Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

TK U 18/04/30 |Zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją

Na tej sali Trybunał Koronny rozpoznaje większość spraw

Moderatorzy: Trybunał Koronny, Trybunał Koronny: przewodniczący

TK U 18/04/30 |Zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją

Postprzez anglov 30 kwi 2018, o 16:27

Wielce Szanowny Panie Marszałku,

niniejszym, w trybie art. 11. §3. p. 5. Ustawy Sejmu nr 317 — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym, zwracam się do Trybunału Koronnego z wnioskiem o zbadanie ustawy - ordynacji wyborczej.

Proszę o szczególne zbadanie czy przepisy art. 8. nie naruszają przepisu art. 40. ust. 2. pkt. 1. Konstytucji i prawa obywateli do uczestnictwa w kierowaniu sprawami publicznymi bezpośrednio lub za pośrednictwem swobodnie wybranych przedstawicieli.

Udział w wyborach, korzystanie z prawa głosu i realizacja go w oparciu o określoną siłę głosu to udział bezpośredni, o którym mówi powyższy przepis. Moje szczególne wątpliwości budzi ograniczanie tego prawa poprzez dzielenie społeczeństwa na grupy bardziej lub mniej uprzywilejowanych obywateli w taki sposób, że wpływ na ich możliwości realizacji powyższego prawa wpływ będą mieć ilość nadanych wsi lennych przez Księcia Sarmacji. Ustawa w tych punktach, którymi ustanawia taki rozdział, ustanawia kastę obywatelską, która opierać się będzie o osoby, które otrzymały więcej wsi lennych od Księcia Sarmacji, ograniczając w ten sposób wpływ na państwo osób, które w Księstwie zamieszkują krócej, mniej się też udzielają, bądź odmawiają przyjęcia nadań - z tych czy innych powodów.

Mam poważne wątpliwości, czy dopuszczalne, na gruncie naszej obecnej ustawy zasadniczej i jej ducha, jest dzielenie społeczeństwa na gorsze i lepsze w oparciu o takie czynniki jak ilość nadanych wsi lennych przez Księcia Sarmacji, bądź posiadania tytułu szlacheckiego, w szczególności że prawnie jest to decyzja jednoosobowa.

Obywatele, z natury rzeczy, są sobie równi zarówno w prawach, jak i obowiązkach. Czynienie z ilości nadanych wsi lennych kryterium w korzystaniu z praw politycznych i publicznych jest, w mojej opinii, działaniem krzywdzącym wobec tej grupy obywateli, którzy przybywają do Księstwa i chcą włączyć się w życie państwa na równych zasadach. Dlatego wnoszę jak wyżej.

Dla porządku załączam treść przepisów o jakich sprawdzenie zgodności proszę.

Art. 8. [Siła głosu]

 1. Obywatelowi przysługuje głos o sile 1, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów lub referendum był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, przysługuje głos o sile:
  1. 3, jeżeli w ciągu 12 miesięcy poprzedzających głosowanie otrzymał do 2 wsi lennych, i nie posiada tytułu,
  2. 4, jeżeli w tym okresie otrzymał do 2 wsi lennych, i posiada tytuł szlachecki lub arystokratyczny,
  3. 5, jeżeli w tym okresie otrzymał od 3 do 6 wsi lennych,
  4. 6, jeżeli w tym okresie otrzymał od 7 do 10 wsi lennych,
  5. 7, jeżeli w tym okresie otrzymał od 11 do 14 wsi lennych,
  6. 8, jeżeli w tym okresie otrzymał co najmniej 15 wsi lennych lub jest Księciem.
 3. Obywatele honorowi posiadają siłę głosów powiększoną o 1 w stosunku do wartości wynikającej z przepisu poprzedzającego.
 4. (skreślony)

Andrzej Fryderyk
Z woli elektorów król Teutonii zjednoczonej w Rzeczypospolitej Sarmackiej, wielki książę Awii, książę Slavii i Enderasji, książę Sangrii, palatyn Weyr-Benden, hrabia Loardii, lord protektor Nowej Teutonii, pan Srebrnego Rogu i Złotego Grodu, władca wszystkich teutońskich wysp etc. etc.

Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: Zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją

Postprzez VAT 30 kwi 2018, o 21:23

Zielnybor, 30 kwietnia 2018 roku


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 10 §1 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:
 1. Na wniosek przedstawiciela Królestwa Teutonii - Jego Królewskiej Mości Andrzeja Fryderyka, złożony w dniu 30 kwietnia 2018 r., wszczynam postępowanie w sprawie ustrojowej w zakresie objętym w/w wnioskiem;
 2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: TK U 18/04/30;
 3. do rozpoznania sprawy wyznaczam: MTK Vanderleia Bouboulinę-à-la-Triste, ATK Ignacego Urbana de Ruth, ATK Defloriusza Dymana Wander;
 4. na Przewodniczącego Składu Orzekającego wyznaczam: ATK Ignacego Urbana de Ruth.


MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: TK U 18/04/30 |Zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją

Postprzez RCA 11 cze 2018, o 10:56

Z A R Z Ą D Z E N I E


Na podstawie art. 43. § 1 pkt. 3 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.):

1. odwołuję ze składu ATK Vanderleia Bouboulinę-à-la-Triste, ATK Ignacego Urbana de Ruth, ATK Defloriusza Dymana Wander.
2. powołuję do składu ATK Mateusza von Thorn-Chojnackiego, ATK Alfreda Fabiana von Tehen-Dżeka, ATK Gotfryda Slavika de Ruth.
3. wyznaczam ATK Gotfryda Slavika de Ruth na funkcję Przewodniczącego Składu Orzekającego.
Pozdrawiam,
Robert Fryderyk
Książę Sarmacji, Król Baridasu, Sclavinii i Hasselandu, suweren Teutonii, etc. etc.

Skontaktuj się z Księciem Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Książę Sarmacji
Królestwo Baridasu
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Korona Księstwa Sarmacji
Naczelna Izba Architektury
Konsulat Sclavinii
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 


Powrót do Sala rozpraw i posiedzeń jawnych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości