Strona 1 z 37

Wniosek o grunt w miastach Konsulatu Sclavinii

PostNapisane: 1 maja 2015, o 13:06
przez Helwetyk
Informacja radcy stanu ds. osadnictwa
o sposobie wnioskowania o użytkowanie wieczyste gruntów
w miastach Konsulatu Sclavinii


Chwała Wielkiej Sclavinii Wielonarodowej!

Uprzejmie informuję, że można składać wnioski o użytkowanie wieczyste gruntów w mieście stołecznym Eldoracie oraz mieście konsularnym Krasnymstoku. Wnioski można składać wyłącznie w niniejszym wątku, według szablonu zamieszczonego u dołu. Uprawnieni są wszyscy mieszkańcy rzeczypospolitej sarmackiej, także zamieszkali poza Konsulatem Sclavinii.

A .   P L A N   Z A G O S P O D A R O W A N I A   P R Z E S T R Z E N N E G O
Za planem miasta, będącym jednocześnie planem zagospodarowania przestrzennego:
obszary zielone, jak kolor wskazuje, są przeznaczone pod parki i obszary rekreacyjne oraz obiekty sportowe
obszary jasnoszare są przeznaczone pod zabudowę podmiejską (domy jednorodzinne, dworki, pałacyki)
obszary szare są przeznaczone pod zwartą zabudowę miejską (kamienice, wieżowce, gmachy)
obszary stalowoniebieskie są przeznaczone pod zabudowę przemysłową (fabryki, magazyny)
obszary czerwone to obiekty użyteczności publicznej, gmachy publiczne i zabytki — tych nie można rezerwować
obszary ciemnoszare to koleje, białe to drogi, niebieskie to zatoka i rzeka, żółte to pola — tych również

B .   B A Z O W A   W Y S O K O Ś Ć   P O D A T K U   G R U N T O W E G O   ( 3 0   D N I )
● Obszar ścisłego centrum Eldoratu (szary obszar wraz terenami zielonymi w jego obrębie) — 7500 Ⱡ
● Obszary pozostałe w Eldoracie — 5000 Ⱡ
● Obszary w Krasnymstoku — uchwała rady

C .   P R Z Y S Ł U G U J Ą C E   Z N I Ż K I
● 50% w przypadku pierwszego gruntu w miejscowości
● zaokrąglony w dół pierwiastek aktywności na forum Sclavinii w okresie 30 dni poprzedzających opłacenie podatku

D .   P L A N O W A N Y   Z E S P Ó Ł   G R U N T O W Y   ( K O M P L E K S   O B I E K T Ó W )
W przypadku zainteresowania więcej niż jednym gruntem, grunty ze sobą sąsiadujące mogą stanowić zespół gruntowy, występujący pod określoną, dodatkową nazwą. W przypadku zespołów gruntowych użytkownikom wieczystym przysługuje dodatkowa zniżka w wysokości 33% ustalonej uprzednio kwoty podatku gruntowego.

E .   W Z Ó R   W N I O S K U

1. Identyfikator lub identyfikatory gruntów w Eldoracie/Krasnymstoku: U98, U99
2. Czy grunty mają stanowić zespół gruntowy: tak/nie
3. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, nazwa zespołu gruntowego: Zespół Gruntowy

F .   P R O C E D U R A
Po pierwsze, należy dokonać rejestracji w Systemie Ewidencji Gruntów, klikając w odsyłacz „Dokonaj autoryzacji” w prawym górnym rogu systemu. Po drugie, należy w niniejszym wątku złożyć wniosek według powyższego wzoru. Po trzecie, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, grunty zostaną wprowadzone do Systemu Ewidencji Gruntów — tam, w zakładce „Twój profil”, będzie konieczne opłacenie podatku gruntowego.

Niech Trwa Ostateczna Krucjata!

(—) Helwetyk książę Romański,
radca stanu ds. osadnictwa.

Re: Wnioski o grunt w Eldoracie

PostNapisane: 17 maja 2015, o 21:27
przez Sierg
1. Identyfikator lub identyfikatory gruntów w Eldoracie: K81, K82
2. Identyfikator wnioskodawcy: AF170*
3. Czy grunty mają stanowić zespół gruntowy: tak
4. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, nazwa zespołu gruntowego: Przedsiębiorstwo Mikro — oddział w Eldoracie


____________________
* - przypuszczalnie nie da się oznaczyć instytucji?

Re: Wnioski o grunt w Eldoracie

PostNapisane: 17 maja 2015, o 21:32
przez Helwetyk
Odpowiadając na pytanie ze stopki, nie. Niemniej, można podać odsyłacz do instytucji, będzie widoczny w nagłówku. Odnośnie do zespołu gruntowego, proponowałbym raczej inną nazwę, związaną z obiektem jako takim — instytucję (nazwę gruntu) można podać osobno.

Re: Wnioski o grunt w Eldoracie

PostNapisane: 17 maja 2015, o 21:38
przez Sierg
Chwila, bo Wasza Książęca Wysokość zbił mnie z tropu. Nazwa zespołu odnosi się do obu gruntów, wobec czego jeżeli chciałbym, w bardzo sprytny sposób, przemycić do sclavińskiego raju ideę lichwiarskich MikroPożyczek, a także propagandowe Biuro Prasowe, to chyba nazwa zespołu jaką zaproponowałem jest adekwatna, a resztę dostosuję pod względem poszczególnych gruntów...?

Re: Wnioski o grunt w Eldoracie

PostNapisane: 17 maja 2015, o 22:22
przez Sereus von Ahabejż
Odpowiem może za KW, Nazwa zespołu gruntów to nazwa budynku, nieruchomości. Tak jak masz w Warszawie Mordor. Mordor nie jest firmą, a nazwą lokalizacji. Nic nie stoi na przeszkodzie by Mordor był np lokalizacja instytucji Gondor...

Re: Wnioski o grunt w Eldoracie

PostNapisane: 18 maja 2015, o 11:17
przez Helwetyk
Sierg napisał(a):1. Identyfikator lub identyfikatory gruntów w Eldoracie: K81, K82
2. Identyfikator wnioskodawcy: AF170*
3. Czy grunty mają stanowić zespół gruntowy: tak
4. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, nazwa zespołu gruntowego: Przedsiębiorstwo Mikro — oddział w Eldoracie

Grunty wprowadzone, zapraszam do okienka kasowo-podatkowego. Tak się, korzystając z okazji, pochwalę, że wreszcie skończyłem ten cholerny panel! I nawet wydaje się działać!

Re: Wnioski o grunt w Eldoracie

PostNapisane: 26 maja 2015, o 21:43
przez Malcher Estery Naw
1. Identyfikator lub identyfikatory gruntów w Eldoracie: D13
2. Identyfikator wnioskodawcy: S00058
3. Czy grunty mają stanowić zespół gruntowy: nie
4. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, nazwa zespołu gruntowego: n/d

Re: Wnioski o grunt w Eldoracie

PostNapisane: 26 maja 2015, o 21:47
przez Helwetyk
Malcher Estery Naw napisał(a):Identyfikator wnioskodawcy: S00058

Tylko osoby fizyczne. Ale można podlinkować później we własnym zakresie.

Re: Wnioski o grunt w Eldoracie

PostNapisane: 26 maja 2015, o 21:52
przez Malcher Estery Naw
No trudno... AG038

Re: Wnioski o grunt w Eldoracie

PostNapisane: 27 maja 2015, o 09:03
przez Daniel Chojnacki
Zapraszamy do kasy.