Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

TK U 18/04/25 | Wniosek o wykładnię ustawy o obywatelstwie

Na tej sali Trybunał Koronny rozpoznaje większość spraw

Moderatorzy: Trybunał Koronny, Trybunał Koronny: przewodniczący

TK U 18/04/25 | Wniosek o wykładnię ustawy o obywatelstwie

Postprzez Konrad Jakub 24 kwi 2018, o 15:14

Srebrny Róg, 24 kwietnia 2018 roku


Konrad J. v-hr. Arped-Friedman
KANCLERZ KSIĘSTWA SARMACJI
Srebrny Róg, ul. Kaniońska 1Czcigodny Vanderlei baron Bouboulina-à-la-Triste
MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

Eldorat, ul. Artyleryjska 11W N I O S E K
o rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy ustrojowej


Wysoki Trybunale,

Działając na podstawie art. 11 § 3 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 roku — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186), wnoszę do Wysokiego Trybunału o rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy ustrojowej dotyczącej

wykładni

artykułu piątego ustępu piątego Ustawy Sejmu nr 208 z dnia 18 marca 2014 roku o obywatelstwie sarmackim (Dz. P. poz. 6430),


w zakresie odpowiedzenia na pytanie, czy przytoczony przepis stanowi podstawę do odwołania z urzędu określonych organów z przyczyn innych, niż wspomnianych bezpośrednio w Ustawie o obywatelstwie, zwłaszcza z powodu utraty aktywności; czy przepis ten może zostać użyty jako podstawa prawna do odwołania urzędnika jeżeli nie spełnia on wymagań o których brak jest mowy w Ustawie o obywatelstwie sarmackim — a przez to, czy może zostać użyty w połączeniu z przepisami ustaw odrębnych, w celu odwołania kogokolwiek z powodu niespełniania innych warunków, nieznanych w rozpatrywanej ustawie.


U Z A S A D N I E N I E


Wspomniana Ustawa o obywatelstwie sarmackim stwierdza w artykule pierwszym, że normuje nadawanie i utratę obywatelstwa sarmackiego, zwanego dalej „obywatelstwem” oraz nadawanie i utratę honorowego obywatelstwa sarmackiego, zwanego dalej „obywatelstwem honorowym”.

W związku z powyższym należy uznać w wykładni poszczególnych przepisów, że odnoszą się one jedynie do kwestii bezpośrednio objętych regulacją ustawy o obywatelstwie; zakres stosowania przepisów zawęża się do płaszczyzny związanej z samym obywatelstwem i sprawą które bezpośrednio go dotyczą — procedury jego uzyskania, utraty czy wreszcie, aktywności i sposobu jego liczenia.

Ustawa określa jakie warunki należy spełniać w kwestii obywatelstwa i aktywności żeby móc piastować wymienione urzędy.

Artykuł piąty ustawy o tytule "Aktywny obywatel" bezpośrednio odnosi się do wspomnianych w poprzednim zdaniu warunków. W ustępie pierwszym definiuje aktywnego obywatela, (drugi został uchylony), w trzecim określa podmioty jakie muszą spełniać warunek tejże aktywności, w czwartym umożliwia stosowanie kryteriów aktywnościowych na poziomie urzędów prowincjonalnych, natomiast ustęp piąty — będący przedmiotem niniejszego wniosku — jest sankcją wobec podmiotów które utraciły aktywność w trakcie pełnienia urzędu. Pozostałe dwa ustępy również odnoszą się do kwestii aktywności obywatelskiej, regulując a to sprawę urlopu funkcjonariuszy publicznych, a to wymogi aktywnościowe postawione przed asesorami.

Nie ulega więc wątpliwości, że cały artykuł piąty odnosi się wyłącznie do spraw dotyczących aktywności obywatelskiej i reguluje postępowanie w przypadkach jej utraty. Świadczy też o tym istota artykułu jako normy prawnej — stanowi jednolitą i samodzielną myśl, gdzie poszczególne ustępy ściśle do niej nawiązują i określają tą samą materię będącą przedmiotem regulacji. Jest to wyrażony tym bardziej dobitnie, że artykuł piąty nosi tytuł który bezsprzecznie stwierdza o czym stanowią poszczególne jego ustępy — Aktywny obywatel.

Wobec powyższego należy uznać, że siłą rzeczy ustęp piąty odnosi się li tylko do przypadków postępowania w obrębie obywatelstwa sarmackiego, a szczególnie — aktywności obywatelskiej. Stąd, przepis będący przedmiotem wykładni ogranicza się do przypadków stwierdzania utraty funkcji w wyniku utraty aktywności obywatelskiej, a nie jest podstawą która może upoważniać do jakiegokolwiek innego pozbawienia stanowiska, chociażby wymogi nie zostały spełnione. Przesłanką ku tej interpretacji przepisów jest również sam cel ustawy, który został przez ustawodawcę określony w artykule pierwszym, a który to stanowi, że ustawa określa procedury związane wyłącznie z obywatelstwem sarmackim i ciągłymi warunkami jakie należy spełnić, żeby móc je posiadać. Jednym z tych warunków jest posiadanie aktywności obywatelskiej.

W związku z powyższym, uzasadnione jest dokonanie wykładni przez Wysoki Trybunał w zakresie postawionego wniosku.KANCLERZ KSIĘSTWA SARMACJI

/—/ Konrad J. v-hr. Arped-Friedman


Obrazek
Konrad Jakub, z łaski Urusa i woli Narodu Król Baridasu, Najwyższy Kapłan Málauski, wielki książę Arped etc. etc.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Trybunał Koronny
Dobry Obywatel
 

Re: Wniosek o wykładnię art. 5 ust. 5 Ustawy o obywatelstwie

Postprzez VAT 25 kwi 2018, o 22:13

Zielnybor, 25 kwietnia 2018 roku


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 10 §1 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:
  1. Na wniosek Kanclerza Księstwa Sarmacji Konrada Jakuba wicehrabiego Arpeda-Friedmana, złożony w dniu 24 kwietnia 2018 r., wszczynam postępowanie w sprawie ustrojowej w zakresie objętym w/w wnioskiem;
  2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: TK U 18/04/25;
  3. do rozpoznania sprawy wyznaczam: MTK Vanderleia Bouboulinę-à-la-Triste, ATK Ignacego Urbana de Ruth, ATK Defloriusza Dymana Wander;
  4. na Przewodniczącego Składu Orzekającego wyznaczam: ATK Defloriusza Dymana Wander.


MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Królestwo Teutonii
 

Re: TK U 18/04/25 | Wniosek o wykładnię ustawy o obywatelstw

Postprzez Michal_Feliks 2 maja 2018, o 23:34

Otwieram rozprawę.


Na Forum Centralnym ogłoszono możliwość przystąpienia podmiotów uprawnionych do sprawy. Równocześnie rozpoczyna się debata składu sędziowskiego.
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Republika Bialeńska
 

Re: TK U 18/04/25 | Wniosek o wykładnię ustawy o obywatelstw

Postprzez RCA 3 maja 2018, o 08:28

Wysoki Trybunale,

na podstawie stosownych przepisów pragnę przystąpić do niniejszego postępowania.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: TK U 18/04/25 | Wniosek o wykładnię ustawy o obywatelstw

Postprzez RCA 11 cze 2018, o 10:54

Z A R Z Ą D Z E N I E


Na podstawie art. 43. § 1 pkt. 3 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.):

1. odwołuję ze składu ATK Vanderleia Bouboulinę-à-la-Triste, ATK Ignacego Urbana de Ruth, ATK Defloriusza Dymana Wander.
2. powołuję do składu ATK Mateusza von Thorn-Chojnackiego, ATK Alfreda Fabiana von Tehen-Dżeka, ATK Gotfryda Slavika de Ruth.
3. wyznaczam ATK Alfreda Fabiana von Tehen-Dżeka na funkcję Przewodniczącego Składu Orzekającego.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: TK U 18/04/25 | Wniosek o wykładnię ustawy o obywatelstw

Postprzez AFvTD 11 cze 2018, o 15:54

W związku z otrzymaniem przeze mnie godności Przewodniczącego Składu Orzekającego informuje o możliwości przystąpienia do rozprawy. Wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do rozprawy obliguję do złożenia pisemnej deklaracji poniżej do dnia 14.06.2018 oraz potwierdzenie chęci przystąpienia do rozprawy wszystkich, którzy już deklarację o chęci przystąpienia do rozprawy złożyli.

Przewodniczący Składu Orzekającego
Alfred Fabian von Tehen-Dżek
magister net Alfred Fabian wicehrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Sejm Księstwa Sarmacji
Konsulat Sclavinii
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: TK U 18/04/25 | Wniosek o wykładnię ustawy o obywatelstw

Postprzez RCA 11 cze 2018, o 16:02

Potwierdzam.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: TK U 18/04/25 | Wniosek o wykładnię ustawy o obywatelstw

Postprzez AFvTD 14 cze 2018, o 17:27

W związku z zakończeniem czasu na zgłoszenie się do postępowania, oddaję głos JKM Robertowi Fryderykowi w celu zajęcia pierwszego stanowiska do dnia 17.06.2018r.

Przewodniczący Składu Orzekającego
Alfred Fabian von Tehen-Dżek
magister net Alfred Fabian wicehrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Sejm Księstwa Sarmacji
Konsulat Sclavinii
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: TK U 18/04/25 | Wniosek o wykładnię ustawy o obywatelstw

Postprzez RCA 17 cze 2018, o 19:26

Wysoki Trybunale, proszę o przedłużenie czasu na wypowiedź do końca jutrzejszego dnia.
Dziś nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi. Od wczoraj zmagam się z gwałtowną reakcją alergiczną, która dotknęła moje oczy i po prostu nie jestem w stanie dłużej wysiedzieć przy komputerze. Jestem już po zastrzyku i na lekach, jutro powinno być to możliwe, a przynajmniej w ciągu dnia uda mi się zająć jakoś stanowisko, choćbym miał je pisać na raty.

Z góry dziękuję.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: TK U 18/04/25 | Wniosek o wykładnię ustawy o obywatelstw

Postprzez AFvTD 17 cze 2018, o 19:30

Pozytywnie przychylam się do wniosku WKM. W związku z tym przedłużam czas na zajęcie stanowiska do dnia 19.06.2018r.

Przewodniczący Składu Orzekającego
Alfred Fabian von Tehen-Dżek
magister net Alfred Fabian wicehrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Sejm Księstwa Sarmacji
Konsulat Sclavinii
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Następna strona

Powrót do Sala rozpraw i posiedzeń jawnych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość