Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Statut Sarmackiej Federacji Sportów Piłkarskich

Starosarmacja sportem stoi. Piłka? Snooker? A może Formuła 1?
Obrazek
Starosarmacja: Serwis internetowy  •  Manifest Oświeconego Monarchofaszyzmu  •  Pomoc finansowa  •  Dotacje  •  Praca w Starosarmacji  •  Sport
M O N A R C H O F A S Z Y Z M      T O       P R Z Y S Z Ł O Ś Ć       S A R M A C J I

Statut Sarmackiej Federacji Sportów Piłkarskich

Postprzez Cudzoziemiec 1 2 kwi 2016, o 16:35

Statut Sarmackiej Federacji Sportów Piłkarskich
drugi dzień kwietnia 2016 r.


Artykuł 1.
 1. Sarmacka Federacja Sportów Piłkarskich, zwana dalej Federacją lub „SFSP”, to dobrowolna, samorządna i neutralna politycznie organizacja sportowa, właściwa do spraw organizacji rozgrywek piłki nożnej na obszarze Księstwa Sarmacji, w szczególności Korony Księstwa Sarmacji, jak również na obszarach innych mikronacji, z którymi Federacja zawarła stosowne porozumienie.
 2. Federacja działa na podstawie przepisów statutu Mikroświatowej Unii Piłkarskiej oraz obowiązującego prawa Księstwa Sarmacji.
 3. Siedzibą władz Federacji jest miasto Czarnolas.
 4. Federacja zrzesza menadżerów klubów piłkarskich mających siedzibę na terenie Korony Księstwa Sarmacji. W skład Federacji mogą również wejść menadżerowie z klubów zarejestrowanych w innych mikronacjach, o ile tylko wyrażą taką wolę.
 5. Członkiem Federacji jest również menadżer drużyny narodowej Księstwa Sarmacji.
 6. Jeśli nie postanowiono inaczej, strukturę, terminarz i szczegółowe zasady rozgrywek piłkarskich organizowanych na terenie Księstwa Sarmacji regulują niezależnie administratorzy lig piłkarskich.
 7. Drużyny skupione w Federacji mają prawo brać udział w rozgrywkach dowolnej wirtualnej ligi piłkarskiej.
 8. Barwami Federacji i drużyny narodowej są kolory: biały, czerwony i niebieski.
Artykuł 2.
Celem Federacji jest:
 1. rozwój i popularyzacja idei zespołowych gier piłkarskich piłki nożnej wśród obywateli Księstwa Sarmacji;
 2. zapewnienie odpowiedniej oprawy medialnej rozgrywkom organizowanym z udziałem jej członków – również tych obecnych w ligach zarejestrowanych w innych państwach;
 3. prowadzenie rozgrywek piłkarskich w ramach Sarmackiej Ligi Piłkarskiej;
 4. pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczanie ich na prowadzenie działalności statutowej Federacji.
Artykuł 3.
 1. Na czele Federacji stoi Prezes.
 2. Kadencja Prezesa trwa sześć miesięcy i zostaje automatycznie przedłużona, o ile przed upływem tego terminu nie wpłynie wniosek w sprawie wyboru nowego Prezesa.
 3. Do kompetencji Prezesa należy:
  1. rozstrzyganie we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Federacji;
  2. reprezentowanie Federacji na zewnątrz;
  3. powoływanie menadżera reprezentacji narodowej;
  4. wyznaczanie delegatów reprezentujących Federację w Mikroświatowej Unii Piłkarskiej;
  5. wybór administratora Sarmackiej Ligi Piłkarskiej;
  6. zawieranie porozumień o których mowa w art. 1. ust. 1.
 4. W celu realizacji powierzonych mu obowiązków, Prezes wydaje zarządzenia.
 5. Organem właściwym do spraw kontroli pracy Prezesa jest Zarząd, w skład którego wchodzą aktywni menadżerowie wszystkich klubów zrzeszonych w Federacji.
 6. W skład Zarządu w charakterze obserwatora może wejść przedstawiciel Rady Ministrów Księstwa Sarmacji.
 7. Na wniosek co najmniej trzech członków, Zarząd może dokonać odwołania Prezesa. Odwołanie odbywa się przez wybór nowego Prezesa w drodze głosowania. Do wyboru nowego Prezesa potrzeba większości ¾ aktywnych menadżerów zrzeszonych w Federacji. Głosowanie odbywa się w formie anonimowej ankiety w odpowiednim wątku na Forum Centralnym Księstwa Sarmacji i trwa siedem dni. W razie braku wymaganej większości, ponowny wniosek w sprawie odwołania Prezesa może zostać złożony po upływie miesiąca.
 8. W przypadku potwierdzonego ustania obywatelstwa Prezesa i wobec braku aktywnych menadżerów, decyzję w spawie obsady stanowiska Prezesa podejmuje Marszałek Wielki Korony Księstwa Sarmacji.
Artykuł 4.
 1. Zmiana niniejszego statutu wymaga zgody ¾ członków Zarządu.
 2. Statut wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Powrót do Sportowe życie Starosarmacji

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość