Strona 1 z 1

Ustawa o zmianie ustawy o SUSPENS (GAP)

PostNapisane: 3 sie 2016, o 10:35
przez Sierg
Wasza Książęca i Królewska Mość,
Wysoka Izbo,

Zgodnie z zapowiedzią, mam zaszczyt zgłosić projekt nowelizujący ustawę o SUSPENS — zakładający rozszerzenie uprawnień do publikacji w Grodziskiej Agencji Prasowej na Naczelną Izbę Architektury i przedstawicieli Dworu Książęcego. Jestem zdania, że są to organy, które powinny otrzymać owe uprawnienia z racji wykonywanych obowiązków, dlatego liczę na skrócenie formalności do minimum i szybkie przyjęcie ustawy przez Wysoką Izbę.

Ustawa Sejmu nr …
z dnia …
o zmianie ustawy o SUSPENS

Art. 1. W ustawie Sejmu nr 259 z dnia 2 września 2015 r. o Sarmackim Urzędzie Społeczno-Pocztowo-Edukacyjnym Napędzania Statystyk w art. 9 ust. 4 („Każdemu z członków Rady Ministrów, Marszałkowi i Wicemarszałkom Sejmu oraz przedstawicielom prowincji przysługuje prawo do publikacji w GAP z zachowaniem standardów, o których mowa w ust. 3.”) otrzymuje brzmienie: „Każdemu z członków Rady Ministrów, Marszałkowi i Wicemarszałkom Sejmu, radcom Naczelnej Izby Architektury oraz przedstawicielom Dworu Książęcego i prowincji przysługuje prawo do publikacji w GAP z zachowaniem standardów, o których mowa w ust. 3.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Fare Dusa Sarmatiá sáh Aryon Baridasa!
(—) Siergiusz hrabia Asketil

Re: Ustawa o zmianie ustawy o SUSPENS (GAP)

PostNapisane: 3 sie 2016, o 23:32
przez Kristian Arped
Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

zarządzam pierwsze czytanie projektu, które zakończy się 7 lipca 2016 roku o godzinie 15.30.

(—) Kristian bar. Arped,
Marszałek Sejmu

Re: Ustawa o zmianie ustawy o SUSPENS (GAP)

PostNapisane: 7 sie 2016, o 16:54
przez Kristian Arped
Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

przystępujemy do głosowania nad projektem ustawy: http://www.sarmacja.org/sejm/glosowanie/435.

(—) Kristian bar. Arped,
Marszałek Sejmu

Re: Ustawa o zmianie ustawy o SUSPENS (GAP)

PostNapisane: 8 sie 2016, o 15:42
przez Kristian Arped
Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

w związku z oddaniem głosu przez wszystkich posłów skracam drugie czytanie projektu ustawy oraz stwierdzam, iż Sejm przyjął projekt. Ustawę niezwłocznie przekażę do podpisu przez Jego Książęcą Mość.

(—) Kristian bar. Arped,
Marszałek Sejmu

Re: Ustawa o zmianie ustawy o SUSPENS (GAP)

PostNapisane: 9 sie 2016, o 13:19
przez Kristian Arped
Wysoka Izbo,

informuję, że Jego Książęca Mość podpisał ustawę: http://prawo.sarmacja.org/akt,8767.html

(—) Kristian bar. Arped,
Marszałek Sejmu