych była integracja z Sarmacją, natomiast w miejsce tzw. swastyki, flagę Księstwa Sarmacji, jednoznacznie przyrównując Księstwo do III Rzeszy. Zważając na stosowane w tym państwie totalitarne praktyki, takie działanie Oskarżonego wprost znieważa zarówno Księstwo Sarmacji, jak i sarmacki symbol państwowy — flagę.

Prefektura zdaje sobie sprawę z faktu, iż wnioskowana kara nie będzie dla Oskarżonego znaczącym problemem — zwracamy jednak uwagę na istotną funkcję kary — prewencję ogólną. Zachowanie, którego dopuścił się Oskarżony nie powinno pozostać bez echa i wymaga jednoznacznego potępienia w przestrzeni publicznej.

W związku z powyższym, Prefektura wnosi jak na wstępie.


MATERIAŁ DOWODOWY

  1. Wątek na Forum Centralnym
  2. Screen (w razie problemów z dostępem do oryginału)
  3. Oryginalny plakat propagandowy — Referendum z 1946 r.
  4. Zarządzenie referendum
  5. Grafika partii Wspólna Przyszłość
  6. Program partii Wspólna Przyszłość
(–) Albert diuk Felimi-Liderski
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: KKS p-ko Andrzej Swarzewski

Postprzez Michal_Feliks 6 kwi 2019, o 15:54

Eldorat, 6 kwietnia 2019 roku


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 4 §3 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:
[*]Wszczynam postępowanie w sprawie karnej w zakresie objętym w/w wnioskiem;
[*]nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: K3/19;
[*]do rozpoznania w/w sprawy wyznaczam siebie, oraz ATK Januszka von Hippogryff-Pałasza ;
[*]wyznaczam siebie  na Przewodniczącego Składu Orzekającego.


MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Defloriusz Dyman Wander
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Avatar użytkownika
Sejm Księstwa Sarmacji
Królestwo Baridasu
 

Re: K 3/19 - KS vs. Andrzej Swarzewski

Postprzez Michal_Feliks 6 kwi 2019, o 16:08

Otwieram rozprawę.

Trybunał Koronny wzywa oskarżonego do zajęcia stanowiska w terminie 3 dni.
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Avatar użytkownika
Sejm Księstwa Sarmacji
Królestwo Baridasu
 

Re: K 3/19 - KS vs. Andrzej Swarzewski

Postprzez Michal_Feliks 18 kwi 2019, o 16:46

Zamykam rozprawę.


Wyrok zostanie wydany po naradzie składu orzekającego.

(—) Defloriusz Dyman Wander
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Sejm Księstwa Sarmacji
Królestwo Baridasu
 

Re: K 3/19 - KS vs. Andrzej Swarzewski

Postprzez Michal_Feliks 12 maja 2019, o 18:08

Herb wielki Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji”
Trybunał Koronny w składzie:

  • MTK Defloriusz Dyman Wander, przewodniczący,
  • ATK Januszek von Hippogriff - Pałasz,
Po rozpoznaniu na wniosek Korony Księstwa Sarmacji reprezentowanej przez Prefekta Generalnego sprawy o sygnaturze K 3/19 przeciw oskarżonemu Andrzejowi Swarzewskiemu oskarżonemu o to, że w dniu 12 marca 2019 roku umieścił na Forum Centralnym w dziale przeznaczonym dla Republiki Bialeńskiej plakat propagandowy, w którym przyrównano flagę Księstwa Sarmacji do flagi III Rzeszy, naruszając tym samym art. 42 ust. 1 pkt 1 oraz art. 42 ust. 1 pkt. 3 Kodeksu Sprawiedliwości, ,

rozstrzygniecie

Uznaje oskarżonego za niewinnego popełnienia czynu zabronionego.


uzasadnienie


Nie ulega wątpliwości, że w istocie wykonał serię czynności opisanych przez Prefekta Generalnego w akcie oskarżenia. Andrzej Swarzewski wykorzystał historyczny plakat propagandowy przygotowany przez władze komunistycznej Polski, a skierowany przeciwko żołnierzom NSZ, oraz zaadaptował go na potrzeby własnej kampanii referendalnej. Prawdą jest też, że w miejscu, w którym oskarżony umieścił symbol sarmacki, znajdował się w oryginale symbol władzy nazistowskiej. Kwestią decydującą jest tu interpretacja tych czynności w kontekście przepisów Kodeksu Sprawiedliwości, zamiaru oskarżonego i efektu wywołanego przez grafikę.

Do zaistnienia przestępstwa znieważenia konieczne jest zarówno wykazanie zamiaru sprawcy, jak i skutku w postaci faktycznego poczucia znieważenia po stronie ofiary przestępstwa. Czyn oskarżonego został dokonany w określonym kontekście, którym była kampania przed wewnętrznym, bialeńskim referendum. Jego przedmiotem był zakres władzy prezydenckiej, nie zaś relacje z Sarmacją - trudno więc zakładać, że chęć znieważenia Sarmacji była elementem kampanii oskarżonego. Prefektura takiego zamiaru, w ocenie Trybunału, nie wykazała. Sam plakat nie jest obrazem ikonicznym i powszechnie znanym. By wiedzieć jaki obraz znajdował się oryginalnie w miejscu, które na przeróbce oskarżonego zajmuje sarmacka flaga, trzeba być specjalistą w dziedzinie historii lub historii sztuki. Trudno więc mówić o efekcie w postaci znieważenia, skoro większość Sarmatów najwyraźniej nie miała o znieważeniu pojęcia - skład orzekający żadnej debaty na ten temat nie zauważył, a Prefektura nie wykazała, że do powszechnego społecznego oburzenia doszło. Powstaje też pytanie, czy nawet gdyby społeczność miała wiedzę o pierwotnym kształcie plakatu, można by mówić o znieważeniu symbolu narodowego. Historia Sarmacji zna wiele happeningów politycznych opartych na przetwarzaniu symboli totalitarnych czy wizerunków dyktatorów (by przypomnieć choćby historię Wandystanu i postać towarzysza Wandy, którego wizerunek pochodzi od realnego marszałka Josipa Broz-Tito). Czyn Andrzeja Swarzewskiego nawiązuje w ocenie Trybunału do tej tradycji i nie wykracza poza granice happeningu.

Mając na uwadze powyższe, Trybunał orzekł jak w sentencji.

Strony mają prawo do zaskarżenia niniejszego orzeczenia w drodze apelacji w terminie siedmiodniowym.
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Avatar użytkownika
Sejm Księstwa Sarmacji
Królestwo Baridasu
 


Powrót do Archiwum spraw zwykłych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości