Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Wniosek o wykładnię

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach ustrojowych

Re: Wniosek o wykładnię

Postprzez Michal_Feliks 26 cze 2016, o 18:22

Obrazek

Obrazek


Trybunał Koronny w składzie:

  • ATK Defloriusz Dyman Wander, przewodniczący,
  • ATK Martin Schlesinger-Asketil,
  • ATK Robert Janusz von Thorn,

rozpoznawszy, na wniosek Króla Teutonii Andrzeja Fryderyka sprawę o ustalenie wiążącej wykładni przepisów Konstytucji Księstwa Sarmacji poprzez odpowiedź na następujące pytania:

  • Czy przepis art. 1 ust. 2 p. 3 projektu Ustawy Senatu Królestwa Teutonii o zmianie ustawy o obywatelstwie teutońskim („Osoba posiadająca status persona non grata nie ma prawa do zamieszczania wypowiedzi w miejscach publicznych Królestwa Teutonii, chyba że wypowiedzi są związane z wykonywaną funkcją publiczną.”) narusza wolności obywatelskie zapisane w art. 40 ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji, a w szczególności wolność do swobodnego przemieszczania się?
  • Czy wyżej wspomniany przepis art. 1 ust. 2 p. 3 projektu mieści się w kompetencjach prowincji określonych art. 35 ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji?,

Obrazek

1) Bezterminowe uniemożliwienie zamieszczania wypowiedzi w miejscach publicznych przynależnych prowincji bez możliwości odwołania do Trybunału Koronnego nie da się pogodzić z prawami obywatelskimi zapisanymi w art. 40 Konstytucji Księstwa Sarmacji,

2) Bezterminowe uniemożliwienie zamieszczania wypowiedzi w miejscach publicznych przynależnych prowincji bez możliwości odwołania do Trybunału Koronnego wykracza poza uprawnienia prowincji zapisane w art. 35 ust. 1 pkt. 3 Konstytucji.

Obrazek

Trybunał Koronny nie przychylił się do stanowiska wnioskodawcy, który postuluje stosowanie w warunkach mikronacyjnych słownikowej definicji terminu „przemieszczanie się”, poprzez sprowadzenie go jedynie do możliwości dokonania przeprowadzki w systemie informatycznym. Księstwo Sarmacji, podobnie jak inne mikronacje, ufundowane jest na bazie dyskusji i wymiany myśli. Kara pozbawienia wolności – a więc kara wykluczająca przemieszczanie się – jest tu w swojej istocie skupiona na uniemożliwieniu publikacji w miejscach publicznych Księstwa. Trybunał Koronny przychylił się do stanowiska Księcia Sarmacji. Możliwość wypowiadania się w miejscach publicznych stanowi istotny element wolności przemieszczania się zapisanej w art. 40 ust. 1 pkt. 6 Konstytucji. Status „persona non grata” narusza także inne wolności zapisane w art. 40 Konstytucji. Osoba obciążona tym statusem nie mogłaby, na przykład, kierować sprawami publicznymi w prowincji, odbywać w niej zgromadzeń, czy uprawiać sztuki na jej terenie.

Artykuł 35 ust. 1 pkt 3 przyznaje prowincjom Księstwa Sarmacji prawo do stanowienia i egzekwowania przepisów porządkowych. Z przepisu tego wynikają określone ograniczenia. Istotnym ograniczeniem jest, po pierwsze, dwuinstancyjność takiego postępowania. Na mocy art.4 Konstytucji władzę sądowniczą sprawują organy powołane ustawą. W obecnym stanie prawnym takim organem jest Trybunał Koronny. Prowincja nie ma prawa do ustanowienia alternatywnej i samodzielnej władzy sądowniczej, jest zobowiązana do udostępnienia obywatelom drogi odwoławczej do Trybunału Koronnego od orzeczeń swojego organu wydającego orzeczenia na mocy art. 35 ust. 1 pkt. 3 Konstytucji. Po drugie, katalog czynów podlegających karze porządkowej musi być jasno określony i nie poddający się łatwej nadinterpretacji. „Działanie na szkodę” prowincji stanowi klauzulę generalną, która może być interpretowana dowolnie, a tym samym nie spełnia warunku dobrej legislacji. Po trzecie, wymiar kary musi pozostawać proporcjonalny do innych kar związanych z naruszeniem porządku, a wymienionych w Kodeksie Sprawiedliwości. Kara banicji na obszarze części terytorium państwa, jaką jest faktycznie nadanie statusu „persona non grata” wydaje się karą zdecydowanie zbyt surową.

Mając na uwadze powyższe, należało orzec jak w sentencji.

Wyrok niniejszy jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Dobry Obywatel
 

Poprzednia strona

Powrót do Archiwum spraw ustrojowych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość