Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

TK U 18/04/30B | Ustalenie wykładni KKS (art. 32ha ust. 1)

Na tej sali Trybunał Koronny rozpoznaje większość spraw

Moderatorzy: Trybunał Koronny, Trybunał Koronny: przewodniczący

TK U 18/04/30B | Ustalenie wykładni KKS (art. 32ha ust. 1)

Postprzez RCA 30 kwi 2018, o 09:40

Eldorat, 30 kwietnia 2018 r.


PRZEŚWIETNY MARSZAŁEK
TRYBUNAŁU KORONNEGO


Vanderlei baron Bouboulina-à-la-Triste


Prześwietny Panie Marszałku.

Na podstawie art. 11. § 3. pkt. 1. Ustawy Sejmu nr 317 Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym z dnia 4 lutego 2017 r. (t.j. DP poz. 9186 z późn. zm.) zwracam się do Pana Marszałka i Wysokiego Trybunału z wnioskiem o ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni prawa (sprawa ustrojowa) i określenie w jej wyniku właściwej interpretacji przepisu zawartego w art. 32ha ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji.

Wnioskodawca: Książę Robert Fryderyk, A0062
Przepisy będące przedmiotem sprawy:
  • art. 32ha. ust. 1. Konstytucji Księstwa Sarmacji z 24 stycznia 2011 r. (t.j. DP poz. 8360 z późn. zm.)

Uzasadnienie: Konstytucja Księstwa Sarmacji w artykule 32ha. ust. 1. definiuje że Asesorem może być obywatel sarmacki, który nie jest obywatelem obcego państwa wirtualnego ani nie sprawuje w takim państwie funkcji publicznej. I na tym kończy swój wywód na ten temat. Jednocześnie jednak należy zwrócić uwagę, że analogiczny przepis zawarty Ordynacji Wyborczej mówi, wybrany do Sejmu (lub Kanclerzem, Księciem) może być obywatel, który nie jest obywatelem innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa, nie jest funkcjonariuszem publicznym w innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa. Obecnie owe odrębne przepisy to Rozporządzenie Księcia w sprawie kryteriów uznawania innych mikronacji z dnia 27 lutego 2018 roku.

Podczas obrad Sejmu w sprawie jednej ze złożonych kandydatur na ATK doszło do dwóch różnych interpretacji rzeczonego przepisu Konstytucji. Z jednej strony wskazałem Wysokiej Izbie, iż przepis ten jest przepisem szerokim i jako taki nie posiada żadnych ograniczeń co do innych mikronacji, które w myśl jego sentencji należałoby brać, lub nie brać, pod uwagę - na dowód tego wskazałem różnicę w analogicznym przepisie z Ordynacji Wyborczej, który czyni takie ograniczenie do krajów uznawanych przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami. Z drugiej zaś strony Wicemarszałek Sejmu/Kanclerz Księstwa dowodzi, że wzmiankowany przepis Konstytucji sam w sobie jest ograniczeniem, bowiem w ogóle odnosi się do państwa, a uznanie, że ma zastosowanie wobec określonej mikronacji samo w sobie stanowi akt uznania tej mikronacji za państwo. Moim zdaniem interpretacja Kanclerza stoi w sprzeczności z przepisami zawartymi w wspomnianym rozporządzeniu Księcia o kryteriów uznawania innych mikronacji. Wobec tego, w moim przekonaniu, zaistniały przesłanki by zwrócić się do Wysokiego Trybunału o zbadanie przepisu art. 32ha. ust. 1. Konstytucji i wydanie wiążącej wykładni w jaki sposób przepis ten ogranicza, lub nie ogranicza, potencjalnych kandydatów na ATK. O co uprzejmie wnoszę do Prześwietnego Pana Marszałka i Wysokiego Trybunału.

Z wyrazami szacunku
(—) Robert Fryderyk
Pozdrawiam,
Robert Fryderyk
Książę Sarmacji, Król Baridasu, Sclavinii i Hasselandu, suweren Teutonii, etc. etc.

Skontaktuj się z Księciem Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Książę Sarmacji
Królestwo Baridasu
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Korona Księstwa Sarmacji
Naczelna Izba Architektury
Konsulat Sclavinii
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 

Re: Ustalenie powszechnej wykładni KKS (art. 32ha ust. 1)

Postprzez VAT 30 kwi 2018, o 21:33

Zielnybor, 30 kwietnia 2018 roku


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 10 §1 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:
  1. Na wniosek Księcia Sarmacji Roberta Fryderyka, złożony w dniu 30 kwietnia 2018 r., wszczynam postępowanie w sprawie ustrojowej w zakresie objętym w/w wnioskiem;
  2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: TK U 18/04/30B;
  3. do rozpoznania sprawy wyznaczam: MTK Vanderleia Bouboulinę-à-la-Triste, ATK Ignacego Urbana de Ruth, ATK Defloriusza Dymana Wander;
  4. na Przewodniczącego Składu Orzekającego wyznaczam: ATK Defloriusza Dymana Wander.


MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: TK U 18/04/30B | Ustalenie wykładni KKS (art. 32ha ust.

Postprzez RCA 3 maja 2018, o 08:38

Wysoki Trybunale,

na podstawie stosownych przepisów pragnę przystąpić do niniejszego postępowania.
Pozdrawiam,
Robert Fryderyk
Książę Sarmacji, Król Baridasu, Sclavinii i Hasselandu, suweren Teutonii, etc. etc.

Skontaktuj się z Księciem Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Książę Sarmacji
Królestwo Baridasu
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Korona Księstwa Sarmacji
Naczelna Izba Architektury
Konsulat Sclavinii
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 

Re: TK U 18/04/30B | Ustalenie wykładni KKS (art. 32ha ust.

Postprzez Konrad Friedman 7 maja 2018, o 13:58

Wysoki Trybunale,

deklaruję chęć przystąpienia do rozprawy.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Sejm Księstwa Sarmacji
Instytut Edukacji Sarmackiej
Królestwo Baridasu
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: TK U 18/04/30B | Ustalenie wykładni KKS (art. 32ha ust.

Postprzez RCA 11 cze 2018, o 10:53

Z A R Z Ą D Z E N I E


Na podstawie art. 43. § 1 pkt. 3 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.):

1. odwołuję ze składu ATK Vanderleia Bouboulinę-à-la-Triste, ATK Ignacego Urbana de Ruth, ATK Defloriusza Dymana Wander.
2. powołuję do składu ATK Mateusza von Thorn-Chojnackiego, ATK Alfreda Fabiana von Tehen-Dżeka, ATK Gotfryda Slavika de Ruth.
3. wyznaczam ATK Gotfryda Slavika de Ruth na funkcję Przewodniczącego Składu Orzekającego.
Pozdrawiam,
Robert Fryderyk
Książę Sarmacji, Król Baridasu, Sclavinii i Hasselandu, suweren Teutonii, etc. etc.

Skontaktuj się z Księciem Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Książę Sarmacji
Królestwo Baridasu
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Korona Księstwa Sarmacji
Naczelna Izba Architektury
Konsulat Sclavinii
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 


Powrót do Sala rozpraw i posiedzeń jawnych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość