Strona 1 z 1

Zmiana rozporządzenia o orderze i odznaczeniach wojskowych

PostNapisane: 31 sie 2016, o 20:45
przez Hugo
JW Pani Marszałek.
Wysoka Izbo.
Sarmatki i Sarmaci.


Mam niekłamaną przyjemność i zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie propozycję zmian w rozporządzeniu o orderze i odznaczeniach wojskowych. Chodzi o Medale wyjątkowe, przyznawane tylko jeden raz, o ustanowienie których zwróciły się do mnie Książęce Siły Zbrojne w osobie Zastępcy Hetmana gen.bryg. Gotfryda Slavika de Ruth.

Uważam ich ustanowienie za jak najbardziej zasadne. Dlatego proszę Panie Posłanki i Panów Posłów o pozytywne rozpatrzenie tych zmian.


Rozporządzenie Księcia
w sprawie zmiany rozporządzenia o orderach i odznaczeniach państwowych

Art.1

Po art. 6 dodaje się art. 6a. [Medal Honorowy Magnuma von Graudenza] oraz art. 6b. [Medal „Za wyzwolenie Awary”] w następującym brzmieniu:
Art. 6a. [Medal Honorowy Magnuma von Graudenza]
  1. Ustanawia się Medal Honorowy Magnuma von Graudenza przyznawany:
    1. żołnierzom biorącym w trakcie służby udział w działaniach wojennych, stabilizacyjnych, kryzysowych, humanitarnych i przywracania pokoju - I stopień: z Mieczami,
    2. pozostałym żołnierzom - II stopień.
  2. Medal w każdym stopniu może być przyznany każdemu tylko jeden raz. Nadawany jest przez Hetmana Wielkiego jeden raz w roku: w trakcie uroczystości z okazji 8 września – Święta Książęcych Sił Zbrojnych.
Art. 6b. [Medal „Za wyzwolenie Awary”]
  1. Medal „Za Wyzwolenie Awary” przyznawany jest żołnierzom KSZ wszystkich stopni oraz osobom cywilnym, które w okresie od 14 grudnia do 17 grudnia brały bezpośredni udział w operacji „FREEDOM”, mającej
    na celu przyłączenie Awary do Księstwa Sarmacji.
  2. Medal może być przyznany każdemu tylko jeden raz: w trakcie uroczystości z okazji 8 września – Święta Książęcych Sił Zbrojnych. Nadawany jest przez Księcia lub Hetmana Wielkiego z upoważnienia Księcia.

Art. 2

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Z wyrazami szacunku
Obrazek

Re: Zmiana rozporządzenia o orderze i odznaczeniach wojskowy

PostNapisane: 2 wrz 2016, o 08:45
przez Rihanna
Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,


zarządzam pierwsze czytanie projektu, które zakończy się 7 września 2016 roku o godzinie 10:00.

(—) Rihanna mar. Aureliuš-Sedrovski,
Marszałek Sejmu

Re: Zmiana rozporządzenia o orderze i odznaczeniach wojskowy

PostNapisane: 2 wrz 2016, o 18:52
przez Hetman_Gotfryd
Wasza Książęca Mość
Pani Marszałek
Wysoka Izbo
Sarmatki i Sarmaci

Mam nadzieję że I czytanie zakończy się pełną akceptacją złożonego przez moją osobę wniosku na ręce Naczelnego Dowódcy Książęcych Sił Zbrojnych. A dzisiaj tu państwu przedstawionego, sadze że dłuższa dyskusja czy uzasadnienia są raczej zbyteczne. Mnie mniej dodam że poszerzenie, o dwa medale już istniejącego spisu ma za zadanie zaktualizować obecny stan rzeczy. Oraz uhonorować postać Marszałka von Graudenza; oraz upamiętnić wyzwolenie Awary.

Z wyrazami szacunku
Z-ca Hetmana Wielkiego
gen.bry. Gotfryd Slavik de Ruth

Re: Zmiana rozporządzenia o orderze i odznaczeniach wojskowy

PostNapisane: 9 wrz 2016, o 18:20
przez Rihanna
Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,


z uwagi na zakończenie pierwszego czytania,rozpoczynam głosowanie: http://www.sarmacja.org/sejm/glosowanie/454.

(—) Rihanna mar. Aureliuš-Sedrovski,
Marszałek Sejmu

Re: Zmiana rozporządzenia o orderze i odznaczeniach wojskowy

PostNapisane: 18 wrz 2016, o 13:02
przez Rihanna
Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

W związku z oddaniem głosu przez wszystkich posłów na Sejm stwierdzam, że Sejm wyraził poparcie Rozporządzeniu Księcia w sprawie zmiany rozporządzenia o orderach i odznaczeniach wojskowych