Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

K 15/19: Korona przeciwko Filipowi von Sarmowi

Na tej sali Trybunał Koronny rozpoznaje większość spraw

Moderatorzy: Trybunał Koronny, Trybunał Koronny: przewodniczący

K 15/19: Korona przeciwko Filipowi von Sarmowi

Postprzez Arsacjusz 19 sie 2019, o 14:24

Sygn. akt postępowania
przygotowawczego PG Ds 11.2019
Eldorat, 19 sierpnia 2019 roku

Obrazek
PREFEKT GENERALNY
Arsacjusz Arped

Marszałek Trybunału Koronnego
Natan Korczyński
w miejscu


A K T   O S K A R Ż E N I A
oskarżyciela publicznego

Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 11 grudnia 2011 roku o prefektach (Dz. P. poz. 4993) z zw. z art. 43 ust. 2 k.s. i art. 11 § 1 ustawy z dnia 4 lutego 2017 roku — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym oskarżam Filipa von Sarma (AG939), zamieszkałego w Almerze, karanego, działającego w warunkach recydywy, o to, że: 19 lipca 2019 roku przedłożył Prefekturze Generalnej złośliwe zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Natalię Helenę von Lichtenstein-Hergemon, tego samego dnia kontaktował się z pokrzywdzoną przez sarmackiego Discorda, używając w stosunku do niej słów powodujących dyskomfort psychiczny (m.in. „Wytłumacz się tam” oraz „[...] na to też jest paragraf”) oraz o to, że 20 lipca 2019 roku złożył w Prefekturze Generalnej bezpodstawne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez pokrzywdzoną, tj. o czyn z art. 43 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 36 ust. 5 k.s. Oskarżyciel wnosi o wymierzenie kary dwóch miesięcy więzienia.

U Z A S A D N I E N I E

30 lipca 2019 roku Prefekt Generalny, po zapoznaniu się z zawiadomieniem Andrzeja Fryderyka, wszczął postępowanie przygotowawcze przeciwko Filpowi von Sarmowi podejrzanemu o złośliwe niepokojenie Natalii Heleny von Lichtenstein-Hergemon, tj. czyn z art. 43 ust. 1 pkt 9 k.s.

W trakcie postępowania przygotowawczego zabezpieczono logi z sarmackiego Discorda (dowody nr 1, 2, 3 i 4) oraz akta z repertorium „Ds” o sygnaturach PG Ds 09.2019 i PG Ds 10.2019, które zawierają złożone przez oskarżonego zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez pokrzywdzoną (dowody nr 5 i 6).

19 lipca 2019 roku Filip von Sarm złożył w Prefekturze Generalnej zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 42 ust. 1 pkt 5 k.s., tj. tytułowania osoby trzeciej nienależnym tytułem przynależnym Królowi Baridasu. Stwierdził, że Natalia Helena von Lichtenstein-Hergemon w wątku „Powrót w glorii i chwale” nazwała Januszka von Hippogriffa-Pałasza „Waszą Wysokością”, czyli tytułem przynależnym Królowi Baridasu (interrexowi). Prefektura ustaliła, że Januszek von Hippogriff-Pałasz rzeczywiście wówczas nie sprawował urzędu interrexa Królestwa Baridasu. Ponadto stwierdzono, że spis władz w rubryce „Samorząd terytorialny” nie był aktualny, ponieważ Januszek von Hippogriff-Pałasz wciąż widniał w spisie jako interrex Królestwa Baridasu. Prefekt Generalny odmówił zatem wszczęcia postępowania przygotowawczego z uwagi na niską społeczną szkodliwości czynu, ponieważ stosowanie do art. 23 ust. 3 k.s. nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma. Natalia Helena von Lichtenstein-Hergemon powróciła do Księstwa Sarmacji po długiej nieobecności — miała prawo popełnić błąd w tytulaturze, zwłaszcza że spis władz nie był aktualny. Oskarżony Filip von Sarm został o tym poinformowany, mimo czego złożył w Prefekturze Generalnej zawiadomienie. Co więcej, tego samego dnia na sarmackim Discordzie napisał: „Czekajcie napiszę zawiadomienie do prefektury Natalia von Lichtenstein tytułuje kogoś nie przynależnym tytułem” (pisownia oryginalna, dowód nr 1). Jego działania mogły zaniepokoić pokrzywdzoną — zaraz po powrocie do mikronacji zostaje publicznie oskarżona o popełnienie przestępstwa. Przeciętny obywatel nie chwali się — jeszcze przed złożeniem zawiadomienia (!) — że poinformuje Prefekturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez inną osobę. Ponadto oskarżony wywołał nick pokrzywdzonej, używając znaku małpy, dlatego chciał, aby jego wiadomość do niej trafiła.

Filip von Sarm jeszcze dwukrotnie wywoływał na kanale Natalię Helenę von Lichtenstein-Hergemon. Wypowiadał się w stosunku do niej w trybie rozkazującym, używając słów: „Wytłumacz się tam” oraz „Nie nazywaj się von Lichtenstein, bo na to też jest paragraf”. Pokrzywdzona miała prawo czuć się osaczona i zaniepokojona zachowaniem oskarżonego. Oskarżonemu zwracano uwagę, że pokrzywdzona popełniła pomyłkę i nie należy jej kłopotać — „O jezu, nie czepiaj się przecieź pomyłka”, na co on odrzekł: „A co mi tam” (pisownia oryginalna, dowód nr 2). Wyraźnie możemy zauważyć, że Filip von Sarm nie chciał wspomóc organów ścigania, lecz szukał wyłącznie sensacji i chciał dokuczyć pokrzywdzonej.

20 lipca 2019 roku Filip von Sarm przedłożył Prefekturze Generalnej kolejne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 41 ust. 1 pkt 7 k.s., tj. przywłaszczenia sobie tytułu szlacheckiego. Oskarżony stwierdził, że pokrzywdzona przywłaszczyła sobie tytuł szlachecki baronessy, dodając go do swojego podpisu w państwowym systemie informatycznym. Prefektura ustaliła, że Natalii Helenie von Lichtenstein-Hergemon na podstawie postanowienia Księcia Sarmacji z dnia 31 października 2011 r. w sprawie nobilitacji (Dz. P. poz. 4914) przysługuje tytuł baronessy, wobec czego wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego. Filip von Sarm nie zadał sobie nawet minimalnego trudu, aby zweryfikować swoje oskarżenia.

Działania oskarżonego cechują się wysoką społeczną szkodliwością. Zniechęca on osoby powracające do aktywności, co jest w oczywisty sposób niekorzystne dla sarmackiej społeczności. Filip von Sarm wciąż, mimo poprzednich skazań i toczących się obecnie spraw w Trybunale Koronnym, lekceważy porządek prawny.

3 lipca 2019 roku oskarżony został skazany wyrokiem Trybunału Koronnego w sprawie o sygnaturze TK 10/19 za przestępstwo z art. 40 ust. 1 pkt 12 k.s. na karę tygodnia więzienia oraz karę dodatkową czterech tygodni zakazu sprawowania funkcji publicznych. Jego czyn zagrożony był karą więzienia do sześciu miesięcy lub karą banicji. Oskarżony popełnił zatem czyn objęty niniejszym aktem oskarżenia w warunkach recydywy, bowiem stosownie do art. 36 ust. 1 popełnia czyn zabroniony w warunkach recydywy, kto będąc uprzednio skazanym, ponownie popełnia czyn zabroniony zagrożony taką samą karą lub karą łagodniejszą. Czyn zabroniony złośliwego niepokojenia innej osoby stypizowany w art. 43 ust. 1 pkt 9 k.s. jest zagrożony karą więzienia do trzech miesięcy, co jest karą łagodniejszą w stosunku do kary więzienia do sześciu miesięcy oraz kary banicji, zatem występują ustawowe przesłanki recydywy. Uwzględniając nadzwyczajne obostrzenie kary wynikające z art. 36 ust. 5 k.s., oskarżyciel publiczny wnosi o wymierzenie oskarżonemu kary dwóch miesięcy więzienia.

MATERIAŁ DOWODOWY

(1) Zrzut ekranu z sarmackiego Discorda
(2) Zrzut ekranu z sarmackiego Discorda
(3) Zrzut ekranu z sarmackiego Discorda
(4) Zrzut ekranu z sarmackiego Discorda
(5) Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożone przez Filipa von Sarma
(6) Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożone przez Filipa von Sarma
(7) Kartoteka karna Filipa von Sarma (AG939) z rejestrów Prefektury Generalnej:

R E J E S T R   K A R N Y

1. Dane personalne: Filip von Sarm (AG939)
2. Kartoteka karna:
Sygnatura akt sprawyOrzeczonoData wydania orzeczenia
TK K 10/19kara tygodnia więzienia, kara dodatkowa czterech tygodni zakazu sprawowania funkcji publicznych03.07.2019 r.
TK K 11/19kara banicji zamieniona aktem abolicji indywidualnej na karę trzech tygodni więzienia25.07.2019 r.

3. Uwagi: brak.


(—) Arsacjusz Arped

Obrazek
(—) Arsacjusz Arped
Prefekt Generalny
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Królestwo Baridasu
 

Re: Korona przeciwko Filipowi von Sarmowi

Postprzez Korczyński 26 sie 2019, o 09:53

Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 10 k.p.p.TK: Wszczynam postępowanie w sprawie z oskarżenia publicznego przeciwko Filipowi von Sarm o złośliwe niepokojenie Natalii Heleny von Lichtenstein-Hergemon. Powołuję skład orzekający: Jego Książęcą Mość oraz asesorów Michaiła von Hippogriff-Vovkulak i Natana Korczyńskiego. Wyznaczam Jego Książęcą Mość przewodniczącym składu orzekającego.

Korczyński
Marszałek Trybunału
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
 

Re: K 15/19: Korona przeciwko Filipowi von Sarmowi

Postprzez anglov 11 wrz 2019, o 21:15

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 43 § 1 pkt 2 k.p.p.TK wyznaczam Michaiła von Hippogriffa-Vovkulaka jako nowego przewodniczącego składu orzekającego, w miejsce Jego Książęcej Mości.
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
 

Re: K 15/19: Korona przeciwko Filipowi von Sarmowi

Postprzez anglov 12 wrz 2019, o 19:33

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 43 § 1 pkt 3 k.p.p.TK odwołuję ze składu orzekającego asesora Natana Korczyńskiego i powołuję w jego miejsce siebie.

Informuję, że do składu orzekającego należą obecnie: Michaił von Hippogriff-Vovkulak – przewodniczący, JKM Piotr III Łukasz, MTK Andrzej Fryderyk.
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
 

Re: K 15/19: Korona przeciwko Filipowi von Sarmowi

Postprzez Shostakovich 13 wrz 2019, o 19:40

Na podstawie art. 17. Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym:

Otwieram rozprawę w postępowaniu karnym oznaczonym sygnaturą K 15/19,

a także na podstawie art. 18. Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym wzywam oskarżonego do zajęcia stanowiska, wyznaczając mu w tym celu 3-dniowy termin, tj. do dnia 16.09.2019 r.
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
Rada Ministrów
Trybunał Koronny
 

Re: K 15/19: Korona przeciwko Filipowi von Sarmowi

Postprzez FvS 16 wrz 2019, o 17:52

Przepraszam za to co zrobiłem @NvLH Złożyłem zawiadomienie, nie wiedząc, że zakładka Władze jest nieaktualna. Proszę o najniższy wyrok.
Filip von Sarm

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: K 15/19: Korona przeciwko Filipowi von Sarmowi

Postprzez Shostakovich 20 wrz 2019, o 17:32

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Na podstawie art. 28. Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym jako przewodniczący Składu Orzekającego postanawiam zamknąć rozprawę z powodu przyznania się oskarżonego do winy w jego stanowisku w rozprawie ogłoszonym w należytym terminie.

Wyrok w sprawie zapadnie po naradzie Składu Orzekającego na podstawie art. 33. par. 1.

(—) Asesor Trybunału Koronnego, Kawaler
Obrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
Rada Ministrów
Trybunał Koronny
 

Re: K 15/19: Korona przeciwko Filipowi von Sarmowi

Postprzez anglov 11 paź 2019, o 20:23

P O S TA N O W I E N I E

Na podstawie art. 43 § 1 pkt 2 k.p.p.TK: zmieniam Przewodniczącego Składu Orzekającego na siebie.

Informuję, że obecny skład orzekający to: MTK Andrzej Fryderyk – przewodniczący, JKM Piotr III Łukasz, ATK Michaił von Hippogriff-Vovkulak.
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
 


Powrót do Sala rozpraw i posiedzeń jawnych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość