Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

TK K 18/04/16 | Wniosek o zatarcie skazania

Na tej sali Trybunał Koronny rozpoznaje większość spraw

Moderatorzy: Trybunał Koronny, Trybunał Koronny: przewodniczący

TK K 18/04/16 | Wniosek o zatarcie skazania

Postprzez Konrad Friedman 10 kwi 2018, o 17:59

Rawicz, 10 kwietnia 2018 roku


Konrad Jakub Arped-Friedman
AF819Czcigodny Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Marszałek Trybunału KoronnegoW N I O S E K
o zarządzenie zatarcie skazania


Ja, Konrad Jakub Arped-Friedman, legitymujący się paszportem o numerze identyfikacyjnym AF891, zamieszkały na terenie baronii Márivar w Królestwie Baridasu, na podstawie art. 38 Kodeksu Sprawiedliwości niniejszym wnoszę o zarządzenie zatarcia skazania, wynikającego z wyroku Trybunału Koronnego z dnia 5 sierpnia 2017 roku w sprawie o sygnaturze TK K 17/07/18.


U Z S A D N I E N I E


Wysoki Trybunale,

dnia 5 sierpnia 2017 roku zostałem uznany za winnego popełnienia czynu zabronionego z art. 40 ust. 1 pkt 12 k.s. – nadania sobie uprawnień umożliwiających podgląd wyników wyborów, mimo że nie miałem do tego odpowiedniego umocowania.

Zasądzona kara wynosiła 200 tysięcy libertów grzywny (którą zapłaciłem 11 sierpnia 2017 roku) oraz karę 3 tygodni pozbawienia wolności, w zawieszeniu na cztery miesiące.

Okres próby zakończył się pomyślnie, zarówno wtedy jak i później, nie miałem jakichkolwiek problemów z prawem, jak również nie było nawet podejrzeń o podobne uchybienia w mojej pracy. Od tej pory bardzo sumiennie i ostrożnie podchodziłem do kwestii dostępów do systemu informatycznego. Dowodem niech będzie zrzeczenie się zaraz po wygraniu ostatnich wyborów kanclerskich, zrzeczenie się jakichkolwiek "twardych" haseł czy dostępów do systemu informatycznego, mimo posiadania takiego prawa z mocy sprawowanego urzędu — poprosiłem radców NIA, żeby przekazali mi uprawnienia wyłącznie do niezbędnych funkcji systemu, czyli w zasadzie tylko hasła do Dziennika Praw i do katalogu z grafikami papierków urzędowych. Na własną prośbę pozbawiłem się więc konstytcyjnych i ustawowych uprawnień w zakresie administrowania systemem informatycznym (poza forum, gdzie siła rzeczy nie mogę zrzec się statusu administratora).

Z racji piastowania wspomnianego urzędu, w zasadzie mam ogromne uprawnienia czy możliwości w zakresie ingerencji w wybrane mechanizmy funkcjonowania państwa — nieskrępowany dostęp do środków publicznych, haseł dostępowych i podobnych narzędzi. Mimo to, jak można udowodnić w dowolny sposób, wspomniany incydent będący przedmiotem postępowania przed Trybunałem, był i jest jedynym tego typu przewinieniem, co powinno zaświadczyć za pozytywnym rozpatrzeniem mojego wniosku.

Wobec powyższego, proszę o przychylenie się mojej prośbie i zarządzenie wcześniejszego zatarcia skazania./— Konrad J. v-hr. Arped-Friedman
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Sejm Księstwa Sarmacji
Instytut Edukacji Sarmackiej
Królestwo Baridasu
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Wniosek o zatarcie skazania

Postprzez VAT 16 kwi 2018, o 08:45

Z A R Z Ą D Z E N I E


Na podstawie art. 10 § 1 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.):

  1. wszczynam postępowanie w przedmiocie rozpoznania wniosku Konrada Jakuba Arpeda-Friedmana (AF819) o zatarcie skazania;
  2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: TK K 18/04/16;
  3. wyznaczam siebie do rozpoznania przedmiotowej sprawy.


/-/ Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Królestwo Teutonii
Dobry Obywatel
 


Powrót do Sala rozpraw i posiedzeń jawnych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość