Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

[TK KN 18/03/11] Kontrola działania Kanclerza

Na tej sali Trybunał Koronny rozpoznaje większość spraw

Moderatorzy: Trybunał Koronny, Trybunał Koronny: przewodniczący

[TK KN 18/03/11] Kontrola działania Kanclerza

Postprzez RCA 5 mar 2018, o 10:06

Eldorat, 05 marca 2018 r.


PRZEŚWIETNY MARSZAŁEK
TRYBUNAŁU KORONNEGO


Roland hrabia Heach-Romański


Prześwietny Panie Marszałku.

W N I O S E K:
Na podstawie art. 12. § 2. Ustawy Sejmu nr 317 Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym z dnia 4 lutego 2017 r. (t.j. DP poz. 9186) w związku z podejrzeniem wystąpienia nieprawidłowości w działalności organu władzy publicznej zwracam się do Pana Marszałka i Wysokiego Trybunału z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli względem rejestracji instytucji id S00214 i decyzji Kanclerza o wypłacie zwrotu dokonanej wpłaty za czynności rejestracyjne.

Wnioskodawca: Książę Robert Fryderyk, A0062

U Z A S A D N I E N I E:
W dniu 24 lutego Kanclerz Konrad Jakub Arped-Friedman poinformował w wątku poświęconym składaniu wniosków o rejestrację instytucji, iż zarejestrował na siebie nową instytucję z prawem publikacji w DSG, za którą wniósł stosowną opłatę. Dokonana rejestracja objęła instytucję prywatną, nie partię. Cztery minuty po tym akcie stwierdził, że się pomylił i powinno to być partią polityczną, wobec czego zwraca się o podpisy pod wnioskiem o rejestrację partii właśnie. Po ich zebraniu dokonał rejestracji nowej instytucji (już z właściwym ID i typem) i zdecydował, na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych, o zwrocie części opłaty za rejestrację z możliwością publikacji - na mocy przepisów ustawy partie polityczne płacą za rejestrację prawa do publikacji stawkę preferencyjną (art. 3. ust. 7 ustawy o finansach: "Opłata od rejestracji instytucji z możliwością publikacji wynosi 75 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów. Opłata za rejestrację stronnictwa politycznego z możliwością publikacji wynosi 33 500 lt, o ile w ciągu 7 dni od chwili złożenia wniosku o rejestrację stronnictwa, pod wnioskiem podpisała się grupa przynajmniej 4 obywateli. W razie nieuzyskania wymaganego poparcia, opłata ta wynosi dla stronnictwa 41 500 lt.").

Wszystko byłoby jak należy, gdyby nie stwierdzenie, które padło ze strony Przewodniczącego zarejestrowanej organizacji, Markusa Arpeda, który w dniu dzisiejszym stwierdził, iż KNB nie jest partią polityczną, a cytując: "Uspokajam: wbrew systemowej klasyfikacji nie jesteśmy partią polityczną.". Wątpliwości wnioskodawcy budzi więc podstawa do zwrotu na konto osoby zakładającej instytucję kwoty stanowiącej różnicę między dokonaną wpłatą za rejestrację normalnej instytucji, a stronnictwa politycznego, którym wedle słów przewodniczącego KNB nie jest. Jako dowód, iż Markus Arped jest przewodniczącym KNB przedkładam wyciąg z rejestru:
Obrazek
Jeśli więc pada jednoznaczne stwierdzenie, iż KNB nie jest partią polityczną należałoby a) dokonać poprawienia typu organizacji w ramach systemu DSG, b) stwierdzić, iż zwrot części środków za rejestrację (konkretnie 41500 lt wg przepisów ustawy) był nieuprawniony i winien wrócić na rachunek Rady Ministrów.

Wobec czego proszę o przeprowadzenie czynności kontrolnych.

Z wyrazami szacunku
(—) Robert Fryderyk
Pozdrawiam,
Robert Fryderyk
Książę Sarmacji, Król Baridasu, Król Sclavinii, suweren Teutonii, etc. etc.
Avatar użytkownika
Książę Sarmacji
Królestwo Baridasu
Trybunał Koronny
Korona Księstwa Sarmacji
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
Konsulat Sclavinii
 

Re: Wniosek o postępowanie kontrolne

Postprzez VAT 11 mar 2018, o 01:44

Zielnybor, 11 marca 2018 roku


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 10 §1 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:
  1. Na wniosek Roberta Fryderyka z dnia 05 marca 2018 r. wszcząć postępowanie w sprawie kontrolnej w zakresie objętym w/w wnioskiem;
  2. nadać sprawie następujący numer postępowania sądowego: TK KN 18/03/11;
  3. do rozpoznania sprawy wyznaczyć: ATK Ignacego Urbana de Ruth.


MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Królestwo Teutonii
 


Powrót do Sala rozpraw i posiedzeń jawnych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość