Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Wniosek - Uchwała Sejmu w sprawie pozbawienie obywatelstwa

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Moderator: Prezydium Sejmu

Wniosek - Uchwała Sejmu w sprawie pozbawienie obywatelstwa

Postprzez RCA 18 sty 2017, o 23:08

Wasza Książęca Mość,
Szanowny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

Przysięgam, że jako obywatel sarmacki, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całej rzeczypospolitej sarmackiej; że będę wspierał Konstytucję i prawa Księstwa Sarmacji oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; oraz że będę wspierał Księstwo Sarmacji ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać.

to słowa uroczystej roty przysięgi, którą wygłaszają wszyscy sarmaccy mieszkańcy gdy nadawane jest im sarmackie obywatelstwo. Specjalnie wyróżniłem w treści tej roty te elementy, które są w niej najważniejsze. Swoiste zobowiązania, które bierze na siebie przyszły obywatel, którym ślubuje wierność i poszanowanie. Zasady, rzec by można, uświęcone potęgą naszego społeczeństwa, kraju i Narodów. Zasady, które nie powinny być łamane, a łamanie ich winno być w najsurowszy możliwy sposób karane.

Artykuł 8, przyjętej w 2014 roku, ustawy o obywatelstwie stanowi, że każdy obywatel, który przysięgę ową łamie, może zostać, za zgodą Sejmu, obywatelstwa posiadanego pozbawiony.
Książę, na wniosek albo za zgodą Sejmu, może pozbawić obywatelstwa, jeżeli postępowanie obywatela jest sprzeczne z rotą złożonej przysięgi obywatelskiej.

i dlatego dziś, po wielu tygodniach, i po prawdzie miesiącach, zastanawiania się, powstrzymywania się, złudnej jak się okazało nadziei na poprawę, zdecydowałem się zwrócić do Wysokiego Sejmu z wnioskiem chyba najtrudniejszym, jaki przyszło mi w sarmackim życiu składać. Nigdy dotąd, i ufam, że nigdy więcej, nic takiego nie miało, i mieć nie będzie, miejsca. Ale obecne okoliczności mnie zmuszają by w końcu zwyczajnie powiedzieć dość.

Każdy z nas składając przysięgę obywatelską bierze na siebie nie tylko przywileje z obywatelstwa wynikające, ale nade wszystko obowiązki. Kiedy obowiązki te są ignorowane, prawo sarmackie łamane, zasady współżycia brane za nic, słowa wypowiedzianej przysięgi stają nic nie znaczącymi frazesami, a ideały, na których Księstwo Sarmacji powstało są deptane w imię frustracji, niezadowolenia i zwyczajnej niedojrzałej hucpy... trzeba dobitnie powiedzieć dość.

Osoba, która dziś obywatelstwo ma, traktuje je w sposób wyżej opisany, przysięgę składaną swym zachowaniem zhańbiła, nie jest godna dalej obywatelstwa posiadać. Osoba, o której mówię, wielokrotnie w ostatnich miesiącach z premedytacją łamała sarmackie prawo, i:
* znieważała Jego Książęcą Mość (potwierdzenie)
* umożliwiała skazanym na więzienie lub banicję, wydalonym z Księstwa wypowiadanie się w sarmackich miejscach publicznych (potwierdzenie)
* przywłaszczała (i wciąż przywłaszcza) sobie nienależne jej tytuły (potwierdzenie)
* podejmuje próby destabilizacji sytuacji w Księstwie Sarmacji i Królestwie Baridasu (potwierdzenie).

Wasza Książęca Mość! Wysoka Izbo! Żadna wolność nie jest absolutna. Każda wolność kończy się tam, gdzie zaczyna godzić w inną. Mam dużą tolerancję i spory szacunek wobec niepokornych, gdy mają rację. Nie mam, gdy racji nie mają, lub odmawiają podporządkowania się regułom obowiązującym nas wszystkich. Stoję na stanowisku, że wszystko ma swe granice, a jeśli ktoś postanawia godzić w przyjęte reguły, czyni to świadomie i nie rokuje poprawy w tym zakresie, jego działania eskalują i nabierają niebezpiecznego wymiaru, to nie ma dla takich osób miejsca wśród tych, którzy ślubując i składając przysięgę zobowiązali się do obrony Księstwa Sarmacji i mają szczególną za to odpowiedzialność. Arsacjusz Arped złożył swą przysięgę obywatelską 5 lipca 2015 roku. Półtora roku temu. W tym czasie osiągnął rzeczy niezwykłe. Szybko zdobył serca Rodu Arpedów. Szybko związał się z Królestwem Baridasu, któremu poświęcił swe myśli, czas i działania. Pełnił, z woli Jego Książęcej Mości, zaszczytną funkcję Wicekróla Baridasu. Pół roku temu to się zmieniło. Odwołany ze swego stanowiska, po tym jak utracił zaufanie Króla Baridasu, Jego Książęcej Mości Tomasza Ivo Hugona, wszedł na drogę destrukcji swego dorobku i autodestrukcji swojej osoby. Wyciągane ręce kąsał i opluwał, wiadomości od Jego Książęcej Mości ignorował, a jego zachowania eskalowały. Ich kulminacją stał się dzisiejszy "Ordonans Króla Baridasu" wydany przez niego, uzurpującego sobie tytuł przynależny Jego Książęcej Mości, w Królestwie Dremlandu, na wyspie leżącej w Księstwie Skytji, podarowanej mu przez księcia Skytji, by ten mógł sformować "rząd Baridasu na uchodźctwie". Kropla, która przelała czarę.

Wielokrotnie o tym rozmawiałem z Księciem, z innymi osobami, nie chcieliśmy wchodzić na tę ścieżkę. Szukałem innych rozwiązań, i są ku temu świadkowie, gdy w czasie realnych spotkań podejmowałem temat naprawy sytuacji narosłej wokół Baridasu. Bez efektu. Dziś, przyznaję to ze smutkiem i niejako rezygnacją, doszedłem do wniosku, że te działania nie przyniosły i nie przyniosłyby skutku; że jedynym rozwiązaniem sytuacji jest podjąć działania adekwatne do tych podejmowanych przez Arsacjusza Arpeda.

Wobec tego, zwracam się do Wysokiej Izby, o podjęcie Uchwały Sejmu w sprawie złożenia na ręce Jego Książęcej Mości wniosku o pozbawienie, w trybie artykułu 8 Ustawy Sejmu o obywatelstwie, Arsacjusza Arpeda posiadanego obywatelstwa Księstwa Sarmacji.
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek - Uchwała Sejmu w sprawie pozbawienie obywatelst

Postprzez RCA 19 sty 2017, o 07:52

Zarządzam I czytanie projektu, tj. debatę. Potrwa ona do końca do południa w niedzielę, 22.01.2017 r.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek - Uchwała Sejmu w sprawie pozbawienie obywatelst

Postprzez Hohenzollern 19 sty 2017, o 07:54

Wasza Książęca Mość,
Szanowny Panie Marszałku,
Wielmożny Kanclerzu.
Wysoka Izbo,


faktycznie nie dziwi mnie w ogóle zachowanie korony, Kanclerza w powyższej sprawie. Rozumiem że to osoba Kanclerza jest wnioskodawcą, jednak śmiem zauważyć że w wniosku brakuje treści uchwały jaką Sejm miał przyjąć. A myślę że procedura w tej kwestii się nie zmieniła.

Dlatego też proponuje nad obradowanie nad następującą treścią uchwały;

Uchwała Sejmu
w sprawie wniosku o pozbawienie obywatelstwa sarmackiego

§1

Na podstawie art. 8 Ustawy Sejmu nr nr 208 o obywatelstwie sarmackim Sejm składa na ręce Waszej Książęcej Mości wniosek o pozbawienie obywatelstwa sarmackiego,Arsacjusz Arped (AF905), którego czyny były sprzeczne z rotą przysięgi obywatelskiej. Wyżej wymieniony, mimo ostrzeżenia przez władze publiczne o konsekwencjach, uczestniczył w działaniach skierowanych bezpośrednio w naruszenie porządku i spokoju publicznego Księstwa Sarmacji.

§2

Uchwała jest skuteczna z chwilą ogłoszenia.


Bezsprzecznym wydaje się fakt że osoba Arsacjusz Arpeda po wydarzeniach baridajskiego sierpnia, nie jednokrotnie podnosiła rękę na majestat korony, poprzez działania destrukcyjne jak uzurpowanie prawa do posługiwania się nie należącymi mu tytułami z racji prawa sarmackiego, jak i przez swoje wypowiedzi i działania na terytorium obcego państwa. Nie można tego uznać jako żart,czy też akcję happeningową. Zbyt często się one powtarzały, zbyt wiele tego było. Działania te były i w dalszej mierze są nastawione więcej niż w jednym celu na osłabienie wizerunku Księstwa Sarmacji na arenie międzynarodowej. Przynajmniej ja to tak odbieram! Zwłaszcza kiedy, robi się to w określonym zamierzeniu, psucia zabawy innym, nie stosując się do reguł społecznych określających ramy tej zabawy.

Arsacjusz Arped, wielce w przeszłości się zasłużył dla Księstwa Sarmacji dla Baridasu. Jednak ta jak wcześniej wspomniałem, i jak kanclerze uzasadnił, obecnie jego działania zmierzają do destabilizacji państwa, obywatelskiego nieposłuszeństwa i jawnego wystąpieniu przeciw koronie. Co skutkuje zniesmaczeniem u ludzi (mówię tu o sobie) którzy próbują odbudować Baridas, po wydarzeniach z baridajskiego sierpnia. Nie mniej jednak mając na uwadze dawne zasługi dla Sarmacji osoby Arsacjusza Arpeda, zwracam się z prośbą, aby umożliwić mu wypowiedź w gmachu Sejmu, w sprawie przyszłości jego obywatelstwa. Jeżeli osoba Arsacjusza nie widzi sensu zabawy w KS, pozwólmy mu z honorem zrzec się sarmackiego obywatelstwa, jako że nie czuje już więzi z wspólnotą, ani potrzeby budowania państwa wirtualnego w sarmackiej konwencji.

Z wyrazami szacunku;
(-)Fryderyk von Hohenzollern.
Obrazek

ObrazekObrazekObrazek

(—) Jaśnie Oświecony Friedrich Wilhelm Nikolaus Karl von Hohenzollern herbu LaurZwycięski, Diuk Zollern.
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Wniosek - Uchwała Sejmu w sprawie pozbawienie obywatelst

Postprzez Hugo 19 sty 2017, o 08:43

Panie Marszałku.
Wysoka Izbo.


Uważam, że takie pajacowanie, jakie w moją stronę jest odstawiane np. obecnie na forum Królestwa Dreamlandu, najlepiej ignorować; choć do czasu. I w większości przypadków tak robiłem. Jednak gdy ówczesny Regent oraz Marszałek Dworu Królestwa Baridasu zaprotestowali głośno przeciwko happeningowi, ignorowanie byłoby ze szkodą dla nich. Więc zareagowałem i napisałem do JKM Edwarda II oraz ówczesnego Premiera Dreamlandu - wtedy sprawę mi wyjaśniono i zostałem zapewniony przez JKM Edwarda II, że tytułu i pretensji p. Arpeda do korony Baridasu nie Władze Królestwa Dreamlandu nie uznają.

Postanowiłem dalej ignorować. Dopóki najpierw p. Arped nie zaczął się tytułować w naszej Ambasadzie, potem pojawił się u p. Arpeda podpis na forum KD, który można przeczytać w Trybunale, w akcie oskarżenia. Proszę nie odbierać tego odesłania jako lekceważenia Wysokiej Izby - nie będę po prostu robił nikomu satysfakcji przytaczając choćby w cytacie ten podpis. Co ciekawe, pojawił się on krótko po tym, jak napisałem do p. Arpeda prywatną wiadością pytanie czy jest szansa na poprawę. Wówczas ponownie napisałem, oprócz do JKM i obecnego Premiera, także do Ministra Spraw Zagranicznych. Cóż, w Dreamlandzie nie ma tożsamych przepisów do naszych zabraniających tytułować się nienależnymi tytułami. Jednak otrzymałem zapewnienie, że JKM napisał prośbę do p. Arpeda. Jak przyjęto moją korespondencję w Dreamlandzie, to ich sprawa, jednak po tej wymianie dalej ignorowałem. Nawet pajacowanie jednego z mieszkańców (obywateli?) Dreamlandu, który oddał ziemię p. Arsacujszowi Arpedowi, jako rzekomemu władcy Baridasu.

Jednak to, co przedstawił Wielmożny Pan Kanclerz, to już jest przekroczenie granic. I proszę mi nie wmawiać, że to moja wina i mojej reakcji na wydarzenia tzw. "baridajskiego sierpnia". Są pewne granice odreagowania na to, co się wówczas wydarzyło. Próbowałem wyciągać rękę, przepraszałem i nawet zwracałem się do p. Arpeda prywatnie. Taka reakcja po prawie 5 miesiącach nie jest już niczym usprawiedliwiona. I nie byłaby nigdy, ale mam nadzieję, że obrońcy p. Arpeda zdadzą sobie sprawę, że te 5 miesięcy, to już trochę za dużo na głaskanie tego pana po głowie mówiąc, że to wszystko moja wina i nie ma się tym przejmować, bo ma obrońców.

Na dodatek, co nie jest nieistotne w tej sprawie, Dreamlandczycy, którzy oburzają się na naszą nieznajomość kontekstu w sprawie kursywy, zaczynają się dopytywać jakież to prawa do Korony Baridasu może mieć p. Arsacjusz Arped. To kolejna szkoda, jaką wyrządza Sarmacji i Baridasowi p. Arped.


Z wyrazami szacunku
Obrazek
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: Wniosek - Uchwała Sejmu w sprawie pozbawienie obywatelst

Postprzez VAT 20 sty 2017, o 14:56

Wasza Książęca Mość,
Szanowny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,


jako Teutończyk, tj. osoba niezaangażowana bezpośrednio w wyjaśnianie wzajemnych pretensji do baridejskiego tronu, co więcej, jako osoba, która niezmiennie dziwi się każdego dnia, że ktokolwiek mógłby się o coś tak mało wartościowego jak tron baridejski kłócić, muszę przyznać, że z niepokojem obserwuję eskalację konfliktu na linii Korona/Rząd i Arsacjusz Arped. Proponowałbym więcej spokoju i dystansu - tak na początek.

Jednocześnie, chciałbym zaznaczyć, iż jestem przeciwny jakimkolwiek histerycznym ruchom i robieniem z drobnych happeningów problemu na skalę globalną. W mojej ocenie, takie nerwowe, nieproporcjonalne do skali problemu, posunięcia, ośmieszają tylko stronę, która się do nich ucieka. Mając na uwadze powyższe, proszę Wysoką Izbę o kilka spokojnych wdechów i wydechów, przespanie się z problemem, pójście na spacer z żoną/dziewczyną/psem (lub samemu) i refleksję, czy na prawdę warto pogłębiać już i tak duże podziały między Sarmatami.

Co do meritum - jestem przeciw.
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: Wniosek - Uchwała Sejmu w sprawie pozbawienie obywatelst

Postprzez Hugo 20 sty 2017, o 15:10

Panie Pośle

To jest suma happeningów, ale to, co się ostatnio dzieje, to już nie jest drobny happening
http://dreamland.net.pl/forum/viewtopic ... 188#p39187
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: Wniosek - Uchwała Sejmu w sprawie pozbawienie obywatelst

Postprzez Hohenzollern 20 sty 2017, o 16:08

Wasza Książęca Mość,
Szanowny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,
panie pośle,


jako Teutończyk, tj. osoba niezaangażowana bezpośrednio w wyjaśnianie wzajemnych pretensji do baridejskiego tronu, co więcej, jako osoba, która niezmiennie dziwi się każdego dnia, że ktokolwiek mógłby się o coś tak mało wartościowego jak tron baridejski kłócić, muszę przyznać, że z niepokojem obserwuję eskalację konfliktu na linii Korona/Rząd i Arsacjusz Arped. Proponowałbym więcej spokoju i dystansu - tak na początek.


to, już jest chyba celowa ignorancja! Powiem więcej, gdyby chodziło o ukochaną przez was Teutonię, koronę teutońską, to zapewne pan poseł innym głosem by śpiewał. Dwa, rozumiem wasze podejście z pozycji tzw; narodowej, jednak jeżeli w tej sprawie nie widzicie większej przestrzeni, głębszego sensu. Nie dostrzegacie baridajskiego dorobku, oraz jego wpływu na kształtowanie państwa pod nazwą Księstwo Sarmacji , jeżeli nie widzicie wkładu Baridajek i Baridajczyków w budowę tożsamości kulturowej, wspólnoty Sarmackiej. To serio nie wiem co robicie w Sejmie, bo zapewne nie można tego określić jako obrony i reprezentowania żywotnych interesów Księstwa Sarmacji. Wybaczcie panie pośle za ostre słowa jednak mam dość, ciągłego deprecjonowania Baridasu. Głęboko smuci mnie to , i mocno irytuje. Zwłaszcza kiedy niektóre osoby traktują Baridas jako wyłącznie ich własność, że bez nich on by nie istniał, i nie ma prawa istnieć - zwłaszcza w obszarze sarmackiego państwa. Traktują go, a co gorsza tym samym Księstwo Sarmacji jak ten przysłowiowy kawałek sukna, a w ich ręku musi zostać go jak najwięcej żeby starczyło im na płaszcz. Nie godzę się na takie coś!

Proponowałbym więcej spokoju i dystansu - tak na początek.


Natomiast ja proponuje panu posłowi zrewidować pogląd w tej sprawie. Bo za niedługo się okażę że i Baridas to będzie za mało dla tych ludzi i przyjdą tu po Teutonię.

Jednocześnie, chciałbym zaznaczyć, iż jestem przeciwny jakimkolwiek histerycznym ruchom i robieniem z drobnych happeningów problemu na skalę globalną. W mojej ocenie, takie nerwowe, nieproporcjonalne do skali problemu, posunięcia, ośmieszają tylko stronę, która się do nich ucieka. Mając na uwadze powyższe, proszę Wysoką Izbę o kilka spokojnych wdechów i wydechów, przespanie się z problemem, pójście na spacer z żoną/dziewczyną/psem (lub samemu) i refleksję, czy na prawdę warto pogłębiać już i tak duże podziały między Sarmatami.

Co do meritum - jestem przeciw.


Zasadnicze pytanie kto tworzy te podział, ci którzy stosują się do obowiązujących reguł, czy ci którzy wykraczają za nie? Kto kogo prowokuje. Ci którzy w spokoju budują jakieś konstruktywne inicjatywy, projekty. Czy ci którzy mówią a nie mam na nic pomysłu, to narobię trochę zamieszania, a potem będę szukał adwokata na ircu bo celowo złamałem prawo.

Z wyrazami szacunku;
(-)Fryderyk von Hohenzollern.
Obrazek

ObrazekObrazekObrazek

(—) Jaśnie Oświecony Friedrich Wilhelm Nikolaus Karl von Hohenzollern herbu LaurZwycięski, Diuk Zollern.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Wniosek - Uchwała Sejmu w sprawie pozbawienie obywatelst

Postprzez RCA 20 sty 2017, o 16:35

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

Vanderlei Bouboulina napisał(a):[...] z niepokojem obserwuję eskalację konfliktu na linii Korona/Rząd i Arsacjusz Arped. Proponowałbym więcej spokoju i dystansu - tak na początek.

Powiedzmy sobie wprost, by nie rodzić kolejnych teorii spiskowych i dodawać oleju do tych już istniejących — nie ma żadnego konfliktu na linii Rząd-Arsacjusz Arped. Złożenie przeze mnie, tj. SARMATĘ, i OBYWATELA, pełniącego funkcję Kanclerza niniejszego wniosku nie jest wyrazem domniemanego konfliktu jaki rząd toczy z mieszkańcami naszego wspólnego kraju. To wyraz dbałości o sprawy wewnętrzne Księstwa, w tym zatem także społeczne reperkusje działań podejmowanych PRZECIWKO Księstwu Sarmacji. A takie działania pan Arsacjusz Arped podejmuje. Proponowałbym więc — na zasadzie wzajemności przecież — więcej odpowiedzialności za państwo, panie pośle.

Vanderlei Bouboulina napisał(a):Jednocześnie, chciałbym zaznaczyć, iż jestem przeciwny jakimkolwiek histerycznym ruchom i robieniem z drobnych happeningów problemu na skalę globalną.

Mówienie, że przytoczony przeze mnie we wniosku materiał to jedynie drobne happeningi to chyba znak, że tak powiem, iż "stracił Pan poseł kontakt z rzeczywistością". Drobnym happeningiem może być jednorazowe wystąpienie przeciwko prawom Księstwa. Drobnym happeningiem może być okazanie, w cywilizowany sposób, obywatelskiego nieposłuszeństwa (którego nikt w Sarmacji nie kara, nie karał i karać nie będzie). Ale nie jest drobnym happeningiem robienie szopki na całego z Księcia, Księstwa, jego praw i zasad tu panujących, tylko dlatego, że jest się sfrustrowanym byłym wicekrólem, który postanowił zniszczyć możliwie dużo nim odejdzie na stałe. Bądźmy poważni.

Udawanie, że jest inaczej nie rozwiąże problemu jaki mamy, a umożliwianie dalszego niszczenia i łamania praw w Sarmacji jest niedopuszczalne. Pozwolę sobie na jeszcze jeden apel do Pana, Panie Pośle i innych Posłów... na Was spoczywa największa odpowiedzialność dziś za to, jaka będzie Sarmacja. Czy to będzie kraj, w którym tradycja i szacunek do prawa i władcy jest istotny, czy też będzie to kraj, w którym pozwalamy by frustracje z powodu nieudanych zamachów stanu przelewane były na całe społeczeństwo i je niszczyły.
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek - Uchwała Sejmu w sprawie pozbawienie obywatelst

Postprzez RCA 22 sty 2017, o 14:26

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

na wstępie dziękuję posłowi von Hohenzollern za zaangażowanie w debatę i projekt treści uchwały. Na jego podstawie jako autopoprawkę do swego wniosku przedkładam Wysokiej Izbie treść uchwały:

Uchwała Sejmu
w sprawie wniosku o pozbawienie obywatelstwa sarmackiego

Na podstawie art. 8 Ustawy Sejmu nr nr 208 o obywatelstwie sarmackim Sejm Wielki, z chwilą ogłoszenia niniejszej uchwały, składa na ręce Waszej Książęcej Mości wniosek o pozbawienie sarmackiego obywatelstwa pana Arsacjusza Arpeda legitymującego się paszportem o numerze AF905.

Czyny pana Arpeda już od kilku miesięcy pozostają sprzeczne z rotą przysięgi obywatelskiej, którą złożył uroczyście w lipcu 2015 roku. Mimo ostrzeżenia wystosowanego przez władze publiczne, mimo prób mediacji i poprawy sytuacji, uczestniczył On w działaniach skierowanych bezpośrednio w naruszenie porządku i spokoju publicznego Księstwa Sarmacji.

My, posłanki i posłowie Sejmu Wielkiego, obywatele Księstwa Sarmacji, szanując tradycję i prawa Naszego Kraju, któremu wierność i ochronę przysięgliśmy składaną rotą, nie zgadzamy się na dalsze łamanie honorowej przysięgi i wnosimy do Waszej Książęcej Mości o zdecydowane działanie w celu zapobieżenia dalszego łamania przysięgi przez pana Arsacjusza Arpeda.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek - Uchwała Sejmu w sprawie pozbawienie obywatelst

Postprzez RCA 22 sty 2017, o 16:24

Wasza Książęca Mość,
Wysoki Sejmie,

w związku z upłynięciem czasu przewidzianego na I czytanie zarządzam rozpoczęcie II czytania, tj. głosowania w sprawie podjęcia przez Sejm Wielki uchwały.

Głosowanie potrwa 3 dni i zakończy się 25 stycznia o 16:23.

Głosowanie jest dostępne w tym miejscu.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Następna strona

Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 4 gości