Strona 1 z 5

Kandydatury na delegata MUP

PostNapisane: 7 sty 2018, o 20:10
przez Remigiusz L.
Jak w tytule. Proszę o składanie kandydatur do 13.01, później zaczniemy głosowanie. Mam nadzieję, że kandydaci się znajdą, bo chyba nie chcemy wylecieć z MUP?

Re: Kandydatury na delegata MUP

PostNapisane: 7 sty 2018, o 22:02
przez leszcz
a gdzieś jest temat przybliżony, o co w całej sprawie chodzi? co robi delegat, obowiązki etc.?

Re: Kandydatury na delegata MUP

PostNapisane: 8 sty 2018, o 08:18
przez rybczak
Obawiam się, że nie ma za wielu informacji o dokładnych obowiązkach delegata. Trzeba być na forum MUP i napisać posta jak grożą, że z MUP wyrzucą. Ot i cała zabawa.

Re: Kandydatury na delegata MUP

PostNapisane: 8 sty 2018, o 08:23
przez RCA
I brać udział w głosowaniach.

Re: Kandydatury na delegata MUP

PostNapisane: 8 sty 2018, o 08:49
przez Remigiusz L.
Nie wiem czy ten Statut MUP jest aktualny, ale na taki wygląda:
§ 4. [Delegaci]


1. Radę Delegatów tworzą delegaci, będący przedstawicielami federacji w organizacji.
2. Delegacji dzielą się na: delegatów głównych, delegatów pomocniczych i obserwatorów.
3. Każdy członek ma prawo posiadania do dwóch delegatów — jednego głównego i jednego pomocniczego.
4. Obserwatorem może zostać każdy obywatel mikronacji chcący uczestniczyć w życiu organizacji. Decyzję o nadaniu lub odbieraniu statusu obserwatora podejmuje Prezydent.§ 6. [Rada Delegatów]


1. Rada Delegatów tworzona jest przez delegatów poszczególnych członków.
2. Tylko delegaci główni mają prawo brać udział w głosowaniach. Jeśli delegat główny nie oddaje głosu w toczącym się głosowaniu, w ostatnim dniu głosowania może to zrobić delegat pomocniczy. Tylko i wyłącznie pierwszy głos liczy się do wyników głosowania.
3. Delegat pomocniczy może przejąć uprawnienia delegata głównego w sytuacji:
- wyznaczenia zastępstwa przez delegata głównego, złożonego na ręce Prezydenta,
- tygodniowej nieobecności delegata głównego na forum organizacji.[/list]
4. Rada Delegatów podejmuje uchwały w sprawach związanych z funkcjonowaniem organizacji, a w szczególności:
- przyjęcia i usunięcia członka,
- tworzenia i zmiany przepisów prawa,
- wyboru i zmiany gospodarza v-mundialu,
- wyboru lub odwołania Prezydenta,
- wyboru lub odwołania Rady Rewizyjnej,
- uchylenia rozporządzenia Prezydenta na wniosek złożony przez co najmniej dwóch delegatów głównych.[/list]
5. Zawieszenie delegata w prawach na podstawie prawomocnej decyzji Prezydenta jest równoznaczne z utratą prawa do reprezentacji członka oraz wygaśnięciem mandatu delegata na czas określony decyzją, nie dłuższy niż 3 miesiące. Decyzję w sprawie warunkowego zawieszenia kary podejmuje Prezydent po otrzymaniu od delegata stosownej deklaracji w sprawie powrotu do aktywności.
6. Rada Delegatów podejmuje uchwały poprzez głosowanie jawne trwające cztery dni. Każdy członek dysponuje jednym głosem. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.
7. Jeśli w toku głosowania Rady Delegatów osiągnięta zostanie bezwzględna większość głosów, Prezydent może skrócić głosowanie.
8. Decyzję o zmianie organizatora v-mundialu Rada Delegatów podejmuje na wniosek złożony przez Prezydenta.
9. Decyzję o usunięciu członka z organizacji Rada Delegatów podejmuje większością co najmniej ⅔ głosów przy obecności minimum 55% delegatów uprawnionych do głosowania.

Re: Kandydatury na delegata MUP

PostNapisane: 8 sty 2018, o 11:45
przez leszcz
a kto jest trenerem? to jest jakoś powiązane z trenerowaniem?

powiem szczerze, średnio mnie się chce tam iść siedzieć z bialeńczykami i jakimiś innymi dziwami i machać legitką w głosowaniach. nie możemy scedować naszego głosu na delegata ze sclavinii na przykład?

Re: Kandydatury na delegata MUP

PostNapisane: 8 sty 2018, o 13:22
przez rybczak
Selekcjonerem obecnie jest Vhris. W zasadzie bycie delegatem niczego nie daje oprócz prawa do startów reprezentacji. Jak dla mnie trochę niepotrzebne zawracanie głowy, ale jest jak jest i nie dziwię się wcale że nie było chętnych na to zaszczytne miejsce.

Re: Kandydatury na delegata MUP

PostNapisane: 8 sty 2018, o 14:39
przez Remigiusz L.
Możemy też dobrowolnie zrzec się naszego głosu w Radzie Delegatów, ale nie wiem czy się MUP zgodzi, bo jeszcze się okaże, że wszyscy będą chcieli zrobić to samo :P

Re: Kandydatury na delegata MUP

PostNapisane: 8 sty 2018, o 14:44
przez RCA
Panowie... wiele miesięcy byłem delegatem w MUP. To tylko kwestia wejścia i głosowania. To nie jest czasochłonne. Nie odrzucajcie takiej opcji. Można też inicjować debaty, uchwały czy zmiany w sposobie funkcjonowania MUP. To też ciekawa platforma do poznawania innych krajów, etc. etc.

Jesteśmy istotnym graczem. Nie wypada nam byśmy nie posiadali przedstawicieli w takich gremiach jak MUP.

Re: Kandydatury na delegata MUP

PostNapisane: 8 sty 2018, o 14:50
przez Remigiusz L.
Księstwo jako całość raczej nie ma na co narzekać, bez naszego ma jeszcze trzech delegatów.