Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

TK U 18/05/06 | Wniosek o wykładnię - Regulamin Sejmu

Na tej sali Trybunał Koronny rozpoznaje większość spraw

Moderatorzy: Trybunał Koronny, Trybunał Koronny: przewodniczący

TK U 18/05/06 | Wniosek o wykładnię - Regulamin Sejmu

Postprzez RCA 1 maja 2018, o 17:52

Eldorat, 01 maja 2018 roku


Robert Fryderyk
KSIĄŻĘ SARMACJI
Grodzisk, Al. Poselska 1Czcigodny Vanderlei baron Bouboulina-à-la-Triste
MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

Eldorat, ul. Artyleryjska 11W N I O S E K
o rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy ustrojowej


Wysoki Trybunale,

Działając na podstawie art. 11 § 3 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 roku — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186), wnoszę do Wysokiego Trybunału o rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy ustrojowej dotyczącej

wykładni

art. 4., 5. i 6. Ustawy Sejmu nr 314 z dnia 20 stycznia 2017 roku - Regulamin Sejmu


w zakresie w jakim mówią one o procedurze uchwało i ustawodawczej i odpowiedź na pytanie czy w myśl tej ustawy przyjęciem ustawy/podjęciem uchwały jest moment zakończenia głosowania w systemie informatycznym, czy dopiero moment podsumowania tego głosowania przez właściwe organy Sejmu.

UZASADNIENIE

Art. 16. ust. 3. Konstytucji Księstwa Sarmacji określa, iż postępowanie uchwało i ustawodawcze określa ustawa, tą ustawą w sarmackim porządku prawnym jest właśnie wspominana ustawa - Regulamin Sejmu, o czym mówi art. 1. ust. 1 tejże ustawy (Ustawa reguluje postępowanie ustawodawcze i uchwałodawcze, oraz tryb przeprowadzenia debat nielegislacyjnych w Sejmie). Jednocześnie art. 19. Konstytucji Księstwa Sarmacji mówi o trybie przyjmowania ustaw i uchwał, nie precyzując niczego poza większością niezbędną do ustaw i uchwał podjęcia.

Wątpliwość Księcia Sarmacji co do interpretacji właściwych przepisów wskazywanej ustawy wynika z tego, że ustawa nie precyzuje całej procedury ustawo i uchwałodawczej, ogranicza się natomiast to ogólnych pojęć i wskazania wiążących Sejm terminów. W szczególności zaś nie jest w ustawie owej określone, w którym momencie postępowania uchwało lub ustawodawczego dochodzi do formalnego podjęcia przez Sejm uchwały lub ustawy.

Procedury zawarte w wspomnianej ustawie określają następujące elementy:
1) złożenie wniosku - art. 4. ustawy określa, do którego organu składa się projekty i co taki projekt winien zawierać, kto może złożyć wniosek debaty pozalegislacyjnej, procedurę postępowania przez Marszałka Sejmu z projektami, które wymagają zmian w systemach informatycznych Księstwa; omawia także zasadę dyskontynuacji prac parlamentu;

2) procedurę pierwszego czytania projektu (debaty) - art. 5. ustawy, w tym elementy, które pierwsze czytanie obejmuje, określenie terminów, zasad skracania i wydłużania pierwszego czytania, kto może brać w pierwszym czytaniu udział;

3) procedurę drugiego czytania projektu (głosowań) - art. 6. ustawy, w tym kolejność głosowań, określenie większości niezbędnej do przyjęcia poprawek, organ zarządzający drugie czytanie i terminy w jakich może się ono odbyć, możliwości skrócenia lub wydłużenia głosowań, i określenie procedury dalszego postępowania z przyjętą przez Sejm ustawą.

Inne przepisy ustawy omawiają procedury wyboru asesorów Trybunału Koronnego, jak również procedury na jakich funkcjonować mogą debaty nielegislacyjnej, przepisy porządkowe i nadzwyczajne, oraz tryb składania i odpowiedzi na zapytania interpelacje.

Żaden z przepisów ustawy nie stanowi natomiast, w którym momencie następuje uchwalenie/podjęcie ustawy/uchwały przez Sejm. Nie jest sprecyzowane czy to następuje w momencie zakończenia głosowania (drugiego czytania) w systemie informatycznym Księstwa (co następuje po wypełnieniu czasu, na jaki zgodnie z ustawą jest głosowanie zarządzane), czy też w momencie podsumowania takiego zakończonego w systemie głosowania przez Marszałka (Wicemarszała) Sejmu. Wątpliwość Księcia Sarmacji budzi określenie tego momentu w sytuacjach, w których głosowanie w systemie zostało zakończone dająć określoną konkluzję, która wynika z odrębnych przepisów (określenie większości niezbędnej do podjęcia uchwały/przyjęcia ustawy) a podsumowanie wyników głosowania nie następuje przez okres nie dający się wytłumaczyć przyczynami zewnętrznymi (urlopy, realioza, itd.).

W związku z zarysowanymi wątpliwościami zasadnym jest zwrócenie się do Wysokiego Trybunału z wnioskiem jak w petitium.

(—) Robert Fryderyk, książę
Pozdrawiam,
Robert Fryderyk
Książę Sarmacji, Król Baridasu, Sclavinii i Hasselandu, suweren Teutonii, etc. etc.

Skontaktuj się z Księciem Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Książę Sarmacji
Królestwo Baridasu
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Korona Księstwa Sarmacji
Naczelna Izba Architektury
Konsulat Sclavinii
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 

Re: Wniosek o wykładnię przepisów ustawy - Regulamin Sejmu

Postprzez VAT 6 maja 2018, o 19:32

Zielnybor, 06 maja 2018 roku


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 10 §1 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:
  1. Na wniosek Księcia Sarmacji Roberta Fryderyka, złożony w dniu 01 maja 2018 r., wszczynam postępowanie w sprawie ustrojowej w zakresie objętym w/w wnioskiem;
  2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: TK U 18/05/06;
  3. do rozpoznania sprawy wyznaczam: MTK Vanderleia Bouboulinę-à-la-Triste, ATK Ignacego Urbana de Ruth, ATK Defloriusza Dymana Wander;
  4. na Przewodniczącego Składu Orzekającego wyznaczam: ATK Defloriusza Dymana Wander.


MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: TK U 18/05/06 | Wniosek o wykładnię - Regulamin Sejmu

Postprzez Konrad Friedman 7 maja 2018, o 13:59

Wysoki Trybunale,

deklaruję chęć przystąpienia do rozprawy.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Sejm Księstwa Sarmacji
Instytut Edukacji Sarmackiej
Królestwo Baridasu
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: TK U 18/05/06 | Wniosek o wykładnię - Regulamin Sejmu

Postprzez RCA 11 cze 2018, o 10:52

Z A R Z Ą D Z E N I E


Na podstawie art. 43. § 1 pkt. 3 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.):

1. odwołuję ze składu ATK Vanderleia Bouboulinę-à-la-Triste, ATK Ignacego Urbana de Ruth, ATK Defloriusza Dymana Wander.
2. powołuję do składu ATK Mateusza von Thorn-Chojnackiego, ATK Alfreda Fabiana von Tehen-Dżeka, ATK Gotfryda Slavika de Ruth.
3. wyznaczam ATK Gotfryda Slavika de Ruth na funkcję Przewodniczącego Składu Orzekającego.
Pozdrawiam,
Robert Fryderyk
Książę Sarmacji, Król Baridasu, Sclavinii i Hasselandu, suweren Teutonii, etc. etc.

Skontaktuj się z Księciem Sarmacji
Avatar użytkownika
Książę Sarmacji
Królestwo Baridasu
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Korona Księstwa Sarmacji
Naczelna Izba Architektury
Konsulat Sclavinii
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 


Powrót do Sala rozpraw i posiedzeń jawnych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Konrad Friedman i 1 gość