Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

TK KN 18/05/06 | Kontrola działań Marszałka Sejmu

W tym dziale zarchiwizowano niesklasyfikowane materiały

Moderator: Trybunał Koronny: przewodniczący

Re: TK KN 18/05/06 | Kontrola działań Marszałka Sejmu

Postprzez Konrad Jakub 9 maja 2018, o 16:28

Wysoki Trybunale,

trzeba na wstępie zauważyć, że wbrew powyższym twierdzeniom, tryb przekładania poprawek Sejmowi jest jak najbardziej uregulowany. A ponadto, nie można porównywać przekładania ustaw do podpisu na PK z kontaktem z częścią Sejmu przez pocztę — różnice są istotne i również wynikają z litery prawa.

Regulamin Sejmu w artykule 2 pkt 4 stanowi jasno — W kwestiach nieuregulowanych ustawą rozstrzyga Marszałek Sejmu. A nie da się w żaden sposób udowadniać, że wydzielenie w Sejmie specjalnego działu, który jak byk zaznacza iż służy to składania dokumentów legislacyjnych Sejmowi, nie jest taką regulacją. Nie można pominąć aspektu celowości pewnych działań. Jeżeli dział został wydzielony przez Marszałka Sejmu do przyjmowania projektów legislacyjnych, to zapewne służy do przyjmowania projektów legislacyjnych przez Sejm.

Jeżeli uznamy taką interpretację za niesłuszną, stanowiłoby to wywrócenie dotychczasowego porządku nie tylko w Sejmie, ale we wszystkich organach państwowych — jeżeli dana forma komunikacji, specjalnie do tego wydzielona i opisana, utarta ściśle w praktyce i zwyczaju, nagle okazuje się być jedynie niezobowiązującą wskazówką, to tym samym otwiera to drogę do paraliżu w działaniach tychże organów. Skoro laska marszałkowska nie służy do przyjmowania projektów i jakakolwiek forma zwrócenia się do Sejmu jest tutaj równoważna — wbrew woli Marszałka — to dlaczego by nie składać projektów ustaw w archiwum głosowań sejmowych? Przecież to nadal część Sejmu.

Może pójdźmy dalej — skoro stwierdzenie wręcz expressis verbis w tytule czy opisie działu "Laska marszałkowska" o tym, że jest to właściwe miejsce do przekładania projektów ma moc równą zero i nadal, jak się to próbuje udowadniać, jest to "nieuregulowane", to dlaczego takie same stwierdzenie przez Księcia w wątku KKW ma być wyjątkiem i być ważne, skoro podlega temu samemu procesowi logicznemu? Wobec tego dlaczego zgłoszeń kandydatur należy dokonywać w tych wątkach? Czy jakaś ustawa tak stanowi? Nie. A mimo tego, były w historii przypadki odrzucania kandydatur z uwagi na zgłoszenie ich w niewłaściwych wątkach.

I takie odrzucenia były uznawane za ważne, mimo tego, że w zasadzie prawo milczy na temat trybu składania pism do Komisji. A w przypadku Sejmu, już nie do końca i jak najbardziej sankcjonuje takie praktyki przez Marszałka — dając mu możliwość uregulowania spraw nieujętych w Regulaminie. Jak pisałem, nie sposób udowadniać, że wydzielenie działu przez Marszałka, nie było szczegółową regulacją która obejmowała zakresem techniczne i porządkowe kwestie procesu legislacyjnego.

Do tego dochodzi kolejna podstawa prawna — zgodnie z Konstytucją, normy prawa zwyczajowego jak najbardziej mają u nas zastosowanie. Przekładanie ustaw do podpisu księciu drogą prywatną (PK), jest jak najbardziej zgodne z twardym zwyczajem — wbrew przekładaniu pism kierowanych do Sejmu. Między innymi dlatego nie można porównywać jednego i drugiego. W przypadku przekładnia projektów legislacyjnych Sejmowi, nie dość, że jak udowadniałem wcześniej — racja leży po stronie wyłączności laski marszałkowskiej — dochodzi twardy jak kamień zwyczaj obiegu dokumentów w Sejmie.

Nie można zapominać też o tym, dlaczego tak akurat jest — głównie z uwagi na jawność prac legislacyjnych i możliwość zapoznania się z drukami sejmowymi przez posłów i obywateli, jeszcze przed formalnym rozpoczęciem ich procedowania. I żeby wszędzie tam, gdzie wymagana jest terminowość i są określone harmonogramy, publicznie można było to kontrolować — właśnie żeby unikać tego typu przypadków, gdzie podważane jest zmieszczenie się w terminie. Nie jest to niczyje widzimisię, ale ważny aspekt państwa prawa. I tutaj znowu kolejny argument na rzecz tego, dlaczego nie można porównywać przekładania ustaw do podpisu z przekładaniem poprawek Sejmowi — nawet jeżeli Marszałek przekładał ustawy na PK, to… jednocześnie informował o tym w Sejmie. Nie dość więc, że spełniony został aspekt jawności prac i kontroli publicznej harmonogramów (bo daty przedłożeń są widoczne), to dodatkowo można uznać, że Książę o przedłożeniu mu ustawy do podpisu wiedział nie tylko z Poczty Konnej, ale i forum — w przeciwieństwie do Sejmu, gdzie wiedziano tylko z Poczty.

Ciekawą kwestią jest też właśnie to, komu tak właściwie przedłożono poprawkę — bo na pewno nie Sejmowi.

Konstytucja stwierdza, że Książę przekłada poprawki do zmiany Konstytucji właśnie Sejmowi. Laska Marszałkowska, jako dział do którego mają wszyscy posłowie, jak najbardziej spełnia ten warunek. Natomiast z zrzutu ekranu we wniosku inicjalnym można wnioskować, że o ile można jeszcze się wykłócać o to gdzie tak właściwie Sejm otrzymał poprawki, to tutaj i tak nie ma to większego znaczenia, gdyż Sejm ich w zasadzie i tak nie otrzymał. Wiadomość otrzymało dwóch posłów — co dalej brnie w złamanie zasady jawności procesu legislacyjnego. Jak się okazuje, z projektem nie mogli się zapoznać ani obywatele, ani nawet posłowie, a co najgorsze — projekt otrzymali na ręce wybrani posłowie — ale nie Sejm. Konstytucja stwierdza, że to jednak Sejm a nie wybrani posłowi winni być adresatami pisma.

Można uzasadniać, że przecież nie byli to szeregowi posłowie a Prezydium Sejmu. Ale jak się okazuje, taka argumentacja też nie może mieć tutaj miejsca — w skład Prezydium Sejmu wchodziła jeszcze posłanka Aureliuš-Sedrovski. Dlaczego nie została więc ujęta w korespondencji, skoro należy do Prezydium? Czy wobec tego można mówić o wiadomości kierowanej do Prezydium? Wątpliwości ciągle rosną — o poprawkach nie wiedzieli więc już ani obywatele, ani posłowie, ani nawet wszyscy członkowie Prezydium.

Na sam koniec można jeszcze przyjąć tłumaczenie, że mimo tych wszystkich biurokratycznych procedur i naruszenia i prawa pisanego, i zwyczaju, jak i niezwykle pokraczne praktyki przekładania projektów, Marszałek mógł po ludzku przymknąć oko i jako tako rozpocząć czytanie nad projektem. Ale i tutaj okazuje się, że nie jest to taka oczywista kwestia — na zrzucie ekranu tego nie widać, ale Marszałek wiadomość przeczytał już po tym, jak podpisał ustawę. Nawet jeżeli odrzucimy mocną argumentację z poprzednich akapitów dlaczego taki tryb składania wniosków jest nieprawidłowy i skupimy się na tym, że czasami można się wykazać dobrą wolą i przymknąć oko, to pozostaje fakt taki, że żeby wykazać taką wolę, trzeba dać taką możliwość. Składanie poprawki nie dość, że odbyło się z naruszeniem przepisów (co udowadniałem wyżej), nie mogło być wzięte pod uwagę w ramach dobrej woli i tak, bo wiadomość nie była kierowana ani do Sejmu jako grupy, ani imiennie do wszystkich posłów ani nawet nie do prezydium (brak wicemarszałek Aureliuš-Sedrovski w odbiorcach), więc wiadomość ta nosiła znamiona kierowanej do klubu poselskiego Głos Pusty. Nawet gdyby Marszałek nagiął wszystko i to dopuścił do procedowania, to i tak nie miał szans gdyż przyjęte przez Dwór działania tego nie umożliwiały.

Innymi słowy — Marszałek działał w zupełności zgodnie z prawem i mógł odrzucić źle złożone pismo, ale nie zrobił tego celowo i w imię bezdusznej biurokracji — przyjęty tryb nie sprzyjał możliwości innego załatwienia sprawy. Marszałek więc odrzucił pismo nie dość dlatego, że mógł, to nawet nie miał większej szansy zrobić inaczej. Gdyby przykładowo w wiadomości zostało ujęte całe Prezydium, to po pierwsze — istniałaby większa szansa na to, że Marszałek najpierw ją przeczyta, uznając za zapewne kierowaną właśnie do prezydium, a dopiero potem zajmując się debatą w Sejmie, albo w ogóle Pani Wicemarszałek miałaby szansę na uwzględnienie pisma samodzielnie. Niestety tak się nie stało.

Tutaj też przy okazji można raz jeszcze poruszać argument o którym wspomniałem wcześniej — jeżeli przyjmiemy, że mimo wszystko Marszałek Sejmu naruszył przepisy i miał w obowiązku rozpocząć debatę nad poprawkami, to siłą rzeczy Prezydium nie dopełniło tego obowiązku. A skoro tak, to obowiązku tego nie popełniła też… Wicemarszałek Aureliuš-Sedrovski. Innymi słowy, może być ona pociągnięta do odpowiedzialności za brak wykonania obligatoryjnej czynności, razem ze mną i Marszałkiem Kristianem Arpedem. Byłaby to niesłychana głupota, bo Pani Wicemarszałek nie miała nawet szansy dowiedzieć się, że miała cokolwiek zrobić. Jest to kolejny jaskrawy przykład tego, dlaczego tryb przedłożenia wniosku był wadliwy — organy państwowe nawet nie miały szansy go prawidłowo rozpatrzyć. Jeżeli "prawidłowym" trybem jest działanie wbrew wiedzy i świadomości organu, który ma daną czynność wykonać, to nie najlepiej świadczy to o kondycji Księstwa. Bo okazuje się, że prawo naruszyła też Pani Marszałek, a wobec tego jest winna nierozpatrzenia projektu. Przyjęcie argumentacji inicjatora postępowania jest więc niczym innym, niż wskazywaniem iż nawet niewinni nie są u nas należycie chronieni. Czy w przypadku złożenia projektu w Lasce, były takie kłopoty? Chyba każdy jest w stanie na to odpowiedzieć samodzielnie.

Co do zaś porównania przekładania pism do podpisu na PK do przekładania poprawek Sejmowi — wyżej wspomniałem o dwóch argumentach na rzecz tego, że są to sytuacje nie do porównania (1. w przeciwieństwie do przekładania ustaw do podpisu, o składaniu poprawek w lasce świadczą przepis Regulaminu i zwyczaju 2. Marszałek oprócz wiadomości na PK, dodatkowo informuje publicznie w Sejmie o tym fakcie). Do tego dochodzi trzeci aspekt — Konstytucja wymaga przedłożenia projektu do podpisu Księciu — wiadomość na PK jest kierowana do Księcia, tak jak było zawsze. Natomiast ta sama Konstytucja wspomina o przekładaniu poprawek Sejmowi — tutaj zawsze była od tego Laska Marszałkowska, a ponadto wiadomość nawet do Sejmu nie była kierowana. Ba, nawet nie do Prezydium.

Wysoki Trybunale,

jak się okazuje, tryb postępowania z dokumentami sejmowymi, zwłaszcza z tymi legislacyjnymi, jest jak najbardziej uregulowany i podparty przepisami prawa. Jest do tego silnie umocowany w zwyczaju a ponadto, w przeciwieństwie do działań Dworu, jest w istocie zorganizowany w dobrej wierze i z uwzględnieniem interesu społecznego — zapewniając jawność i przejrzystość prac organów państwowych, zwłaszcza w kwestii obowiązującego nas wszystkich prawa. A jest to przecież jedna z głównych zasad legislacyjnych. Interpretacja Marszałka Sejmu jest więc w istocie pro obywatelska, zgodna z literą prawa, mocnym zwyczajem i korzystna dla ogółu.

Dodatkowo, nie można twierdzić iż dane pismo zostało przedłożone Sejmowi, jeżeli w zasadzie zostało ono wysłane do dwóch posłów — nie był to nawet pełny skład Prezydium.

Decyzja Marszałka była więc zgodna z prawem, ale nawet jeżeli założymy że była tutaj możliwość na nieco luźniejsze podejście — Marszałek został nieopatrznie wprowadzony w błąd tego typu mylną korespondencję. Nie może więc być podstawą wyroku fakt, że skoro ktoś niecelowo nie nagiął prawa w dobrej wierze, to jest to równoważne z faktem złamania tego prawa. Tym bardziej, że jak udowadniałem wyżej — w zasadzie w dobrej wierze, jeżeli uwzględniamy interes społeczeństwa, byłoby twarde trzymanie interpretacji wyłączności laski marszałkowskiej, albo przynajmniej innego publicznego działu Sejmowego, w tego typu przypadkach.
Konrad Jakub
z łaski Urusa i woli Narodów Król Baridasu i Polski, Najwyższy Kapłan Málauski, wielki książę Arped, wielki książę litewski etc. etc.


Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Rada Ministrów
Instytut Edukacji Sarmackiej
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: TK KN 18/05/06 | Kontrola działań Marszałka Sejmu

Postprzez RCA 11 cze 2018, o 10:46

Z A R Z Ą D Z E N I E


Na podstawie art. 43. § 1 pkt. 3 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.):

1. odwołuję ze składu ATK Vanderleia Boubouline-à-la-Triste.
2. powołuję do składu ATK Mateusza von Thorn-Chojnackiego.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: TK KN 18/05/06 | Kontrola działań Marszałka Sejmu

Postprzez suchy 11 cze 2018, o 20:43

Wyznaczam Uczestnikom rozprawy 5-dniowy termin na ostateczne zajęcie/zmianę stanowisk. 16 czerwca o godzinie 22:00 rozprawa zostanie zamknięta. Do tego czasu zezwalam, jeśli uczestnicy wciąż są tym zainteresowani, na swobodną (w granicach prawa i rozsądku) wymianę stanowisk.

Mateusz von Thorn-Chojnacki
Przewodniczący Składu Orzekającego
kontradm. Mateusz von Thorn-Chojnacki, diuk Unisławowa
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: TK KN 18/05/06 | Kontrola działań Marszałka Sejmu

Postprzez RCA 14 cze 2018, o 08:48

Wysoki Trybunale,

podtrzymuje w pełni wyrażone wcześniej stanowisko. Marszałek Sejmu Kristian Arped naruszył istniejący obyczaj i w sposób pozaprawny doprowadził do opublikowania wzmiankowanej ustawy w Dzienniku Praw. Ustawa ta jest nieważna w świetle deliktu popełnionego przez Marszałka.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: TK KN 18/05/06 | Kontrola działań Marszałka Sejmu

Postprzez Konrad Jakub 14 cze 2018, o 11:48

Tak, bo składanie pism do Sejmu w Lasce Marszałkowskiej to wcale nie był dobry obyczaj, podparty literą prawa, który respektowali wszyscy łącznie z Marszałkiem.
Konrad Jakub
z łaski Urusa i woli Narodów Król Baridasu i Polski, Najwyższy Kapłan Málauski, wielki książę Arped, wielki książę litewski etc. etc.


Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Rada Ministrów
Instytut Edukacji Sarmackiej
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: TK KN 18/05/06 | Kontrola działań Marszałka Sejmu

Postprzez suchy 18 cze 2018, o 20:30

Zamykam rozprawę. Dziękuję wszystkim uczestnikom. Orzeczenie zostanie wydane możliwie jak najszybciej, po przeanalizowaniu materiału.

Mateusz von Thorn-Chojnacki
Przewodniczący Składu Orzekającego
kontradm. Mateusz von Thorn-Chojnacki, diuk Unisławowa
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: TK KN 18/05/06 | Kontrola działań Marszałka Sejmu

Postprzez Helwetyk 21 lip 2018, o 10:37

Jaśnie Oświecony Panie Marszałku,
Wysoki Trybunale!

W związku z nadchodzącym upływem kolejnej kadencji Sejmu (ustawa została ogłoszona 4 maja 2018 r.), uprzejmie proszę o podjęcie niezbędnych czynności zmierzających do wydania orzeczenia w sprawie.

Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański, Marszałek Koronny,
Wicekonsul Sclavinii, były funkcjonariusz publiczny
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Dwór Jego Książęcej Mości
Konsulat Sclavinii
Kościół Diuczej Wiary
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: TK KN 18/05/06 | Kontrola działań Marszałka Sejmu

Postprzez suchy 22 lip 2018, o 12:41

Sygn. akt: TK KN 18/05/06

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Postanowienie Trybunału Koronnego”
Trybunał Koronny w składzie:
  • MTK Mateusz von Thorn-Chojnacki

Rozpoznawszy w dniu 22 lipca na wniosek JKM Roberta Fryderyka sprawę kontrolną o sygnaturze TK KN 18/05/06 w celu zbadania nieprawidłowości w działaniu organu władzy publicznej w osobie Marszałka Sejmu Kristiana Arpeda dotyczącej nieuprawnionego złożenia pod ustawą podpisu i opublikowania jej w następstwie tego w Dzienniku Praw,


rozstrzygniecie


Trybunał stwierdził, że Marszałek Sejmu podpisał i opublikował w Dzienniku Praw Ustawę konstytucyjną o zmianie przepisów dotyczących weta książęcego z naruszeniem przepisów prawa. W związku z powyższym poprawki zgłoszone przez Jego Książęcą Mość powinny zostać rozpatrzone przez Sejm, do czego Trybunał zobowiązuje obecnego Marszałka Sejmu.


uzasadnienie


W dniu 26.04.2018r. wicemarszałek Sejmu przekazał za pomocą Poczty Konnej do podpisu Jego Książęcej Mości Robertowi Fryderykowi przyjętą przez Sejm Ustawę konstytucyjną o zmianie przepisów dotyczących weta książęcego. W dniu 3.05.2018r. Jego Książęca Mość również za pomocą Poczty Konnej przekazał Marszałkowi Sejmu oraz jednemu z wicemarszałków informację o skorzystaniu z weta książęcego oraz proponowane poprawki do wzmiankowanej ustawy. W dniu 4.05.2018r. Marszałek Sejmu, stwierdzając brak podjęcia działań przez Jego Książęcą Mość, podpisał oraz opublikował ustawę w Dzienniku Praw.

W trakcie rozprawy ówczesny wicemarszałek Sejmu dowodził, że zgodnie z ustalonym zwyczajem, poprawki powinny zostać zgłoszone w odpowiednim dziale na forum Sejmu. Jego Książęca Mość twierdził przeciwnie, udowadniając, że przyjętym zwyczajem komunikacji Marszałka z Księciem było użycie Poczty Konnej.

Trybunał zauważył, że żaden z obowiązujących aktów prawnych nie reguluje trybu postępowania w sprawie poprawek Księcia zgłoszonych w trybie art. 46 ust. 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji. Art. 2 pkt 4 Regulaminu Sejmu mówi, że "w kwestiach nieuregulowanych ustawą rozstrzyga Marszałek Sejmu". O ile nie ma wątpliwości, że działy Sejmu powinny być używane w "zwyczajnych" przypadkach i należy stwierdzić, że w tym zakresie wicemarszałek ma rację, o tyle w tym przypadku sprawa już taka jasna nie jest. Jak udowodnił Jego Księżące Mość, przyjętym zwyczajem w kontaktach prezydium Sejmu z Księciem była Poczta Konna. Dlatego też Trybunał uznał, że Książę miał prawo tą samą drogą poinformować Marszałka o decyzji w sprawie skorzystania weta książęcego i zgłoszenia poprawek do procedowanej ustawy.

W związku z powyższym należało orzec jak w sekwencji.
kontradm. Mateusz von Thorn-Chojnacki, diuk Unisławowa
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Poprzednia strona

Powrót do Archiwum ogólne

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość