Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Wniosek o uchylenie postanowienia Księcia

Biuro podawcze przyjmuje wnioski o wszczęcie postępowania sądowego

Moderator: Trybunał Koronny: przewodniczący

Wniosek o uchylenie postanowienia Księcia

Postprzez Konrad Jakub 19 lut 2019, o 18:13

Wysoki Trybunale,

składam wniosek o uchylenie Postanowienia Księcia w sprawie stwierdzenia utraty funkcji asesora.

UZASADNIENIE


Co prawda nie ma nigdzie ujętej ścieżki uchylenia przez TK postanowienia w tej sprawie, jednak zgodnie z orzecznictwem Trybunału Koronnego, "w dotychczasowej praktyce orzeczniczej Trybunału Koronnego przeważał pogląd formalistyczny, zgodnie z którym obowiązki Trybunału ograniczają się do literalnej interpretacji i stosowania przepisów. W opinii składu orzekającego takie zakreślenie zadań Trybunału nie umożliwia wykonywania pełni jego konstytucyjnych uprawnień i obowiązków. Naczelnym zadaniem Trybunału, zwłaszcza w sprawach konstytucyjnych, powinno być dążenie do urzeczywistnienia w orzekaniu wartości płynących z ustawy zasadniczej, zwłaszcza ochrony wolności."

W związku z powyższym, skoro nie ma procedur dotyczących ochrony tychże praw obywatelskich przez Trybunał, ale w opinii TK brak takiej procedury może uniemożliwić w pełni wykorzystanie obowiązków Trybunału do stania na straży praw obywatelskich, wniosek taki powinien zostać przyjęty. Jestem obywatelem głęboko poszkodowany naruszeniem moich konstytucyjnych praw, więc liczę na objęcie mojej osoby przez Trybunał swoją opieką, o którą pokornie żebrzę.

Podane postanowienie nie jest niezgodne z prawem, ale niezgodna z prawem jest okoliczność, w jakiej zostało ono wydane. Zrzekłem się urzędu ATK z powodu objęcia urzędu zagranicą. Jest to dobitnie stwierdzone w treści zrzeczenia.

Zrzeczenie te jednak posiada wadę oświadczenia woli, w postaci braku świadomości lub swobody powzięcia decyzji i wyrażenia woli, a także wymuszenia oświadczenia woli. Obie te okoliczności są wystarczającą przesłanką do tego aby uznać, iż oświadczenie woli jakie składałem, a czym było zrzeczenie się urzędu ATK, było bezprawne i nieważne. W związku z czym, skutki prawne jakie spowodowało (postanowienie o stwierdzeniu utraty urzędu ATK), musi być nieważne, co chciałbym, aby Trybunał stwierdził.

Wymuszenie oświadczenia woli w takim brzmieniu oraz brak moje świadomości, że nie musiałem go składać, ma związek z tym, że reżym prawny Księstwa Sarmacji, w postaci Ustawy o Trybunale Koronnym, wymógł i przymusił mnie do jego złożenia, pod groźbą kary przewidzianej w Kodeksie Sprawiedliwości lub pod rygorem odwołania mnie z urzędu przez Księcia.

Nie mogło jednak do tego dojść, a sam przymus złożenia rezygnacji jest bezprawny. Zgodnie ze stanowiskiem Trybunału Koronnego:

"Art. 1 ust. 1 Konstytucji przewiduje, że Księstwo Sarmacji jest wolnym państwem, którego celem jest ochrona, obrona i popieranie wolności w obrębie jego granic. (…) Odmowa przyznania takiego prawa byłaby również nie do pogodzenia z zasadą wywodzoną z art. 1 ust. 1 Konstytucji, stanowiłaby bowiem pogwałcenie prawa każdego obywatela sarmackiego, jak i każdej osoby prawnej, do dochodzenia ochrony swoich praw i wolności.

(…)

(Być może nie mam obecnie prawa do piastowania urzędu ATK z racji funkcji poza granicami kraju - przyp. mój) …jednak dopóki interpretacji tej nie potwierdzi Trybunał Koronny, sarmacki system prawny musi chronić zarówno prawa polityczne obu posłów (asesorów), jak też prawa ich wyborców do zachowania reprezentacji politycznej w parlamencie (jak i prawa posłów do wyboru takiego asesora, jaki im się podoba)."

Nie może być tak, że jakaś tam ustawa uchwalona przez Sejm, pozbawia mnie prawa do piastowania urzędu Asesora, skoro przynależy ono "każdemu". Jak każdemu, to i obcemu funkcjonariuszowi, i skazańcowi, i banicie, i Pameli Anderson, jeżeli tylko uzyska nasze obywatelstwo. Nie można dzielić obywateli na tych lepszego i gorszego sortu. Skoro inni obywatele mogą piastować urzędy mimo funkcji w państwach obcych, ja również mogę.

Skoro przepis zabraniający mi piastowania urzędu ATK ograniczał moje konstytucyjne prawa i to w sposób wielce szkodliwy, a ja zostałem przymuszony do jego stosowania przez prawo sprzeczne z Konstytucją, Trybunał ma możność ustalenia tego w toku procesu zwykłego, może przyjąć wniosek mimo braku procedur — z racji nieformalistycznego podejścia do roli TK, który ma czuwać nad prawami obywatela nawet wbrew procedurom i możliwościom, a moja rezygnacja została wymuszona bezprawiem, a przez to oświadczenie te posiada wadę i jest nieważne, siłą rzeczy nieważny jest skutek prawny nim wywołany, więc proszę Trybunał o stwierdzenie tego faktu.

Pozdrawiam
Konrad Jakub
z łaski Urusa i woli Narodów Król Baridasu i Polski, Najwyższy Kapłan Málauski, wielki książę Arped, wielki książę litewski etc. etc.


Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Rada Ministrów
Instytut Edukacji Sarmackiej
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Powrót do Biuro podawcze

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość