Strona 2 z 2

Re: TK K 18/09/16 | Andrzej Fryderyk przeciwko Konrad Jakub

PostNapisane: 24 wrz 2018, o 12:30
przez Konrad Jakub
Tak, zwroty potoczne — które sugerują i insynuują dokładnie to, co zarzucano jako działania mnie względem powoda — brak wiedzy, brak umiejętności, brak zrozumienia, niepoprawne używanie rozumu, brak umiejętności rozumienia tego, o czym jest mowa i tym podobne. Czytanie bez zrozumienia to też zwrot potoczny i wyświechtany. Naruszyć czyjeś dobra osobiste można również i takimi zwrotami — "w ciemię bity" to też kolokwializm i zwrot potoczny. Rozumiem, że mogę używać takich słów w stosunku do innych osób?

Do tego sugestie, że pewne słowa można wypowiadać bo "grono jest dość zamknięte". Proszę więc powoda o dookreślenie granic dość zamkniętego grona, żebym też mógł bez konsekwencji sobie używać względem niego. 10 osób? 5 osób? Ogłoszenie wyników wyborów na IRCu przez KKW to nie dość zamknięte grono ani nie rozmowa o banialukach w prywatnym gronie. Powód nawet nie neguje że doszło do takich ubliżeń tylko twierdzi, że miał prawo bo coś tam coś tam. Jeszcze raz powołam się więc na zasadę, że prowokacyjne zachowanie powoda jest uzasadnieniem dla przekroczenia pewnych granic i powoduje odstąpienie od ukarania pozwanego. Nie chcę mi się bawić w trybunały więc w zasadzie tyle mi wystarczy i nie wytoczę osobnego pozwu jeżeli na tym się skończy. Mimo, że mógłbym i pewnie skończyłby się tak samo — uznaniem winy, ale bez wymierzania kary. Nie potrzebuję jednak papierowej satysfakcji.

Re: TK K 18/09/16 | Andrzej Fryderyk przeciwko Konrad Jakub

PostNapisane: 24 wrz 2018, o 16:51
przez anglov
Wysoki Trybunale,

odbierając serce Przewodniczącego Składu, jako zezwolenie na swobodną dyskusję między stronami, gwoli formalności informuję, iż nie zamierzam ustosunkowywać się do słów oskarżonego, jako nie mających żadnego związku z przedmiotową sprawą.

Re: TK K 18/09/16 | Andrzej Fryderyk przeciwko Konrad Jakub

PostNapisane: 25 wrz 2018, o 10:06
przez VAT
Zamykam rozprawę. Wyrok zostanie wydany po naradzie składu orzekającego.

Re: TK K 18/09/16 | Andrzej Fryderyk przeciwko Konrad Jakub

PostNapisane: 12 paź 2018, o 21:28
przez VAT
Z A R Z Ą D Z E N I E

W związku z upływem kadencji ATK Mateusza von Thorn-Chojnackiego w jego miejsce powołuję do składu ATK Piotra de Zaym.

MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Re: TK K 18/09/16 | Andrzej Fryderyk przeciwko Konrad Jakub

PostNapisane: 18 paź 2018, o 18:47
przez anglov
Wysoki Trybunale,

przepraszam że po zamknięciu rozprawy. Jednakże ze względu na przedłużające się postępowanie i znaczącą zmianę postępowania oskarżonego, jeśli to możliwe, pragnę wycofać pozew.

Re: TK K 18/09/16 | Andrzej Fryderyk przeciwko Konrad Jakub

PostNapisane: 6 lis 2018, o 17:36
przez VAT
Z A R Z Ą D Z E N I E

W związku z upływem kadencji ATK Piotra de Zaym w jego miejsce powołuję do składu JKM Piotra III Łukasza.

MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Re: TK K 18/09/16 | Andrzej Fryderyk przeciwko Konrad Jakub

PostNapisane: 6 lis 2018, o 17:39
przez VAT
anglov napisał(a):Wysoki Trybunale,

przepraszam że po zamknięciu rozprawy. Jednakże ze względu na przedłużające się postępowanie i znaczącą zmianę postępowania oskarżonego, jeśli to możliwe, pragnę wycofać pozew.


Czy Trybunał ma to rozumieć w ten sposób, że wnosi Pan o umorzenie postępowania w całości?

Re: TK K 18/09/16 | Andrzej Fryderyk przeciwko Konrad Jakub

PostNapisane: 6 lis 2018, o 19:00
przez anglov
Wysoki Trybunale,

przepraszam za użycie niejasnego dla Wysokiego Trybunału sformułowania. Pragnę sklasyfikować poprzedni wniosek i informuję, że wnoszę o umorzenie postępowania w całości.

Re: TK K 18/09/16 | Andrzej Fryderyk przeciwko Konrad Jakub

PostNapisane: 6 lis 2018, o 22:21
przez VAT
Na podstawie art. 44 § 1 pkt 1 KppTK, na wniosek uczestnika Andrzeja Fryderyka, postanawiam umorzyć postępowanie w przedmiotowej sprawie.