Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

TK U 18/04/25 | Wniosek o wykładnię ustawy o obywatelstwie

W tym dziale zarchiwizowano niesklasyfikowane materiały

Moderator: Trybunał Koronny: przewodniczący

Re: TK U 18/04/25 | Wniosek o wykładnię ustawy o obywatelstw

Postprzez RCA 18 cze 2018, o 15:38

Wysoki Trybunale,

odpowiedź na postawione przez Kanclerza pytanie jest bardzo prosta. Tak, może. Wzmiankowany przepis zawiera wyraźną delegację dla określonych podmiotów do stwierdzenia utraty obywatelstwa. Po prostu.

Książę stwierdza utratę funkcji przez Kanclerza, Marszałka Sejmu, Prefekta Generalnego i namiestnika prowincji. Marszałek Sejmu stwierdza utratę funkcji przez posła. Kanclerz stwierdza utratę funkcji, o której odrębne przepisy stanowią, że sprawować mogą tylko aktywni obywatele, chyba że te przepisy stanowią inaczej. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, utratę funkcji stwierdza namiestnik prowincji.

Sarmackie prawo ma to do siebie, że wiele regulacji jest rozproszonych, i, jak to wspomniano, są sytuacje, gdy np. w zupełnie innej ustawie znajdują się przesłanki determinujące, czy dane stanowisko można piastować, i jakie warunki należy spełnić. Delegacja z wspomnianego przepisu art. 5 ust. 5 niejako spina wszelkie takie sytuacje i dookreśla tym samym kto stwierdza utratę danej funkcji. Nie należy doszukiwać się tu drugiego dna i odrębnej interpretacji, bowiem każda inna interpretacja doprowadzi do paraliżu — każdy będzie wiedział, że dana osoba danego stanowiska pełnić już nie może, ale... nikomu nie można tego stwierdzić, bo delegacja do tego znajduje się w ustawie innej niż ta bezpośrednio dotycząca? Absurdalność takiego rozwiązania powinna wystarczyć za jakiekolwiek inne uzasadnienie.

Wysoki Trybunale, nasze prawo nie jest doskonałe. Co i rusz napotykamy różne "kwiatki", które dziś uregulowalibyśmy zgoła inaczej. I róbmy tak. Miast uciekać się do karkołomnych interpretacji przeczących logice zmieniajmy i naprawiajmy prawo. Od tego mamy posłów, od tego mamy Sejm.

Pozdrawiam,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: TK U 18/04/25 | Wniosek o wykładnię ustawy o obywatelstw

Postprzez AFvTD 19 cze 2018, o 20:16

Wyznaczam wnioskodawcy termin na uzupełnienie zeznań do dnia 22.06. Jeżeli Trybunał nie będzie miał pytań, rozprawa zostanie zamknięta.

Przewodniczący Składu Orzekającego
Alfred Fabian von Tehen-Dżek
magister net Alfred Fabian wicehrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Królestwo Baridasu
Sejm Księstwa Sarmacji
Konsulat Sclavinii
Dobry Obywatel
 

Re: TK U 18/04/25 | Wniosek o wykładnię ustawy o obywatelstw

Postprzez AFvTD 27 cze 2018, o 20:59

W związku z brakiem zeznań zamykam rozprawę. Wyrok zostanie wydany po zakończeniu narady składu Orzekającego.

Przewodniczący Składu Orzekającego
Alfred Fabian von Tehen-Dżek
magister net Alfred Fabian wicehrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Królestwo Baridasu
Sejm Księstwa Sarmacji
Konsulat Sclavinii
Dobry Obywatel
 

Re: TK U 18/04/25 | Wniosek o wykładnię ustawy o obywatelstw

Postprzez suchy 25 lip 2018, o 20:19

Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 43. § 1 pkt. 3 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

1. odwołuję ze składu ATK Alfreda Fabiana von Tehen-Dżeka.
2. powołuję do składu ATK Piotra Pawła I
3. wyznaczam siebie na funkcję Przewodniczącego Składu Orzekającego.

Mateusz von Thorn-Chojnacki
Marszałek Trybunału Koronnego
kontradm. Mateusz von Thorn-Chojnacki, diuk Unisławowa
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: TK U 18/04/25 | Wniosek o wykładnię ustawy o obywatelstw

Postprzez suchy 1 sie 2018, o 22:24

Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 43. § 1 pkt. 3 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

1. odwołuję ze składu ATK Gotfryda Slavika de Ruth.
2. powołuję do składu ATK Vanderleia Bouboulinę-à-la-Triste.

Mateusz von Thorn-Chojnacki
Marszałek Trybunału Koronnego
kontradm. Mateusz von Thorn-Chojnacki, diuk Unisławowa
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: TK U 18/04/25 | Wniosek o wykładnię ustawy o obywatelstw

Postprzez suchy 3 sie 2018, o 08:46

Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 43. § 1 pkt. 4 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

1. odwołuję siebie z funkcji Przewodniczącego Składu Orzekającego.
2. wyznaczam ATK Vanderleia Bouboulinę-à-la-Triste na funkcję Przewodniczącego Składu Orzekającego.

Mateusz von Thorn-Chojnacki
Marszałek Trybunału Koronnego
kontradm. Mateusz von Thorn-Chojnacki, diuk Unisławowa
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: TK U 18/04/25 | Wniosek o wykładnię ustawy o obywatelstw

Postprzez RCA 20 sie 2018, o 14:30

Dzień dobry.
Czy ta sprawa ruszy? Nowy PSO jest od ponad dwóch tygodni i nic niestety się w sprawie nie dzieje.
Avatar użytkownika
 

Re: TK U 18/04/25 | Wniosek o wykładnię ustawy o obywatelstw

Postprzez VAT 28 sie 2018, o 14:44

Szanowni Uczestnicy. Przypominam, że skład zmienił się już w trakcie narady składu orzekającego, wobec czego żadne inne czynności poza wydaniem wyroku nie będą w przedmiotowej sprawie przeprowadzane.

Wskazuję też, iż narada była bardzo długa i burzliwa - najprawdopodobniej w sprawie zostaną złożone zdania odrębne. Stąd też długi czas oczekiwania na orzeczenie, którego sentencja została już jednak naszkicowana i w najbliższym czasie zostanie ono opublikowane.
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: TK U 18/04/25 | Wniosek o wykładnię ustawy o obywatelstw

Postprzez VAT 30 sie 2018, o 09:39

Sygn. akt: TK U 18/04/25
Herb wielki Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji”
Trybunał Koronny w składzie:
  • ATK Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste – Przewodniczący
  • ATK Piotr de Zaym
  • MTK Mateusz von Thorn-Chojnacki
rozpoznawszy na wniosek Kanclerza Księstwa Sarmacji sprawę o dokonanie wykładni:
  • art. 5. ust. 5  Ustawy Sejmu nr 208 z dnia 18 marca 2014 roku o obywatelstwie sarmackim (Dz. P. poz. 6430),
i odpowiedzi na pytanie czy przytoczony przepis stanowi podstawę do odwołania z urzędu określonych organów z przyczyn innych, niż wspomnianych bezpośrednio w Ustawie o obywatelstwie, zwłaszcza z powodu utraty aktywności; czy przepis ten może zostać użyty jako podstawa prawna do odwołania urzędnika jeżeli nie spełnia on wymagań o których brak jest mowy w Ustawie o obywatelstwie sarmackim — a przez to, czy może zostać użyty w połączeniu z przepisami ustaw odrębnych, w celu odwołania kogokolwiek z powodu niespełniania innych warunków, nieznanych w rozpatrywanej ustawie,

rozstrzygniecie

Artykuł 5 ust. 5 Ustawy Sejmu nr 208 z dnia 18 marca 2014 roku o obywatelstwie sarmackim (Dz.P. poz. 6430) stanowi podstawę do odwołania osób sprawujących określone prawem funkcje publicznego wyłącznie z przyczyn, o których mowa w tym przepisie.

Przepis ten nie uprawnia organów w nim wymienionych – Księcia, Marszałka Sejmu, Kanclerza oraz namiestników prowincji – do odwoływania osób sprawujących funkcje publiczne z innych przyczyn, a tym samym nie może stanowić podstawy prawnej do odwołania urzędnika, jeśli nie spełnia on wymagań, o których brak jest mowy w Ustawie o obywatelstwie sarmackim.

uzasadnienie

Pismem z dnia 24 kwietnia 2018 r. Kanclerz Księstwa Sarmacji, Konrad Jakub Arped-Friedman, zwrócił się do Trybunału Koronnego z wnioskiem o dokonanie wykładni art. 5 ust. 5 Sejmu nr 208 z dnia 18 marca 2014 roku o obywatelstwie sarmackim (Dz.P. poz. 6430) i odpowiedź na pytanie, czy przytoczony przepis stanowi podstawę do odwołania z urzędu określonych organów z przyczyn innych, niż wspomnianych bezpośrednio w Ustawie o obywatelstwie, zwłaszcza z powodu utraty aktywności; czy przepis ten może zostać użyty jako podstawa prawna do odwołania urzędnika jeżeli nie spełnia on wymagań o których brak jest mowy w Ustawie o obywatelstwie sarmackim — a przez to, czy może zostać użyty w połączeniu z przepisami ustaw odrębnych, w celu odwołania kogokolwiek z powodu niespełniania innych warunków, nieznanych w rozpatrywanej ustawie.

W ocenie Kanclerza artykuł piąty odnosi się wyłącznie do spraw dotyczących aktywności obywatelskiej i reguluje postępowanie w przypadkach jej utraty. Wobec powyższego należy uznać, że ustęp piąty odnosi się tylko do przypadków postępowania w obrębie obywatelstwa sarmackiego, a szczególnie — aktywności obywatelskiej. Stąd, w ocenie Kanclerza, przepis będący przedmiotem wykładni ogranicza się do przypadków stwierdzania utraty funkcji w wyniku utraty aktywności obywatelskiej, a nie jest podstawą, która może upoważniać do jakiegokolwiek innego pozbawienia stanowiska, chociażby wymogi nie zostały spełnione. 

W toku postępowania do sprawy przystąpił Książę Sarmacji. Zdaniem Księcia, art. 5 ust. 5 ustawy o obywatelstwie sarmackim stanowi ogólną podstawę uprawniającą wymienione w nim organy do stwierdzenia utraty funkcji przez osoby sprawujące funkcje publiczne. Książę zwrócił uwagę, iż sarmackie prawo ma to do siebie, że wiele regulacji jest rozproszonych, i są sytuacje, gdy np. w zupełnie innej ustawie znajdują się przesłanki determinujące, czy dane stanowisko można piastować i jakie warunki należy spełnić. W ocenie Księcia, delegacja z wspomnianego przepisu art. 5 ust. 5 niejako spina wszelkie takie sytuacje i dookreśla tym samym kto stwierdza utratę danej funkcji.

Mając na uwadze wyżej przedstawiony stan faktyczny, Trybunał stwierdził co następuje:

W ocenie Trybunału, określone w art. 5 ust 5 Ustawy o obywatelstwie sarmackim (zwanej dalej: uos) uprawienie do stwierdzania utraty funkcji przez osoby sprawujące funkcje publiczne ogranicza się tylko przypadków określonych w tym przepisie, tj. utraty statusu aktywnego obywatela przez funkcjonariusza publicznego (względnie – niespełniania kryterium aktywności ustalonego przez samorządy w przypadkach, o których mowa w art. 5 ust. 4 ustawy o obywatelstwie).

Zdaniem Trybunału przyjęcie takiej interpretacji wynika w sposób naturalny z wykładni omawianego przepisu.

Przede wszystkim nie budzi żadnej wątpliwości zamiar ustawodawcy, który nieprzypadkowo (zdaniem Trybunału) umieścił upoważnienie do stwierdzania utraty funkcji publicznych właśnie w art. 5 ust. 5 uos, nie zaś w innym – bardziej wyeksponowanym – miejscu tego aktu lub nawet akcie wyższego rzędu (Konstytucji Księstwa Sarmacji). Przeciętny odbiorca, zapoznając się z treścią ustawy o obywatelstwie sarmackim, w szczególności treścią art. 5, w posób naturalny przyjmuje, iż dyspozycja ust. 5 art. 5 dotyczy spraw, o których mowa w art. 5 (kwestii utraty statusu aktywnego obywatela/kryterium aktywności ustalanego przez prowincje). Wniosek taki nasuwa się w pierwszej chwili i jest logiczny, nie ma więc powodów sądzić, że ustawodawca sarmacki, opracowując tekst ustawy, kierował się innym, bardziej pokrętnym tokiem rozumowania (w każdym razie – nic takiego nie zostało choćby uprawdopodobnione w toku przedmiotowego postępowania).

Konkluzja, iż art. 5 ust. 5 uos dotyczy tylko przypadków, o których mowa w tym przepisie, jest także zgodna z tzw. ‘zasadą racjonalnego ustawodawcy’ - co najmniej dwóch z powodów.

Przede wszystkim, o czym już wspominano wyżej, kompetencja do stwierdzania utraty funkcji publicznych jest na tyle istotna i tak dalece wpływa na prawa i wolności jednostki w państwie, że racjonalny ustawodawca, chcąc by było to uprawnienie o charakterze ogólnym, nie zaś dotyczące jedynie przypadków o których mowa w art. 5 uos, umieściłby taką normę w innym miejscu ustawy, „wyciągając ją” przed nawias lub nawet umieszczając w Konstyucji – czego jednak nie uczynił.

Ponadto, gdyby racjonalny ustawodawca chciał, by norma art. 5 ust. 5 uos była normą ogólną, a nie funkcjonującą jedynie w granicach określonych konkretną ustawą, nie powielałby w innych aktach prawnych norm nadających analogiczne uprawnienia do tych, o których mowa w art. 5 ust. 5 uos. Tymczasem takie normy - nadające analogiczne uprawnienia do tych określonych w art. 5 ust. 5 uos - są powielane w innych aktach prawnych, czego dowodem jest choćby art. 14 ust. 2 Ordynacji wyborczej, zgodnie z którym Marszałek Sejmu stwierdza wygaśnięcie mandatu posła (co w praktyce – pomimo odmiennej nomenklatury – jest tożsame ze stwierdzeniem utraty funkcji posła) w przypadkach, o których mowa w art. 14 ust. 1 Ordynacji wyborczej. Gdyby art. 5 ust. 5 uos miał być normą ogólną, art. 14 ust. 2 Ordynacji wyborczej stałby się zbędny. Prawodawca postanowił jednak inaczej, zdaniem Trybunału – nieprzypadkowo.

Również analizując dokładnie treść art. 5 ust. 5 uos możemy znaleźć przesłanki pozwalające stwierdzić jaka była wola prawodawcy w omawianym zakresie.

art. 5 ust. 5 uos napisał(a):Książę stwierdza utratę funkcji przez Kanclerza, Marszałka Sejmu, Marszałka Trybunału Koronnego, Prefekta Generalnego i namiestnika prowincji. Marszałek Sejmu stwierdza utratę funkcji przez posła. Kanclerz stwierdza utratę funkcji, o której odrębne przepisy stanowią, że sprawować mogą tylko aktywni obywatele, chyba że te przepisy stanowią inaczej. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, utratę funkcji stwierdza namiestnik prowincji.


Jak widać powyżej, prawodawca dwa razy podkreślił, pisząc o kompetencjach Kanclerza oraz namiestników prowincji, iż chodzi tylko o przypadki niespełniania danego kryterium aktywności, odpowiednio - albo kryterium aktywnego obywatela albo kryterium ustalonego przez samorządy – a więc powodów, o których mowa w ustawie o obywatelstwie sarmackim. Fakt, iż takie zastrzeżenie nie zostało uczynione w przypadku Księcia i Marszałka Sejmu nie wskazuje zdaniem Trybunału w żadnym wypadku na to, by prawodawca chciał, by organy te miały większą swobodę i szerszy zakres kompetencji w omawianej kwestii. Brak takiego zastrzeżenia w przypadku Księcia i Marszałka Sejmu wynika wyłącznie z tego, że w przypadku tych organów możliwe było wyczerpujące wyliczenie urzędników publicznych, co do których Książę i Marszałek Sejmu stwierdzają utratę funkcji (co nie było możliwe w przypadku Kanclerza i namiestników prowincji). Trybunał nie ma jednak wątpliwości, iż prawodawca chciał by sytuacja prawna wszystkich organów wymienionych w przepisie – Księcia, Marszałka Sejmu, Kanclerza, namiestników prowincji – była analogiczna, tj. by we wszystkich przypadkach powodami stwierdzenia utraty funkcji publicznej na podstawie art. 5 ust. 5 były tylko przyczyny określone w ustawie o obywatelstwie sarmackim.

Należy także podkreślić, iż ze względu na doniosłość regulacji art. 5 ust. 5 uos i stopień w jakim wpływa ona na prawa jednostki, nie można jej interpretować rozszerzająco, w tym w szczególności nie można w tym przypadku stosować analogii w celu wyeliminowania ewentualnych, powstałych na gruncie nieudolnej regulacji, luk prawnych, które to rozwiązanie zdawał się sugerować uczestnik postępowania - Książę Sarmacji. Takie działanie nie tylko godziłoby w standardy państwa prawa, ale także w sposób jawny łamałoby zasadę pewności prawa wobec obywateli.

Jedynie na marginesie wskazać należy, odnosząc się do argumentów Księcia Sarmacji o niedoskonałym prawie tworzonym w Księstwie, iż w orzecznictwie Trybunału wielokrotnie akcentowane było, że Trybunał nie jest organem władnym do naprawiania nieudolności lub lekkomyślności prawodawcy i poprawiania źle skonstruowanego prawa. Co do zasady bowiem Trybunał nie pełni w systemie prawym Księstwa Sarmacji funkcji prawotwórczej. Oczywiście, taka interwencja Trybunału jest możliwa, absolutnie wyjątkowo i w ograniczonym zakresie, w sytuacji, gdyby na szali położone były racje fundamentalne dla dalszego funkcjonowania państwa, natomiast w konkretnym przypadku Trybunał takiego ryzyka nie dostrzega. Nawet bowiem, jeśli konsekwencją orzeczenia Trybunału będzie luka w prawie, to będzie miała ona – ze względu na określone a art. 24 ust. 2 Konstytucji domniemanie kompetencji Rady Ministrów – znaczenie zupełnie marginalne.

Mając na uwadze powyższe, Trybunał orzekł jak w sentencji.

/—/ Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

/—/ Piotr de Zaym

/—/ Mateusz von Thorn-Chojnacki
Ostatnio edytowano 30 sie 2018, o 09:49 przez VAT, łącznie edytowano 1 raz
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: TK U 18/04/25 | Wniosek o wykładnię ustawy o obywatelstw

Postprzez VAT 30 sie 2018, o 09:46

Trybunał informuje jednocześnie, że zdanie odrębne do powyższego rozstrzygnięcia zgłosił ATK Piotr de Zaym. Zdanie odrębne zostanie opublikowane przez Pana Asesora w najbliższym czasie.
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Archiwum ogólne

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości