Strona 1 z 2

WYBÓR MARSZAŁKA Sejmu LVIII kadencji

PostNapisane: 5 lis 2018, o 16:22
przez Cudzoziemiec 1
Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

Zarządzam wybór Marszałka Sejmu. Kandydatury można zgłaszać do 8 listopada, godziny 20.00. W przypadku zgłoszenia przez wszystkie kluby parlamentarne kandydatur lub oświadczeń o braku zamiaru zgłoszenia kandydata na funkcję Marszałka Sejmu, termin ulegnie skróceniu.

Z poważaniem,

Re: WYBÓR MARSZAŁKA Sejmu LVIII kadencji

PostNapisane: 5 lis 2018, o 16:24
przez Cudzoziemiec 1
Szanowny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo.

Zgłaszam swoją kandydaturę (Robert Fryderyk, A0062) na stanowisko Marszałka Sejmu.

Pozdrawiam,

Re: WYBÓR MARSZAŁKA Sejmu LVIII kadencji

PostNapisane: 5 lis 2018, o 19:39
przez Marceli
Wasza Książęca Wysokość Marszałku-Seniorze,
Wysoka Izbo,


Nie zgłaszam kandydatury na Marszałka Sejmu.

Re: WYBÓR MARSZAŁKA Sejmu LVIII kadencji

PostNapisane: 5 lis 2018, o 20:25
przez Rihanna
Wasza Książęca Wysokość Marszałku-Seniorze,
Wysoka Izbo,


Nie zgłaszam kandydatury na Marszałka Sejmu.

Re: WYBÓR MARSZAŁKA Sejmu LVIII kadencji

PostNapisane: 5 lis 2018, o 20:56
przez Kristian Arped
Szanowny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

w imieniu KKK informuję, że nie będę zgłaszać kandydatury na stanowisko Marszałka Sejmu

(—) Kristian Arped

Re: WYBÓR MARSZAŁKA Sejmu LVIII kadencji

PostNapisane: 6 lis 2018, o 07:52
przez Peter West
Wasza Książęca Wysokość Marszałku-Seniorze,
Wysoka Izbo,

Nie zgłaszam kandydatury na Marszałka Sejmu.

Re: WYBÓR MARSZAŁKA Sejmu LVIII kadencji

PostNapisane: 6 lis 2018, o 08:57
przez Cudzoziemiec 1
Wysoka Izbo!

Wobec deklaracji złożonych przez wszystkich posłów zamykam etap zgłoszeń kandydatur na stanowisko Marszałka Sejmu. Stwierdzam, iż zgłoszony został jeden kandydat — poseł Robert Fryderyk. Zgodnie z art. 5 ust. 2 Regulaminu Sejmu zarządzam debatę nad projektem uchwały Sejmu, który to projekt przedstawiam Wysokiej Izbie poniżej. Debata potrwa do 9 listopada do godziny 9:00. Jednocześnie informuję, iż możliwe jest skrócenie debaty o ile przedstawiciele wszystkich stronnictw politycznych w Sejmie taki wniosek przedłożą.

Projekt uchwały napisał(a):Uchwała Sejmu w sprawie wyboru Marszałka Sejmu

Sejm wybiera Roberta Fryderyka (A0062) na funkcję Marszałka Sejmu.

Re: WYBÓR MARSZAŁKA Sejmu LVIII kadencji

PostNapisane: 6 lis 2018, o 08:58
przez Cudzoziemiec 1
Panie Marszałku, Wysoka Izbo.

W imieniu Koalicyjnego Klubu Poselskiego składam wniosek o skrócenie debaty.

Re: WYBÓR MARSZAŁKA Sejmu LVIII kadencji

PostNapisane: 7 lis 2018, o 14:58
przez Peter West
Ponawiam prośbę o skrócenie debaty.

Re: WYBÓR MARSZAŁKA Sejmu LVIII kadencji

PostNapisane: 8 lis 2018, o 09:00
przez Cudzoziemiec 1
Wysoka Izbo!

Na podstawie art. 5 ust. 3 Ustawy Sejmu nr 314 - Regulamin Sejmu, w związku z tym, że żaden z posłów nie wypowiedział się w debacie w ciągu ostatnich 24 godzin, skracam I czytanie i zarządzam II czytanie - głosowanie.

Głosowanie potrwa 3 dni, do 11.11.2018 r., do godziny 8:57. Link do głosowania: http://www.sarmacja.org/sejm/glosowanie/681

Zachęcam do sprawnego oddawania głosów.

Z wyrazami szacunku.