Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

TK K 17/08/13 Krona vs Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych

Moderator: Trybunał Koronny: przewodniczący

TK K 17/08/13 Krona vs Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste

Postprzez Carmen Laurent 12 sie 2017, o 18:39

Eldorat, 12 sierpnia 2017 roku

Korona Księstwa Sarmacji
Reprezentowana przez Podprefekta Generalnego
Carmen Laurent, AG113


Trybunał Koronny
AKT OSKARŻENIA
oskarżyciela publicznego

Oskarżam Adriena Eryka Esjara Józefa Alatriste (paszport: AE726) o to, że naruszył art. 42. ust. 1. pkt 5 Kodeksu Sprawiedliwości tj. Zabronione pod groźbą kary więzienia do miesiąca jest: tytułowanie osoby trzeciej nienależnym tytułem arystokratycznym, szlacheckim lub tytułem przynależnym Księciu Sarmacji i Królowi Baridasu
lub w inny sposób władcą Sarmacji lub Baridasu, księcia-seniora Sarmacji, tytułem przynależnym każdoczesnemu namiestnikowi Prowincji lub Kraju Koronnego, tytułów nadawanych przez Księcia lub namiestnika Prowincji lub Kraju Koronnego;

W związku z tym wnoszę o skazanie oskarżonego na trzy tygodnie pozbawienia wolności.


UZASADNIENIE

Oskarżony w dniu 12 sierpnia br na Forum Centralnym, w dziale Domena Królewska, przynależnym organizacyjnie do Królestwa Baridasu zamieścił następujące słowa "Prawdziwym Królem Baridajczyków jest Arsacjusz Arped, Jedyny i Prawowity Król Baridasu", co było naruszeniem art. 42. ust. 1. pkt 5 Kodeksu Sprawiedliwości. Tytuł Króla Baridasu przynależy wyłącznie do każdorazowego Księcia Sarmacji, zatem jego użycie wobec innej osoby jest zdecydowanym naruszeniem wcześniej wspomnianego przepisu.

Ze względu na słowa oskarżonego o wypowiedzeniu posłuszeństwa, w obawie przed dalszą próbą łamania prawa Księstwa Sarmacji, Prefektura zadecydowała o zatrzymaniu oskarżonego, o czym niniejszym informuję Wysoki Trybunał.

Jednocześnie, mimo tego, iż słowa oskarżonego miały, zdaniem Prefektury, jednoznaczny charakter, który powinien zostać potępiony z największą surowością, Prefektura nie zdecydowała się na żądanie maksymalnego wymiaru kary przewidzianej w kodeksie, biorąc pod uwagę to, iż oskarżony nie był wcześniej karany. Wobec tego kara trzech tygodni więzienia, została uznana przez Prefekturę za wystarczającą.

MATERIAŁ DOWODOWY

(-)Carmen Laurent
Lady Koadiutor KT
Prefekt Generalny KS
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Teutonii
 

Re: Krona vs Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste

Postprzez Roland 13 sie 2017, o 22:00

Obrazek
MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO
Roland Heach-Romański
Eldorat, 13 sierpnia 2017 roku


Sławetna
Carmen Laurent

UCZESTNIK POSTĘPOWANIA - WNIOSKODAWCA

Prześwietny
Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste

UCZESTNIK POSTĘPOWANIA - STRONA


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 10 §1 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.)

zarządzam:

  1. na wniosek Podprefekta Generalnego Carmen Laurent, złożony dnia 12 sierpnia 2017 roku, o wymierzenie kary przeciwko Adrienowi Erykowi Esjarowi Józefowi Alatriste (AE726), wszczynam postępowanie w przedmiocie rozpoznania w/w wniosku;
  2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: TK K 17/08/13;
  3. do rozpoznania sprawy wyznaczam: ATK Heweliusza Popowa-Chojnackiego;
  4. na Przewodniczącego Składu Orzekającego wyznaczam: ATK Heweliusza Popowa-Chojnackiego;
  5. umożliwiam stronie oskarżonej wypowiadania się na sali rozpraw jawnych w związku z faktem, że strona oskarżona w momencie wydawania zarządzenia przebywa w areszcie.


Obrazek
Marszałek Trybunału Koronnego
(—) Roland hr. Heach-Romański,
Główny Architekt Konsulatu, były funkcjonariusz,
płodny artysta, a także oddany systemowiec
ObrazekObrazekObrazekObrazek

Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: TK K 17/08/13 Krona vs Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste

Postprzez Führanka 13 sie 2017, o 22:30

Do wszystkiego się przyznaję, niczego nie żałuję.

Fare Aryon! Fare Arsa Marcasu’un Arped!
(-) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste
Avatar użytkownika
 

Re: TK K 17/08/13 Krona vs Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste

Postprzez Heweliusz Popow 13 sie 2017, o 22:42

Eldorat, dn. 13 sierpnia 2017 roku.

Syg. akt: TK K 17/08/13

Witam wszystkich Państwa. Przystępujemy do sprawy.

Otwieram rozprawę.

Dziękuję Sławetnej Wnioskodawczyni za zajęcie pierwszego stanowiska w sprawie.

Wzywam Prześwietnego Oskarżonego do zajęcia pierwszego stanowiska w sprawie do dnia 16 sierpnia 2017 roku włącznie.

Pouczam także Oskarżonego o brzmieniu przepisu art. 19 KppTK:
§ 1. Uczestnik postępowania w pierwszym stanowisku w sprawie obowiązany jest przedstawić wszelkie okoliczności faktyczne sprawy, dowody, na jakie zamierza się powoływać oraz wszelkie wnioski o powołanie świadków, pod rygorem pominięcia przez Trybunał.

§ 2. Przepisów § 1, nie stosuje się do spraw ustrojowych oraz, jeśli uczestnik uprawdopodobni, że w czasie zajmowania pierwszego stanowiska nie mógł tego uczynić lub nie mógł wiedzieć, że powołanie się na okoliczność faktyczną czy dowód lub przesłuchanie świadka okaże się potrzebne.

§ 3. Wszelkie dowody, niezależnie od swojej postaci, muszą znajdować się na serwerach Księstwa Sarmacji, pod rygorem ich pominięcia przez Trybunał. Przewodniczący składu może wezwać uczestnika postępowania do uzupełnienia braków, jeżeli dowody nie spełniają warunków określonych w zdaniu poprzednim.


(—) Heweliusz Popow-Chojnacki,
Przewodniczący Składu Orzekającego.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: TK K 17/08/13 Krona vs Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste

Postprzez Heweliusz Popow 14 sie 2017, o 08:44

Eldorat, dn. 14 sierpnia 2017 roku.

Syg.akt: TK K 17/08/13

Führanka napisał(a):Do wszystkiego się przyznaję, niczego nie żałuję.

Fare Aryon! Fare Arsa Marcasu’un Arped!


Prześwietny Hrabio, wypowiedź ta została udzielona przed oficjalnym otwarciem rozprawy dlatego jest ona nieuprawniona. Zgodnie z przepisami mogę Oskarżonego pouczyć karą porządkową, ale postanowiłem nam sobie tego oszczędzić. Jednak, gdyby taka sytuacja miała miejsce w przyszłości bez żadnych skrupułów będzie ukarana karą porządkową. Proszę o zachowanie powagi i przestrzeganie czynności procesowych.

(—) Heweliusz Popow-Chojnacki,
Przewodniczący Składu Orzekającego.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: TK K 17/08/13 Krona vs Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste

Postprzez Führanka 14 sie 2017, o 11:35

Wysoki Sądzie,

Rozumiem, że mam się przyznać raz jeszcze? W takim razie przyznaję się do zarzucanych mi czynów i ich nadal nie żałuję. Działam zgodnie z własnym sumieniem.
(-) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: TK K 17/08/13 Krona vs Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste

Postprzez Heweliusz Popow 14 sie 2017, o 13:07

Eldorat, dn. 14 sierpnia 2017 roku.

Syg.akt: TK K 17/08/13

W związku z wyjaśnieniem wszystkich istotnych okoliczności sprawy, zamykam rozprawę.


(—) Heweliusz Popow-Chojnacki,
Przewodniczący Składu Orzekającego.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: TK K 17/08/13 Krona vs Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste

Postprzez Heweliusz Popow 14 sie 2017, o 19:27

Eldorat, dn. 14 sierpnia 2017 roku.

Syg. akt: TK K 17/08/13
Herb wielki Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji”
Trybunał Koronny w składzie:
  • ATK Heweliusz Popow-Chojnacki, przewodniczący;
po rozpoznaniu sprawy karnej o sygnaturze TK K 17/08/13 wszczętej na wniosek Korony Księstwa Sarmacji, reprezentowanej przez Podprefekt Generalną Carmen Laurent (AG113) przeciwko Adrienowi Erykowi Esjarze Józefowi Alatriste (AE726), oskarżonemu o tytułowanie osoby trzeciej nienależnym tytułem arystokratycznym, szlacheckim lub tytułem przynależnym Księciu Sarmacji i Królowi Baridasu lub w inny sposób władcą Sarmacji lub Baridasu, księcia-seniora Sarmacji, tytułem przynależnym każdoczesnemu namiestnikowi Prowincji lub Kraju Koronnego, tytułów nadawanych przez Księcia lub namiestnika Prowincji lub Kraju Koronnego, tj. o czyn zabroniony art. 42. ust. 1 pkt 5 Kodeksu Sprawiedliwości,

rozstrzygniecie

  1. Uznaje Oskarżonego winnym zarzucanemu mu czynu.
  2. Wymierza Oskarżonemu karę trzech tygodni pozbawienia wolności.

uzasadnienie

Wina Oskarżonego w tej sprawie jest oczywista. Świadczy o tym mały, ale wystarczający do udowodnienia winy materiał dowodowy oraz samo przyznanie się Oskarżonego do zarzucanego mu czynu.

Zdaniem Trybunału Koronnego Prześwietny Oskarżony wypowiadając zdanie: "Prawdziwym Królem Baridajczyków jest Arsacjusz Arped, Jedyny i Prawowity Król Baridasu" złamał art. 42. ust. 1 pkt 5 Kodeksu Sprawiedliwości. Ponad to Oskarżony w czasie trwania procesu oświadczył, że nie żałuje czynu, który popełnił, co świadczy o tym, że Oskarżony z premedytacją wypowiedział zdanie, o które go oskarżono i w efekcie skazano.

Jednak mimo niepodważalnej winy Trybunał Koronny postanowił przychylić się do wniosku Prefektury i wymierzyć niższą karę, niż maksymalnie za ten czyn przewiduje Kodeks Sprawiedliwości. Trybunał docenia wcześniejszą niekaralność.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

pouczenie

Stronom przysługuje prawo do złożenia apelacji na ręce Księcia (Marszałka Trybunału) w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia.

Dziękuję Państwu.

(—) Heweliusz Popow-Chojnacki,
Przewodniczący Składu Orzekającego.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 


Powrót do Archiwum spraw zwykłych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości