Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Robert Fryderyk vs. Krzysztof Czuguł-Chan

W tym dziale zarchiwizowano niesklasyfikowane materiały

Robert Fryderyk vs. Krzysztof Czuguł-Chan

Postprzez Cudzoziemiec 1 6 lis 2018, o 18:26

Eldorat, 06.11.2018 r.


Robert Fryderyk, A0062
Wolnograd

Wielce Szanowny Marszałek Trybunału Koronnego
ATK Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste


Wysoki Trybunale wnoszę o ukaranie Krzysztofa Czuguł-Chana (ID A7782) za naruszenie moich dóbr osobistych, poprzez publiczne pomawianie mojej osoby i znieważenie mojej osoby, co stanowi naruszenie art. 43 ust. 3 i 4 Kodeksu Sprawiedliwości oraz rekompensatę za szkody moralne w związku z tym poniesione, na podstawie art. 47. Kodeksu Sprawiedliwości.

W dniu 23 września 2018 roku oskarżony Krzysztof Czuguł-Chan zwrócił się do mnie, wówczas pełniącego rolę Księcia Sarmacji, a odnosząc się do moich działań jako osoby prywatnej - kandydata w elekcji Książęcej - używając następujących słów:
[...]Was wybrano w głosowaniu po festiwalu kłamstw, niedotrzymanych obietnic i stręczycielstwa po prywatnych wiadomościach.[...]

a gdy zwrócono na nie uwagę odparł, że je podtrzymuje.

O ile jednak można dopuścić możliwość, iż Krzysztof Czuguł-Chan miał prawo uznać, iż jakiekolwiek składane w elekcji przeze mnie obietnice faktycznie nie zostały dotrzymane, tak z całą pewnością nie można mi zarzucić a) kłamstwa, b) stręczycielstwa "po prywatnych wiadomościach". Bezpodstawne zarzucanie mojej osobie, aktywnej na arenie politycznej Księstwa Sarmacji kłamstwa, jak i stręczycielstwa, bezpośrednio poniżyło mnie w oczach opinii publicznej i naraziło na utratę zaufania potrzebnego do określonej działalności, stanowiska lub zawodu (tu szeroko pojętej działalności politycznej). Ponadto poczułem się bezpośrednio znieważony, i dotknięty tymi bezpodstawnymi insynuacjami wypowiedzianymi przecież nie przez osobę "z ulicy" a przez powszechnie szanowanego radcę NIA, diuka i przywódcę duchowego jednego z dominujących w Księstwie wierzeń.

Słownik Języka Polskiego tak definiuje kłamstwo:
kłamać czyli: 1. świadomie mówić nieprawdę; 2. przestarzałe: udawać coś; 3. dawne: przeczyć czemuś.

a tak stręczycielstwo:
stręczyć czyli: 1. czerpać korzyści z prostytuowania się przez inną osobę; 2. dawniej: polecać, rekomendować. Ponadto internetowa Encyklopedia PWN tak definiuje stręczycielstwo: stręczycielstwo, trzy typy przestępstwa zawarte w jednym rozdziale (przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności) pol. Kodeksu karnego:
1) stręczycielstwo — nakłanianie innej osoby do uprawiania nierządu (prostytucji), 2) sutenerstwo — czerpanie korzyści majątkowych z cudzego nierządu; 3) kuplerstwo — ułatwianie cudzego nierządu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Odnosząc się po kolei: w żadnym momencie świadomie nie mówiłem nieprawdy, jeśli jednak było inaczej to oskarżony winien takie kłamstwo mi udowodnić. W przypadku zaś stręczycielstwa nigdy ani nie czerpałem korzyści z prostytuowania się innych osób, nie nakłaniałem innej osoby do uprawiania prostytucji, nie ułatwiałem cudzego nierządu w celu odniesienia korzyści majątkowej.

Świadomie pomijam odniesienia do przestarzałych i dawnych znaczeń owych słów, bowiem w XXI wieku, w dzisiejszym języku, słowa te mają określone znaczenie i używane są w kontekście, do którego się odniosłem, a nadto żaden fragment wypowiedzi oskarżonego nie sugerował posługiwania się starą polszczyzną. Język ma znaczenie.

Czuję się głęboko dotknięty, iż Krzysztof Czuguł-Chan uciekł się do tak dalekich oszczerstw i niewybrednych komentarzy, że podjął świadomą próbę oczernienia mnie, zdyskredytowania, poniżenia, pomówienia i znieważenia. Na osobach takich jak Krzysztof Czuguł-Chan wzoruje się wiele osób, tym większą jest jego wina i oddziaływanie użytych słów.

Wobec powyższego wnoszę o:
- ukaranie oskarżonego najwyższym wymiarem kary przewidzianym przez Kodeks Sprawiedliwości;
- zobowiązanie oskarżonego do publikacji w Parku Stołecznym artykułu o dokładnym tytule "Przepraszam Roberta Fryderyka" i dokładnej treści: "Ja, Krzysztof diuk Czuguł-Chan, przepraszam Roberta Fryderyka za to, że dopuściłem się czynu niegodziwego i niesprawiedliwego niesłusznie i nieprawdziwie stwierdzając iż kłamał i uprawiał stręczycielstwo. Jest mi z tego powodu niewymownie wstyd i obiecuję, iż nigdy podobne zachowania z mojej strony nie będą miały miejsca" w terminie do 7 dni od publikacji prawomocnego wyroku Trybunału Koronnego w tej sprawie;
- zobowiązanie oskarżonego do wypłaty odszkodowania w wysokości 100 000 libertów płatnego na konto A0062 w terminie do 7 dni od publikacji prawomocnego wyroku Trybunału Koronnego w tej sprawie.


Dowody:
[1] Komentarz do artykułu w oficjalnym publikatorze Dworu Książęcego: http://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/11232/#96159
[2] Wypowiedź w gmachu Trybunału Koronnego: http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=553&t=26020&p=291678#p291678
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Robert Fryderyk vs. Krzysztof Czuguł-Chan

Postprzez VAT 6 lis 2018, o 22:40

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 13 § 4 ust. 4 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.), w związku ze złożeniem przez Roberta Fryderyka, w dniu 6 listopada 2018 r. wniosku o wszczęcie postępowania przeciwko Krzysztofowi Czuguł-Chan, o to że w dniu 23 wrześnie 2018 r. oskarżony publicznie pomówił i znieważył Roberta Fryderyka, tj. o czyn z art. art. 43 ust. 1 pkt. 3 i 4 Kodeksu Sprawiedliwości, postanawiam:

odrzucić wniosek


U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie art. 13 § 4 ust. 4 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym, wniosek o rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy może zostać odrzucony jeśli postępowanie w danej sprawie toczy się lub zostało zakończone.

W dniu 06 listopada 2018 r. Robert Fryderyk wniósł do Trybunału Koronnego o wszczęcie postępowania karnego przeciwko Krzysztofowi Czuguł-Chan o to, że ten w dniu 23 wrześnie 2018 r. publicznie pomówił i znieważył Roberta Fryderyka słowami:

[...]Was wybrano w głosowaniu po festiwalu kłamstw, niedotrzymanych obietnic i stręczycielstwa po prywatnych wiadomościach.[...]
,

tj. o czyn z art. 43 ust. 1 pkt. 3 i 4 Kodeksu Sprawiedliwości.

W tym miejscu należy zauważyć, że sprawa o ten sam czyn toczy się już przed Trybunałem Koronnym pod sygn. TK K 18/11/06. Nie ma przy tym żadnego znaczenia fakt, iż w sprawie tej wnioskodawcą jest oskarżyciel publiczny - Korona Księstwa Sarmacji reprezentowana przez Prefekta Generalnego, jak również okoliczność, że czyn ścigany jest w oparciu o odmienną podstawę prawną, tj. art. 42 ust. 1 pkt 1 Kodeksu Sprawiedliwości. Kluczowa dla rozstrzygnięcia tego, czy mamy do czynienia z tą samą sprawą w rozumieniu art. 13 § 4 ust. 4 KppTK jest bowiem rzeczywista tożsamość czynu zabronionego. W konkretnym przypadku nie ma zaś wątpliwości, że zarówno wniosek Prefekta Generalnego jak i Roberta Fryderyka dotyczą tego samego zdarzenia.

W tym miejscu jedynie na marginesie należy przypomnieć, iż zgodnie z art. 25 ust. 1 Kodeksu Sprawiedliwości, ten sam czyn może stanowić tylko jedno przestępstwo. Wyjaśnić również należy, że wprawdzie zgodnie z ust. 2 art. 25 Kodeksu Sprawiedliwości, jeżeli czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch albo więcej przepisach ustawy, skazuje się za jedno przestępstwo na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów, wymierzając karę na podstawie przepisu przewidującego karę najsurowszą, tym niemniej, nie dotyczy to przypadków, gdy dane przestępstwo można popełnić w formie podstawowej (art. 43 ust. 1 pkt 3 i 4 KS) lub kwalifikowanej (art. 42 ust. 1 pkt 1 KS) - z czym mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie. W takiej sytuacji dochodzi bowiem do tzw. zbiegu pomijalnego, gdy kwalifikacja prawna jednego czynu 'konsumuje' kwalifikację drugiego czynu.

W tym stanie rzeczy należało orzec jak na wstępie.


MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: Robert Fryderyk vs. Krzysztof Czuguł-Chan

Postprzez Cudzoziemiec 1 7 lis 2018, o 07:35

Szanowny Panie Marszałku,

uprzejmie informuję, że odwołałem się do Jego Książęcej Mości wobec wydanego przez Was postanowienia, które znajduję wadliwym i niesprawiedliwym.

Łączę wyrazy szacunku.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Robert Fryderyk vs. Krzysztof Czuguł-Chan

Postprzez Cudzoziemiec 1 7 lis 2018, o 09:00

Panie Marszałku,

przepraszam. Nie zauważyłem, że rozdzieliliście pozew cywilny od tematu sprawy karnej. A z postanowienia to nie wynikało. Wycofałem zażalenie.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 


Powrót do Archiwum ogólne

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości