Strona 1 z 5

Ustawa o zmianie Konstytucji [odpowiedzialność karna]

PostNapisane: 1 wrz 2013, o 22:54
przez Daniel Chojnacki
Wysoka Izbo,

w ostatnich latach zmieniały się Konstytucje, wielokrotnie zmieniali się piastunowie urzędu książęcego, zmieniały się nawet przepisy określające źródło władzy suwerennej w Księstwie. Nie zmienił się jednak jeden przepis: wyłączający odpowiedzialność Księcia nawet za najpoważniejsze zbrodnie.

Niniejszy projekt dostosowuje regulację konstytucyjną w zakresie odpowiedzialności karnej piastuna urzędu Księcia do obecnych realiów i oczekiwań. W chwili obecnej wyłączona jest nawet odpowiedzialność cywilna Księcia za wyrządzoną szkodę (tj. orzeczenie zadośćuczynienia, odszkodowania).

W opinii mojej, Rady Ministrów i KW Zielony Balonik, nietykalność Księcia idzie za daleko.

Moim zdaniem, należy wyłączyć brak odpowiedzialności cywilnej Księcia oraz zupełną nietykalność na gruncie odpowiedzialności karnej. Aby zabezpieczyć majestat głowy państwa, proponuję uzależnienie postawienia księcia przed sądem karnym od zgody organu reprezentującego Naród - Sejmu.

Podobna, choć nie identyczna, regulacja obowiązuje w RP, gdzie prezydent dysponuje immunitetem formalnym i materialny, a za popełnione przestępstwo może odpowiadać dopiero po postawieniu go w stan oskarżenia uchwałą Zgromadzenia Narodowego. Jest to więc standardowe rozwiązanie, stosowane nie tylko w Sarmacji

Ustawa Sejmu
o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji


Art. 1. [Odpowiedzialność Księcia]


W Konstytucji Księstwa Sarmacji dokonuje się następujących zmian:

 1. art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Książę może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za zgodą Sejmu wyrażoną w uchwale podjętą w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy posłów”,
 2. art. 8: otrzymuje brzmienie:
 1. "Opróżnienie tronu książęcego następuje wskutek:
  1. abdykacji,
  2. skazaniem Księcia za przestępstwo zagrożone karą co najmniej 6 miesięcy więzienia popełnione z winy umyślnej,
  3. śmierci
  4. opuszczenia Księstwa Sarmacji przez okres dłuższy niż trzy miesiące.
 2. Opróżnienie tronu książęcego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-3 stwierdza Marszałek Sejmu.
 3. Opróżnienie tronu książęcego w przypadku określonym w ust. 1 pkt 4 stwierdza Sejm większością co najmniej dwóch trzecich głosów."

.

Re: Ustawa o zmianie Konstytucji [odpowiedzialność karna]

PostNapisane: 2 wrz 2013, o 08:23
przez Kwazi
Wysoka Izbo!

Daniel Łukasz napisał(a):Opróżnienie tronu książęcego następuje wskutek:
 • skazaniem Księcia za przestępstwo zagrożone karą co najmniej 6 miesięcy więzienia popełnione z winy umyślnej,

Dlaczego aż 6 miesięcy?
W naszej wirtualnej skali taki wyrok uważany jest za bardzo surowy i zdarza się na prawdę rzadko. Nie bądźmy dla Księcia aż tacy liberalni. Może wystarczą 3 miesiące?

EDIT:
Czy w ogóle dolne ograniczenie czasowe kar istnieje w naszym prawie?

Re: Ustawa o zmianie Konstytucji [odpowiedzialność karna]

PostNapisane: 2 wrz 2013, o 10:53
przez Daniel Chojnacki
Wysoka Izbo,

składam autopoprawkę do projektu, która polega na zmianie brzmienia przepisu: "skazaniem Księcia za przestępstwo zagrożone karą co najmniej 6 miesięcy więzienia popełnione z winy umyślnej," na następujące:

skazaniem Księcia za przestępstwo zagrożone karą banicji popełnione z winy umyślnej,


Pierwotne brzmienie projektu to moje niedopatrzenie - ustawa posługuje się zwrotem "Zabronione pod groźbą kary więzienia do sześciu miesięcy lub banicji jest (...)" i dobrze byłoby przy takim sformułowaniu pozostać.

Natomiast składam jeszcze poprawkę, ale w normalnym trybie (ponieważ jeszcze sam do końca nie rozważyłem, czy tak wysoko - na poziomie skazania za przestępstwo zagrożone karą banicji - postawiona poprzeczka jest właściwa). Książę co do zasady nie powinien popełniać przestępstw, ale miejmy na uwadze, że również jest człowiekiem i ma (ludzkie i zrozumiałe) prawo się raz na rok zdenerwować i powiedzieć o parę słów za dużo, co raczej nie powinno prowadzić do opróżnienia tronu ex lege - w razie orzeczenia jakiejkolwiek kary.

Być może bardziej właściwy będzie ogólny przepis znajdujący się w kodeksie sprawiedliwości, który przewiduje, że:

Odbywający karę więzienia w wymiarze co najmniej miesiąca z mocy prawa zostaje złożony z pełnionych funkcji publicznych innych niż funkcja posła oraz nie może ich obejmować w trakcie odbywania kary. Przepisu zdania poprzedzającego nie stosuje się do ukaranego lub skazanego za wykroczenie albo ukaranego karą porządkową."


Dlatego składam w normalnym trybie polegającą na wykreśleniu z projektu frazy "skazaniem Księcia za przestępstwo zagrożone karą banicji popełnione z winy umyślnej".

Re: Ustawa o zmianie Konstytucji [odpowiedzialność karna]

PostNapisane: 2 wrz 2013, o 11:14
przez Piotr_II_Grzegorz
Kwazi napisał(a):Wysoka Izbo!

Daniel Łukasz napisał(a):Opróżnienie tronu książęcego następuje wskutek:
 • skazaniem Księcia za przestępstwo zagrożone karą co najmniej 6 miesięcy więzienia popełnione z winy umyślnej,

Dlaczego aż 6 miesięcy?
W naszej wirtualnej skali taki wyrok uważany jest za bardzo surowy i zdarza się na prawdę rzadko. Nie bądźmy dla Księcia aż tacy liberalni. Może wystarczą 3 miesiące?

EDIT:
Czy w ogóle dolne ograniczenie czasowe kar istnieje w naszym prawie?


Przecież chodzi o zagrożenie a nie o wymiar kary. To raz.

Oczywiście dobra jest autopoprawka, bo chodzi o najwyższą z kar a karą banicji jest zagrożone multum przestępstw - tych najpoważniejszych zbrodni.

Pomijając fakt, że nie podoba mi się sama idea karania urzędującego księcia.

Re: Ustawa o zmianie Konstytucji [odpowiedzialność karna]

PostNapisane: 2 wrz 2013, o 13:32
przez Helwetyk
Kwazi napisał(a):W naszej wirtualnej skali taki wyrok uważany jest za bardzo surowy i zdarza się naprawdę rzadko. Nie bądźmy dla Księcia aż tacy liberalni. Może wystarczą 3 miesiące?

Uwaga na marginesie. Zgodnie z Kodeksem Sprawiedliwości, „odbywający karę więzienia w wymiarze co najmniej miesiąca z mocy prawa zostaje złożony z pełnionych funkcji publicznych innych niż funkcja posła oraz nie może ich obejmować w trakcie odbywania kary”. Nie jestem przekonany co do tego, że w przypadku monarchy (pomijając już to, że mającego być symbolem, co przede wszystkim sprawującego istotne funkcje w wymiarze sprawiedliwości…) powinny obowiązywać niższe standardy niż w przypadku, na przykład Kanclerza.

Tutaj nie ma przesadnie dobrych rozwiązań, ale rozważyłbym scenariusz, w którym skazanie na karę więzienia w wymiarze co najmniej miesiąca umożliwia Sejmowi stwierdzenie opróżnienia tronu. Niewątpliwie należy również przewidzieć transfer książęcej władzy sądowniczej na rzecz innego organu w sprawach, w których monarcha miałby (odpukać) być stroną, o ile samo pociągnięcie do odpowiedzialności karnej nie oznaczałoby regencji z mocy prawa.

Re: Ustawa o zmianie Konstytucji [odpowiedzialność karna]

PostNapisane: 2 wrz 2013, o 14:21
przez Kwazi
Wysoka Izbo!

Helwetyk napisał(a):Niewątpliwie należy również przewidzieć transfer książęcej władzy sądowniczej na rzecz innego organu w sprawach, w których monarcha miałby (odpukać) być stroną, o ile samo pociągnięcie do odpowiedzialności karnej nie oznaczałoby regencji z mocy prawa.

Regencja to rozsądne wyjście.

Re: Ustawa o zmianie Konstytucji [odpowiedzialność karna]

PostNapisane: 2 wrz 2013, o 18:20
przez Markus
Wysoka Izbo,

Na podstawie art. 4 ust. 2 Regulaminu Sejmu zarządzam pierwsze czytanie projektu, które potrwa do soboty, 7 września, do godziny 18.00.

(—) Markus v-hr. Arped.

Re: Ustawa o zmianie Konstytucji [odpowiedzialność karna]

PostNapisane: 2 wrz 2013, o 20:29
przez KR Lepki
Helwetyk napisał(a):Tutaj nie ma przesadnie dobrych rozwiązań, ale rozważyłbym scenariusz, w którym skazanie na karę więzienia w wymiarze co najmniej miesiąca umożliwia Sejmowi stwierdzenie opróżnienia tronu.


Pełna zgoda

Helwetyk napisał(a):Niewątpliwie należy również przewidzieć transfer książęcej władzy sądowniczej na rzecz innego organu w sprawach, w których monarcha miałby (odpukać) być stroną, o ile samo pociągnięcie do odpowiedzialności karnej nie oznaczałoby regencji z mocy prawa.


W naszym projekcie znajdował się punkt:

W sprawach karnych, w których Książę jest stroną, kompetencje, obowiązki i zadania wynikające ze sprawowanej przez niego władzy sądowniczej wykonuje Marszałek Sejmu.
[/quote]

I myślę, że byłoby to bardzo rozsądne, jeśli wręcz nie konieczne.

Re: Ustawa o zmianie Konstytucji [odpowiedzialność karna]

PostNapisane: 3 wrz 2013, o 07:58
przez Kwazi
Wysoka Izbo!

Po namyśle doszedłem do wniosku, że wobec Księcia jak najbardziej mogą być stosowane przepisy ogólne z Kodeksu Sprawiedliwości, z zastrzeżeniem, że pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej odbywa się za zgodą Sejmu.

Pozostaje do rozstrzygnięcia: Czy - w czasie procesu karnego Księcia - Marszałek Sejmu ma być zastępcą Księcia tylko w sferze uprawnień związanych z sądami, czy też normalnym pełnowymiarowym regentem?

Re: Ustawa o zmianie Konstytucji [odpowiedzialność karna]

PostNapisane: 10 wrz 2013, o 19:39
przez Karolina
Wysoka Izbo,
zapraszam do zagłosowania. Przy przechodzeniu na salę głosowań warto, oprócz remontu, podziwiać także zacny portret Acja, legendarnego przodka plemienia Sarmów, od którego początek wzięli dzisiejsi Sarmaci. Niechaj zaduma nad historią prowadzi nas ku przyszłości.