Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa Konstytucyjna o wyborze Kanclerza

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Re: Ustawa Konstytucyjna o wyborze Kanclerza

Postprzez Cudzoziemiec 1 25 lis 2018, o 15:59

Wysoka Izbo.

Informuję, iż w związku z oddaniem głosów przez wszystkich deputowanych postanowiłem skrócić trwające II czytanie - głosowanie nad projektem. Informuję, iż głosowało 5 posłanek i posłów, oraz, że oddano 5 głosów ZA. Nikt nie głosował przeciw, nikt też się nie wstrzymał. Bardzo dziękuję Wysokiej Izbie za sprawność.

Informuję, że kieruję przyjętą ustawę do Jego Książęcej Mości z wnioskiem o jej podpisanie i ogłoszenie.

K'woli zadośćuczynienia pojawiającym się głosom informuję, iż Książę może zarządzić referendum w sprawie zmiany Konstytucji dokonanej przez Sejm w drodze ustawy przyjętej większością co najmniej czterech piątych głosów liczby posłów, na złożony w ciągu tygodnia od ogłoszenia ustawy wniosek przedstawiciela grupy obywateli w liczbie stanowiącej co najmniej trzecią część liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu lub czwartą część liczby obywateli (art. 23 ust. 1 pkt. 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji).

Dziękuję i pozdrawiam.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa Konstytucyjna o wyborze Kanclerza

Postprzez Cudzoziemiec 1 25 lis 2018, o 18:57

Wysoka Izbo,

informuję, iż JKM Piotr III Łukasz ustawę podpisał. Jednocześnie czuję się w obowiązku, i by formalnościom stało się zadość, poinformować Wysoką Izbę, iż na etapie ujednolicania zmienianych przepisów zauważono nieoczywiste pomyłki redaktorskie, które niniejszym nanoszę w uchwalonej ustawie, i tak:
  1. w art. 1 ust. 1 ustawy było "W art. 15 ust. 2 punkt 3 skreśla się słowo "albo".", a powinno być "W art. 15 ust. 2 punkt 2 skreśla się słowo "albo".";
  2. w art. 1 ust. 2 ustawy było "Postanowienia Księcia wydanym w związku z art. 26 ust. 5. Konstytucji, albo", a powinno być "postanowienia Księcia wydanym w związku z art. 26 ust. 5. Konstytucji.";
  3. w art. 1 ust. 6 i 7 było "6. Art. 28 ust. 1 ["Kadencja Kanclerza może zostać skrócona w drodze referendum. W przypadku skrócenia kadencji Kanclerza Książę zarządza wybory Kanclerza oraz, jeżeli referendum tak rozstrzygnęło, powierza innemu z posłów tymczasowe wykonywanie obowiązków Kanclerza."] skreśla się.
    7. Art. 28 ust. 2 ["Sejm może wyrazić Kanclerzowi wotum nieufności większością co najmniej trzech piątych głosów. W przypadku wyrażenia Kanclerzowi wotum nieufności Książę zarządza wybory Kanclerza."] otrzymuje brzmienie: 1. Sejm wyraża Radzie Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów na wniosek zgłoszony przez co najmniej 2 posłów i wskazujący imiennie kandydata na Kanclerza. Jeżeli uchwała została przyjęta przez Sejm, Książę przyjmuje dymisję Rady Ministrów i powołuje wybranego przez Sejm nowego Kanclerza, a na jego wniosek pozostałych członków Rady Ministrów oraz odbiera od nich przysięgę. 2. Wniosek o podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 1, może być poddany pod głosowanie nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia jego zgłoszenia. Powtórny wniosek może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia poprzedniego wniosku.", a powinno być 6. Art. 28 ust. 1 ["Kadencja Kanclerza może zostać skrócona w drodze referendum. W przypadku skrócenia kadencji Kanclerza Książę zarządza wybory Kanclerza oraz, jeżeli referendum tak rozstrzygnęło, powierza innemu z posłów tymczasowe wykonywanie obowiązków Kanclerza."] otrzymuje brzmienie: Sejm wyraża Radzie Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów na wniosek zgłoszony przez co najmniej 2 posłów i wskazujący imiennie kandydata na Kanclerza. Jeżeli uchwała została przyjęta przez Sejm, Książę przyjmuje dymisję Rady Ministrów i powołuje wybranego przez Sejm nowego Kanclerza, a na jego wniosek pozostałych członków Rady Ministrów oraz odbiera od nich przysięgę.
    7. Art. 28 ust. 2 ["Sejm może wyrazić Kanclerzowi wotum nieufności większością co najmniej trzech piątych głosów. W przypadku wyrażenia Kanclerzowi wotum nieufności Książę zarządza wybory Kanclerza."] otrzymuje brzmienie: Wniosek o podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 1, może być poddany pod głosowanie nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia jego zgłoszenia. Powtórny wniosek może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia poprzedniego wniosku.

Za błędy ze swojej strony przepraszam, moje niedopatrzenie. Żadna z powyższych zmian nie zmienia brzmienia ustawy ani jej ducha, ni regulacji, stanowią one poprawki techniczne na etapie redakcji tekstu w Dzienniku Praw. Ufam, iż Wysoka Izba i Jego Książęca Mość mi wybaczą, a ja obiecuję dopilnować w przyszłości by podobne błędy się nie pojawiały.

Ustawa w DP, jak i odpowiednio KKS i Ordynacja zostały poprawione i ujednolicone.
Avatar użytkownika
 

Poprzednia strona

Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość