Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

[TK KN 18/03/11] Kontrola działania Kanclerza

Na tej sali Trybunał Koronny rozpoznaje większość spraw

Moderatorzy: Trybunał Koronny, Trybunał Koronny: przewodniczący

[TK KN 18/03/11] Kontrola działania Kanclerza

Postprzez RCA 5 mar 2018, o 10:06

Eldorat, 05 marca 2018 r.


PRZEŚWIETNY MARSZAŁEK
TRYBUNAŁU KORONNEGO


Roland hrabia Heach-Romański


Prześwietny Panie Marszałku.

W N I O S E K:
Na podstawie art. 12. § 2. Ustawy Sejmu nr 317 Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym z dnia 4 lutego 2017 r. (t.j. DP poz. 9186) w związku z podejrzeniem wystąpienia nieprawidłowości w działalności organu władzy publicznej zwracam się do Pana Marszałka i Wysokiego Trybunału z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli względem rejestracji instytucji id S00214 i decyzji Kanclerza o wypłacie zwrotu dokonanej wpłaty za czynności rejestracyjne.

Wnioskodawca: Książę Robert Fryderyk, A0062

U Z A S A D N I E N I E:
W dniu 24 lutego Kanclerz Konrad Jakub Arped-Friedman poinformował w wątku poświęconym składaniu wniosków o rejestrację instytucji, iż zarejestrował na siebie nową instytucję z prawem publikacji w DSG, za którą wniósł stosowną opłatę. Dokonana rejestracja objęła instytucję prywatną, nie partię. Cztery minuty po tym akcie stwierdził, że się pomylił i powinno to być partią polityczną, wobec czego zwraca się o podpisy pod wnioskiem o rejestrację partii właśnie. Po ich zebraniu dokonał rejestracji nowej instytucji (już z właściwym ID i typem) i zdecydował, na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych, o zwrocie części opłaty za rejestrację z możliwością publikacji - na mocy przepisów ustawy partie polityczne płacą za rejestrację prawa do publikacji stawkę preferencyjną (art. 3. ust. 7 ustawy o finansach: "Opłata od rejestracji instytucji z możliwością publikacji wynosi 75 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów. Opłata za rejestrację stronnictwa politycznego z możliwością publikacji wynosi 33 500 lt, o ile w ciągu 7 dni od chwili złożenia wniosku o rejestrację stronnictwa, pod wnioskiem podpisała się grupa przynajmniej 4 obywateli. W razie nieuzyskania wymaganego poparcia, opłata ta wynosi dla stronnictwa 41 500 lt.").

Wszystko byłoby jak należy, gdyby nie stwierdzenie, które padło ze strony Przewodniczącego zarejestrowanej organizacji, Markusa Arpeda, który w dniu dzisiejszym stwierdził, iż KNB nie jest partią polityczną, a cytując: "Uspokajam: wbrew systemowej klasyfikacji nie jesteśmy partią polityczną.". Wątpliwości wnioskodawcy budzi więc podstawa do zwrotu na konto osoby zakładającej instytucję kwoty stanowiącej różnicę między dokonaną wpłatą za rejestrację normalnej instytucji, a stronnictwa politycznego, którym wedle słów przewodniczącego KNB nie jest. Jako dowód, iż Markus Arped jest przewodniczącym KNB przedkładam wyciąg z rejestru:
Obrazek
Jeśli więc pada jednoznaczne stwierdzenie, iż KNB nie jest partią polityczną należałoby a) dokonać poprawienia typu organizacji w ramach systemu DSG, b) stwierdzić, iż zwrot części środków za rejestrację (konkretnie 41500 lt wg przepisów ustawy) był nieuprawniony i winien wrócić na rachunek Rady Ministrów.

Wobec czego proszę o przeprowadzenie czynności kontrolnych.

Z wyrazami szacunku
(—) Robert Fryderyk
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek o postępowanie kontrolne

Postprzez VAT 11 mar 2018, o 01:44

Zielnybor, 11 marca 2018 roku


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 10 §1 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:
  1. Na wniosek Roberta Fryderyka z dnia 05 marca 2018 r. wszcząć postępowanie w sprawie kontrolnej w zakresie objętym w/w wnioskiem;
  2. nadać sprawie następujący numer postępowania sądowego: TK KN 18/03/11;
  3. do rozpoznania sprawy wyznaczyć: ATK Ignacego Urbana de Ruth.


MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Królestwo Teutonii
 

Re: [TK KN 18/03/11] Kontrola działania Kanclerza

Postprzez VAT 11 kwi 2018, o 13:16

Z A R Z Ą D Z E N I E


Na podstawie art. 43. § 1 pkt. 2 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.):

  1. odwołołuję ze składu ATK Ignacego Urbana de Ruth;
  2. wyznaczam siebie do rozpoznania przedmiotowej sprawy.


/-/ Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Królestwo Teutonii
 

Re: [TK KN 18/03/11] Kontrola działania Kanclerza

Postprzez VAT 11 kwi 2018, o 13:54

Otwieram rozprawę.


Wyznaczam Kanclerzowi Konradowi Jakubowi wicehrabiemu Arped-Friedmanowi 3-dniowy termin, tj. do dnia 14 kwietnia 2018 r., na zajęcie stanowiska w sprawie.
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Królestwo Teutonii
 

Re: [TK KN 18/03/11] Kontrola działania Kanclerza

Postprzez Konrad Jakub 12 kwi 2018, o 12:09

Wysoki Trybunale,

Po pierwsze, KNB jest jak najbardziej partią polityczną. Po drugie, systemowym właścicielem instytucji, a więc osobą odpowiedzialną za Komitet, jestem ja.

KNB jest stronnictwem, co można udowodnić i wywnioskować z celowości powstania instytucji. Czy jest to wydawnictwo prasowe? Nie, nie wydało jak do tej pory ani jednego artykułu i po profilu jej działalności widać, że z wydawaniem gazet mamy niewiele wspólnego. Lennem, Rodem ani instytucją państwową też nie jesteśmy, czego udowadnianie sobie odpuszczę.

Zostały kategorie instytucji zwykłych i stronnictw. Czym zajmuje się KNB? Zrzesza Baridajczyków, prowadzi działalność polityczną w Radzie Królestwa, opracowuje akty prawne, prowadzi na swoim kanale dyskusje nad reformami ustrojowymi. Nie obraca pieniędzmi, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie zarabia, nie wydaje gazet, nie uczestniczy w fabularnym rozwoju Sarmacji, nie zajmuje się działalnością sportową, edukacyjną, naukową, przyrodniczą, informatyczną, artystyczną ani religijną.

Sam profil działania Komitetu i fakt, że zrzesza członków pod kluczem politycznym (renegocjacja stosunków KB-KS), opracowuje akty prawne i działa w Radzie, a jej członkowie również zajmują się lokalną, samorządową polityką, w wystarczającym stopniu przemawia za tym, czym jest tak właściwie Komitet. Wątpliwości byłyby wtedy, gdyby KNB zajmowało się, chociażby sporadycznie czy wręcz jednorazowo, jakąkolwiek inną działalnością którą wymieniłem wcześniej.

JO Markus Arped, wbrew nazwie swojego stanowiska, nie jest w rozumieniu DSG osobą posiadającą instytucję — co można sprawdzić w każdej chwili. Ze względu na możliwość ręcznej edycji nazwy stanowisk w instytucjach, właściciel instytucji, czyli ja, otrzymał tytuł wiceprzewodniczącego, a Diuk Markus Arped — Przewodniczącego — mimo, że w systemie jest inaczej.

Jest tak, ponieważ technicznymi i codziennymi aspektami działalności KNB, w tym reprezentowania go jako właściciel instytucji, zajmuję się ja. I jedynie ja jestem kompetentny w sprawach administracyjnych i innych podobnych. Markus Arped jest zaś "duchowym przywódcą" i przewodniczącym, w aspektach właśnie politycznych. Miał on wiedzę co do systemowej klasyfikacji KNB na czas, kiedy składałem wniosek o rejestrację instytucji zwykłej — stąd jego słowa. Nie był natomiast osobą kompetentną co do określania, jaki typ instytucji został zarejestrowany w systemie, bo po pierwsze, nie było to jego zadaniem tylko moim (przypominam cały czas - w DSG właścicielem byłem i jestem ja), a po drugie, bazował na pierwotnej informacji, że KNB jest instytucją zwykła. Nie wiedział, że ostatecznie złożyłem inny wniosek i go rozpatrzyłem, dowiedział się na privie już po tym, jak napisał na FC że KNB nie jest partią polityczną.

Chociaż to też jest skrót myślowy, gdyż pod względem prawnym, partią jesteśmy, ale nie zawsze postępujemy tak jak robią to partie — chociażby, przyjmujemy wszystkich, nie prowadzimy agitacji, nie mamy struktur, nie chodzi nam o przejęcie władzy. Dlatego w zupełnie potocznym rozumieniu, nie uprawiamy polityki. Co nie zmienia faktu, że jesteśmy partią, tak samo jak organizacja gospodarcza która stwierdza, że nie zależy im na zysku, nadal jest organizacją gospodarczą. Bo przecież nie oznacza to od razu, że jest związkiem wyznaniowym albo instytucją kulturalno-oświatową.

Płaszczyzna po jakiej się poruszamy jest jasna. Kierunki w jakich po niech podążamy, to kwestia drugorzędna. Analizując całościowo działalność KNB, ciężko nie kategoryzować jej, jako instytucji prowadzącej działalność polityczną — a przecież to powinno być głównym wyznacznikiem w tej sprawie. Problem pojawiłby się wtedy, gdyby skorzystano z preferencyjnej opłaty za rejestrację instytucji i wykorzystywano to do pomnażania pieniędzy, czy inne podobne sprzeniewierzenia się cechom partii politycznej. W tym przypadku, deklarowana działalność w momencie rejestracji, jak i faktyczne działania, pokrywają się w stu procentach, co siłą rzeczy świadczy o tym, czym jest Komitet. A że osoba która nie zajmuje się organizacyjnie Komitetem, używając skrótów myślowych i nie mając pełnej wiedzy o administrowaniu instytucją i nie będąca jej właścicielem, w jednym zdaniu zasugerowała coś innego — w porównaniu do reszty, nie ma większego znaczenia.

Jest masa innych instytucji, które są skategoryzowane jako stronnictwa, a w zasadzie robią wszystko, tylko nie prowadzą działalności politycznej. KNB należy tutaj do grona chlubnych wyjątków.
Konrad Jakub, z łaski Urusa i woli Narodu Król Baridasu, Najwyższy Kapłan Málauski, wielki książę Arped etc. etc.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Trybunał Koronny
Dobry Obywatel
 

Re: [TK KN 18/03/11] Kontrola działania Kanclerza

Postprzez VAT 25 kwi 2018, o 22:01

Na wstępie, proszę wybaczyć, że Trybunał działał w sprawie w sposób opieszały. Mamy w tym zakresie mocne postanowienie poprawy, czego wyrazem niech będzie poniższe zarządzenie:


Z A R Z Ą D Z E N I E


Na podstawie art. 43. § 1 pkt. 4 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.):

  1. odwołuję siebie ze składu;
  2. wyznaczam ATK Defloriusza Dymana Wander do rozpoznania przedmiotowej sprawy.


/-/ Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Królestwo Teutonii
 

Re: [TK KN 18/03/11] Kontrola działania Kanclerza

Postprzez Michal_Feliks 2 maja 2018, o 23:24

Udzielam głosu inicjatorowi postępowania, Jego Książęcej Mości Robertowi Fryderykowi. W razie zrzeczenia się prawa do zabrania głosu przez Jego Książęcą Mość, proszę strony o złożenie mów końcowych. W braku istotnych zmian okoliczności zamierzam zamknąć rozprawę 8 maja.
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Republika Bialeńska
 

Re: [TK KN 18/03/11] Kontrola działania Kanclerza

Postprzez RCA 3 maja 2018, o 08:51

Wysoki Trybunale,

dziękuję za udzielenie głosu. W zasadzie w tej sprawie wszystko powiedziano. Z jednej strony mamy przedłożone fakty i wypowiedzi oficjeli (w tym przewodniczącego partii), z drugiej mamy słowa osoby, która zainteresowana w sprawie przeczy oczywistym faktom i słowom, które padły.

Kanclerz chce nam udowodnić, że z samego faktu bycia właścicielem instytucji (w rozumieniu systemowym) można wyciągać wnioski i następstwa, a słowa i ich następstwa osób oznaczonych jako właściciel instytucji (w sensie prawnym) należy ignorować. Ocenę tej postawy i takiej interpretacji zostawiam Wysokiemu Trybunałowi.

Nie ulega najmniejszym wątpliwościom, że przewodniczący KNB - Markus diuk Torped, powiedział i potwierdził, że KNB nie jest partią polityczną. Jako osoba pełniąca rolę przewodniczącego, z natury rzeczy prawomocna do wydawania stosownych opinii i decyzji, stwierdził coś co nie ulega wątpliwościom. Nie można zatem twierdzić, że jest inaczej. Partie polityczne, owszem, cieszą się przywilejami finansowymi, jednak KNB taką partią nie jest. Nie należą się jej zatem żadne finansowe przywileje. Należałoby zatem uznać, iż Kanclerz dokonał czynności nieprawidłowej w świetle prawa. Pomijam aspekt moralny, gdy Kanclerz sam składa wniosek, sam go rozpatruje i sam
następnie stwierdza co jest a co nie jest partią polityczną, to ocenią wyborcy. Natomiast z punktu widzenia prawa mówimy o kilkudziesięciu tysiącach libertów, które, moim zdaniem, niesłusznie zwrócono narażając tym samym Koronę na straty.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: [TK KN 18/03/11] Kontrola działania Kanclerza

Postprzez Konrad Jakub 3 maja 2018, o 11:18

No jeżeli udowadnianie że KNB prowadzi działalność polityczną przeczy faktom, to najwidoczniej taka jest prawda i Komitet w rzeczywistości jest organizacją gospodarczą który prowadzi obrót instrumentami finansowymi na rynku wtórnym. Dodatkowo zajmuje się działalnością cyrkową a w wolnych chwilach wypasa owce na baridajskich łąkach.

Zdefraudowano pieniądze publiczne, bo zakładano partię, a członkowie Komitetu wcale nie prowadzą działalności politycznej.

Dodatkowo osoba która złożyła wniosek o rejestrację instytucji i właściciel oraz szef/przewodniczący instytucji w chwili realizacji wniosku, też zapewne nie miał wiedzy co do tego, jaki rodzaj wniosku składa.

Wszyscy też doskonale wiemy, że w wypowiedziach na forum nie ma miejsca na wprowadzające w błąd sformułowania, potknięcia językowe czy inne podobne wpadki. I że takie sytuacje automatycznie wywołują skutki prawne w postaci wywrócenia wszystkiego do góry nogami.

Ma to jednak swoje pozytywy — wystarczy załatwić Diukowi Arpedowi posadę Marszałka Dworu w Baridasie, który następnie oświadczy na forum, że Robert Fryderyk wbrew systemowej klasyfikacji, nie jest Królem Baridasu. Dołączy się screena gdzie podkreśli się nazwisko Markusa Arpeda wraz z funkcją "Marszałek Dworu", który systemowo nie jest właścicielem Baridasu, no ale jest Marszałkiem. A jeżeli ktoś przyleci z obwieszczeniem KKW w sprawie wyboru Księcia Sarmacji, a tym samym Króla Baridasu, to podobnie jak wniosek i komunikat zwrotny z RM w sprawie rejestracji KNB, zwyczajnie się pominie.

I od razu sprawa w Królestwie zostanie rozstrzygnięta na amen.
Konrad Jakub, z łaski Urusa i woli Narodu Król Baridasu, Najwyższy Kapłan Málauski, wielki książę Arped etc. etc.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Trybunał Koronny
Dobry Obywatel
 

Re: [TK KN 18/03/11] Kontrola działania Kanclerza

Postprzez RCA 11 cze 2018, o 10:44

Z A R Z Ą D Z E N I E


Na podstawie art. 43. § 1 pkt. 3 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.):

1. odwołuję ze składu ATK Defloriusza Dymana Wandera.
2. powołuję do składu ATK Alfreda Fabiana von Tehen-Dżeka.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Następna strona

Powrót do Sala rozpraw i posiedzeń jawnych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość