Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Statut Ruchu Sanacja Sarmacji

Statut Ruchu Sanacja Sarmacji

Postprzez Piotr Paweł I 3 maja 2009, o 21:23

Statut Ruchu Sanacja Sarmacji

§1.
a) Ruch Sanacja Sarmacji, zwany dalej Ruchem, jest stowarzyszeniem działającym na terytorium Księstwa Sarmacji.
b) Siedzibą władz Ruchu jest Książęce Miasto Grodzisk.

§ 2.
Ruch stawia sobie za cel uzdrowienie Księstwa Sarmacji poprzez upowszechnienie postaw propaństwowych, zwłaszcza wśród szlachty, a także poprzez opracowywanie i inicjowanie zmian prawnych mających umocnić Księstwo i zapewnić większą aktywność jego mieszkańców.

§ 3.
Ruch realizuje swoje cele prowadząc działalność propagandową i oświatową, organizując i prowadząc badania naukowe oraz współpracując z partiami politycznymi, posłami i senatorami.

§ 4.
Władzami Ruchu są:
a) Komendant
b) Sztab
c) Zlot

§ 5.
a) Komendant jest najwyższą władzą Ruchu. Pierwszym Komendantem Ruchu jest diuk Piotr Kościński, a następnym - jego Zastępca, lub w razie braku Zastępcy - osoba wybrana przez Zlot.
b) Komendant kieruje Ruchem i reprezentuje go na zewnątrz.
c) Komendant może powołać Zastępcę i wyznaczyć mu zakres obowiązków i uprawnień.

§ 6.
a) Sztab jest głównym organem wykonawczym Ruchu. W skład Sztabu wchodzi Szef Sztabu i 1-2 Członków Sztabu.
b) Sztab wybierany jest przez Zlot na okres 3 miesięcy.
c) Sztab organizuje bieżącą działalność Ruchu.

§ 7.
a) Zlot jest zgromadzeniem wszystkich członków Ruchu.
b) Zlot zwoływany jest co najmniej raz na 3 miesiące przez Komendanta.
c) Prawo głosu oraz prawo wyborcze mają wyłącznie pełnoprawni członkowie Ruchu; sympatycy mają głos doradczy.

§ 8.
a) Rozróżnia się dwa poziomy członkostwa w Ruchu:
- członek,
- sympatyk.
b) Członkiem Ruchu może zostać każdy obywatel Księstwa Sarmacji, który złoży stosowną deklarację członkowską.
c) Sympatykiem Ruchu może zostać każdy mieszkaniec Księstwa Sarmacji, który złoży stosowną deklarację członkowską.
d) Nadanie członkostwa Ruchu następuje w drodze decyzji Komendanta, po zasięgnięciu opinii Sztabu.

§ 9.
a) Członek Ruchu traci członkostwo w sytuacji:
- usunięcia z systemów informatycznych Księstwa Sarmacji,
- odejścia z Księstwa Sarmacji do innego państwa.
b) Członek Ruchu może, drogą decyzji Komendanta po zasięgnięciu opinii Sztabu, utracić członkostwo w sytuacji:
- utraty obywatelstwa Księstwa Sarmacji,
- skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie popełnione przestępstwo,
- niegodnego reprezentowania Księstwa Sarmacji lub Ruchu.

§ 10.
Postanowienia niniejszego Statutu wchodzą w życie w dniu umieszczenia na Forum Centralnym Księstwa Sarmacji.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
 

Powrót do Archiwum wyroków

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron