Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa o nowelizacji ustawy o finansach publicznych

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Re: Ustawa o nowelizacji ustawy o finansach publicznych

Postprzez Cudzoziemiec 1 17 paź 2016, o 03:55

Przecież odpisałem kiedy odpowiem.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o nowelizacji ustawy o finansach publicznych

Postprzez Cudzoziemiec 1 19 paź 2016, o 15:46

Wasza Książęca Mość,
Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,
Wasza Królewska Wysokość,

bardzo dziękuję za przedstawione pytania, poniżej moje odpowiedzi. Ufam, iż rozwiałem pańskie wątpliwości.

Paulus Buddus napisał(a):Po co młodemu mieszkańcowi 10 000 libertów! Jak on wpuści te liberty w obieg nie mając pojęcia co z czym i na co w Księstwie Sarmacji?

Po co młodemu mieszkańcowi jakiekolwiek liberty? Skąd inąd to bardzo słuszne pytanie. Natomiast tu problem się niejako sam rozwiązał, bowiem w momencie gdy zarządzona w końcu zostanie debata nad tym projektem, zgłoszę autopoprawkę, która uwzględni pomysł Jego Książęcej Mości. Bardzo dobry pomysł Jego Książęcej Mości.

Paulus Buddus napisał(a):Jeżeli to nie problem chciałbym, aby Kanclerz wymienił ciekawe inwestycje jaki były dotowane od stycznia tego roku. Skoro podnosi się ich kwotę tzn. że są bardzo ciekawe i jest ich sporo? Czy po prostu podwyższenie ma być zachęta do składania wniosków o dotację?

Chciałbym przypomnieć Panu, że obecny rząd pełni swą funkcję od 30 września tego roku, nie od stycznia. Co się tyczy kwoty - to nie jest to podwyższenie kwoty dotacji, a limitu sumy dotacji, jakie mogą być w danym okresie przydzielone. Samo ograniczenie kwoty do niedawna w ogóle nie istniało, zostało wprowadzone by zapobiegać np. sytuacjom znanym z casusu przydzielenia dotacji dla AZUL. Uznaję, że obecna kwota ograniczenia jest niska, zbyt niska, i chcę ją podnieść, by RM mogła elastyczniej działać w tym zakresie.

Paulus Buddus napisał(a):Czyli jaką kwotę może mieć samorząd, aby nnie był pobierany podatek dzienny?

Drogi Regencie Królestwa Baridasu. To jest wprost napisane w projekcie, i w ustawie o finansach publicznych. Niemniej z przyjemnością, specjalnie dla Pana, napiszę to najprościej jak to możliwe. 600 000 lt. Jeśli na kontach samorządu znajdzie się mniej niż 600 000 lt to zadziałają dwa mechanizmy. Pierwszy to wypłata samorządowi subwencji centralnej (nie mniej niż 100 000 lt) i drugi - zawieszenie poboru podatku dziennego. Jak więc widać... nie ma zagrożenia, i samorządom nie stanie się krzywda. 600 000 lt to ogromna kwota.

Paulus Buddus napisał(a):Co kryje się pod słowem instytucja użytku publicznego? czy jakaś lista takowych instytucji gdzieś się znajduje?

Nie znajduje się. Jak projekt mówi, o tym jakie to są instytucje, tzn. jaka jest definicja IPP, zdecydują odrębne przepisy. Dziś nie ma takich instytucji. Jest to przepis przygotowujący wprowadzenie takiego, nowego w naszej rzeczywistości, rozwiązania.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o nowelizacji ustawy o finansach publicznych

Postprzez kaxiu 19 paź 2016, o 21:35

RCA napisał(a):Nie znajduje się. Jak projekt mówi, o tym jakie to są instytucje, tzn. jaka jest definicja IPP, zdecydują odrębne przepisy. Dziś nie ma takich instytucji. Jest to przepis przygotowujący wprowadzenie takiego, nowego w naszej rzeczywistości, rozwiązania.

Jako póki co Prezes Zarządu podmiotu zainteresowanego zmuszony jestem zapytać. Po jakim czasie od uchwalenia ustawy przewidziane jest wprowadzenie stosownego aktu prawnego? Czy projekt jest już znany? Kto będzie decydować i w oparciu o jakie kryteria?
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o nowelizacji ustawy o finansach publicznych

Postprzez leszcz 19 paź 2016, o 23:37

Wielmożny Panie Kanclerzu,
PT Panowie Posłowie,
PT Panowie,

jako że pierwsze czytanie winno trwać do 10 dni, debata nad projektem potrwa do jutra. Jeśli utrzyma się jej żywiołowość, termin stosownie przesunę.
Henryk ex-ciast. Leszczyński
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: Ustawa o nowelizacji ustawy o finansach publicznych

Postprzez Paulus Buddus 20 paź 2016, o 17:29

Ja mam jeszcze jedno stwierdzenie do Kanclerza!

Skoro, nowelizacja ustawy o finansach publicznych zbudza tak wiele kontrowersji, to może dobrym krokiem by było, aby to sami Sarmaci w referendum ustalili, czy chcą, aby opodatkować samorządy itd. Skoro Kanclerz wraz z całym Rządem chce wprowadzenia Sejmu Koronnego, gdzie każdy będzie mógł decydować o wyglądzie Sarmacji, może takie referendum będzie sprawdzianem dla wszystkich Sarmatów. Żywię głęboką nadzieję, że Kanclerz przemyśli tę kwestię.
Obrazek
Paulus Buddus h. Szczerbiec z historycznego rodu Elijczyków

Hrabia Urodzaju
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o nowelizacji ustawy o finansach publicznych

Postprzez Orjon 20 paź 2016, o 17:50

kaxiu napisał(a):
RCA napisał(a):Nie znajduje się. Jak projekt mówi, o tym jakie to są instytucje, tzn. jaka jest definicja IPP, zdecydują odrębne przepisy. Dziś nie ma takich instytucji. Jest to przepis przygotowujący wprowadzenie takiego, nowego w naszej rzeczywistości, rozwiązania.

Jako póki co Prezes Zarządu podmiotu zainteresowanego zmuszony jestem zapytać. Po jakim czasie od uchwalenia ustawy przewidziane jest wprowadzenie stosownego aktu prawnego? Czy projekt jest już znany? Kto będzie decydować i w oparciu o jakie kryteria?

Z uwagi na to, że za to odpowiadam, odpowiem:
Projekt całościowych zmian jest znany i został poddany konsultacji z NIA, prace nad ustawą trwają, sądzę, że w najbliższym czasie (tydzień/dwa), po konsultacji z RM, projekt ustawy trafi do Sejmu.
ObrazekObrazekObrazek

Po prostu Orjon. Archiwizuję stare rzeczy w ramach Galerii von Thorn - i podobno nawet dobrze to robię.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Dwór Jego Książęcej Mości
Dobry Obywatel
Sejm Księstwa Sarmacji
Starosarmacja
 

Re: Ustawa o nowelizacji ustawy o finansach publicznych

Postprzez Cudzoziemiec 1 21 paź 2016, o 07:21

Potwierdzam słowa ministra ds. społecznych. Uzgodnienia w tym zakresie trwają, również z udziałem NIA, jako, że dotykają materii systemowej. Gdy uzgodnienia takie się zakończą pod obrady RM zostanie wniesiony projekt stosownego prawa. Krok ten zapowiedział już minister von Thorn-Surma.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o nowelizacji ustawy o finansach publicznych

Postprzez Cudzoziemiec 1 22 paź 2016, o 16:10

Wasza Książęca Mość,
Szanowna Pani Marszałek,
Wysoka Izbo,


nawiązując do przedstawionej przez JKM sugestii wnoszę w drodze autopoprawki modyfikację przepisu dotyczącego świadczenia dla nowych mieszkańców. Świadczenie to podnosimy z 5 000 na 10 000 przy czym wypłata nie następuje automatycznie, a na wniosek zainteresowanego mieszkańca.

Poniżej projekt nowelizacji uwzględniający autopoprawkę.

USTAWA SEJMU NR …
o nowelizacji ustawy o finansach publicznych

Art. 1.
W Ustawie Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. dokonuje się następujących zmian:
 1. w art. 1 ust. 1 skreśla się słowa "i prowincji";
 2. w art. 1 ust. 2 po słowach "niż 60 dni" dopisuje się słowa "lub prowincji.";
 3. w art. 1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "Stawka podatku w odniesieniu do rachunków bankowych stanowiących własność instytucji użytecznej publicznie w rozumieniu przepisów odrębnych wynosi połowę wskazanej stawki podatku lecz nie więcej niż 100 lt dziennie.";
 4. w art. 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: "Nie pobiera się podatku dziennego od prowincji jeśli w dniu poboru, na kontach stanowiących własność prowincji znajduje się w sumie kwota niższa niż sześciokrotność najniższej możliwej subwencji, określonej w art. 8a ust. 3.
 5. w art. 1 ust. 6 dokonuje się zmiany kwoty "5 000 lt" na kwotę "2 500 lt";
 6. w art. 3 wszystkie wskazane kwoty, z wyjątkiem ust. 13, ust. 15 i ust. 16, powiększa się o 50 lt;
 7. w art. 3 skreśla się ust. 10;
 8. w art. 5 ust. 4 zwiększa się wskazaną kwotę do wysokości 5 000 lt;
 9. w art. 8 ust. 1 i ust. 2 na końcu zdania dopisuje się słowa: "Dotacji nie wypłaca się w przypadku, gdy stan rachunku bankowego Instytucji jest większy niż 1 000 000 lt.";
 10. w art. 8a ust. 5 dokonuje się słowa "pięciokrotność" na słowo "sześciokrotność";
 11. w art. 9 ust. 6 zwiększa się wskazaną kwotę do wysokości 1 000 000 lt;
 12. w art. 11 ust. 1 i ust. 2 zwiększa się wskazaną kwotę do wysokości 100 000 lt;
 13. w art. 12 zwiększa się wskazaną kwotę do wysokości 1 500 lt;
 14. art. 17 otrzymuje brzmienie: "W przypadku skutecznego oderwania znaczka przez mieszkańca, oderwany znaczek trafia do klasera mieszkańca."
 15. Art. 18 otrzymuje brzmienie: "Każdy nowy mieszkaniec Księstwa Sarmacji ma prawo otrzymać jednorazowe, bezzwrotne, świadczenie w wysokości 10 000 lt płatne z rachunku Rady Ministrów na jego rachunek bankowy. Wypłata świadczenia następuje na wniosek mieszkańca.";
 16. w art. 20 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "Koszt uzupełniania kantyn i industrializacji miejscowości określa Kanclerz w drodze rozporządzenia.";
 17. w art. 23 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "Wysokość tantiem określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.".
Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie w dniu 1 listopada 2016 r.
[
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o nowelizacji ustawy o finansach publicznych

Postprzez leszcz 24 paź 2016, o 21:09

Wasza Książęca Mość,
Wielmożny Panie Kanclerzu,
Wysoka Izbo,

przechodzimy do głosowania nad poprawkami JO diuka Korab-Kaku:
http://www.sarmacja.org/sejm/glosowanie/468
http://www.sarmacja.org/sejm/glosowanie/469

Następnie będziemy głosować autopoprawkę Wielmożnego Kanclerza.
Henryk ex-ciast. Leszczyński
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: Ustawa o nowelizacji ustawy o finansach publicznych

Postprzez leszcz 26 paź 2016, o 20:49

Wasza Książęca Mość,
Wielmożny Panie Kanclerzu,
Wysoka Izbo,

stwierdzam, że Sejm nie przyjął poprawki nr 1 [http://www.sarmacja.org/sejm/glosowanie/468].
Stwierdzam, że Sejm przyjął poprawkę nr 2 [http://www.sarmacja.org/sejm/glosowanie/469].

Przechodzimy do głosowania nad projektem: http://www.sarmacja.org/sejm/glosowanie/472.

Pełen tekst głosowanej ustawy:

USTAWA SEJMU NR …
o nowelizacji ustawy o finansach publicznych

Art. 1.
W Ustawie Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. dokonuje się następujących zmian:

w art. 1 ust. 1 skreśla się słowa "i prowincji";
w art. 1 ust. 2 po słowach "niż 60 dni" dopisuje się słowa "lub prowincji.";
w art. 1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "Stawka podatku w odniesieniu do rachunków bankowych stanowiących własność instytucji użytecznej publicznie w rozumieniu przepisów odrębnych wynosi połowę wskazanej stawki podatku lecz nie więcej niż 100 lt dziennie.";
w art. 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: "Nie pobiera się podatku dziennego od prowincji jeśli w dniu poboru, na kontach stanowiących własność prowincji znajduje się w sumie kwota niższa niż sześciokrotność najniższej możliwej subwencji, określonej w art. 8a ust. 3.
w art.1. skreśla się ust. 5. w brzmieniu "Rada Ministrów, na wniosek mieszkańca, zwraca na jego rachunek — pobrany w okresie 60 dni poprzedzających złożenie wniosku — podatek, o którym mowa w ust. 1, lub jego część, nie mniejszą niż jedną trzecią, a także, na wniosek mieszkańca, zwraca na jego rachunek — pobrany w okresie 30 dni poprzedzających złożenie wniosku — podatek, o którym mowa w ust. 2, jeśli mieszkaniec zawiadomił Kanclerza o urlopie zgodnie z art. 5 ust. 5 Ustawy o obywatelstwie sarmackim;
w art. 1 ust. 6 dokonuje się zmiany kwoty "5 000 lt" na kwotę "2 500 lt";
w art. 3 wszystkie wskazane kwoty, z wyjątkiem ust. 13, ust. 15 i ust. 16, powiększa się o 50 lt;
w art. 3 skreśla się ust. 10;
w art. 5 ust. 4 zwiększa się wskazaną kwotę do wysokości 5 000 lt;
w art. 8 ust. 1 i ust. 2 na końcu zdania dopisuje się słowa: "Dotacji nie wypłaca się w przypadku, gdy stan rachunku bankowego Instytucji jest większy niż 1 000 000 lt.";
w art. 8a ust. 5 dokonuje się słowa "pięciokrotność" na słowo "sześciokrotność";
w art. 9 ust. 6 zwiększa się wskazaną kwotę do wysokości 1 000 000 lt;
w art. 11 ust. 1 i ust. 2 zwiększa się wskazaną kwotę do wysokości 100 000 lt;
w art. 12 zwiększa się wskazaną kwotę do wysokości 1 500 lt;
art. 17 otrzymuje brzmienie: "W przypadku skutecznego oderwania znaczka przez mieszkańca, oderwany znaczek trafia do klasera mieszkańca."
w art. 18 zwiększa się wskazana kwotę do wysokości 10 000 lt;
w art. 20 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "Koszt uzupełniania kantyn i industrializacji miejscowości określa Kanclerz w drodze rozporządzenia.";
w art. 23 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "Wysokość tantiem określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.".

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie w dniu 1 listopada 2016 r.
Henryk ex-ciast. Leszczyński
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość