Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa o zmianie Konstytucji [odpowiedzialność karna]

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Re: Ustawa o zmianie Konstytucji [odpowiedzialność karna]

Postprzez Helwetyk 7 paź 2013, o 10:46

Projekt po poprawkach przyjętych przez Sejm
Podkreśliłem treść dodaną przeze mnie w celu językowego uzgodnienia przyjętych poprawek

Art. 1. [Odpowiedzialność Księcia]

W Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:

 1. Skreśla się art. 7 ust. 2 („Osoba Księcia jest nietykalna”);
 2. W art. 8 ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu „[Opróżnienie tronu książęcego następuje wskutek…] uchwały Sejmu, w przypadku wystąpienia przesłanki złożenia z tronu na mocy lub w następstwie prawomocnego wyroku sądu”;
 3. W art. 8 ust. 2 dodaje się odesłanie do ust. 1 pkt 4;
 4. Art. 10 ust. 3 („Książę, z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Ministrów, stosuje prawo łaski oraz ogłasza abolicję i amnestię”) Konstytucji Księstwa Sarmacji otrzymuje brzmienie „Książę, z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Ministrów, stosuje prawo łaski oraz ogłasza abolicję i amnestię. Książę nie może być adresatem prawa łaski, abolicji lub amnestii”.
 5. Dodaje się art. 14b o tytule „Odpowiedzialność Księcia”, w brzmieniu:
  1. Książę nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez uprzedniej zgody Sejmu wyrażonej w drodze uchwały przyjętej większością co najmniej dwóch trzecich głosów, w głosowaniu tajnym.
  2. Sprawowanie władzy książęcej ulega zawieszeniu od chwili podjęcia przez Sejm uchwały, o której mowa w ust. 1, do chwili ogłoszenia prawomocnego wyroku uniewinniającego lub rozstrzygnięcia przez Sejm w przedmiocie opróżnienia tronu książęcego; przepis art. 13 stosuje się odpowiednio.

Art. 2. [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa o zmianie Konstytucji [odpowiedzialność karna]

Postprzez PTR 7 paź 2013, o 22:59

Wnoszę o przegłosowanie jeszcze jednej poprawki uściślającej:

Ustęp drugi otrzymuje brzmienie: W art. 8 ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu „[Opróżnienie tronu książęcego następuje wskutek…] uchwały Sejmu, w przypadku wystąpienia określonej w ustawie przesłanki złożenia z tronu na mocy lub w następstwie prawomocnego wyroku sądu"


W obecnym brzmieniu ustawy nie jest jasne, kto i kiedy ma określać wystąpienie przesłanki złożenia z tronu. W domyśle chodzi o funkcjonujący już teraz w prawie przepis ust. 5 art. 29 Kodeksu Sprawiedliwości ("Odbywający karę więzienia w wymiarze co najmniej miesiąca z mocy prawa zostaje złożony z pełnionych funkcji publicznych innych niż funkcja posła [...]"). jednak myślę, że precyzja w tym konkretnym przypadku nam nie zaszkodzi.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o zmianie Konstytucji [odpowiedzialność karna]

Postprzez Helwetyk 8 paź 2013, o 07:03

Wysoka Izbo,

Przychylam się do wniosku, przystępujemy do głosowania. W świetle nieuzyskania innych uwag, będzie to ostatnie głosowanie przed przystąpieniem do drugiego czytania projektu.

Łączę wyrazy szacunku,

(—) Helwetyk Romański,
Marszałek Sejmu.
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa o zmianie Konstytucji [odpowiedzialność karna]

Postprzez Helwetyk 8 paź 2013, o 09:37

Wysoka Izbo,

Wobec uzyskania wymaganej prawem większości, skracam głosowanie nad poprawką doprecyzowującą brzmienie jednego z przepisów projektu. Przystępujemy do drugiego czytania:

Ustawa konstytucyjna
o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji

Art. 1. [Odpowiedzialność Księcia]

W Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:

 1. Skreśla się art. 7 ust. 2 („Osoba Księcia jest nietykalna”);
 2. W art. 8 ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu „[Opróżnienie tronu książęcego następuje wskutek…] uchwały Sejmu, w przypadku wystąpienia określonej w ustawie przesłanki złożenia z tronu na mocy lub w następstwie prawomocnego wyroku sądu”;
 3. W art. 8 ust. 2 dodaje się odesłanie do ust. 1 pkt 4;
 4. Art. 10 ust. 3 („Książę, z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Ministrów, stosuje prawo łaski oraz ogłasza abolicję i amnestię”) otrzymuje brzmienie „Książę, z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Ministrów, stosuje prawo łaski oraz ogłasza abolicję i amnestię. Książę nie może być adresatem prawa łaski, abolicji lub amnestii”.
 5. Dodaje się art. 14b o tytule „Odpowiedzialność Księcia”, w brzmieniu:
  1. Książę nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez uprzedniej zgody Sejmu wyrażonej w drodze uchwały przyjętej większością co najmniej dwóch trzecich głosów, w głosowaniu tajnym.
  2. Sprawowanie władzy książęcej ulega zawieszeniu od chwili podjęcia przez Sejm uchwały, o której mowa w ust. 1, do chwili ogłoszenia prawomocnego wyroku uniewinniającego lub rozstrzygnięcia przez Sejm w przedmiocie opróżnienia tronu książęcego; przepis art. 13 stosuje się odpowiednio.

Art. 2. [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Łączę wyrazy szacunku,

(—) Helwetyk Romański,
Marszałek Sejmu.
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa o zmianie Konstytucji [odpowiedzialność karna]

Postprzez Helwetyk 8 paź 2013, o 13:43

Wysoka Izbo,

W związku z oddaniem głosu przez wszystkich posłów na Sejm skracam głosowanie oraz stwierdzam, że Sejm przyjął jednomyślnie poddany pod głosowanie projekt ustawy konstytucyjnej. Zgodnie z art. 13 ust. 3 Konstytucji Księstwa Sarmacji ustawa zostanie przedstawiona Narodowi do zatwierdzenia w referendum.

Łączę wyrazy szacunku,

(—) Helwetyk Romański,
Marszałek Sejmu.
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Poprzednia strona

Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość