Strona 1 z 1

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych

PostNapisane: 26 lis 2018, o 20:12
przez Marceli
Wasza Książęca Wysokość Marszałku,
Wysoka Izbo,


Przedkładam projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Celem tej ustawy jest odzyskanie środków finansowych zamrożonych na kontach bankowych byłych obywateli i mieszkańców, którzy nie logowali się w systemie państwowym Księstwa Sarmacji od 6 miesięcy. Myślę, że konstrukcja projektowanej ustawy, czyli odniesienie do osób, które o obywatelstwie zapomniały z przyczyn różnych bądź w ogóle się o nie nie starały, czyni zadość przepisom art. 38 i art. 44 ust. 2 naszej Konstytucji. Pozyskane środki pozwolą na lepsze gospodarowanie libertami i zapewnienie finansowania aktywności obywatelskiej.


Ustawa
o zmianie ustawy o finansach publicznych


Art. 1
W ustawie Sejmu nr 229 o finansach publicznych dodaje się art. 13a o brzmieniu:
    Środki finansowe pozostające na kontach bankowych byłych obywateli i mieszkańców Księstwa Sarmacji, którzy nie logowali się do systemów państwowych w okresie ostatnich 6 miesięcy, stanowią dochód Rady Ministrów.


Art. 2
Ustawa wchodzi w życie z chwilą wykonania przez Naczelną Izbę Architektury, nie później niż po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia.


Zmiany w systemie informatycznym:
  • wprowadzenie mechanizmu automatycznego pobierania środków finansowych z konta porzuconego.

Re: Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych

PostNapisane: 26 lis 2018, o 20:23
przez Cudzoziemiec 1
Wysoka Izbo,
Szanowny Panie Pośle.

Zarządzam I czytanie projektu. Potrwa ono do 3 grudnia do godziny 20:30. Zachęcam Posłanki i Posłów do zabrania głosu w tej sprawie.

Re: Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych

PostNapisane: 26 lis 2018, o 20:38
przez Cudzoziemiec 1
Wysoka Izbo,
Szanowny Panie Pośle.

Mam wątpliwości. Poważne. I mam pytania. Zacznę od tych drugich.

Po pierwsze czy może nam Pan powiedzieć ile środków finansowych obecnie zalega na kontach osób, które dotknęłyby regulacje tej ustawy?
Po drugie czy może nam Pan powiedzieć czemu ma służyć ta zmiana?
Po trzecie dlaczego akurat pół roku, a nie np. 9 miesięcy, rok, lub kwartał?

Finanse publiczne państwa są stabilne i bezpieczne. Zgromadzone na kontach środki są opodatkowane. Często są to również środki, które stanowią bodziec do powrotów. Regulacja zaś powoduje, iż osoby takie zostaną całkowicie pozbawione środków - co z nimi wówczas jeśli powrócą?

Z wyrazami szacunku,

Re: Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych

PostNapisane: 26 lis 2018, o 20:49
przez Peter West
Szanowny Panie Marszałku,
Szanowni Państwo,

Nie ukrywam że jestem niezbyt przychylnie nastawiony do tego projektu.
Każdego z nas może spotkać sytuacja, że przez pół roku nie będzie korzystał z Sarmacji (życie niestety nie zawsze bywa kolorowe).
Pół roku to ewidentnie zbyt krótki czas.
Mamy przykłady osób, które wracają do Sarmacji czasem nawet po latach.
Dlaczego odbierać im środki, które kiedyś zarobili działając na rzecz Księstwa?
W 100% zgadzam się też z argumentami Pana Marszałka, że często finanse to jeden z bodźców do powrotu oraz że Księstwo Sarmacji nie ma problemów jeżeli chodzi o kwestie finansowe (więc te zalegajace (opodatkowane) pieniądze w sumie nie stanowią jakiegoś problemu z funkcjonowaniem księstwa.

Trzeba też pamiętać że zabierając komuś majątek łamiemy międzynarodowe i uniwersalne prawo do własności i tego że nikt nam naszych ciężko zarobionych pieniędzy nie odbierze.

Z wyrazami szacunku,
Peter West

Re: Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych

PostNapisane: 26 lis 2018, o 22:02
przez piwniczak
Wysoka Izbo,

ustawa jest wykonalna. Termin zakreślam na 2 tygodnie od wejścia w życia ustawy.Wysoka Izbo,

czy projekt nie powinien mieć uzasadnienia przed rozpoczęciem pierwszego czytania? Dla mnie uzasadnienia nie ma żadnego. Zabierzmy pieniądze nieaktywnym, bo się przydadzą, to raczej stwierdzenie. Często wracają do nas ludzie po roku-dwóch nieobecności. Czasem nawet dłużej. Rząd i Sejm powinny przede wszystkim opracować spójny mechanizm inflacyjno-deflacyjny, a nie okradać obywateli.

Re: Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych

PostNapisane: 27 lis 2018, o 16:49
przez Cudzoziemiec 1
Wysoka Izbo.

Składam wniosek o odrzucenie projektu w całości.

Re: Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych

PostNapisane: 28 lis 2018, o 10:56
przez Cudzoziemiec 1
Wysoka Izbo,

wobec braku odpowiedzi ze strony wnioskodawcy wnoszę o skrócenie I czytania i przejście do głosowań.

Z wyrazami szacunku,

Re: Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych

PostNapisane: 29 lis 2018, o 18:59
przez Cudzoziemiec 1
Wysoka Izbo,

wobec udzielenia informacji przez NIA, braku dyskusji nad projektem, braku odpowiedzi na postawione pytania, upłynięciem więcej niż 48 godzin od zarządzenia debaty, etc., działając w oparciu o stosowne przepisy Regulaminu Sejmu, postanawiam o skróceniu I czytania. Zarządzam przejście do II czytania.

W pierwszej kolejności będziemy głosować nad wnioskiem o odrzucenie ustawy w całości. Głosujemy za odrzuceniem, przeciw odrzuceniu, lub wstrzymując się.

Głosowanie potrwa 3 dni.

Maszynka do głosowania została już uruchomiona.

Re: Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych

PostNapisane: 2 gru 2018, o 13:07
przez Cudzoziemiec 1
Wysoka Izbo.

W związku z oddaniem głosu przez wszystkich uprawnionych skraca glosowanie w sprawie odrzucenia projektu w całości.

Głosowało 5 osób. Przecie odrzuceniu był 1 poseł, wstrzymał się 1 poseł, 3 posłanek i posłów było za odrzuceniem projektu w całości.

Stwierdzam, że Sejm odrzucił projekt ustawy, i tym samym zostało zakończone postępowanie ustawodawcze.