Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa o ważeniu głosów

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Ustawa o ważeniu głosów

Postprzez AFvTD 12 lut 2019, o 17:23

Wysoka Izbo
JO Marszałku
Szanowni Posłowie

Przedstawiam nowelizację Ordynacji Wyborczej. Niniejsza poprawka nie tyle przywraca poprzedni stan rzeczy, ale stawia go w trochę innym świetle. Poza ilością nadań w okresie 12 miesięcy przed zarządzeniem danego referendum lub wyborów, uwzględniona jest również aktywność – aktywność dzienna oraz punkty aktywności. Co prawda nie jest to najlepszy wyznacznik naszej aktywności, ale jak na razie jedyny w jakiego posiadaniu jesteśmy.

Co zatem zmieni ustawa? Po pierwsze wracamy do skali 3-8 dla aktywnych i 1 dla nieaktywnych obywateli, jednakże nadania umożliwiają uzyskanie siły głosu w zakresie od 3 do 6, pozostałe 2 punkty można uzyskać za aktywność ogólna (status dobrego obywatela) oraz za aktywność w przeciągu 24 godzin przed zarządzeniem wyborów. Dzięki takiemu rozwiązaniu zarówno osoby, które są uhonorowane zaszczytami w postaci wsi lennych, jak również osoby młode, które angażują się w nasze życie mogą mieć prawie taką samą siłę głosu. Jednocześnie ilość nadań musi być naprawdę bardzo wysoka, aby móc uzyskać maksymalną siłę głosu. Tak więc zasłużeni obywatele, jak i aktywni obywatele będą mieli taką samą (lub zbliżoną siłę głosu). Za ciągłą aktywność można mieć siłę głosu w wysokości 5, dodając do tego jakieś drobne nadania (jeżeli ktoś naprawdę wykazuje się inicjatywą i aktywnością, zawsze jest to przez Jego Książęcą Mość dostrzegane i doceniane), może uzyskać siłę głosu od 5 do 7.

Jednocześnie proszę radców Naczelnej Izby Architektury o opinię dotyczącą realizacji ustawy oraz czas potrzebny na jej realizację w celu sformułowania przepisów określających wejście w życie ustawy.
Ustawa o ważeniu głosów


W Ustawie Ordynacja Wyborcza (DP poz. 5255):

Art. 1.


Art. 8 Ust 2. w brzmieniu

Obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów lub referendum był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, przysługuje w wyborach Księcia głos o sile:
1, jeżeli nie jest aktywnym obywatelem w myśl ustawy o obywatelstwie sarmackiej,
3, jeżeli w ciągu 12 miesięcy poprzedzających głosowanie otrzymał do 2 wsi lennych, i nie posiada tytułu,
4, jeżeli w tym okresie otrzymał do 2 wsi lennych, i posiada tytuł szlachecki lub arystokratyczny,
5, jeżeli w tym okresie otrzymał od 3 do 6 wsi lennych,
6, jeżeli w tym okresie otrzymał od 7 do 10 wsi lennych,
7, jeżeli w tym okresie otrzymał od 11 do 14 wsi lennych,
8, jeżeli w tym okresie otrzymał co najmniej 15 wsi lennych lub jest Księciem.

Przyjmuje brzmienie
Obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów lub referendum był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, przysługuje w wyborach i referendach ogólnokrajowych głos o sile:

3, jeżeli w ciągu 12 miesięcy poprzedzających głosowanie otrzymał do 4 wsi lennych, i nie posiadał tytułu przed ich nadaniem,
4, jeżeli w tym okresie otrzymał do 4 wsi lennych, i posiadał tytuł szlachecki lub arystokratyczny przed nadaniem,
5, jeżeli w tym okresie otrzymał od 5 do 14 wsi lennych,
6, jeżeli w tym okresie co najmniej 15 wsi lennych lub jest Księciem.


Art. 2.


Art. 8 ust. 3 w brzmieniu

Obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów lub referendum był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, przysługuje w pozostałych wyborach i referendach głos o sile 3

Przyjmuje brzmienie

Obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów lub referendum posiadał status dobrego obywatela przysługuje głos o sile o jeden większej niż w art. 8. ust. 2.

Art. 3.


Dodaje się art. 8. Ust. 4. w brzmieniu

Obywatelowi, który uzyskał przynajmniej pięć punktów aktywności w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji w dniu zarządzenia wyborów przysługuje głos o sile o jeden większej niż w art. 8. Ust. 2

Art. 4.


Ustawa wchodzi w życie w momencie zaimplementowania przez Naczelną Izbę Architektury, jednak nie później niż dwa tygodnie od dnia ogłoszenia.


Z wyrazami szacunku
/-/ Alfred Fabian von Tehen-Dżek
magister net Alfred Fabian hrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
Avatar użytkownika
Dobry Obywatel
Królestwo Hasselandu
Królestwo Baridasu
Sejm Księstwa Sarmacji
 

Re: Ustawa o ważeniu głosów

Postprzez anglov 12 lut 2019, o 19:41

W. Cz. Panie Pośle,

niestety, zmuszony jestem prosić o uzupełnienie wniosku. Na podstawie art. 4 ust. 2 Regulaminu Sejmu, wymaganym jest, by do projektu wymagającym zmian w systemie informatycznym, dołączona była lista tychże zmian, wraz z opisem. Zdaję sobie sprawę, że nie zawsze było to wymagane do tej pory, jednakże ze względu na zwrócenie mi na to uwagi przez Radców, zmuszony jestem o to poprosić, przed przyjęciem projektu na Salę Obrad. Usprawni to też proces wydania opinii przez Radców NIA.

Proszę więc o zrozumienie i liczę na uzupełnienie wniosku.
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: Ustawa o ważeniu głosów

Postprzez AFvTD 13 lut 2019, o 12:54

JO Marszałku
JO Radcy Naczelnej Izby Architektury
Wysoka Izbo

Czynnościami, które w obliczu przyjęcia ustawy będą do wykonania przez JO Radców Naczelnej Izby Architektury to:


  • Program obliczający siłę głosu każdego obywatela i tworzący listę obywateli z przysługującą im siłą głosu. - Program oblicza całkowitą siłę głosu każdego obywatela i wypisuje listę obywateli razem z przysługującą im siłą głosu na podstawie poniższych skryptów:


    • Skrypt sprawdzający ile wsi lennych otrzymał dany obywatel w czasie 12 miesięcy od zarządzenia wyborów i nadający odpowiednią siłę bazową głosu (art 1. projektu) - skrypt sprawdza ile wsi lennych otrzymał dany obywatel w czasie ostatnich 12 miesięcy i na podstawie nadań przyznaje głos o sile 3, 4, 5 lub 6.

    • Skrypt sprawdzający, czy dany obywatel w dniu zarządzenia wyborów posiadał status dobrego obywatela (art 2. projektu) - skrypt sprawdza, czy obywatel posiadał w dniu zarządzenia wyborów status dobrego obywatela i dodaje do siły głosu dodatkowy punkt siły głosy. W przypadku niespełnienia warunku siła głosu pozostaje bez zmian.

    • Skrypt sprawdzający, czy dany obywatel w dniu zarządzenia wyborów zdobył conajmniej 5 punktów aktywności systemowej (art 3. projektu) - skrypt sprawdza ile punktów aktywności zdobył dany obywatel w dniu zarządzenia wyborów. Jeżeli liczba ta jest większa niż 5, przyznaje dodatkowy punkt siły głosu, w przypadku niespełnienia warunku, siła głosu pozostaje bez zmian
magister net Alfred Fabian hrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Dobry Obywatel
Królestwo Hasselandu
Królestwo Baridasu
Sejm Księstwa Sarmacji
 

Re: Ustawa o ważeniu głosów

Postprzez anglov 14 lut 2019, o 18:34

rozpoczynam I czytanie projektu. Potrwa ono 3 dni, czyli do 17 lutego do godziny 19:00. W przypadku, gdy Naczelna Izba Architektury będzie potrzebować więcej czasu na odniesienie się do projektu, czas debaty będzie odpowiednio wydłużony. Zachęcam do aktywnego uczestnictwa w debacie.

Jednocześnie proszę o zamieszczanie przepisu końcowego, nawet jeśli i tak będzie on musiał zostać dodany przeze mnie po zaopiniowaniu przez NIA.
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: Ustawa o ważeniu głosów

Postprzez Zombiakov 14 lut 2019, o 19:48

JO Marszałku
Wysoka Izbo

Oddałbym głos obywatelom.
Jak mamy się kręcić w kółko to niech będzie to wola Narodu wyrażona bezpośrednio.

Ta sprawa jak i sposób wyboru Kanclerza to kwestia beznadziejna i skazana na ciągłe przeciąganie liny.
Diuk Prokrust Zombiakov
Grabarz Koronny
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Starosarmacja
 

Re: Ustawa o ważeniu głosów

Postprzez KJAF 15 lut 2019, o 18:18

Wysoki Sejmie,

Rada Ministrów wstrzymała się od przedstawiania swojego stanowiska w niniejszej sprawie.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o ważeniu głosów

Postprzez anglov 15 lut 2019, o 20:01

Załączam opinię Naczelnej Izby Architektury i umieszczam jej kopię do akt Sejmowych:

Krzysztof Czuguł-Chan, Radca NIA napisał(a):WKW Marszałku,

w kwestii projektu ustawy o wyzwoleniu tytulatury naukowej, nie mogę się zgodzić z posłem-wnioskodawcą, że takie rozwiązanie byłoby najlepsze. Nie mogę nawet powiedzieć, by takie rozwiązanie było chociażby dobre. Pole tekstowe na tytuł gwarantuje nam elastyczność tytułów, to prawda. Jednakże eliminuje jednocześnie wszelkie zalety, które daje nam rozwiązanie obecne, gdzie w relacji jeden do wielu mamy powiązane ze sobą tytuły naukowe i Sarmatów, którzy te tytuły posiadają. Jakie zalety, mógłby zapytać szlachetny poseł-wnioskodawca, ano takie zalety, że wszyscy noszący ten sam tytuł mają ten sam tytuł (nie ma "prof. net.", "prof net", "Prof. net" itp. wariacji). Nie ma mowy o błędach w kropkach, spacjach i innych ozdobnikach, bo ten umieszczony jest w osobnej tabelce i powiązanie jest tylko po jego ID. W ten sposób można też dodać bardzo prosto nowy tytuł. Obecnie nie ma do tego panelu w IPN(mam nadzieję, że nie będzie to potrzebne i raz w tygodniu nie pojawi się kolejny śmieszny tytuł, który narazi całej naukowej śmietanki na dewaluację). Obecne rozwiązanie pozwala również na proste grupowanie, sortowanie, porządkowanie osób z tytułami podług dowolnych kryteriów i relatywnie optymalnymi zapytaniami. Pole tekstowe takiej możliwości nie daje.

Zatem jeśli wprowadzone ma być pole tekstowe, to Naczelna Izba Architektury zmuszona jest wydać opinię negatywną co do takiego rozwiązania.

Jeśli zaś chodzi o samą możliwość wprowadzania nowych tytułów, to nie wymaga ona zmian w systemach Księstwa (o ile nie jest potrzebny panel IPN i można te tytuły raz na ruski rok dodać z palca do bazy, bo nakłady na wykonanie panelu >> wklepanie czegoś na wniosek raz na pół roku).


W drugiej zaś sprawie tj. projektu ustawy o ważeniu głosów — tak, rozwiązanie dot. pierwszego punktu już istnieje, więc wymagałoby de facto przywrócenia i dostosowania progów (w kwestii liczenia siły głosów, bo rozwiązania "logowania" kolejnych nadań ciągle funkcjonuje).

Punkt drugi wymaga wdrożenia. To jest jeden if od aktywności, ale mimo wszystko.

Punkt trzeci nosi znamiona problematyczności, bo będzie wymagać przeliczenia aktywności z danego dnia dla 70+ osób w chwili zarządzania wyborów, jest jednak wykonalny, mamy funkcję, która może być łatwo do tego użyta. Pomijam wątpliwości, które mam jako obywatel.

Zakreślam więc termin realizacji ww. ustawy na 2 tygodnie od przekazania podpisanej ustawy do wykonania.


Wobec powyższego informuję o modyfikacji projektu ustawy, poprzez dodanie art. 4 projektu, regulującego termin jego wejścia w życie.
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: Ustawa o ważeniu głosów

Postprzez anglov 16 lut 2019, o 22:50

Osobiście jestem do projektu sceptycznie nastawiony. Stoję w przekonaniu, że zrównanie siły głosu było krokiem w stronę dobrą, zmniejszającą „zabetonowanie” sceny politycznej, a także odpolityczniające wartość nadanych przez Księcia Sarmacji wyróżnień w postaci wsi lennych.

Stoję na stanowisku, że wplątywanie monarchy w bieżącą politykę, jest niewłaściwe, gdy ciążą nad nim daleko ważniejsze obowiązki, także i związane z wizerunkiem. Wobec tego, będę przeciwny owej zmianie.
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: Ustawa o ważeniu głosów

Postprzez anglov 18 lut 2019, o 19:01

Wobec upłynięcia terminu I czytania projektu, zostaje ono zamknięte. Rozpoczynam drugie czytanie projektu. Będzie ono obejmować wyłącznie głosowanie nad projektem. Głosowanie potrwa 3 dni.
Zapraszam do głosowania w systemie informatycznym.
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: Ustawa o ważeniu głosów

Postprzez anglov 21 lut 2019, o 21:51

Wobec upłynięcia terminu głosowanie, zamykam je. Nim jednak zostanie ono podsumowane i zakończę drugie czytanie projektu, rozstrzygnięta musi zostać kwestia ważności Postanowienia Trybunału Koronnego w sprawie zawieszenia Postanowienia Marszałka Sejmu z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów poselskich. W przypadku jego ważności, głosowania będą powtórzone, z przywróconymi posłami.
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Następna strona

Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 3 gości

cron