Strona 1 z 2

Rozporządzenie ws. kryteriów uznawania innych mikronacji

PostNapisane: 1 gru 2013, o 15:49
przez Markus
Wasza Książęca Mość,
Szanowny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

Przedstawiam projekt Rozporządzenia Kanclerza o zmianie Rozporządzenia w sprawie kryteriów uznawania innych mikronacji. Wprowadza on dwie zmiany:
  1. usuwa wzmiankę o Organizacji Polskich Mikronacji,
  2. usuwa wzmiankę o Ministrze Spraw Zagranicznych — do podjęcia uchwały Rady Ministrów konieczny był jego wniosek (zupełnie niepotrzebny, moim zdaniem); poza tym, nie każda Rada Ministrów powołuje ministra właściwego do spraw zagranicznych.
Po jego rozpatrzeniu przez Wysoką Izbę, Rada Ministrów podejmie uchwałę aktualizującą listę państw uznawanych.

Rozporządzenie Kanclerza
o zmianie Rozporządzenia w sprawie kryteriów uznawania innych mikronacji

Art. 1.

W Rozporządzeniu Kanclerza w sprawie kryteriów uznawania innych mikronacji z dnia 19 września 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:
  1. Art. 1 („Rada Ministrów, na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, uznaje państwowość mikronacji, która spełnia łącznie następujące warunki: (1) posiada stałą liczbę aktywnych mieszkańców, nie mniejszą niż 5, (2) posiada przynajmniej jedno miejsce publiczne, aktywne w ciągu 30 dni poprzedzających uznanie, (3) posiada suwerenną władzę sprawującą zdolną do wchodzenia w relacje międzynarodowe, (4) posiada określone terytorium na mapach geograficznych mikronacji, (5) nie wysuwa roszczeń terytorialnych pod adresem Księstwa Sarmacji”) otrzymuje brzmienie: „Rada Ministrów uznaje państwowość mikronacji, która spełnia łącznie następujące warunki: (1) posiada stałą liczbę aktywnych mieszkańców, nie mniejszą niż 5, (2) posiada przynajmniej jedno miejsce publiczne, aktywne w ciągu 30 dni poprzedzających uznanie, (3) posiada suwerenną władzę sprawującą zdolną do wchodzenia w relacje międzynarodowe, (4) posiada określone terytorium na mapach geograficznych mikronacji, (5) nie wysuwa roszczeń terytorialnych pod adresem Księstwa Sarmacji”;
  2. Skreśla się art. 2 („Niezależnie od warunków określonych w art. 1 pkt 1–4, Rada Ministrów, na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, uznaje państwowość mikronacji należącej do Organizacji Polskich Mikronacji”);
  3. Art. 3 ust. 1 („Rada Ministrów, na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, wycofuje uznanie państwowości mikronacji, która zaprzestała spełniania warunków określonych w art. 1”) otrzymuje brzmienie: „Rada Ministrów wycofuje uznanie państwowości mikronacji, która zaprzestała spełniania warunków określonych w art. 1”.
Art. 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Re: Rozporządzenie ws. kryteriów uznawania innych mikronacji

PostNapisane: 1 gru 2013, o 17:41
przez PornoBotka
Wasza Miłość
Wysoka Izbo

Otwieram pierwsze czytanie nad projektem rozporządzenia, ktore potrwa do 4 grudnia 2013 do godziny 20:00.

Re: Rozporządzenie ws. kryteriów uznawania innych mikronacji

PostNapisane: 2 gru 2013, o 10:00
przez Hugo
Szanowny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

Chciałbym wyrazić poparcie dla tego projektu. Jest to projekt raczej techniczny - nie wyklucza MSZ z procesu uznawalności, ale równocześnie nie "każe" czekać Radzie Ministrów na wniosek tegoż, a OPM przecież już nie istnieje.

Re: Rozporządzenie ws. kryteriów uznawania innych mikronacji

PostNapisane: 2 gru 2013, o 10:32
przez Piotr_II_Grzegorz
SPEiR wyrazi swoje zdanie w tej debacie (oraz w drugiej otwartej) po konsultacjach w łonie partii. Dla mnie projekty są poprawne, natomiast chciałem przedyskutować je z aktywem partyjnym. Stąd zajmę stanowisko bliżej końca przepisanego terminu.

Re: Rozporządzenie ws. kryteriów uznawania innych mikronacji

PostNapisane: 2 gru 2013, o 11:21
przez PornoBotka
Wasza Mość
Wysoka Izbo

Również nie mam zastrzeżeń co do zaproponowanych zmian. Są one logicznym następstwem obecnej sytuacji i należy je przyjąć.

Re: Rozporządzenie ws. kryteriów uznawania innych mikronacji

PostNapisane: 3 gru 2013, o 10:15
przez Piotr_II_Grzegorz
Po zebraniu opinii - klub SPEiR - nie zgłasza zastrzeżeń.

Re: Rozporządzenie ws. kryteriów uznawania innych mikronacji

PostNapisane: 3 gru 2013, o 12:14
przez Kwazi
Wysoka Izbo!

Może przy tej okazji warto doprecyzować pojęcie "aktywnego mieszkańca" obcego państwa?

Re: Rozporządzenie ws. kryteriów uznawania innych mikronacji

PostNapisane: 3 gru 2013, o 12:31
przez MAP
Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,
Pani i Panowie Posłowie!

Prześwietny Pan Kanclerz zapowiedział, że po zmianie rozporządzenia Rada Ministrów zajmie się listą uznawanych państw.
Czy byłby Prześwietny Pan łaskaw udzielić odpowiedzi jakie państwa Rada Ministrów zamierza skreślić z/dodać do listy?

Re: Rozporządzenie ws. kryteriów uznawania innych mikronacji

PostNapisane: 3 gru 2013, o 19:04
przez Markus
Wasza Książęca Mość,
Szanowny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

Myślę, że trudno doprecyzować pojęcie „aktywny mieszkaniec”. Dla mnie oznacza ono tych, którzy w ciągu ostatniego miesiąca napisali parę wypowiedzi w miejscu publicznym danej mikronacji. Jeśli np. po przejrzeniu kilku wątków na forum, potrafię naliczyć pięć osób zaangażowanych w dyskusje, to takie państwo — moim zdaniem — jest warte uznania. Niemniej jednak, zachęcam do zgłaszania swoich propozycji i poprawek.

Co zaś tyczy się pytania Jaśnie Oświeconego Mikołaja Arpeda-Muzyka, Rada Ministrów rozważa uznanie państwowości Arcyksięstwa Santanii i Burgii, Królestwa Agurii, Królestwa Hasselandu oraz Królestwa Zjednoczonych Niderlandów, a także wycofanie uznania państwowości Królestwa Victorii, Państwa Ciprofloksjańskiego i Zjednoczonej Federacji Mikrosławii.

Re: Rozporządzenie ws. kryteriów uznawania innych mikronacji

PostNapisane: 3 gru 2013, o 20:56
przez Hohenzollern
Wasza Książęca Mość,
Szanowny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

Wyrażam poparcie dla projektu rozporządzenia ws. kryteriów uznawania innych mikronacji. Nie ulega wątpliwości że Rada Ministrów po przewodnictwem Prześwietnego Kanclerza porządkuje sprawy - "Ordnung muss sein jak to mawiają w Północnym Baridasie. Co się chwali ponieważ jest to krok w kierunku sprawnie funkcjonującego państwa opartego na zasadach zawartych w prawie. Należy stwierdzić iż poczynione kroki przez Kanclerza służą w celu unormowania obecnego stanu rzeczy, zważywszy na fakt że np OPM już nie istniej.