Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Gauleiter Kakulski vs RCA

W tym dziale zarchiwizowano niesklasyfikowane materiały

Re: Gauleiter Kakulski vs RCA

Postprzez Cudzoziemiec 1 2 lut 2016, o 20:41

Wasza Książęca Mość,
Wysoki Trybunale,


dziękuję za możliwość odniesienia się do przedstawionego materiału dowodowego.

Na wstępie pozwolę sobie przytoczyć przepis art. 39 ust. 2 Kodeksu Sprawiedliwości: "Czyny zabronione pod groźbą kary więzienia do trzech miesięcy przedawniają się po upływie trzech miesięcy." — powód w złożonym pozwie wskazał na podstawę prawną właśnie przepisy Kodeksu Sprawiedliwości "zabronione pod groźbą kary więzienia do trzech miesięcy".

Mój pierwszy wniosek — proszę o odrzucenie wszystkich części materiału dowodowego (dot. dowód nr 3, dowód nr 8, dowody 16-21), co do którego nie zostały przedstawione linki lub inne elementy pozwalające na jednoznaczne zweryfikowanie pochodzenia materiału i czasu cytowanych wypowiedzi. Mam bowiem uzasadnione powody sądzić, że materiały te uległy przedawnieniu i jako takie nie mają prawa stanowić dowodu w sprawie.

Dowód nr 1wnoszę o odrzucenie tego dowodu z powodu jego przedawnienia. Data publikacji: 24 wrz 2015, przedawnienie nastąpiło zatem w dniu 24 grudnia 2015 roku. Niezależnie jednak od tego faktu chciałbym podkreślić, że w pytaniu, które w tym dowodzie powód przytoczył nie ma niczego co wskazywałoby na naruszenie "43.1.3 oraz 43.1.4 ks.".

Dowód nr 2wnoszę o odrzucenie tego dowodu z powodu jego przedawnienia. Data publikacji: 24 wrz 2015, przedawnienie nastąpiło zatem w dniu 24 grudnia 2015 roku. Niezależnie jednak od tego faktu chciałbym podkreślić, że wypowiedź, którą w tym dowodzie powód przytoczył nie ma niczego co wskazywałoby na naruszenie "43.1.3 oraz 43.1.4 ks.".

Dowód nr 4wnoszę o odrzucenie tego dowodu z powodu jego przedawnienia. Data publikacji: 1 paź 2015, przedawnienie nastąpiło zatem w dniu 1 stycznia 2016 roku. Niezależnie jednak od tego faktu chciałbym podkreślić, że wypowiedź, którą w tym dowodzie powód przytoczył nie ma niczego co wskazywałoby na naruszenie "43.1.3 oraz 43.1.4 ks.".

Dowód nr 5wnoszę o odrzucenie tego dowodu z powodu jego przedawnienia. Data publikacji: 1 paź 2015, przedawnienie nastąpiło zatem w dniu 1 stycznia 2016 roku. Niezależnie jednak od tego faktu chciałbym podkreślić, że wypowiedź, którą w tym dowodzie powód przytoczył nie ma niczego co wskazywałoby na naruszenie "43.1.3 oraz 43.1.4 ks.".

Dowód nr 6wnoszę o odrzucenie tego dowodu z powodu jego przedawnienia. Data publikacji: 1 paź 2015, przedawnienie nastąpiło zatem w dniu 1 stycznia 2016 roku. Niezależnie jednak od tego faktu chciałbym podkreślić, że wypowiedź, którą w tym dowodzie powód przytoczył nie ma niczego co wskazywałoby na naruszenie "43.1.3 oraz 43.1.4 ks.".

Dowód nr 7: — wnoszę o odrzucenie tego dowodu z powodu jego przedawnienia. Data publikacji: 17 paź 2015, przedawnienie nastąpiło zatem w dniu 17 stycznia 2016 roku. Niezależnie jednak od tego faktu chciałbym podkreślić, że wypowiedź, którą w tym dowodzie powód przytoczył nie ma niczego co wskazywałoby na naruszenie "43.1.3 oraz 43.1.4 ks.".

Dowód nr 9wnoszę o odrzucenie tego dowodu z powodu jego przedawnienia. Data publikacji: 23 paź 2015, przedawnienie nastąpiło zatem w dniu 23 stycznia 2016 roku. Niezależnie jednak od tego faktu chciałbym podkreślić, że wypowiedź, którą w tym dowodzie powód przytoczył nie ma niczego co wskazywałoby na naruszenie "43.1.3 oraz 43.1.4 ks.".

Dowód nr 10 — "dowód" ten przedawni się w ciągu kolejnych 5 dni. Wskazany w tym dowodzie cytat nie ma niczego co wskazywałoby na naruszenie "43.1.3 oraz 43.1.4 ks.". Raz, że jest to fragment debaty politycznej na temat wzbudzającego emocje wniosku o udzielenie wotum nieufności, a dwa, że moje słowa stanowią stwierdzenie fakty akceptacji ówczesnego Kanclerza - dziś powoda - dla zachowań skrajnie chamskich i aroganckich wykazywanych przez ministra w rządzie pana Kakulskiego, które to zachowania legły u podstaw złożonego wniosku o wotum nieufności.

Dowód nr 11 — Wskazany w tym dowodzie cytat nie ma niczego co wskazywałoby na naruszenie "43.1.3 oraz 43.1.4 ks.". Słowa o "idiotycznym przepisie" są moją oceną takiego, a nie innego przepisu Kodeksu i nie powinny podlegać ocenie tak długo jak nie ma moja ocena znaczenia do przestrzegania lub nie danego przepisu. Z kolei jeśli chodzi o ocenę kwestii honoru to nie stanowi on jak ,już wyżej wskazałem, naruszenia przesłanek przywoływanych przepisów kodeksu.

Dowód nr 12 — Wskazany w tym dowodzie cytat nie ma niczego co wskazywałoby na naruszenie "43.1.3 oraz 43.1.4 ks.". Ocenna wypowiedź jaka się w tym miejscu znalazła nie jest pomówieniem ani znieważaniem, a stanowi jedynie wyrażenie mojej opinii na temat prezentowanego w tej rozmowie zachowania powoda.

Dowód nr 13 — Wskazany w tym dowodzie cytat nie ma niczego co wskazywałoby na naruszenie "43.1.3 oraz 43.1.4 ks.". Ocenna wypowiedź jaka się w tym miejscu znalazła nie jest pomówieniem ani znieważaniem, a stanowi jedynie wyrażenie mojej opinii na temat prezentowanego w tej rozmowie zachowania powoda.

Dowód nr 14 — Wskazany w tym dowodzie cytat nie ma niczego co wskazywałoby na naruszenie "43.1.3 oraz 43.1.4 ks.". Ocenna wypowiedź jaka się w tym miejscu znalazła nie jest pomówieniem ani znieważaniem, a stanowi jedynie wyrażenie mojej opinii na temat prezentowanego w tej rozmowie zachowania powoda.

Dowód nr 15 — Wskazany w tym dowodzie cytat nie ma niczego co wskazywałoby na naruszenie "43.1.3 oraz 43.1.4 ks.". Ocenna wypowiedź jaka się w tym miejscu znalazła nie jest pomówieniem ani znieważaniem, a stanowi jedynie wyrażenie mojej opinii na temat prezentowanego w tej rozmowie zachowania powoda.

Wysoki Trybunale! Jeśli Wysoki Trybunał zdecyduje się dopuścić brakujące dowody 16-21 w charakterze poszlak to w zdecydowanej większości są to ocenne wypowiedzi, które się w tych miejscach znalazły, i jako takie nie są pomówieniem ani znieważaniem, a stanowi jedynie wyrażenie mojej opinii na temat prezentowanego w tej rozmowie zachowania powoda. Szczerze żałuję wypowiedzi z dowodu 21, bo ta padła pod wpływem emocji i mimo, że ani nie pomawia, ani nie znieważa, zwyczajnie jest z mojej strony chamska i niedojrzała.

Wysoki Trybunale! Dowody z IRC pochodzą z dnia 15 listopada 2015 roku i jako takie ulegną przedawnieniu w połowie bieżącego miesiąca - za niecałe dwa tygodnie. Niezależnie jednak od tego prezentowane wypowiedzi w żaden sposób nie stanowią naruszenia przywoływanych przepisów Kodeksu Sprawiedliwości. Oczywiście mogłem zachować się inaczej, zachowanie moje było bezczelne i chamskie - jako takich wypowiedzi tych szczerze żałuję, działałem wówczas w emocjach reagując na niesprawiedliwe zachowanie powoda, natomiast żadna z moich wypowiedzi nie stanowi pomówienia ani poniżenia.

Wysoki Trybunale! Wszystkie słowne potyczki między mną a powodem odbywały się w sytuacji prowadzonej między nami walki politycznej - w których występowałem jako opozycja wobec powoda i jego rządu. Dyskurs polityczny rządzi się innymi prawami, które także obejmują większą swobodę kreowania wypowiedzi - także w zakresie "wycieczek personalnych". Mam tu na myśli szeroko pojętą większą swobodę wypowiedzi politycznej. Zanim przejdę jednak do omówienia tego aspektu sytuacji między mną a powodem, w kontekście realnych przepisów prawa, chcę przywołać słowa samego pana Kakulskiego w tym wzmiankowanym zakresie:
Jeżeli uznać zwroty o bulterierach, nagonkach itp. jako histeryczną narrację, to nikt w tej dyskusji nikogo nie obraził. Nastąpiła stanowcza wymiana zdań i opinii, ale o to chodzi w dziale Polityka i Społeczeństwo.

Nie każda dyskusja polityczna musi być mizianiem się po jajkach. [...]

Źródło: http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=115&t=17389&start=50#p192396

Dodatkowo chciałbym wskazać na przepis art. 43 ust. 3 Kodeksu Sprawiedliwości, który mówi: "Jeżeli publiczną zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział publiczną zniewagą wzajemną, sąd może odstąpić od wymierzenia kary; w takim przypadku przepisu art. 36a ust. 2 nie stosuje się."

Wicehrabia Kakulski niejednokrotnie wypowiadał się w sposób, który można postawić obok przytoczonych w pozwie jako dowody słów, część z tych wypowiedzi skierowanych była do mnie, część do innych osób. Prezentując poniższy materiał chcę pokazać Wysokiemu Trybunałowi, że żadna ze stron tego postępowania nie jest czysta - owszem, nieraz zdarzało mi się wykazywać chamstwem, nie jestem z tego dumny, i jak Wysoki Trybunał wie - nastąpiła z mojej strony znaczna poprawa w tym zakresie.

Poniżej wybrane wypowiedzi powoda Kakulskiego, z Forum Centralnego i Ćwirka.

FORUM CENTRALNE

Jeżeli w końcu przegnie Pan pałę [...]

http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=112&t=18004&p=201200#p201200

Albo rybka, albo pipka. [...]

http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=119&t=18023&p=201592#p201592

Jeżeli dalej masz odwalać taką chamówę, jak to zwykłeś robić, to po prostu w komentarzach na onecie bardziej się spełnisz.[...]

http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=181&t=18032&p=201609#p201609

Robienie z siebie ofiary vol 1234. Jeżeli to koniec pytań, to proszę wrócić do celi.

http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=181&t=18032&p=201609#p201609

[...]gdy prefekt ten obnosi się z celowym olewaniem obowiązków, mając świadomość naganności swojego zachowania[...]

http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=115&t=18059&p=201943#p201943

Przesyłam poradnik jak wyjąć kija z dupy.

1. Zdejmij spodnie i bieliznę.
2. Sięgnij do dupy.
3. Wyjmij kija z dupy.
4. Załóż bieliznę i spodnie (niewymagane).

Mam nadzieję, że pomogłem.

http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=118&t=18081&p=202195#p202195

Zgłasza pan poseł ten kuriozalny projekt z uporem godnym lepszej sprawy.[...]

http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=30&t=18287&p=204367#p204367

Kolejna drama-queen.

http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=170&t=17213&p=189108#p189108

Obrazek

http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=412&t=17222&p=189253#p189253

Jaka społeczność, taki Kukiz.

http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=412&t=17222&p=189253#p189253

Trollujesz czy o drogę pytasz?[...]

http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=412&t=17222&start=10

Helwetyk, ciągle nie czuję bluesa. Kichnąłeś na stojąco, czy co? Te uwagi tak mi do Ciebie nie pasują! Pierniczysz jak stary ramol, a tyle razy uczestniczyliśmy razem w dyskusjach...[...]

http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=412&t=17222&start=20

I pisze to jeden z bohaterów afery teutońskich defraudacji środków publicznych... [...]

http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=412&t=17222&start=40#p190170

Bezczelnością jest taki stosunek do wyborców.[...] udzielając zresztą absurdalnie głupiej odpowiedzi [...] czy jak bajarza plecącego trzy po trzy, rozpaczającego po nieudanych próbach dorwania się do władzy[...]

http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=115&t=17389&start=30#p192317

naprawdę najgłupszy postulat polityczny skopiowany z reala [...]

http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=115&t=17389&start=40#p192357

najbardziej kretyńską kalką z reala od dawna [...]

http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=115&t=17389&start=40#p192378

Czyli bajarz, dziękuję.

http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=115&t=17389&p=192304#p192304

No nie, przywłaszcza Pan sobie co nieco.

http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=412&t=17471&p=193381#p193381

Kijowdupizm.[...]

http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=115&t=17542&p=194518#p194518

A karma to dziwka, więc więcej pokory życzę...[...]

http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=115&t=17637&p=196061#p196061

[...] Proszę się nie kompromitować.

http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=477&t=17536&p=196105#p196105

przestrzeganiu terminów konstytucyjnych (mądrych czy głupich, ale jednak konstytucyjnych)[...]

http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=115&t=17739&start=10#p197723

Cóż to za absurdalny wniosek [...] połaziłeś przez miesiąc na zajęcia na prawie i już masz prawoskręt mózgownicy? [...]

http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=115&t=17817&p=198703#p198701

to jest bardzo dobry przykład głupiego pomysłu[...]

http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=112&t=17832&start=10#p198979

w Panu podobnego moralizatorskiego nadęcia[...]Wtedy to moralizatorskie nadęcie będzie kompletne.

http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=412&t=17863&p=199533#p199436

Po pierwsze - widzi Pan rzeczy, których nie ma, nie widzi Pan rzeczy, które są i doświadcza Pan permanentnego rozdwojenia jaźni. Gdy czytam o mojej dyktaturze i innych Pańskich, dość - hmmm - ekscentrycznych interpretacjach rzeczywistości, to zaczynam wątpić, czy w Sejmie zasiadają specjaliści zdolni Panu pomóc. [...]Pytanie, na które będzie musiał odpowiedzieć Wysoki Sejm, brzmi: czy na bezprzedmiotowe, bezsensowne, ukazujące ignorancję i wątpliwą jakość wykonywania mandatu przez pytającego pytanie zadane w niegrzecznej i niechlujnej formie można odpowiedzieć dowcipem.[...] Zamiast skorzystać z okazji do nieafiszowania się z swoją ignorancją [...] bo Podkanclerzy na idiotyczne i niegrzeczne pytanie odpowiedział dowcipem [...] Póki co może Pan dalej cyrkować i organizować sobie frakcję RSO-Małpi Gaj.

http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=412&t=17863&p=199533#p199533

Proponuję pytanie "Czy jesteś frajerem?" z skalą odpowiedzi:
- Zdecydowanie jestem frajerem
- Raczej jestem frajerem
- Ani jestem, ani nie jestem frajerem
- Raczej nie jestem frajerem
- Zdecydowanie nie jestem frajerem
- Trudno powiedzieć/nie mam zdania.[...]

[url]http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=115&t=17793&start=20#p199709[/quote]

ĆWIREK

Najgorszą rzeczą w byciu kanclerzem jest konieczność odpisywania na tak absurdalne i ociekające ignorancją komentarze... Pozdrawiam.

http://www.sarmacja.org/cwirek/pokaz/5104

Beka z prawa vol 123: viewtopic.php?p=200395

http://www.sarmacja.org/cwirek/pokaz/5147

Żadna jednak walka polityczna nie może usprawiedliwiać i dawać zielonego światła oczernianiu, pomawianiu i znieważaniu przeciwnika- aut RCA

http://www.sarmacja.org/cwirek/pokaz/5205

Żałuję, że po żenującym pozwie RCA nie powołałem pełnomocnika. Zmarnowałem godziny na odpowiedź, a nawet uniewinnienie się nie doczekałem.

http://www.sarmacja.org/cwirek/pokaz/5328

@Kaizer no tak, łaskawiec, wycofał przegrane oskarżenie. Jeszcze czekam na przeprosiny, za to co odstawiał, potem będzie biała karta.

http://www.sarmacja.org/cwirek/pokaz/5331

@RCA Ciebie złapałem na oszustwie i nazwałem je po imieniu, Ty wykryłeś aferę z przesortowaniem wyników. Obie sytuacje są zupełnie inne.

http://www.sarmacja.org/cwirek/pokaz/5864

@anglov bo guzik o tej sprawie wiesz, a się wpieprzasz z głupim komentarzem. Brak odnośników miałby znaczenie, gdyby oskarżony się zaparł

http://www.sarmacja.org/cwirek/pokaz/5987

@RCA https://www.youtube.com/watch?v=dakxwoVV7yM 10/10 w skali kretyńskich przeklejek z reala

http://www.sarmacja.org/cwirek/pokaz/4148

@RCA #rcawienieSarmacji - rozlewanie dookoła siebie swojego buldupu wywołanego niedopuszczeniem do władzy, mimo wielu prób wyżebrania stołka

http://www.sarmacja.org/cwirek/pokaz/4863

@Kawowy nie będzie mojej zgody na polowanie na moich ministrów ani urządzanie na nich nagonki. Jak zapłacę za to stanowiskiem, to trudno.

http://www.sarmacja.org/cwirek/pokaz/4922

Wysoki Trybunale! Swoboda wypowiedzi jest jednym z praw człowieka, który znalazł swe szczególne miejsce w takim akcie prawnym jak Europejska Konwencja Praw Człowieka, zwanym także Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, daną w Rzymie 4 listopada 1950 roku, a dokładniej w artykule 10 tego doniosłego dokumentu. Faktem jest, że artykuł 10 konwencji nie zawiera informacji, do jakich treści (rodzajów wypowiedzi wyróżnionych ze względu na treść) przepis ten ma zastosowanie. Także w krajowych konstytucjach brakuje analogicznego doprecyzowania, chociaż istnieją państwa, w których ustawa zasadnicza wyraźnie wzmacnia ochronę pewnych typów wypowiedzi. We współczesnych demokracjach nie ulega jednak wątpliwości, że konstytucjne przepisy dotyczące swobody wypowiedzi winny być ściśle łączone z wypowiedzią polityczną. Konstytucja jako podstawowy dokument prawnych dotyka bowiem materii politycznych. Każde zatem korzystanie z konstytucyjnych swobód, które posiada polityczny wymiar, uzyskuje szczególną doniosłość, a w konswekwencji i ochronę. Dodatkowo, swoboda wypowiedzi politycznej jest traktowana jako konieczny składnik rzeczywistej demokracji (demokratycznego mechanizmu podejmowania decyzji) i warunek korzystania z innych praw obywatelskich. Takie uzasadnienie swobody wypowiedzi nawiązuje do "argumentu z demokracji" ("ardgumentu z udziału w demokracji"), który - jak pisze E. Barendt - "stanowi najprawdopodobniej najbardziej zrozumiałą, a z pewnością najbardziej klasyczną teorię we współczesnych demokracjach" (Freedom of Speech, wyd. 2, Oxford 2007, s. 18). Warto zauważyć, że Trybunał Praw Człowieka w Strasbourgu za podstawową uznał tezę, że swoboda politycznej dyskusji znajduje się w samym centrum ("is at the very core"; "se trouve au coeur") konstrukcji demokratycznego społeczeństwa, będąc z nim najsilniej powiązana. Musi zatem podlegać najmocniejszej ochronie. Fakt, że sędziowie nie powołują się jednak na żadną teorię ani nie przedstawiają dokładniejszych racji (dedukcyjnych bądź empirycznych) dla przyjętej przez nich tezy. Mamy tu jednak do czynienia ze sformułowaniem fundamentalnej normatywnej reguły, która dla sędziów jest oczywista, nie wymagając tym samym dalszego uzasadnienia. Istotne jest przy tym, że owa oczywistość jest umieszczona w autonomicznym kontekście konwencji. Kolejne reguły oznajmione przez Trybunał są argumentacyjnie związane z pierwszą. Skoro dyskusja polityczna ma kluczowe znaczenie dla demokratycznego społeczeństwa, to sankcje wymierzone wypowiadającemu się w jej toku stają się niezwykle groźne.

W tym miejscu chciałbym przywołać adekwatny dla naszej sprawy przykład orzecznictwa Trybunału w sprawie Lingens vs. Austria (skarga 9815/82, wyrok z dnia 8 lipca 1986 r.). Autor tej skargi, dziennikarz i komentator polityczny, kwestionował ukaranie go niewielką grzywną za krytyczna ocenę słów ówczesnego kanclerza Brunona Kreisky'ego. Dziennikarz odnosił się do przeszłości II-wojennej koalicjanta Kreisky'ego, wskazywał na brak rozliczenia się Austri z wojennej przeszłości, pisał sarkastycznie. Zachowanie Kreisky'ego nazywano niegodnym, niemoralnym oraz "przykładem nikczemnego oportunizmu". W tej sprawie Trybunał jednogłośnie uznał, że doszło do złamania konwencji, właśnie w zakresie art. 10 - swobody wypowiedzi. Orzeczone konsekwencje prawne (zwłaszcza grzywnę) nałożone przez sąd austriacki na dziennikarza Trybunał zakwalifikował jako mające niezwykle poważne następstwa. "Ze względu na podstawowe znaczenie, jakie swoboda wypowiedzi ma w dyskusji politycznej, szczególnie ważne jest, by przepisy dopuszczające ograniczanie były stosowane tylko wtedy, gdy jest to rzeczywiście konieczne w indywidualnym przypadku". Trybunał zgodził się z poglądem, że wymierzona dziennikarzowi grzywna była "rodzajem cenzury". W ocenie Trybunału wyrok austriackiego sądu mógł zniechęcać innych do udziału w przysszłuch dyskusjach publicznych. W dalszym orzecznictwie Trybunał stwierdził, że szczególna rola ogrywana przez partie i polityków w życiu politycznym uzasadnia nie tylko ich obowiązek znoszenia zainteresowania i krytyki ze strony innych podmiotów, ale też uprawnia do podwyższonej ochrony i gwarancji dla własnej wypowiedzi. Analogiczna reguła, z zachowaniem wszelkich proporcji, powinna znaleźć zastosowanie do pozostałych uczestników debaty politycznej.

W podejmowanych w przedmiotowym zakresie sprawach Trybunał sformułował zasady dotyczące wypowiedzi politycznej, ale nie wskazał, czym ona jest. Nie znajdziemy w jego orzecznictwie żadnego doprecyzowania, ani tym bardziej definicji pojęcia "wypowiedź polityczna". Rozstrzygające powinny więc pozostać potoczne intuicje. Z orzeczeń można wyprowadzić ponadto wniosek, że rozumienie debaty politycznej musi być szerokie i kierować się krytierium treściowo-funkcjonalnym. Każda zatem wypowiedź, która dotyczy wyłaniania składu i sprawowania władzy politycznej czy też służy lub łączy się z kontrolowaniem instytucji politycznych oraz polityków, ma charakter polityczny.

Wysoki Trybunale! Niejednokrotnie w naszym wirtualnym kraju powołujemy się, lub celowo krytykujemy powoływanie się, na tzw. "nieistniejący real". Nie możemy jednak udawać, że jako państwo zorganizowane na bazie określonych przepisów prawa korzystamy i bazujemy na dorobku prawnym cywilizacji zachodniej i prawa rzymskiego. Dlatego też pozwoliłem sobie na wyżej poczyniony wywód w zakresie odwołań do Trybunału Strasbourskiego i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Nie możemy zapominać, że we współczesnych demokracjach swoboda wypowiedzi uważana jest – aksjologicznie oraz funkcjonalnie – za jedną z podstawowych wolności ludzkich. Bez niej demokratyczne państwo i pluralistyczne społeczeństwo nie mogłyby istnieć oraz prawidłowo działać. Wolność słowa jest warunkiem korzystania z innych swobód. Jednostki muszą mieć najpierw zapewnione prawo do przekazywania sobie informacji i wypowiadania poglądów, by następnie wokół nich organizować się w różnorodne formy obywatelskiej aktywności. O swobodzie wypowiedzi mówią konstytucje oraz akty konstytucyjnej rangi.

Wysoki Trybunale! Biorąc pod uwagę powyższy wywód, jak również mającą tu zastosowanie zasadę prawną (wzajemność) wyrażoną w przepisie art. 43 ust. 3 Kodeksu Sprawiedliwości należy uznać, że nie może mieć tu zastosowania nie tylko sankcja związana z art. 43 ust. 1 pkt 3 i 4, ale również w żaden sposób nie może być mowy o naruszeniu przepisu art. 40 ust. 1 pkt 13. Mając to wszystko na uwadze, jak również zdecydowaną poprawę zachowania po mojej stronie - ucywilizowanie wypowiedzi - wnoszę do Wysokiego Trybunału o oddalenie powództwa i uznanie mnie za osobę niewinną zarzucanego mi czynu.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Gauleiter Kakulski vs RCA

Postprzez Hugo 8 lut 2016, o 20:57

Wyznaczam na przewodniczącego Arsacjusza kaw. Arpeda, oraz wyznaczam do składu Daniela Ragnara Cesare Ezio bar. da Firenzę jako asesora (w miejsce Wincentego v-hr. Wałachowskiego).
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: Gauleiter Kakulski vs RCA

Postprzez Arsacjusz 10 lut 2016, o 18:51

Zamykam rozprawę. Wyrok zostanie ogłoszony w ciągu najbliższych kilku dni.

(—) Arsacjusz kawaler Arped
(—) Arsacjusz Arped
były Prefekt Generalny
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Gauleiter Kakulski vs RCA

Postprzez Arsacjusz 16 lut 2016, o 09:27

Eldorat, 16 lutego 2016 roku.

Obrazek

Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji


Trybunał Koronny w składzie:

  • Arsacjusz Arped — Przewodniczący Składu Orzekającego,
  • Daniel Ragnar Cesare Ezio da Firenza — Asesor Trybunału Koronnego,
po rozpoznaniu sprawy z powództwa Gauleitera Kakulskiego przeciwko Dalekowi Caanowi von Thornowi-Skaro, postanawia: oddalić powództwo w całości.

U Z A S A D N I E N I E

Trybunał Koronny rozpoznał na posiedzeniu powództwo Gauleitera Kakulskiego przeciwko Dalekowi Caanowi von Thornowi-Skaro, oskarżonego przez powoda o naruszenia art. 43, ust. 1, pkt 3 oraz 4 Kodeksu Sprawiedliwości, tj. o pomawianie i publiczne znieważanie.

Trybunał Koronny działając na podstawie art. 39 ust. 2 Kodeksu Sprawiedliwości, postanowił odrzucić dowody nr 1-7, 9-10 oraz 12 z powodu przedawnienia. Postanowiono również odrzucić dowody 8 oraz 16-21, dla których nie przedstawiono linków, pozwalających na ich zweryfikowanie. Trybunał Koronny przy wydawaniu wyroku kierował się dowodami nr 11, 13-15 oraz zrzutami ekranu.

W przedstawionych dowodach Trybunał Koronny nie dopatrzył się szczególnego pomawiania i publicznego znieważania. Na decyzję składu orzekającego wypłynął art. 43 ust. 3 Kodeksu Sprawiedliwości, według którego sąd może odstąpić od wymierzenia kary, jeśli publiczną zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego.

Wolność słowa niezaprzeczalnie powinna podlegać ochronie w demokratycznym społeczeństwie. Należy jednak pamiętać, że wyrażając swoje zdanie, nie możemy naruszać dobrego imienia drugiej strony. Politycy, z racji wykonywanego zawodu, powinni znosić krytykę ze strony społeczeństwa.

Skład orzekający uważa, że żadna ze stron postępowania nie jest bez winy, dlatego prosi o wzajemne szanowanie się, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.


Biorąc pod uwagę wszystko powyższe, należało orzec jak w sentencji.
Avatar użytkownika
 

Poprzednia strona

Powrót do Archiwum ogólne

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość