Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

TK U 18/04/30 |Zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją

Na tej sali Trybunał Koronny rozpoznaje większość spraw

Moderatorzy: Trybunał Koronny, Trybunał Koronny: przewodniczący

TK U 18/04/30 |Zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją

Postprzez anglov 30 kwi 2018, o 16:27

Wielce Szanowny Panie Marszałku,

niniejszym, w trybie art. 11. §3. p. 5. Ustawy Sejmu nr 317 — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym, zwracam się do Trybunału Koronnego z wnioskiem o zbadanie ustawy - ordynacji wyborczej.

Proszę o szczególne zbadanie czy przepisy art. 8. nie naruszają przepisu art. 40. ust. 2. pkt. 1. Konstytucji i prawa obywateli do uczestnictwa w kierowaniu sprawami publicznymi bezpośrednio lub za pośrednictwem swobodnie wybranych przedstawicieli.

Udział w wyborach, korzystanie z prawa głosu i realizacja go w oparciu o określoną siłę głosu to udział bezpośredni, o którym mówi powyższy przepis. Moje szczególne wątpliwości budzi ograniczanie tego prawa poprzez dzielenie społeczeństwa na grupy bardziej lub mniej uprzywilejowanych obywateli w taki sposób, że wpływ na ich możliwości realizacji powyższego prawa wpływ będą mieć ilość nadanych wsi lennych przez Księcia Sarmacji. Ustawa w tych punktach, którymi ustanawia taki rozdział, ustanawia kastę obywatelską, która opierać się będzie o osoby, które otrzymały więcej wsi lennych od Księcia Sarmacji, ograniczając w ten sposób wpływ na państwo osób, które w Księstwie zamieszkują krócej, mniej się też udzielają, bądź odmawiają przyjęcia nadań - z tych czy innych powodów.

Mam poważne wątpliwości, czy dopuszczalne, na gruncie naszej obecnej ustawy zasadniczej i jej ducha, jest dzielenie społeczeństwa na gorsze i lepsze w oparciu o takie czynniki jak ilość nadanych wsi lennych przez Księcia Sarmacji, bądź posiadania tytułu szlacheckiego, w szczególności że prawnie jest to decyzja jednoosobowa.

Obywatele, z natury rzeczy, są sobie równi zarówno w prawach, jak i obowiązkach. Czynienie z ilości nadanych wsi lennych kryterium w korzystaniu z praw politycznych i publicznych jest, w mojej opinii, działaniem krzywdzącym wobec tej grupy obywateli, którzy przybywają do Księstwa i chcą włączyć się w życie państwa na równych zasadach. Dlatego wnoszę jak wyżej.

Dla porządku załączam treść przepisów o jakich sprawdzenie zgodności proszę.

Art. 8. [Siła głosu]

 1. Obywatelowi przysługuje głos o sile 1, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów lub referendum był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, przysługuje głos o sile:
  1. 3, jeżeli w ciągu 12 miesięcy poprzedzających głosowanie otrzymał do 2 wsi lennych, i nie posiada tytułu,
  2. 4, jeżeli w tym okresie otrzymał do 2 wsi lennych, i posiada tytuł szlachecki lub arystokratyczny,
  3. 5, jeżeli w tym okresie otrzymał od 3 do 6 wsi lennych,
  4. 6, jeżeli w tym okresie otrzymał od 7 do 10 wsi lennych,
  5. 7, jeżeli w tym okresie otrzymał od 11 do 14 wsi lennych,
  6. 8, jeżeli w tym okresie otrzymał co najmniej 15 wsi lennych lub jest Księciem.
 3. Obywatele honorowi posiadają siłę głosów powiększoną o 1 w stosunku do wartości wynikającej z przepisu poprzedzającego.
 4. (skreślony)

Andrzej Fryderyk
Z woli elektorów król Teutonii zjednoczonej w Rzeczypospolitej Sarmackiej, wielki książę Awii, książę Slavii i Enderasji, książę Sangrii, palatyn Weyr-Benden, hrabia Loardii, lord protektor Nowej Teutonii, pan Srebrnego Rogu i Złotego Grodu, władca wszystkich teutońskich wysp etc. etc.

Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: Zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją

Postprzez VAT 30 kwi 2018, o 21:23

Zielnybor, 30 kwietnia 2018 roku


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 10 §1 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:
 1. Na wniosek przedstawiciela Królestwa Teutonii - Jego Królewskiej Mości Andrzeja Fryderyka, złożony w dniu 30 kwietnia 2018 r., wszczynam postępowanie w sprawie ustrojowej w zakresie objętym w/w wnioskiem;
 2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: TK U 18/04/30;
 3. do rozpoznania sprawy wyznaczam: MTK Vanderleia Bouboulinę-à-la-Triste, ATK Ignacego Urbana de Ruth, ATK Defloriusza Dymana Wander;
 4. na Przewodniczącego Składu Orzekającego wyznaczam: ATK Ignacego Urbana de Ruth.


MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Królestwo Teutonii
 


Powrót do Sala rozpraw i posiedzeń jawnych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron