Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Wnsk. o uchw. o zatw. rozp. o zm. rozp. o order. i odznaczn.

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Wnsk. o uchw. o zatw. rozp. o zm. rozp. o order. i odznaczn.

Postprzez Piotr III Łukasz 4 maja 2019, o 14:12

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

niniejszym wnoszę o uchwałę zatwierdzającą Rozporządzenie o zmianie Rozporządzenia Księcia o orderach, odznaczeniach i medalach państwowych. Rozporządzenie ma na celu porządkowanie aktów wykonawczych, tym razem w przypadku odznaczeń, orderów i medali - w szczególności rocznicowych.

Większość zmian ma charakter porządkowy i zdroworozsądkowy. Zmiany merytoryczne to punkt 6 (podwyższenie rangi Orderu Acjo poprzez rezygnację z nadawania go „okolicznościowo”) oraz punkt 7 (istota projektu).

Rozporządzenie Księcia
o Medalu Rocznicowym

Na podstawie art. 14b Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 280 o symbolach Księstwa Sarmacji z dnia 6 maja 2006 r. zarządzamy, jak następuje:
Art. 1.

W Rozporządzeniu Księcia o orderach, odznaczeniach i medalach państwowych z dnia 2 maja 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:
 1. słowa „Marszałka Dworu” zastępuje się słowami „Marszałka Koronnego”;
 2. art. 16 ust. 4 („Order nadawany jest na wniosek składany do Księcia w odpowiednim dziale. Wniosek musi zawierać uzasadnienie”) otrzymuje brzmienie „Order jest nadawany w trybie i na zasadach określonych Statutem Orderu Radości”;
 3. w art. 16 dodaje się ust. 5 w brzmieniu „Do Orderu Radości nie stosuje się przepisu art. 4”;
 4. art. 19 ust. 2 („Order Przyjaźni i Współpracy może być nadawany także w trakcie wizyt Księcia w obcych państwach”) otrzymuje brzmienie „Do Orderu Przyjaźni i Współpracy nie stosuje się przepisu art. 4”;
 5. skreśla się art. 19 ust. 3 („Order Przyjaźni i Współpracy może zostać nadany także po zaopiniowaniu lub na wniosek członka Dworu właściwego właściwego do spraw zagranicznych”);
 6. skreśla się art. 20 ust. 3 („Order Acjo może być nadawany także głowom, szefom rządów, ministrom spraw zagranicznych oraz dyplomatom państw obcych i w trakcie wizyt Księcia w obcych państwach”);
 7. dodaje się art. 21a o tytule „Medal Rocznicowy”, w brzmieniu:
  1. Ustanawia się pamiątkowy Medal Rocznicowy, nadawany z okazji rocznic powstania Księstwa Sarmacji.
  2. Wzór Medalu Rocznicowego może być ustanawiany odrębnie dla każdej rocznicy, w drodze zarządzenia Księcia.
  3. Zarządzenie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, może określać szczegółowe zasady nadawania Medalu Rocznicowego;
 8. w art. 22 dodaje się ust. 4 w brzmieniu „Do Medalu Nadwyżki nie stosuje się przepisu art. 4”;
 9. w art. 23 dodaje się ust. 3 w brzmieniu „Do Medalu Ofiarodawców Sarmacji nie stosuje się przepisu art. 4”.
Art. 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.pozostaję z szacunkiem

(—) Piotr III Łukasz
Książę Sarmacji
Avatar użytkownika
Książę Sarmacji
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Naczelna Izba Architektury
Trybunał Koronny
Królestwo Baridasu
Królestwo Hasselandu
Konsulat Sclavinii
Dobry Obywatel
 

Re: Wnsk. o uchw. o zatw. rozp. o zm. rozp. o order. i odzna

Postprzez AFvTD 6 maja 2019, o 20:32

Wasza Królewska Mość
Wysoka Izbo

Zarządzam pierwsze czytanie przedstawionego projektu rozporządzenia. Potrwa ono 4 dni do 10 maja 2019 r do godziny 21:30
magister net Alfred Fabian hrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
Avatar użytkownika
Dobry Obywatel
Królestwo Hasselandu
Królestwo Baridasu
Sejm Księstwa Sarmacji
 

Re: Wnsk. o uchw. o zatw. rozp. o zm. rozp. o order. i odzna

Postprzez AFvTD 10 maja 2019, o 20:51

W związku z upływem terminu I czytania oświadczam o jego zakończeniu.
Rozpoczynam drugie czytanie, które obejmować będzie głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zmianę rozporządzenia o orderach i odznaczeniach o następującej treści


Art. 1.
Sejm Księstwa Sarmacji zatwierdza Rozporządzenie o zmianie Rozporządzenia o Orderach i Odznaczeniach z dnia 2 maja 2018 r zgodnie z przedstawioną w Sejmie treścią
Art. 2.
Uchwała jest skuteczna z chwilą ogłoszenia.

magister net Alfred Fabian hrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
Avatar użytkownika
Dobry Obywatel
Królestwo Hasselandu
Królestwo Baridasu
Sejm Księstwa Sarmacji
 

Re: Wnsk. o uchw. o zatw. rozp. o zm. rozp. o order. i odzna

Postprzez AFvTD 12 maja 2019, o 19:38

Wysoka Izbo

W związku z oddaniem głosu przez wszystkich posłów informuję o zakończeniu drugiego czytania.
Wszyscy posłowie zagłosowali Za przyjęciem Uchwały.
Uchwała została przyjęta, a za chwilę zostanie opublikowana w Dzienniku Praw.

Z wyrazami szacunku
magister net Alfred Fabian hrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
Avatar użytkownika
Dobry Obywatel
Królestwo Hasselandu
Królestwo Baridasu
Sejm Księstwa Sarmacji
 


Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 5 gości

cron