Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

[GŁOSOWANIE] KONSTYTUCJA

Obrazek
Starosarmacja: Serwis internetowy  •  Manifest Oświeconego Monarchofaszyzmu  •  Pomoc finansowa  •  Dotacje  •  Praca w Starosarmacji  •  Sport
M O N A R C H O F A S Z Y Z M      T O       P R Z Y S Z Ł O Ś Ć       S A R M A C J I

Który projekt konstytucji powinien trafić pod obrady Rady?

Ankieta wygasła 26 lip 2015, o 21:56

Projekt 1
1
13%
Projekt 2
7
88%
Nie wiem
0
Brak głosów
 
Liczba głosów : 8

[GŁOSOWANIE] KONSTYTUCJA

Postprzez leszcz 22 lip 2015, o 21:56

Drodzy,

poniżej przedstawiam w imieniu Konstytuanty dwa projekty naszej nowej ustawy zasadniczej. Różnią się de facto detalami - inaczej rozkładają akcenty zwłaszcza w kwestii władzy wykonawczej.

Rozpoczynamy głosowanie, które będzie trwało cztery dni. Zwycięski projekt trafi pod obrady Rady, gdzie poddawany będzie, wiadomo, dalszym pracom.

PROJEKT NR 1

Ustawa Konstytucyjna
Korony Sarmacji

W trosce o zachowanie dziedzictwa kulturowego rdzennej części Księstwa Sarmacji, w celu budowy jednolitej tożsamości lokalnej, tworząc podwalinę do odbudowy najważniejszego, a jednocześnie najbardziej zapomnianego regionu, będąc w pełni zdeterminowani odnowić jego oblicze, podpisujemy niniejszy akt.

Art. 1 [Obywatelstwo Korony Sarmacji]
Obywatelstwo Korony Sarmacji może otrzymać każdy aktywny obywatel Księstwa Sarmacji zamieszkały na obszarze Korony Sarmacji przez okres dłuższy niż dwa tygodnie.
Rejestr Obywateli prowadzi Kapituła Sejmiku Koronnego. Wpisu dokonuje się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej prowincji, co jest równoznaczne ze złożeniem ślubowania wg roty określonej w ust. 4.
Wykreślenie z rejestru obywateli następuje na wniosek obywatela, na wniosek innego obywatela, za zgodą Sejmiku Koronnego lub z urzędu — w przypadku zaprzestania spełniania warunków, o których mowa w ust. 1.
Rota ślubowania obywatelskiego brzmi: „Ja, NN, …”.

Art. 2 [Sejmik Koronny]
Sejmik Koronny jest parlamentem Korony Sarmacji
Sejmik tworzą, z mocy prawa, cała szlachta i arystokracja wpisana do rejestru obywateli.
Prawo wypowiedzi posiadają także osoby nie będące w Rejestrze Obywateli, ale zamieszkujące obszar Korony Sarmacji, chyba że Sejmik Koronny w przypadku danej osoby zdecydował o wykreśleniu jej z Rejestru z zabraniem praw wyborczych oraz prawa do wypowiadania się w myśl art. 2 ust. 3.
Szczegóły określa osobna Ustawa Sejmiku Koronnego.

Art. 3 [Kapituła Sejmiku Koronnego]
Kapitułę Sejmiku Koronnego, zwaną dalej Kapitułą, tworzą Mistrzowie poszczególnych Gildii, zwani dalej Socjuszami.
Kapituła jest ciałem kolegialnym, które wybiera ze swojego grona Marszałka Wielkiego Koronnego, zwanego dalej Marszałkiem, który będzie przewodził pracom Kapituły oraz Sejmiku.
Marszałek jest namiestnikiem prowincji w rozumieniu przepisów prawa sarmackiego.

Art. 4 [Kompetencje Kapituły]
Kapituła jest najwyższym organem władzy prowincji. Kapituła podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w tym głosem Marszałka.


Art. 5 [Gildie]
Gildiami przewodzą Mistrzowie, wybierani demokratycznie przez członków Gildii.
Każdy obywatel Korony musi przynależeć do Gildii, a pierwszego wyboru Gildii dokonuje się przy ubieganiu się o obywatelstwo.
Można dowolnie zmieniać przynależność do gildii, ale nie częściej niż raz na miesiąc.
Rodzaje Gildii i zasady ich tworzenia określa odrębna ustawa Sejmiku Koronnego.

Art. 6 [Zmiana konstytucji]
Niniejsza konstytucja może zostać zmieniona ustawą Sejmiku Koronnego popartą przez 2/3 ogółu szlachty i arystokracji w nim zasiadającej.

Art. ? [Symbole Prowincji]

Art. 10. [Przepisy końcowe i wprowadzające]
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Traci moc Mała Konstytucja z dnia 11 lipca 2014 r. Uchyla się Kodeks Gellońsko-Starosarmacki z 17 lipca 2014 r.
PROJEKT NR 2

Ustawa Konstytucyjna
Korony Sarmacji

Pełni dumy z dziedzictwa Ojców Założycieli, bacząc na przodków i przyszłe pokolenia, nauczeni trudnemi doświadczeniami poprzedników, świadomi roli pełnionej w Historii, mając w sercu szczególną miłość do korzeni, z których wyrosło Księstwo Sarmacji, podpisujemy niniejszy akt.

Art. 1. [Korona Sarmacji]
Korona Sarmacji jako rdzenna prowincja Księstwa Sarmacji pod opiekę Księcia Sarmacji się oddaje i jemu służyć pragnie.

Art. 2. [Stolica oraz symbole prowincji]
1. Stolicą Korony Sarmacji jest Książęce Miasto Grodzisk.
2. Herbem Korony Sarmacji jest „Na zwieńczonej mitrą książęcą tarczy czwórdzielnej krzyż w polach pierwszym i czwartym czerwonych słońce złote, w polach drugim i trzecim srebrnych krzyż czerwony, między jego ramionami krzyże kawalerskie czerwone”.
4. Flagą Korony Sarmacji jest flaga heraldyczna o proporcjach 5:8.
5. Świętami Korony Sarmacji są dni 25 lutego (rocznica powstania Starosarmacji w 2010 roku) oraz 5 listopada (rocznica powstania Gellonii w 2003 roku).
6. Hymn Korony Sarmacji to melodia Porilaisten marssi.

Art. 3. [Obywatelstwo Korony Sarmacji]
1. Obywatelstwo Korony Sarmacji może otrzymać każdy aktywny obywatel Księstwa Sarmacji zamieszkały na obszarze Korony Sarmacji przez okres dłuższy niż dwa tygodnie.
2. Rejestr Obywateli prowadzi Senat Koronny. Wpisu dokonuje się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej prowincji, co jest równoznaczne ze złożeniem ślubowania wg roty określonej w ust. 4.
3. Wykreślenie z rejestru obywateli następuje na wniosek obywatela, na wniosek innego obywatela, za zgodą Sejmiku Koronnego lub z urzędu — w przypadku zaprzestania spełniania warunków, o których mowa w ust. 1.
4. Rota ślubowania obywatelskiego brzmi: „Ja, NN, …”.

Art. 2 [Sejmik Koronny]
1. Sejmik Koronny jest parlamentem Korony Sarmacji.
2. Sejmik wydaje ustawy i uchwały.
3. Sejmik tworzą, z mocy prawa, cała szlachta i arystokracja wpisana do rejestru obywateli.
4. Prawo wypowiedzi posiadają także osoby nie będące w Rejestrze Obywateli, ale zamieszkujące obszar Korony Sarmacji, chyba że Sejmik Koronny w przypadku danej osoby zdecydował o wykreśleniu jej z Rejestru z zabraniem praw wyborczych oraz prawa do wypowiadania się w myśl art. 2 ust. 3.
5. Szczegóły określa osobna Ustawa o Sejmiku Koronnym.

Art. 3 [Senat Koronny]
1. Senat Koronny, zwany dalej Senatem, tworzą Senatorowie, czyli Mistrzowie poszczególnych Gildii, którzy muszą przynależeć do stanu szlacheckiego.
2. Senat jest ciałem kolegialnym, które wybiera ze swojego grona Marszałka Wielkiego Koronnego, zwanego dalej Marszałkiem, który będzie przewodził pracom Senatu.
3. Marszałek jest namiestnikiem prowincji w rozumieniu przepisów prawa sarmackiego.

Art. 4 [Kompetencje Senatu]
1. Senat Koronny jest najwyższym organem władzy wykonawczej prowincji. Senat podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w tym głosem Marszałka. Jeśli liczba Senatorów jest parzysta, głos Marszałka w spornych kwestiach rozstrzyga.

Art. 5 [Gildie]
1. Gildiami przewodzą Mistrzowie, wybierani demokratycznie przez członków Gildii.
2. Każdy obywatel Korony musi przynależeć do Gildii, a pierwszego wyboru Gildii dokonuje się przy ubieganiu się o obywatelstwo.
3. Można dowolnie zmieniać przynależność do gildii, ale nie częściej niż raz na miesiąc.
4. Rodzaje Gildii i zasady ich tworzenia określa odrębna ustawa Sejmiku Koronnego.

Art. 6 [Zmiana konstytucji]
Niniejsza konstytucja może zostać zmieniona w drodze referendum, głosami 2/3 ogółu obywateli zamieszkujących Koronę Sarmacji i do rejestru wpisanych.

Art. 10. [Przepisy końcowe i wprowadzające]
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Traci moc Mała Konstytucja z dnia 11 lipca 2014 r. Uchyla się Kodeks Gellońsko-Starosarmacki z 17 lipca 2014 r.
Henryk ex-ciast. Leszczyński
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Starosarmacja
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: [GŁOSOWANIE] KONSTYTUCJA

Postprzez Hugo 23 lip 2015, o 08:16

Przepraszam, że znowu tak po fakcie, ale może przydałoby się, nawet jeśli to tylko ma związek z narracją, przyjąć poprzedzającą ustawę konstytucyjną o zmianie nazwy albo w preambule do jednej z powyższych konstytucji, gdy zostanie wybrana, dodać coś w stylu: "kontynuując historię i tradycję, czując się spadkobiercami Gellonii, Starosarmacji oraz Gellonii i Starosarmacji"?
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: [GŁOSOWANIE] KONSTYTUCJA

Postprzez leszcz 23 lip 2015, o 09:46

WKMość, nic po fakcie, w radzie wszystko wygładzimy :)
Henryk ex-ciast. Leszczyński
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Starosarmacja
Kościół Diuczej Wiary
 


Powrót do Okrągły Stół — obrady

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość