Strona 1 z 1

Laurencjusz MaHi at Atera przeciwko A. hrabia Fryderyk

PostNapisane: 7 lis 2016, o 22:25
przez Laurencjusz
Gidena, 07 listopada 2016 roku

Laurencjusz MaHi at Atera, AF766
S00105 Gidena
JKM Tomasz Ivo Hugo
ul. Artyleryjska 11
M00009 Eldorat


A K T
O S K A R Ż E N I A

Oskarżyciel: Laurencjusz MaHi at Atera, AF766
Oskarżony: Torkan Ingaawar, AF655

U Z A S A D N I E N I E

W dniu dzisiejszym, tj. 7 listopada 2016 r., próbując wejść na publiczny kanał IRC #teutonia otrzymałem komunikat, iż jestem na kanale tym zbanowany. Udałem się do JWK Andrzeja hr. Fryderyka by ustalić, dlaczego mimo posiadania Obywatelstwa Królestwa Teutonii dostałem bana i uzyskałem jednoznaczną odpowiedź od JKW Andrzeja hr. Fryderyka, AF462 , iż "jutro bana nie będzie".

Oskarżony w sposób nieuprawniony dokonał zablokowania (zbanowania) mi możliwości uczestnictwa na publicznym kanale IRC #teutonia. Poprzez naruszenie tym działaniem art. 40 ust.1 pkt 6 Konstytucji Księstwa Sarmacji ("Każdemu obywatelowi przysługuje wolność do: [...] przemieszczania się w obrębie państwa;") oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 Konstytucji Księstwa Sarmacji ("Każdy obywatel ma prawo do: [...] dostępu do informacji i idei;") stwierdzam, że oskarżony dopuścił się przestępstwa opisanego w art. 43 ust. 1 pkt 1 ("Zabronione pod groźbą kary więzienia do trzech miesięcy i ścigane z oskarżenia prywatnego jest: [...] bezprawne uniemożliwianie albo utrudnianie innej osobie wypowiadania się w miejscu publicznym albo korzystania z systemu informatycznego Księstwa Sarmacji,").

Wysoki Trybunale! Art. 39 Konstytucji Księstwa Sarmacji stanowi w sposób jasny i klarowny, iż: "Żadna z wolności nie jest absolutna, ale ograniczenie którejkolwiek może mieć miejsce tylko w ramach przewidzianych przez prawo." i w tym miejscu należałoby zauważyć, że nie istnieje żadne prawo, które ogranicza prawo do przebywania na wzmiankowanym kanale. Natomiast istnieje prawo, które gwarantuje mi swobodę poruszania się po terytorium Księstwa Sarmacji, a takim terytorium bez wątpienia jest również terytorium Teutonii, a zatem również jej miejsca publiczne. Kanał IRC #teutonia nie jest kanałem prywatnym.

D O W O D Y


Nr 1
Obrazek

Nr 2
Obrazek


W N I O S K O W A N E
R O Z S T R Z Y G N I Ę C I E

Wnoszę o:
  • karę bezwzględnego więzienia dla oskarżonego w maksymalnym wymiarze przewidzianym dla wskazanego przewinienia, tj. 2 miesięcy — oskarżony w porozumieniu z osobą pełniącą funkcję najwyższego społecznego zaufania, tj. króla Królestwa Teutonii, dobuśćił się tego czynu z pełną świadomością konsekwencji prawnych, a dodatkowo przy aprobacie osoby, której pierwszym, nadrzędnym i głównym obowiązkiem winno być dbanie o przestrzeganie prawa;
  • publiczne przeprosiny w DSG w Parku Stołecznym i w dziale "Polityka i społeczeństwo" Forum Centralnego za okazane mi lekceważenie, niesłuszne nałożenie bana, i ogólnie zachowanie niegodne stanu arystokratycznego.

(—) Laurencjusz mar. MaHi at Atera

Re: Laurencjusz MaHi at Atera przeciwko A. hrabia Fryderyk

PostNapisane: 7 lis 2016, o 22:33
przez Laurencjusz
JKM Tomasz Ivo Hugo

W związku z niewielką ilością czasu zdarzyła mi się kopipasta tytułu, którego nie poprawiłem.

Jest:
Laurencjusz MaHi at Atera przeciwko A. hrabia Fryderyk,

a powinno być:

Laurencjusz MaHi at Atera przeciwko Torkan Ingaawar, AF655.

Przepraszam, za zaistniały błąd formalny i wnoszę o jego sprostowanie.


(—) Laurencjusz mar. MaHi at Atera

Re: Laurencjusz MaHi at Atera przeciwko A. hrabia Fryderyk

PostNapisane: 7 lis 2016, o 22:50
przez ᑐᕐᑳᓐ ᐃᖓᕚᕐ
Wysoki Trybunale,

nie zbanowałem oskarżyciela. Jedyny mój udział w całym zdarzeniu stanowiło jednorazowe wyrzucenie oskarżyciela z kanału. Nie naruszyłem tym samym jego wolności przemieszczania się w obrębie państwa, ponieważ kick nie jest blokadą uniemożliwiającą wejście na kanał. Zbanowania oskarżyciela dokonał, już po tym, jak został on przeze mnie wyrzucony, Jego Królewska Wysokość Andrzej Fryderyk. Ponadto ban był całkowicie uzasadniony - trwała narada operatorów kanału, a oskarżyciel nie wzbudza naszego pełnego zaufania. Wnoszę o niewszczynanie postępowania - nie powinienem być stroną w tej sprawie.

Całuski,

Re: Laurencjusz MaHi at Atera przeciwko A. hrabia Fryderyk

PostNapisane: 8 lis 2016, o 09:08
przez Hugo
Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Eldorat, 8 listopada 2016 roku

Na podstawie art. 25 par. 2 pkt 2 ustawy Sejmu nr 293 Kodeks postępowania sądowego w zw. z art. 8 ust. 2 ustawy Sejmu nr 146 o prefektach postanawiam o odrzuceniu wniosku inicjalnego.

Obrazek