Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

TK C 18/10/02 | Apelacja od wyroku w spr. TK C 18/09/11

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych

Moderator: Trybunał Koronny: przewodniczący

Re: TK C 18/10/02 | Apelacja od wyroku w spr. TK C 18/09/11

Postprzez Papieren Bitte 11 gru 2018, o 12:09

Zamykam rozprawę.


Wyrok okaże się z opóźnieniem, w związku z nieaktywnością drugiego asesora i prawdopodobną koniecznością zmiany składu.

(—) Seweryn Siepacz-Rębajło
(—) Severin von Verwaltung
Baron Księstwa Sarmacji, Baron Królestwa Hasselandu
Minister Spraw Wewnętrznych
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: TK C 18/10/02 | Apelacja od wyroku w spr. TK C 18/09/11

Postprzez M. Kawowy 14 gru 2018, o 12:46

Wysoki Sądzie, ośmielę się zauważyć, że wniosek rozpoczynający tę sprawę złożyłem na początku września. Apelacja wpłynęła 30 września. Następnie na złożenie wyjaśnień miałem czas od 5 do 10 grudnia i wezwania do ich złożenia nie zauważyłem. Z tego powodu proszę o zgodę na wystosowanie oświadczenia, które zostanie wciągnięte do akt.
markiz Młynek Kawowy

Obrazek
M. Kawowy
 

Re: TK C 18/10/02 | Apelacja od wyroku w spr. TK C 18/09/11

Postprzez Papieren Bitte 15 gru 2018, o 11:21

Na podstawie art. 29 Ustawy Sejmu nr 317 - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym z dnia 23 lipca 2018 z późn. zm., po uzyskaniu zgody Przewodniczącego Trybunału, ponownie otwieram rozprawę. Zważając na okres przedświąteczny, wyznaczam czas na wystosowanie wspomnianego oświadczenia i ewentualną, merytoryczną dyskusję stron do końca 29 listopada.


(—) Seweryn Siepacz-Rębajło
(—) Severin von Verwaltung
Baron Księstwa Sarmacji, Baron Królestwa Hasselandu
Minister Spraw Wewnętrznych
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: TK C 18/10/02 | Apelacja od wyroku w spr. TK C 18/09/11

Postprzez Papieren Bitte 15 gru 2018, o 18:55

Poprawiam swój oczywisty błąd i zakreślam właściwy termin na dokonanie ww. czynności, tj. do 29 grudnia 2018 r. Przepraszam za małe zamieszanie.

(—) Seweryn Siepacz-Rębajło
(—) Severin von Verwaltung
Baron Księstwa Sarmacji, Baron Królestwa Hasselandu
Minister Spraw Wewnętrznych
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: TK C 18/10/02 | Apelacja od wyroku w spr. TK C 18/09/11

Postprzez VAT 14 sty 2019, o 11:59

P O S T A N O W I E N I E


W związku z wygaśnięciem mandatu asesorskiego Seweryna Santeckiego, powołuję w jego miejsce JKM Piotra III Łukasza. Dodatkowo, odwołuję ze składu ATK Tomasza Mancini i w jego miejsce powołuję do składu siebie - wyznaczając się jednocześnie Przewodniczącym Składu Orzekającego.

MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
 

Re: TK C 18/10/02 | Apelacja od wyroku w spr. TK C 18/09/11

Postprzez VAT 14 sty 2019, o 12:00

Zamykam rozprawę. Orzeczenie zostanie wydane niezwłocznie po naradzie składu orzekającego.
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
 

Re: TK C 18/10/02 | Apelacja od wyroku w spr. TK C 18/09/11

Postprzez Michal_Feliks 12 lut 2019, o 05:11

P O S T A N O W I E N I E


W związku z wygaśnięciem mandatu asesorskiego Vanderleia Boubouliny,w jego miejsce powołuję do składu siebie - wyznaczając się jednocześnie Przewodniczącym Składu Orzekającego.

MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Defloriusz Dyman Wander
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
 

Re: TK C 18/10/02 | Apelacja od wyroku w spr. TK C 18/09/11

Postprzez Michal_Feliks 5 mar 2019, o 18:37

Herb wielki Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji”
Trybunał Koronny w składzie:

  • MTK Defloriusz Dyman Wander, przewodniczący,
  • JKM Piotr III Łukasz,

Rozpoznawszy w dniu 6 marca 2019 r. na wniosek Królestwa Baridasu reprezentowanego przez JKMość Konrada Jakuba apelację od wyroku w sprawie sygn. akt TK C 18/09/11 z powództwa Młynka Kawowego przeciwko Królestwu Baridasu,

rozstrzygniecie

Przychyla się do wniosku apelacyjnego i oddala w całości powództwo Młynka Kawowego przeciwko Królestwu Baridasu.

uzasadnienie


W dniach - odpowiednio - 21 sierpnia 2018 roku i 24 sierpnia 2018 roku Król Baridasu wydał Ordonans o Dworze Królewskim, w którym ustanowił instytucję „Rodziny Królewskiej”, oraz rozporządzenia ustanawiające spis członków tej Rodziny.

W dniu 2 września 2018 roku powód skierował do Trybunału Koronnego wniosek o naprawienie sprawy, a to poprzez skorygowanie postanowienia w drodze dopisania jego nazwiska do grona członków Rodziny Królewskiej. Roszczenie powód motywował faktem przynależności do rodu królewskiego Arped - Muzyk. W toku procesu reprezentant strony pozwanej wskazał, że Rodzina Królewska składa się nie z cżłonków Rodu Arped - Muzyk, a z najbliższych krewnych Króla, bez względu na to, do którego rodu należą.

W dniu 24 września 2018 roku Trybunał Koronny przyznał rację powodowi i wydał wyrok nakazujący stronie pozwanej naprawienie szkody. W dniu 30 września 2018 roku reprezentant strony pozwanej zaskarżył wyrok w całości.

W ocenie Trybunału decydujące w niniejszej sprawie było właściwe zinterpretowanie pojęć „rodu” i „rodziny”, relacji między desygnatami tych pojęć, oraz możliwości tworzenia na podstawie przepisów rangi niższej od ustawy innych instytucji prawa rodzinnego niż te opisane w ustawie o rodach.

Powód w istocie jest członkiem rodu Arpedów-Muzyków. Ród Arpedów - Muzyków w istocie jest rodem arystokratycznym i królewskim, przysługuje mu takie oficjalne miano i tak jest anonsowany w urzędowym spisie. Prawdą jest też, że członkowie rodu pełnią tradycyjnie królewskie godności w Baridasie.

Jednak jak słusznie wskazuje reprezentant strony pozwanej, pojęcie rodu nie jest tożsame z pojęciem rodziny. Rodzinę tworzyć mogą przedstawiciele różnych rodów - na przykład bracia z rodu X mogą pojąć za żony przedstawicielki rodów - odpowiednio - Y i Z. Staną się wówczas rodziną, ale o tym, jak ich małżeństwa wpłyną na kształt rodu, zdecydują sami nupturienci, a przede wszystkim - zgodnie z art. 11 Ustawy o rodach - seniorzy rodów. Reprezentant strony pozwanej wskazuje, że do Rodziny Królewskiej powołanej Ordonansem Króla nie wchodzą w skład jedynie członkowie rodziny Arped-Muzyk, ale też królewska Małżonka, należąca do innego rodu. Instytucja Rodziny Królewskiej nie jest więc tożsama z rodem Arpedów - Muzyków, a zatem nie każdemu członkowi tego szlachetnego Rodu przysługuje roszczenie do włączenia w jej skład.

W ostatniej podniesionej przez Trybunał kwestii: należy uznać, że instytucja „Rodziny Królewskiej” z Ordonansu Króla Baridasu o Dworze Królewskim stanowi specyficzną instytucję z pogranicza prawa rodzinnego i administracyjnego. W jej skład wchodzą bowiem członkowie rodziny Króla, którym przyznaje się pewne uprawnienia administracyjne, a to prawo do reprezentacji w sprawach ceremonialnych i publicznych. Nieprzypadkowe jest też umieszczenie Rodziny Królewskiej w jednym akcie wraz z innymi organami administracji publicznej Baridasu. Król Baridasu ma prawo do swobodnego powoływania pomocniczych organów władzy. Ma też możliwość powoływania instytucji rodzinnych - czy też pokrewnych instytucjom prawa rodzinnego - innych niż te wymienione w ustawie o rodach, pod warunkiem nienaruszania praw gwarantowanych rodom. Takiego naruszenia w niniejszej sprawie Trybunał nie stwierdził, co wykazał w powyższym uzasadnieniu.

Z tych powodów, należało orzec jak w sentencji.

Wyrok jest ostateczny, prawomocny i nie podlega zaskarżeniu.
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
 

Poprzednia strona

Powrót do Archiwum spraw zwykłych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

cron