Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

U 3/19 - Prawo do przemieszczania się

Na tej sali Trybunał Koronny rozpoznaje większość spraw

Moderatorzy: Trybunał Koronny, Trybunał Koronny: przewodniczący

U 3/19 - Prawo do przemieszczania się

Postprzez Michal_Feliks 18 sty 2019, o 00:14

WNIOSEK O STWIERDZENIE NIEZGODNOŚCI Z KONSTYTUCJĄ


Wysoki Trybunale,
W dniu 14 grudnia 2018 roku Namiestnik Starosarmacji wydał Dekret w sprawie udzielenia pomocy humanitarnej tropicańskim lojalistom. (1)

Wnoszę o stwierdzenie niezgodności art. 3 Dekretu z art. 1 pkt. 1 i 2, art. 2 pkt 2., art. 36, art. 38, art. 39, art. 40 pkt 1 par. 6 Konstytucji.

Na podstawie art. 32d Konstytucji wnoszę o usunięcie zaskarżonego aktu z porządku prawnego Księstwa.

UZASADNIENIE

Artykuł 3 zaskarżonego Dekretu zawiera przepis naruszający liczne unormowania Konstytucyjne. W odniesieniu do art. 1 Konstytucji: poprzez nieuprawnione ograniczenie wolności narusza prawo obywateli do swobodnego poruszania się po terenie Księstwa. W odniesieniu do art. 2: ogranicza wolność mimo braku upoważnienia ustawowego. W odniesieniu do art. 36: uzależnia korzystanie z praw publicznych poza zakresem upoważnienia konstytucyjnego. W odniesieniu do art. 38 i 39: formułuje ograniczenie wolności nie mające umocowania w aktach wyższego rzędu. W odniesieniu do art. 40: narusza gwarantowane ustawą zasadniczą prawo do przemieszczania się w obrębie państwa.

Wysoki Trybunale, nie da się na gruncie sarmackiej Konstytucji uzasadnić obowiązywania aktu ograniczającego prawo do swobodnego przemieszczania się na terytorium państwa opartego na poglądach politycznych wyznawanych przez obywateli. Władze publiczne, a do takich zalicza się Namiestnik Starosarmacji, mają obowiązek stać na straży praw i wolności obywatelskich, nie zaś ograniczać je wedle swoich ideologicznych wizji. Z powyższego powodu wnoszę jak na wstępie.

W imieniu grupy obywateli stanowiących co najmniej 10% ogółu obywateli (9 podpisów na 89 obywateli),
Defloriusz Dyman Wander

Podpisy: ( viewtopic.php?f=115&t=26597&start=10 )
Defloriusz Dyman Wander
Andrzej Swarzewski
Prokrust Zombiakov
Timan Demollari
Januszek Pałasz
Laurencjusz MaHi at Atera
Albert Jan Maat
Michelangelo Piccolomini
Franz Langer
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
 

U 3/19 - Prawo do przemieszczania się

Postprzez Michal_Feliks 18 kwi 2019, o 17:01

Eldorat, 18 kwietnia 2019 roku


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 4 §7 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:
[*]Wszczynam postępowanie w sprawie ustrojowej w zakresie objętym w/w wnioskiem;
[*]nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: U 3/19;
[*]do rozpoznania w/w sprawy wyznaczam JKM Piotra III Łukasza, ATK Wojciecha Hergemona oraz ATK Januszka von Hippogryff-Pałasza,
[*]wyznaczam JKM Piotra III Łukasza na Przewodniczącego Składu Orzekającego.


MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Defloriusz Dyman Wander
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
 

Re: U 3/19 - Prawo do przemieszczania się

Postprzez Piotr III Łukasz 18 kwi 2019, o 20:50

Otwieram rozprawę.


Informuję, że wypełniając obowiązek nałożony na Przewodniczącego przez art. 7 §2 KppTK, dzisiaj zamieściłem stosowne ogłoszenie w przeznaczonym do tego wątku na forum centralnym.

Termin na zgłaszanie udziału w sprawie przez podmioty uprawnione upłynie dopiero 21 kwietnia 2019r. o godzinie 21:50, tym niemniej, przez wzgląd na ekonomię procesową, zaczniemy już procedować.

Informuję, że za pierwsze stanowisko w sprawie wnioskodawcy uznaję uzasadnienie jego wniosku inicjalnego. Jednocześnie, jeśli wnioskodawca chciałby coś dodać albo zająć kolejne stanowiska (w tym odnieść się do wypowiedzi pozostałych uczestników postępowania, jeżeli do niego przystąpią), wyrażam na to zgodę.
(—) Piotr III Łukasz
książę Sarmacji
Ojciec Założyciel Księstwa Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Książę Sarmacji
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Naczelna Izba Architektury
Trybunał Koronny
Konsulat Sclavinii
 


Powrót do Sala rozpraw i posiedzeń jawnych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron