Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

[RK] Ogłoszenia i Obwieszczenia Urzędowe

Moderator: Królestwo Teutonii: władze

[RK] Ogłoszenia i Obwieszczenia Urzędowe

Postprzez Rihanna 27 paź 2014, o 21:35

Witajcie moi drodzy!

W tym wątku będę publikować wszelkie ogłoszenia.
Rihanna dssa Aureliuš-Sedrovski

Rektor Akademii Sclavińskiej
Dziekan Wydziału Nauk Nowych - Scientes Liberales w Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda
Niezależna i niepoprawna dziennikarka
Właściciel Pulsu Sarmatów
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Powołanie DUdsRiS

Postprzez Rihanna 27 paź 2014, o 21:39

Postanowienie Lorda Koadiutora nr 5/2014
w sprawie powołania Dyrektora Urzędu do spraw Rozrywki i Sztuki


§1.


Na podstawie §3. Postanowienia Lorda Koadiutora nr 1/2014 o utworzeniu urzędów ds. rozrywki i sztuki oraz ds. biurokratycznych z dnia 10 sierpnia 2014 r. (Dz. P. poz. 6778):

1. Powołuje się Sławomira Chojnackiego de Ruth (T1141) na stanowisko Dyrektora Urzędu ds. Rozrywki i Sztuki.

§2.


Postanowienie wchodzi w życie z chwilą publikacji.

( - ) Rihanna Aureliusz-Sedrowska
Lady Koadiutor
Rihanna dssa Aureliuš-Sedrovski

Rektor Akademii Sclavińskiej
Dziekan Wydziału Nauk Nowych - Scientes Liberales w Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda
Niezależna i niepoprawna dziennikarka
Właściciel Pulsu Sarmatów
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Re: Lady Koudiator [Ogłoszenia]

Postprzez Rihanna 14 lis 2014, o 16:55

Drodzy Teutończycy!

Zapraszam do dyskutowania w otwartych konsultacjach, które dotyczą Teutońskiego Centrum Innowacyjnego. Bardzo proszę o opinie, ponieważ w przeciągu kilku dni, postanowienie chciałabym doprowadzić do wprowadzenia w życie. Opinie zbieram w tymże wątku.
Rihanna dssa Aureliuš-Sedrovski

Rektor Akademii Sclavińskiej
Dziekan Wydziału Nauk Nowych - Scientes Liberales w Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda
Niezależna i niepoprawna dziennikarka
Właściciel Pulsu Sarmatów
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Teutońskie Centrum Innowacyjne

Postprzez Rihanna 26 lis 2014, o 18:59

Rozporządzenie Lorda Koadiutora nr 6/2014
o Teutońskim Centrum Innowacji


Na podstawie art. 2 Ustawy Senatu Królestwa Teutonii nr 3/2012 o kształcie i kompetencjach urzędów dworskich z dnia 7 października 2012 r., w związku zEdyktem Króla Teutonii nr 1/2014 w sprawie ustalenia zakresu kompetencji Lorda Koadiutora z dnia 17 czerwca 2014 r. postanawiam co następuje:

§1

Poniższa treść postanowienia określa to czym zajmuje się Teutońskie Centrum Innowacyjne, jakie cele będzie spełniać, jak będzie wyglądać jego kształt oraz informuje o innych ważnych kwestiach.

§2


Celami Teutońskiego Centrum Innowacyjnego są:
1.Wsparcie aktualnych mieszkańców poprzez pomoc w znalezieniu pracy oraz zajęcia na terenie Królestwa Teutoni oraz Księstwa Sarmacji.
2.Wspieranie mieszkańców w zakresie dotacji nowych przedsięwzięć, które promują Królestwo Teutonii.
3.Wsparcie nowych mieszkańców Królestwa Teutoni zasiłkami pieniężnymi oraz poszukiwaniem atrakcyjnych ofert

§3


W Teutońskim Centrum Innowacyjnym są zatrudniani obywatele teutońscy na stanowiska:
a) urzędnik ds. pracy
b) urzędnik ds. dotacji

§4


Zadaniami urzędnika ds. pracy są:
1.Współpraca z Dyrektorem Urzędu ds. Biurokratycznych.
2.Wyszukiwanie ofert pracy dla Teutończyków.
3.Tworzenie wykazu wolnych stanowisk dla Teutończyków
4.Kontakt z potencjalnymi pracodawcami oraz osobami poszukującymi pracę.
5.Przyjmowanie wniosków o zasiłek dla nowych mieszkańców.
6.Wydawanie i wypłacanie zasiłków dla nowych mieszkańców.

Zadaniami urzędnika ds. dotacji są:
1.Przyjmowanie i analizowanie wniosków o przyznanie dotacji.
2.Wydawanie decyzji w porozumieniu z Lordem Koadiutorem i Królem Teutoni w sprawie przyznania dotacji
3.Nadzór nad odpowiednim wykorzystaniem środków przeznaczonych na dotacje.
4.Współpraca z mieszkańcami, którzy mają „innowacyjne” pomysły oraz wsparcie ich specjalnymi dotacjami.

§5


1.Teutońskim Centrum Innowacyjnym zarządza dyrektor, który w pełni podlega Dyrektorowi Urzędu ds. Biurokratycznych. W przypadku braku DUdsB podlega Lordowi Koadiutorowi bądź Królowi Teutoni.
2.Dyrektora Teutońskiego Centrum Innowacyjnego wybiera Lord Koadiutor. Zasady i kryteria naboru określa w specjalnym ogłoszeniu na forum centralnym.
3.Do zadań Dyrektora Teutońskiego Centrum Innowacyjnego należą:
- współpraca z dyrektorem urzędu ds. biurokratycznych
- kompletowanie i nadzór nad kadrą
- w przypadku braku urzędników, dyrektor pełni ich tymczasową funkcję

§6


1.Urzędnikiem Teutońskiego Centrum Innowacyjnego może zostać każdy obywatel teutoński.
2.Limity w zatrudnieniu urzędników wyglądają następująco:
- urzędnik ds. pracy – 2 urzędników
- urzędnik ds. dotacji – 1 urzędnik
3.Nabór i jego zasady określa dyrektor w swoim postanowieniu.
4.Dopuszcza się możliwość łączenia stanowisk w przypadku braku kadry.

§7


1. Postanowienie wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.


(-)Rihanna Aureliusz-Sedrowska
Lady Koadiutor
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Ogłoszenie o pracę

Postprzez Rihanna 17 gru 2014, o 23:39

Szanowni Teutończycy!

W obecnej chwili poszukiwani są pracownicy do Teutońskiego Centrum Innowacyjnego na poniższe stanowiska:

DYREKTOR TEUTOŃSKIEGO CENTRUM INNOWACYJNEGO


Wymagania:
- obywatelstwo teutońskie - min. 3 miesięczne posiadanie go
- umiejętność sprawnego zarządzania personelem
- umiejętność poprawnego formułowania wypowiedzi
- mile widziane doświadczenie w pełnieniu publicznych funkcji

Termin składania aplikacji: do 28 grudnia 2014 roku

Obowiązki są określone w Rozporządzeniu Lorda Koadiutora nr 6/2014 o Teutońskim Centrum Innowacyjnym §5 pkt. 3.

URZĘDNIK DS. DOTACJI


Wymagania:
- obywatelstwo teutońskie
- umiejętność poprawnego formułowania wypowiedzi
- mile widziane doświadczenie w pełnieniu publicznych funkcji

Termin składania aplikacji: do 28 grudnia 2014 roku

Obowiązki są określone w Rozporządzeniu Lorda Koadiutora nr 6/2014 o Teutońskim Centrum Innowacyjnym §4.

URZĘDNIK DS.PRACY


Wymagania:
- obywatelstwo teutońskie
- umiejętność poprawnego formułowania wypowiedzi
- mile widziane doświadczenie w pełnieniu publicznych funkcji

Termin składania aplikacji: do 28 grudnia 2014 roku

Obowiązki są określone w Rozporządzeniu Lorda Koadiutora nr 6/2014 o Teutońskim Centrum Innowacyjnym §4.


Aplikacje na powyższe funkcję proszę przesyłać przez DSG.

Z poważaniem,
Rihanna Aureliusz-Sedrowska
Rihanna dssa Aureliuš-Sedrovski

Rektor Akademii Sclavińskiej
Dziekan Wydziału Nauk Nowych - Scientes Liberales w Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda
Niezależna i niepoprawna dziennikarka
Właściciel Pulsu Sarmatów
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Wyniki naboru

Postprzez Rihanna 29 gru 2014, o 22:42

Drodzy Teutończycy!

Jest mi zaszczyt ogłosić wyniki naboru na stanowiska w Teutońskim Centrum Innowacyjnym!

1. Dyrektor TCI - vacat

2. Urzędnik ds. dotacji - Martes von Padors

3. Urzędnik ds. pracy - Aleksander Damian Sedrowski

Pracę powyższe osoby rozpoczynają 2 stycznia 2015 roku. Wówczas pojawi się więcej informacji, które będą dotyczyć możliwości uzyskania dotacji,zasiłków i innych.

Rihanna Aureliusz-Sedrowska
Lady Koadiutor
Rihanna dssa Aureliuš-Sedrovski

Rektor Akademii Sclavińskiej
Dziekan Wydziału Nauk Nowych - Scientes Liberales w Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda
Niezależna i niepoprawna dziennikarka
Właściciel Pulsu Sarmatów
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Re: Lady Koudiator [Ogłoszenia]

Postprzez Rihanna 31 gru 2014, o 01:30

Moi drodzy!

Z radością wydaje postanowienie o utworzeniu Teutońskiej Filharmonii Królewskiej. Niech gra nam na wieki wieków! Proszę osobą odpowiedzialną za Dziennik Praw, aby wrzuciła akt do tej machiny

Postanowienie Lorda Koadiutora nr 6/2014
w sprawie utworzenia Teutońskiej Filharmonii Królewskiej


Na podstawie art. 2 Ustawy Senatu Królestwa Teutonii nr 3/2012 o kształcie i kompetencjach urzędów dworskich z dnia 7 października 2012 r., w związku z Edyktem Króla Teutonii nr 1/2014 w sprawie ustalenia zakresu kompetencji Lorda Koadiutora z dnia 17 czerwca 2014 r. postanawiam co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się Teutońską Filharmonie Królewską (TFK), zwaną dalej „Filharmonią”, jako instytucję bez osobowości prawnej.
2. Celem Filharmonii jest prowadzenie koncertów oraz rozprzestrzenianie kultury klasycznej.
3. Gmach Filharmonii mieści się w Cesarskim Mieście Stołecznym Srebrnym Rogu.
4. Opiekę nad Filharmonią ma Dyrektor Filharmonii, powoływany i odwoływany przez Lorda Koadiutora za zgodą Króla.
5. Nadzór nad Filharmonią sprawują Dyrektor Urzędu ds Rozrywki i Sztuki oraz Lord Koardiutor.

§ 2.

1. Dyrektor Filharmonii ma obowiązek publikowanie informacji na temat Filharmonii co najmniej raz na dwa miesiące.
2. Publikacja, o której mowa w ust. 1, odbywa się na stronach internetowych Filharmonii, w gazecie teutońskiej lub na Forum Królestwa Teutonii.
3. Dyrektor Filharmonii otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2500 lt.
4. Wynagrodzenie oraz ewentualne premie Dyrektor Filharmonii są wypłacane zgodnie z przepisami Ustawy Senatu o finansach publicznych Królestwa Teutonii.
5. Nie wywiązywanie się z obowiązku określonego w ust. 1 może stanowić podstawę do utraty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 oraz utraty funkcji Dyrektora Filharmonii.
6. Król Teutoni oraz Lord Koadiutor mają prawo zlecić Dyrektorowi Filharmonii przygotowanie koncertu.

§ 3.

1. Kontem bankowym Filharmonii jest S00034.
2. Założenie instytucji bez możliwości publikacji artykułów zostało sfinansowane ze środków Królestwa Teutonii.
3. Filharmonia może otrzymać dotacje zgodnie z przepisami Ustawy Senatu o finansach publicznych Królestwa Teutonii.
4. Filharmonia finansowana jest:
- a. ze środków uzyskiwanych z dotacji udzielanych władze Teutonii,
- b. ze środków uzyskiwanych z dotacji udzielanych przez Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego,
- c. z dobrowolnych darowizn.

§ 4.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
Rihanna dssa Aureliuš-Sedrovski

Rektor Akademii Sclavińskiej
Dziekan Wydziału Nauk Nowych - Scientes Liberales w Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda
Niezależna i niepoprawna dziennikarka
Właściciel Pulsu Sarmatów
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Re: Lady Koudiator [Ogłoszenia]

Postprzez Rihanna 21 lut 2015, o 15:38

Z radością informuję, że wkrótce przedstawię więcej informacji dotyczących funkcjonowania Teutońskiego Centrum Innowacyjnego.Pracownicy tegoż centrum przygotowali dla mnie projekty wniosków,jak i również propozycje co do wysokości świadczeń. Baza wolnych stanowisk również będzie w trakcie realizacji.
Rihanna dssa Aureliuš-Sedrovski

Rektor Akademii Sclavińskiej
Dziekan Wydziału Nauk Nowych - Scientes Liberales w Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda
Niezależna i niepoprawna dziennikarka
Właściciel Pulsu Sarmatów
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Re: Lady Koudiator [Ogłoszenia]

Postprzez Rihanna 17 mar 2015, o 13:24

Postanowienie Lorda Koadiutora nr 1/2015
w sprawie powołania Dyrektora Teutońskiego Centrum Innowacyjnego


§1.


Na podstawie §5. ust. 2 Rozporządzeniu Lorda Koadiutora nr 6/2014 o Teutońskim Centrum Innowacyjnym z dnia 6 grudnia 2014 r. (Dz. P. poz. 7111):

1. Powołuje się Aleksandra Damiana Sedrowskiego (AE804) na stanowisko Dyrektora Teutońskiego Centrum Innowacyjnego.

§2.


Postanowienie wchodzi w życie z chwilą publikacji.

( - ) Rihanna Aureliusz-Sedrowska
Lady Koadiutor
Rihanna dssa Aureliuš-Sedrovski

Rektor Akademii Sclavińskiej
Dziekan Wydziału Nauk Nowych - Scientes Liberales w Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda
Niezależna i niepoprawna dziennikarka
Właściciel Pulsu Sarmatów
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Re: Lady Koudiator [Ogłoszenia]

Postprzez Rihanna 17 mar 2015, o 13:29

Drodzy Teutończycy!

W związku z powołaniem dyrektora Teutońskiego Centrum Innowacyjnego, zwolniło się stanowiska urzędnika ds. pracy.
Z powodu tego, że Martes von Padors stracił status aktywnego obywatela i od 1 marca nie ma z nim kontaktu stanowisko, które piastował, również pozostaje wolne. Zatem Dyrektor powinien w ciągu najbliższych dni ustalić zasady i kryteria naboru na powyższe stanowiska. Do tej pory wszystkie funkcje pełni dyrektor, a zdradzę Wam, że wkrótce wszystkie zasiłki, dotacje będą dostępne dla Was.

( - ) Rihanna Aureliusz-Sedrowska
Lady Koadiutor
Rihanna dssa Aureliuš-Sedrovski

Rektor Akademii Sclavińskiej
Dziekan Wydziału Nauk Nowych - Scientes Liberales w Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda
Niezależna i niepoprawna dziennikarka
Właściciel Pulsu Sarmatów
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Następna strona

Powrót do Archiwum Izby Lordów

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość