Strona 1 z 1

Wybór ATK – Defloriusz Dyman Wander

PostNapisane: 15 sty 2019, o 22:07
przez anglov
Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

na podstawie art. art. 7a ust. 4 Ustawy Sejmu nr 314 - Regulamin Sejmu, w związku ze zgłoszoną kandydaturą, rozpoczynam wysłuchanie kandydata na Asesora Trybunału Koronnego.

Wysłuchanie potrwa 3 dni, tj. do 18.01 do godz. 22:15. Zapraszam, by Defloriusz Dyman Wander przedstawił swoją kandydaturę, a Wysoką Izbę do zadawania pytań.

Re: Wybór ATK – Defloriusz Dyman Wander

PostNapisane: 15 sty 2019, o 23:08
przez Michal_Feliks
Wasza Książęca Mość,
Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

Wobec braków kadrowych w Trybunale Koronnym pozwoliłem sobie przedłożyć swoją kandydaturę pod rozwagę Wysokiej Izby. Wymogi formalne spełniam. Spełniam też i merytoryczne, piastowałem w przeszłości godność sędziowską, także jako Prezes SN. Brałem udział w tworzeniu praw sarmackich, a i praw Wandystanu. Powstrzymywałem się w ostatnim czasie przed zgłaszaniem się na sarmackie stanowiska w obawie o ciągłość aktywności - ale że już bodaj od miesięcy jestem mieszkańcem i obywatelem aktywnym systemowo i faktycznie, uznałem że niebezpieczeństwa wygaszenia tej aktywności nie ma. Mogę zapewnić, że w razie wybrania mnie na urząd, pełnić go będę bezstronnie i służyć będę tylko sprawiedliwości.

Re: Wybór ATK – Defloriusz Dyman Wander

PostNapisane: 19 sty 2019, o 12:21
przez anglov
Wobec upłynięcia terminu, zamykam wysłuchanie kandydata.

Rozpoczynam głosowanie nad następującym projektem ustawy:

§ 1.

Na podstawie art. 1. ust. 2. Ustawy Sejmu nr 346 o Trybunale Koronnym z dnia 23 lipca 2018 r., Sejm wybiera
Defloriusza Dymana Wandera (A0441)

na stanowisko Asesora Trybunału Koronnego, na czteromiesięczną kadencję.
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Proszę posłów o głosowanie w systemie informatycznym.

Jednocześnie pouczam, że do akceptacji kandydatury na asesora wymagana jest większość 2/3 głosów.

Re: Wybór ATK – Defloriusz Dyman Wander

PostNapisane: 20 sty 2019, o 12:22
przez anglov
Wobec oddania głosu przez wszystkich posłów, informuję o skróceniu głosowania i zakończenia II czytania projektu.

Głos oddali wszyscy posłowie.
6 osób głosowało za,
nikt nie zagłosował przeciw,
1 osoba wstrzymała się.

Wobec powyższego uchwała została przyjęta i opublikowana w Dzienniku Praw. Dziękuję posłom za sprawne oddawanie głosów.