Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Konstytucja Konsulatu Sclavinii - otwarta debata

Dział archiwalny administracji lokalnej Sclavinii

Konstytucja Konsulatu Sclavinii - otwarta debata

Postprzez Antoni 4 maja 2019, o 14:54

Szanowne Sclavinki i Szanowni Sclavińczycy!

Zgodnie z tym, co zapowiedziałem w wątku przedstawiającym moją kandydaturę na urząd Konsula Sclavinii, pragnę ponownie otworzyć publiczną, otwartą debatę podczas której będziemy mogli omówić pomysły, problemy i uchybienia dotyczące Konstytucji Konsulatu Sclavinii. Zapraszam!

1. Chciałbym, abyście zaprezentowali, Drodzy Sclavińczycy, swoje własne wizje i pomysły na konstytucję Konsulatu. Jestem pewien, że niemal każdy Sclavińczyk posiada swoją indywidualną wizję na wygląd ustroju, organów i w końcu samej konstytucji. Warto również wskazać problemy, które występują w obecnej ustawie zasadniczej czy występowały w poprzednich, aby ich nie powielać.

W poniższych punktach przedstawię swoje uwagi i propozycje dotyczące projektu konstytucji:

2. Przeniesienie przepisu regulującego sposób nabywania obywatelstwa do oddzielnej ustawy - wymogi czy sposób nabywania i utraty obywatelstwa mogą się zmieniać w zależności od liczby obywateli i innych czynników. W ustawie powinny znajdować się tylko podstawowe informacje, które są uniwersalne i nie podlegają częstym zmianom, co zapobiegnie niepotrzebnym zmianom w konstytucji. Ponadto sposób nabywania obywatelstwa trzeba zdecydowanie wyklarować - obecna forma, choć jest krótka, jest nieczytelna i wygląda skomplikowanie.
Obywatelem Konsulatu Sclavinii może być osoba, która: posiada obywatelstwo Księstwa Sarmacji, zamieszkuje teren Konsulatu Sclavinii oraz spełnia wymogi zawarte w ustawie. Szczegółowe regulacje związane z obywatelstwem, a w szczególności sposób jego nabywania i utraty, określa ustawa.

Tutaj jedynie się waham czy obowiązek zamieszkiwania Konsulatu powinien być w Konstytucji czy już w ustawie.

3. I choć możemy rozważyć, czy powinniśmy pozostawić Radę w obecnej formie, gdzie głosować mogą wszyscy obywatele, czy też wprowadzić demokrację pośrednią, która pozwoli na wybieranie swoich przedstawicieli w wyborach, osobiście uważam, że obecna forma może pozostać, jednak z drobnymi zmianami. Obecnie inicjatywę ustawodawczą posiadają jedynie obywatele aktywni - proponuję, aby prawo takie posiadał Konsul oraz 15% wszystkich obywateli (w rzeczywistości będą to 2 lub 3 osoby). I choć przy tej propozycji mocno bym się nie upierał, uważam, że obywatele aktywni powinni być nagradzani przez system w postaci oddawania głosów o wadze 2, przy czym pozostali obywatele mieliby głos o wadze 1.

4. Poprzedni punkt napisałem jeszcze zanim WKW @Helwetyk przedstawił swoją propozycję o wprowadzeniu demokratycznej dyktatury. Jak już pisałem w oddzielnym wątku, propozycja może wydawać się ryzykowna, jednak może okazać się bardzo efektywna. Punkt warty zaczepienia.

Przy takim rozwiązaniu zauważam również możliwość pozostawienia Rady, która mogłaby uchwalać ustawy czy też zmieniać akty wydane przez Konsula, w Radzie pozostałaby również możliwość zmiany Konstytucji i wyboru Konsula.

5. Osobiście uważam, że Wicekonsul powinien być obowiązkowo powoływany i który, oczywiście, zastępowałby Konsula podczas jego nieobecności lub ewentualnego opróżnienia urzędu do momentu wyłonienia następcy.

6. Prefekt Sclavinii - to urząd, w mojej opinii, kontrowersyjny. Choć rozumiem jego ideę i potrzebę wyjścia awaryjnego, nie uważam, aby była potrzeba przekazywania jednej osobie wszystkich kompetencji. Uważam, że wystarczyłoby nałożyć obowiązek regularnego sprawowania urzędu i wybór nowego Konsula.

Jest również kilka innych, mniejszych spraw, te jednak przedstawię już z gotowym projektem, który, mam nadzieję, wspólnie tutaj wypracujemy.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Dobry Obywatel
Rada Ministrów
Starosarmacja
 

Re: Konstytucja Konsulatu Sclavinii - otwarta debata

Postprzez Helwetyk 4 maja 2019, o 15:03

Proponuję: brak ustawy o obywatelstwie. Konsul prowadzi grupę obywateli na Forum Centralnym tak, jak uważa to za słuszne. Na wypadek, gdyby Konsul puścił się poręczy, możliwość odwołania w drodze referendum przez aktywnych obywateli sarmackich zamieszkałych w Sclavinii, niezależnie od wpisu do rejestru obywateli sclavińskich — chodzi tutaj tylko i wyłącznie o wentyl bezpieczeństwa.

Jeżeli chodzi o ustawodawstwo, rekomenduję rządzenie dekretami. Konstytucja (w domyślnym tego słowa znaczeniu) nie jest konieczna, i tak ją co chwilę zmieniamy.

Urząd Prefekta Sclavinii okazał się potrzebny, więc zachowałbym go, co do zasady, bez zmian. Proponuję tylko lepiej określić kolejność tego, kto zostaje rzeczonym prefektem, bo niepokojąco niewiele brakowało do tego, aby trzeba było ogłaszać stan wyjątkowy za pomocą władz państwowych.

Jedynym, na czym mi zależy, to aktywność Konsula (i Wicekonsula), a konkretnie — aby zawsze, bez cienia wątpliwości, było jasne, kto stoi na czele Sclavinii tak od strony formalnej, jak i faktycznej.
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Konstytucja Konsulatu Sclavinii - otwarta debata

Postprzez Antoni 4 maja 2019, o 15:57

Uważam, że nie powinniśmy posuwać się aż tak daleko. Konstytucja powinna obowiązywać i być wyznacznikiem i swoistym ogranicznikiem dla Konsula. Jeżeli uchwalimy konstytucję, która nie będzie zawierać szczegółów i przepisów zmiennych, nie będzie podstaw do tego, aby zmieniać ją za chwilę.

Co do ustaw-dekretów - również powinny mieć miejsce, chociażby dla rozeznania co, gdzie i jak oraz równego traktowania wszystkich wobec tych samych zasad.

Co pozostali Sclavińczycy i Sclavinki uważają o tej i o pozostałych propozycjach?
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Dobry Obywatel
Rada Ministrów
Starosarmacja
 

Re: Konstytucja Konsulatu Sclavinii - otwarta debata

Postprzez Roland 6 maja 2019, o 19:49

Nie wiem czemu to zostało uchylone. Elastyczniej i bardziej bezpiecznie się nie da. Linkowana konstytucja powstawała w czasach totalnej degrengolady, gdy żywe były hasła, że Sclavinię należy scalić ze Starosarmacją.
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Konstytucja Konsulatu Sclavinii - otwarta debata

Postprzez Roland 6 maja 2019, o 19:59

Helwetyk napisał(a):Urząd Prefekta Sclavinii okazał się potrzebny, więc zachowałbym go, co do zasady, bez zmian. Proponuję tylko lepiej określić kolejność tego, kto zostaje rzeczonym prefektem, bo niepokojąco niewiele brakowało do tego, aby trzeba było ogłaszać stan wyjątkowy za pomocą władz państwowych.

No cóż, urząd Prefekta Sclavinii powstawał w innych warunkach demograficznych całego Księstwa, bo i nie było zgody na ingerencję zewnętrzną. Myślę, że dojrzeliśmy do tego by przyjąć założenie, że czasami Król Sclavinii jest potrzebny. Prefekta więc bym w sumie zastąpił Królem, a gdyby ten nie mógł osobiście to jakiś Kurator mianowany (namiestnik pro tempore) byłby wskazany.
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Konstytucja Konsulatu Sclavinii - otwarta debata

Postprzez Helwetyk 6 maja 2019, o 20:02

Roland napisał(a):Nie wiem czemu to zostało uchylone. Elastyczniej i bardziej bezpiecznie się nie da. Linkowana konstytucja powstawała w czasach totalnej degrengolady, gdy żywe były hasła, że Sclavinię należy scalić ze Starosarmacją.

Nadal uważam, że należy Sclavinię scalić ze Starosarmacją (czy, jak kto woli, scalić Starosarmację ze Sclavinią).

Z tym zastrzeżeniem konsekwentnie będę utrzymywał, że w obecnej sytuacji potrzebujemy konstytucji w takim zakresie, w jakim wymaga tego prawo państwowe („akt zasadniczy określa organ władzy publicznej, który reprezentuje prowincję na zewnątrz”) i zdrowy rozsądek (wentyl bezpieczeństwa na okoliczność zniknięcia Konsula — przepisy o prefekcie oraz wentyl bezpieczeństwa na okoliczność puszczenia się poręczy przez Konsula — przepisy o odwołaniu w drodze referendum; niekoniecznie rozpatrywane rozłącznie).

Jeżeli pojawi się zainteresowanie życiem publicznym, można pomyśleć o kolektywnych instytucjach.
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Konstytucja Konsulatu Sclavinii - otwarta debata

Postprzez Antoni 7 maja 2019, o 12:09

Remigiusz L. napisał(a):<Trochę się tu przeze mnie robi offtop, więc być może rozsądnie byłoby wydzielić posty nt. embarga>


Właśnie sam miałem proponować powrót do tematu wątku - naszej wspaniałej Konstytucji.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Dobry Obywatel
Rada Ministrów
Starosarmacja
 

Re: Konstytucja Konsulatu Sclavinii - otwarta debata

Postprzez Antoni 8 maja 2019, o 22:36

Drodzy Sclavińczycy i Szanowni Goście!

Pozwólcie, że zmienię temat (do tematu narracyjno-gospodarczego warto powrócić w oddzielnym wątku). Poniżej przedstawiam kilka konkretnych zmian Konstytucji, które chciałbym poddać pod dyskusję.


Obywatelstwo

Obecnie: aby zostać Obywatelem Konsulatu należy być Obywatelem sarmackim, zamieszkiwać jedno ze sclavińskich miast oraz wykazać się aktywnością na forum przed złożeniem wniosku - to wszystko znajduje się w art. 2 obowiązującej Konstytucji.
Propozycja: pozostawienie jedynie jednego, bardzo oczywistego wymogu w Konstytucji - posiadanie obywatelstwa sarmackiego. Jeżeli uznamy, że zamieszkanie, aktywność czy inne wymogi są niezbędne do uzyskania obywatelstwa, zawsze możemy przyjąć odpowiedni dekret (dlaczego nie ustawę - dalej), który to ureguluje.


Podział władzy

Obecnie: władzę ustawodawczą sprawuje Rada, która składa się ze wszystkich Obywateli, Konsul przewodniczy jej pracami i jednocześnie sprawuje władzę wykonawczą. Ponadto prawo do inicjatywy ustawodawczej posiadają jedynie obywatele aktywni w rozumieniu przepisów prawa państwowego.
Propozycja: Konsul przejmuje niemal w pełni władzę ustawodawczą i jednocześnie sprawuje władzę wykonawczą, wydaje dekrety, które zastępują zwykłe ustawy; jedynym odstępstwem jest zmiana Konstytucji, do której prawo posiada jedynie Rada Konsulatu. Prawo do inicjatywy ustawodawczej - ustawy konstytucyjnej - posiada Konsul oraz grupa co najmniej 20% obywateli Konsulatu.


Konsul Sclavinii oraz jego współpracownicy/Gabinet

Obecnie: Konsul sprawuje czteromiesięczną kadencję; ma prawo powołać Wicekonsula i swoich współpracowników. Konsul jest powoływany przez Radę zwykłą większością głosów.
Propozycja: urząd Konsula jest bezkadencyjny (Rada może go w każdej chwili odwołać z urzędu, Konsul może również sam podać się do dymisji - jest to luźna propozycja, jednak uważam, że zapobiegnie do odpychania potencjalnych kandydatów na stanowisko Konsula, bowiem kadencja czteromiesięczna to ogrom czasu, a z drugiej strony krótka kadencja może okazać się zbyt krótka; bez kadencji Konsul zrezygnuje w momencie, kiedy uzna, że nadszedł jego czas, tak samo może postąpić Rada w stosunku do Konsula); Konsul jest zobowiązany powołać Wicekonsula, który jest naturalnym jego zastępcą oraz jednym z kilku "korków bezpieczeństwa"; Konsul również może powołać członków jego Gabinetu (nazwa robocza, jeżeli tylko pojawią się lepsze propozycje, chętnie dokonam zmiany). Konsula powołuje Rada zwykłą większością głosów, natomiast odwołuje tą samą większością na wniosek co najmniej 25% Obywateli Konsulatu.


Rada Konsulatu

Obecnie: Rada Konsulatu składa się ze wszystkich Obywateli sclavińskich, wszyscy posiadają równe głosy. Rada przyjmuje ustawy i uchwały.
Propozycja: Rada Konsulatu również składa się ze wszystkich Obywateli, jednak obywatele aktywni posiadają wagę głosu 2, zaś pozostali obywatele wagę głosu 1. Rada przyjmuje jedynie ustawę zmieniającą Konstytucję oraz uchwałę powołującą Konsula.

Obecnie pracuję jeszcze nad urzędem Prefekta - który uzyska nazwę Prokonsula (aby nie odchodzić od nazewnictwa rzymskiego) - aby urząd ten był wydajny i spełniał swoje zadanie, gdyby zaszła taka potrzeba.

Pragnę również podziękować WKW @Helwetyk, który rzucił już okiem na roboczy projekt Konstytucji, co pozwoliło wyłapać kilka błędów i wprowadzić kilka nowych rozwiązań.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Dobry Obywatel
Rada Ministrów
Starosarmacja
 

Re: Konstytucja Konsulatu Sclavinii - otwarta debata

Postprzez Helwetyk 9 maja 2019, o 09:39

Antoni napisał(a):Propozycja: urząd Konsula jest bezkadencyjny […]

Mam istotne zastrzeżenia tylko do tego punktu. Nie jestem entuzjastą monarchii samorządowych, a w praktyce do tego sprowadziłby się brak kadencji. Trzeba się mocno postarać, żeby doczekać się wniosku o odwołanie — zazwyczaj nie chce się komuś robić przykrości taką „opcją nuklearną”. Stała kadencja byłaby, moim zdaniem, o wiele zdrowsza dla resztek naszego życia publicznego.
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Konstytucja Konsulatu Sclavinii - otwarta debata

Postprzez Andronik 9 maja 2019, o 09:45

Nie jestem pewien czy mam prawo do wypowiadania się w Radzie, ale stanowczo mam prawo do wypowiadania się w tym dziale, więc.

Jeżeli chodzi o kadencyjność urzędu Konsula, przyznaję, że nie widzę powodu do rozwlekania czasu jego urzędowania w nieskończoność. W zamian za to może warto byłoby przemyśleć okresowe zatwierdzanie dalszego urzędowania przez Radę połączone z ewentualnym wyborem następcy, nawet w skali miesięcznej? Nie to samo co wybory, ale raczej wotum zaufania. W ten sposób nieaktywny Konsul prędzej czy później wypadnie ze stołka, a aparat administracyjny nie ucierpi.

Jestem wręcz pewien, że comiesięczne głosowanie nad zachowaniem/wyborem innego chętnego Konsula doprowadzi do zwiększenia aktywności w Radzie.
/—/ Andronik, baron Grani
Wysoki Polemarcha Sił Lądowych Ostatecznej Krucjaty
Dumny Sclavińczyk | Honorowy Baridajczyk
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Następna strona

Powrót do Archiwum samorządowe

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Joahim-von-R i 3 gości

cron