Strona 1 z 1

Zmiana rozporządzenia (akty niewymagające publikacji w DP)

PostNapisane: 4 mar 2016, o 22:40
przez Daniel Chojnacki
Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Rada Ministrów stoi na stanowisku, że należy rozszerzyć krąg aktów normatywnych, których publikacja nie jest wymagana w Dzienniku Praw o uchwały Rady Ministrów w sprawie przyznania subwencji.

Wszystkie uchwały RM są ogłaszane, tj podawane do wiadomości publicznej albo w Dzienniku Praw, albo w postaci innego ogłoszenia. W tym wypadku uważamy, że wystarczające do spełnienia obowiązku informacyjnego wobec obywateli i Sejmu jest publikacja informacji w sprawozdaniu finansowym lub ogłoszeniu Ministra Finansów i Gospodarki na Forum Centralnym.

Mając na uwadze powyższe, wnoszę o zatwierdzenie przez Wysoką Izbę projektu rozporządzenia wprowadzające ww. zmiany. Wniosek ma charakter czysto techniczny, w związku z czym zakładam optymistycznie, że nie będzie co do niego większych wątpliwości, aczkolwiek w razie potrzeby spieszę z odpowiedzią na pytania.


Z wyrazami szacunku,
Daniel Chojnacki
Kanclerz

Rozporządzenie Kanclerza w sprawie zmiany Rozporządzenia o aktach prawnych niepodlegających obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji

§ 1.

W rozporządzeniu Kanclerza z dnia 14 sierpnia 2014 r. (Dz. P. poz. 7233 z późn. zm,) o aktach prawnych niepodlegających obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji dodaje się art. 1 ust. 10 w brzmieniu: "Uchwaly Rady Ministrów w sprawie przyznania subwencji samorządowych".

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Re: Zmiana rozporządzenia (akty niewymagające publikacji w D

PostNapisane: 4 mar 2016, o 22:52
przez Cudzoziemiec 1
Drogi Panie Kanclerzu...

... ->>> Laska Marszalkowska.

Nie od razu sala debat.

Re: Zmiana rozporządzenia (akty niewymagające publikacji w D

PostNapisane: 4 mar 2016, o 22:55
przez Daniel Chojnacki
Drogi Panie Baronecie,

Ojtam ojtam. Dziękuję za zwrócenie uwagi.

Re: Zmiana rozporządzenia (akty niewymagające publikacji w D

PostNapisane: 7 mar 2016, o 17:45
przez A0014
Wysoka Izbo,
Panie Kanclerzu,

Na podstawie art. 2. ust. 4. Regulaminu Sejmu oraz stosowanej niejednokrotnie praktyki, postanawiam o przejściu do głosowania. Jeśli usłyszę sprzeciw, niezwłocznie zarządzę oficjalną debatę.
Wątek pozostawiam otwarty, tak by jeśli pojawią się wątpliwości, Kanclerz miał możliwość odniesienia się do nich.