Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

[TK KN 18/03/11] Kontrola działania Kanclerza

Na tej sali Trybunał Koronny rozpoznaje większość spraw

Moderatorzy: Trybunał Koronny, Trybunał Koronny: przewodniczący

Re: [TK KN 18/03/11] Kontrola działania Kanclerza

Postprzez AFvTD 11 cze 2018, o 15:37

W związku z osadzeniem mnie na funkcji przewodniczącego składu orzekającego postanawiam udzielić głosu stronom zainteresowanym tj. JKM Robertowi Fryderykowi oraz JW Konradowi Jakubowi von Arped-Friedmanowi w celu uzupełnienia zeznań - do dnia 17.06.2018

Przewodniczący Składu Orzekającego
Alfred Fabian von Tehen-Dżek
magister net Alfred Fabian wicehrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Sejm Księstwa Sarmacji
Konsulat Sclavinii
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: [TK KN 18/03/11] Kontrola działania Kanclerza

Postprzez RCA 11 cze 2018, o 15:53

Wysoki Trybunale,

dziękuję, wszystko co miałem do powiedzenia, już powiedziałem. Nie będę przedkładał kolejnych stanowisk.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: [TK KN 18/03/11] Kontrola działania Kanclerza

Postprzez Konrad Jakub 14 cze 2018, o 11:45

Dziękuję, chciałbym jedynie jeszcze raz zwrócić uwagę na fakt o którym wspominałem.

W chwili zgłaszania wniosku do Rady Ministrów, prezesem i przewodniczącym Komitetu byłem ja — nie można przecież zarejestrować instytucji na wniosek kogoś obcego. Screen na którym zakreślono przewodniczącego jest tutaj bez sensu, gdyż pochodzi z późniejszego czasu, kiedy przewodniczący się zmienił.

Wobec pełnienia tej funkcji czysto honorowo i bez realnych uprawnień systemowych, a także zostania przewodniczącym już po rejestracji instytucji, gdzie wcześniej go nie było i nie miał pojęcia o technicznej stronie KNB i jego systemowych początków, jego słowa nie mają tutaj większego znaczenia.

Przy okazji, dziwię się, że rzeczony Markus Arped nie został wezwany na świadka w sprawie.

Proszę również Wysoki Trybunał o nieprzekręcanie mojego nazwiska, dziękuję.
Konrad Jakub, z łaski Urusa i woli Narodu Król Baridasu, Najwyższy Kapłan Málauski, wielki książę Arped etc. etc.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Trybunał Koronny
Dobry Obywatel
 

Re: [TK KN 18/03/11] Kontrola działania Kanclerza

Postprzez AFvTD 15 cze 2018, o 13:11

Na mocy Art 24 ust. 2. KppTK powołuję na świadka Markusa Arpeda. Informuję jednocześnie, że na mocy Art 21. ust 2. świadek ma prawo odmówić zeznać.

W związku z powołaniem świadka, zadaję pytania:

1. Czy wiedział JO, że instytucja została zarejestrowana jako partia polityczna w dniu napisania słów:
Uspokajam: wbrew systemowej klasyfikacji nie jesteśmy partią polityczną?


2. Czy wiedział JO, iż podpisując wniosek o rejestracje instytucji, podpisuje się pod wnioskiem o rejestrację partii, a nie instytucji prywatnej?

Na odpowiedź ma czas do 18.06.2018r.

Przewodniczący Składu Orzekającego
Alfred Fabian von Tehen-Dżek
magister net Alfred Fabian wicehrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Sejm Księstwa Sarmacji
Konsulat Sclavinii
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: [TK KN 18/03/11] Kontrola działania Kanclerza

Postprzez Markus 15 cze 2018, o 16:25

Wysoki Trybunale,

odpowiedź na pierwsze pytanie ma Wysoki Trybunał w przytoczonej wypowiedzi, ale dla jasności potwierdzę, że wiedziałem o zarejestrowaniu instytucji jako partii politycznej. Ponadto wiedziałem, że podpisuję się pod wnioskiem o rejestrację partii.

Dodam może tylko, że słowa „nie jesteśmy partią polityczną” były skrótem myślowym, zrozumiałym najpewniej dla każdego, kto nie chciałby ich użyć w złej woli, wbrew mojej intencji. Oczywistym jest przecież, że Komitet Narodowy Baridasu wpisuje się doskonale w definicję partii politycznej; za Ekcyklopedią PWN: „organizacja społeczna, która powstaje i działa najczęściej na podstawie programu, stanowiącego ideowo-polityczny wyraz aspiracji i interesów grupowych reprezentowanych przez nią odłamów społeczeństwa, zmierzająca do realizacji tego programu w państwie przez zdobycie władzy państwowej, jej zdominowanie lub zdobycie istotnego w niej udziału oraz przez jej sprawowanie lub kontrolę i wywieranie wpływu na ważne politycznie decyzje władz publicznych podejmowane w państwie”.

Komitet spełnia wszystkie trzy elementy definicji: 1) jest bez cienia wątpliwości organizacją społeczną, 2) ma pewne cele, które zostały upublicznione, wspólne dla wszystkich członków — możliwie najszerszego grona Baridajczyków, 3) dąży do realizacji tych celów poprzez wywieranie wpływu na ważne politycznie decyzje władz publicznych (choćby sprawa tzw. promissum).

Mam nadzieję, że rozwiałem wszystkie wątpliwości.

Łączę wyrazy szacunku

(—) Markus Arped
(—) Marc Miquaiasu’un Arped,
król ojciec Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
 

Re: [TK KN 18/03/11] Kontrola działania Kanclerza

Postprzez AFvTD 15 cze 2018, o 20:26

Jeżeli któraś ze stron rozprawy chce zadać świadkowi pytanie, może to zrobić do dnia 18.06.2018r. Jeżeli nie będzie żadnych pytań zamknę rozprawę.

Przewodniczący Składu Orzekającego
Alfred Fabian von Tehen-Dżek
magister net Alfred Fabian wicehrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Sejm Księstwa Sarmacji
Konsulat Sclavinii
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: [TK KN 18/03/11] Kontrola działania Kanclerza

Postprzez AFvTD 18 cze 2018, o 16:07

Dziękuję świadkowi. W związku z brakiem pytań zamykam rozprawę.

Przewodniczący Składu Orzekającego
Alfred Fabian von Tehen-Dżek
magister net Alfred Fabian wicehrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Sejm Księstwa Sarmacji
Konsulat Sclavinii
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: [TK KN 18/03/11] Kontrola działania Kanclerza

Postprzez AFvTD 24 cze 2018, o 19:03

Eldorat 22.06.2018

sygn akt: TK KN 18/03/11

Obrazek

Postanowienie
Trybunału Koronnego


Trybunał Koronny w składzie:
ATK Alfred Fabian von Tehen-Dżek

Rozpoznawszy w dniu 22 czerwca na wniosek JKM Roberta Fryderyka sprawę kontrolną o sygnaturze TK KN 18/03/11 w celu zbadania nieprawidłowości w działaniu organu władzy publicznej w osobie Kanclerza JW Konrada Jakuba Arped-Friedmana dotyczącej zarejestrowania instytucji o ID: S00214 i decyzji o zwrocie dokonanej wpłaty za czynności rejestracyjne,

Orzeka co następuje


Trybunał nie doszukał się nieprawidłowości w działaniach JW Kanclerza Konrada Jakuba Arped-Friedmana, dotyczących zarejestrowania instytucji o ID S00214 oraz zwrotu dokonanej wpłaty za czynności rejestracyjne.

Uzasadnienie


W dniu 24 lutego Kanclerz Konrad Jakub Arped-Friedman zarejestrował instytucję o ID S00214, jako instytucja prywatna, po czym zaznaczył, iż zaszła pomyłka na co zwrócił uwagę 4 minuty po złożeniu wniosku i na co zwrócił uwagę przed jego rozpatrzeniem. Wniosek uzyskał wymaganą ilość podpisów, w związku z czym JW Kanclerz zwrócił na swoje konto nadpłatę za rejestrację partii. Uwagę wnioskodawcy zwróciły słowa przewodniczącego partii JO Markusa Arpeda "Uspokajam: wbrew systemowej klasyfikacji nie jesteśmy partią polityczną."

W trakcie trwania rozprawy strona reprezentowana przez JW Kanclerza dowiodła, iż instytucja o ID S00214 partią polityczną jest, gdyż nie jest instytucją prasową, lennem, rodem oraz instytucją państwową. W rozprawie JW Kanclerz stwierdził również, że JO Markus Arped nie miał w momencie pisania słów wzbudzających kontrowersję odpowiedniej wiedzy, dotyczącej typu zarejestrowanej instytucji S00214.

W toku rozprawy na świadka został wezwany JO Markus Arped, który jednoznacznie stwierdził, iż wiedział o typie zarejestrowanej instytucji, a jego słowa były skrótem myślowym, który mógł zostać źle odebrany. Zaznając rozwiał wszystkie wątpliwości Trybunału dotyczące swych słów oraz dowiódł, iż instytucja o ID S00214 jest partią polityczna w świetle prawa.

Dlatego należało orzec jak w sentencji

Pouczenie

Każda ze stron może złożyć apelację do wyroku w terminie 7 dni od ogłoszenia.
magister net Alfred Fabian wicehrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Sejm Księstwa Sarmacji
Konsulat Sclavinii
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: [TK KN 18/03/11] Kontrola działania Kanclerza

Postprzez Konrad Jakub 25 cze 2018, o 16:01

Wysoki Trybunale,

chciałbym zwrócić uwagę na błąd którego dopatrzyłem się w wydanym orzeczeniu oraz który przewijał się w aktach sprawy od samego początku. Może mieć on dość istotne znaczenie w razie ewentualnej apelacji.

Otóż MTK wszczął sprawę kontrolną, jak to określił, na wniosek Roberta Fryderyka z dnia 05 marca 2018 r. Następnie Trybunał najpierw udzielił głosu JKMości jako inicjatorowi postępowania, potem jeszcze raz udzielił głosu stronom zainteresowanym, w tym Jego Książęcej Mości Robertowi Fryderykowi. Na samym zaś końcu, w wydanym orzeczeniu Trybunał również w ten sposób odniósł się do JKMości, stwierdzając iż [Trybunał] Rozpoznawszy w dniu 22 czerwca na wniosek JKM Roberta Fryderyka sprawę kontrolną (…). Następnie w pouczeniu sformował zdanie o treści każda ze stron może złożyć apelację (…), sugerując tym samym na liczbę mnogą w przypadku stron postępowania.

Zgodnie z przepisami KppTK, a to dokładnie artykułem 12, Trybunał nie wszczyna postępowania kontrolnego na niczyi wniosek; może podjąć się kontroli po zawiadomieniu obywatela.

Art. 12. § 1. Przewodniczący Trybunału wszczyna postępowanie sądowe w sprawie kontrolnej, jeżeli istnieje przypuszczenie, że w działalności organu władzy publicznej wystąpiły nieprawidłowości.
§ 2. Obywatel może złożyć na ręce przewodniczącego Trybunału zawiadomienie o wystąpieniu nieprawidłowości w działalności organu władzy publicznej. Przepisu art. 23. § 1 ust. 2 nie stosuje się.
§ 3. Na zawiadomienie przewodniczący Trybunału obowiązany jest zbadać, czy nie zachodzi potrzeba kontroli działalności organu i w ciągu 7 dni od dnia złożenia zawiadomienia wszcząć postępowanie sądowe albo udzielić odpowiedzi na zawiadomienie, należycie uzasadniając, dlaczego uznał kontrolę działalności organu za niepotrzebną.


Zwrócić również należy uwagę, że w związku z powyższym, niezależnie od piastowanego urzędu, zawiadomienie jest składane jako szeregowy obywatel, nie urzędnik.

Artykuł 3 KppTK stanowi zaś, iż uczestnikami postępowania w przypadku sprawy kontrolnej jest wyłącznie organ będący przedmiotem kontroli.

Art. 3. Określenie „uczestnik postępowania” oznacza:
1) stronę, w przypadku spraw o charakterze sporu;
2) wnioskodawcę w przypadku spraw o charakterze niespornym;
3) organ lub przewodniczący organu władzy publicznej będącego przedmiotem kontroli w sprawach kontrolnych.


Do czego zmierzam — należy zauważyć, iż JKM Robert Fryderyk nie jest ani inicjatorem postępowania w rozumieniu przepisów, ani tym bardziej stroną postępowania. W związku z tym implikuje to fakt, iż wbrew orzeczeniu Trybunału oraz sugestii z pouczenia na jego końcu, nie przysługuje mu prawo do złożenia apelacji w tej sprawie. Jedynym podmiotem uprawnionym do złożenia apelacji jestem na ten moment ja, jako osoba czy organ będący przedmiotem kontroli.

O ile JKMośc mógł składać zeznania w sprawie jako szeregowy świadek, o tyle nie może być w żaden sposób traktowany jako strona postępowania. Tym bardziej nie może występować w sprawie jako Książę, a jedynie jako szeregowy obywatel. W związku z tym, w razie ewentualnej zmiany na tronie, wyznaczeniu regenta albo oddelegowania pracownika Dworu do sprawy, będzie to działanie nieskuteczne, gdyż zgodnie z przytoczonymi wcześniej przepisami KppTK, sprawę kontrolną wszczyna się po zawiadomieniu obywatela, nie po zawiadomieniu jakiegokolwiek organu państwowego. Innymi słowy — nie ma tutaj zastosowania katalog podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku do TK, taki sam jak w przypadku spraw ustrojowych.

Podsumowując — JKMość nie jest stroną postępowania z uwagi na dwa fakty: 1) nie był wnioskodawcą ani inicjatorem postępowania; 2) KppTK stwierdza expressis verbis, iż jedyną stroną postępowania w sprawie kontrolnej, jest organ kontrolowany. Prawo apelacji przysługuje jedynie stronie postępowania, więc w tym wypadku — jedynie mnie.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o dokonanie korekty w wydanym postanowieniu oraz pouczeniu wszystkich stron postępowania — czyli jedynie mnie — oraz dwóch wezwanych świadków — tj. JKM Roberta Fryderyka i JO Markusa Arpeda — iż prawo do apelacji przysługuje tylko mnie.

Piszę powyższe z uwagi na obawę, iż Trybunał mógłby w wyniku omyłki przyjąć ewentualny wniosek o rozpoznanie apelacji, od strony do tego nieuprawnionej. Lepiej więc wyjaśnić sytuację już teraz, niż czekać na niekorzystny dla wymiaru sprawiedliwości rozwój wypadków.

Dziękuję
Konrad Jakub, z łaski Urusa i woli Narodu Król Baridasu, Najwyższy Kapłan Málauski, wielki książę Arped etc. etc.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Trybunał Koronny
Dobry Obywatel
 

Poprzednia strona

Powrót do Sala rozpraw i posiedzeń jawnych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość