Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa o zmianie Konstytucji [odpowiedzialność karna]

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Re: Ustawa o zmianie Konstytucji [odpowiedzialność karna]

Postprzez A0014 5 paź 2013, o 21:32

Ja w ogóle mam wątpliwości czy dopuszczanie (między wierszami) popełniania "mniejszych" przestępstw przez Księcia ma jakikolwiek sens. Stąd też ta debata jest dla mnie przyznam dość ciężka. Skoro to ma być osoba dająca przykład postępowania...Z drugiej strony faktycznie każdego mogą ponieść emocje... i tu jest cały ból.
Nie potrafię sobie natomiast wyobrazić kogoś kto znieważa na prawo i lewo (nawet w emocjach) i otrzymuje karę 3 tygodni więzienia. Są rzeczy, które po prostu niezależnie od rozwiązań(czy je wprowadzimy czy nie) spowodują referendum nad odwołaniem danej osoby. A co będzie się później działo to już inna sprawa...

Na marginesie zmiana systemu karania polegająca na wydłużeniu czasu kar i wprowadzenie/podniesienie dolnych widełek nie jest jakąś tam niewyobrażalną zmianą.
(—) Misza Korab-Kaku
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
A0014
Królestwo Teutonii
 

Re: Ustawa o zmianie Konstytucji [odpowiedzialność karna]

Postprzez Helwetyk 5 paź 2013, o 21:35

Misza Kaku napisał(a):Nie potrafię sobie natomiast wyobrazić kogoś kto znieważa na prawo i lewo (nawet w emocjach) i otrzymuje karę 3 tygodni więzienia.

Ja również nie, ale to już sprawa dla sądów.
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa o zmianie Konstytucji [odpowiedzialność karna]

Postprzez A0014 5 paź 2013, o 21:44

Helwetyk napisał(a):
Misza Kaku napisał(a):Nie potrafię sobie natomiast wyobrazić kogoś kto znieważa na prawo i lewo (nawet w emocjach) i otrzymuje karę 3 tygodni więzienia.

Ja również nie, ale to już sprawa dla sądów.


Tyle, że to 3/4 możliwej kary to nie jest niska kara...No oczywiście tu wszystko można zmienić w Kodeksie, tyle że boję się że staniemy się troszkę zakładnikiem tego miesiąca jako wyznacznik zakresu kar. Dlatego wolałbym by po 1. Książę w ogóle nie popełniał przestępstw(oby!), 2. a jeśli już popełni to niech liczy się z konsekwencjami. Szczególnie, że jako osoba szczególnego zaufania publicznego, osoba mająca dawać pewien przykład, osoba która nadzoruje Sądownictwo i osoba pełniąca funkcję bez formalnej procedury odwołania - powinien się pilnować. Co do tego chyba wszyscy się zgadzają.
(—) Misza Korab-Kaku
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
A0014
Królestwo Teutonii
 

Re: Ustawa o zmianie Konstytucji [odpowiedzialność karna]

Postprzez Helwetyk 5 paź 2013, o 21:48

Misza Kaku napisał(a):2. a jeśli już popełni to niech liczy się z konsekwencjami. Szczególnie, że jako osoba szczególnego zaufania publicznego, osoba mająca dawać pewien przykład, osoba która nadzoruje Sądownictwo i osoba pełniąca funkcję bez formalnej procedury odwołania - powinien się pilnować. Co do tego chyba wszyscy się zgadzają.

Oczywiście. Tyle, że kryterium opróżnienia tronu w ustawie zasadniczej powinno być jednak jednoznaczne.
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa o zmianie Konstytucji [odpowiedzialność karna]

Postprzez A0014 5 paź 2013, o 21:58

Być może, co nie zmienia faktu, że zapis o jednym miesiącu może mieć implikacje w postaci zwiększenia kar za niektóre przestępstwa. Czego osobiście wolałbym uniknąć.

Miesiąc więzienia to dużo, szkodliwość większości zniewag jest znaczna. Zdarzają się one na tyle często, z powodu wielu emocji, że ciężko zamykać ludzi na okres nie wiadomo jak długi (tym bardziej, że te emocje często mają charakter krótkookresowy).

Natomiast nowelizacja Kodeksu Sprawiedliwości pod kątem tylko takim, że Księciu(komu jak komu) nie wypada i by z tego powodu można było go "odwołać", to też chyba byłoby bez sensu.
(—) Misza Korab-Kaku
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
A0014
Królestwo Teutonii
 

Re: Ustawa o zmianie Konstytucji [odpowiedzialność karna]

Postprzez Helwetyk 6 paź 2013, o 17:43

Projekt w brzmieniu oryginalnym

Art. 1. [Odpowiedzialność Księcia]

W Konstytucji Księstwa Sarmacji dokonuje się następujących zmian:
 1. Art. 7 ust. 2* otrzymuje brzmienie: „Książę może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za zgodą Sejmu wyrażoną w uchwale podjętą w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy posłów”,
 2. Art. 8 otrzymuje brzmienie:
  1. Opróżnienie tronu książęcego następuje wskutek:
   1. abdykacji,
   2. skazania Księcia za przestępstwo zagrożone karą banicji, popełnione z winy umyślnej,
   3. śmierci,
   4. opuszczenia Księstwa Sarmacji przez okres dłuższy niż trzy miesiące.
  2. Opróżnienie tronu książęcego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-3 stwierdza Marszałek Sejmu.
  3. Opróżnienie tronu książęcego w przypadku określonym w ust. 1 pkt 4 stwierdza Sejm większością co najmniej dwóch trzecich głosów.

Art. 2. [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

_________________________________________
* Osoba Księcia jest nietykalna.
** (1) Opróżnienie tronu książęcego następuje wskutek: 1) abdykacji, 2) śmierci lub 3) opuszczenia Księstwa Sarmacji przez okres dłuższy niż trzy miesiące. (2) Opróżnienie tronu książęcego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 stwierdza Marszałek Sejmu. (3) Opróżnienie tronu książęcego w przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 stwierdza Sejm większością co najmniej dwóch trzecich głosów.Poprawka nr 1, autorstwa pos. Daniela Łukasza

Stanowisko JKW Daniela Łukasza interpretuję w ten sposób, że jego intencją jest, by wobec Księcia stosowano te same zasady, co wobec pozostałych funkcjonariuszy publicznych. Wobec czego pod głosowanie poddaję, jako przesłankę opróżnienia tronu książęcego: „złożenie z urzędu na mocy lub w następstwie prawomocnego wyroku sądu”. Brzmienie poprawki wstępnie skonsultowałem telefonicznie z JKW będącym aktualnie w podróży.


Poprawka nr 2A, autorstwa pos. Helwetyka Romańskiego
Wariant z dodatkową uchwałą Sejmu
Na czerwono zaznaczone różnice względem oryginalnego projektu

Art. 1. [Odpowiedzialność Księcia]

W Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:

 1. Skreśla się art. 7 ust. 2 („Osoba Księcia jest nietykalna”);
 2. W art. 8 ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu „[Opróżnienie tronu książęcego następuje wskutek…] uchwały Sejmu, w przypadku skazania Księcia prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, na karę więzienia w wymiarze co najmniej miesiąca lub karę dodatkową zakazu sprawowania funkcji”;
 3. W art. 8 ust. 2 dodaje się odesłanie do pkt 4;
 4. Dodaje się art. 14b o tytule „Odpowiedzialność Księcia”, w brzmieniu:
  1. Książę nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez uprzedniej zgody Sejmu wyrażonej w drodze uchwały przyjętej większością co najmniej dwóch trzecich głosów, w głosowaniu tajnym.
  2. Sprawowanie władzy książęcej ulega zawieszeniu od chwili podjęcia przez Sejm uchwały, o której mowa w ust. 1, do chwili ogłoszenia prawomocnego wyroku uniewinniającego lub rozstrzygnięcia przez Sejm w przedmiocie opróżnienia tronu książęcego; przepis art. 13 stosuje się odpowiednio.


Poprawka nr 2B, autorstwa pos. Helwetyka Romańskiego
Wariant bez dodatkowej uchwały Sejmu
Na czerwono zaznaczone różnice względem oryginalnego projektu

Art. 1. [Odpowiedzialność Księcia]

W Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:

 1. Skreśla się art. 7 ust. 2 („Osoba Księcia jest nietykalna”);
 2. W art. 8 ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu „[Opróżnienie tronu książęcego następuje wskutek…] skazania Księcia prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, na karę więzienia w wymiarze co najmniej miesiąca lub karę dodatkową zakazu sprawowania funkcji”;
 3. W art. 8 ust. 2 dodaje się odesłanie do pkt 4;
 4. Dodaje się art. 14b o tytule „Odpowiedzialność Księcia”, w brzmieniu:
  1. Książę nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez uprzedniej zgody Sejmu wyrażonej w drodze uchwały przyjętej większością co najmniej dwóch trzecich głosów, w głosowaniu tajnym.
  2. Sprawowanie władzy książęcej ulega zawieszeniu od chwili podjęcia przez Sejm uchwały, o której mowa w ust. 1, do chwili ogłoszenia prawomocnego wyroku sądu; przepis art. 13 stosuje się odpowiednio.


Poprawka nr 3A, autorstwa pos. Miszy Koraba-Kaku

Art. 10 ust. 3 („Książę, z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Ministrów, stosuje prawo łaski oraz ogłasza abolicję i amnestię”) Konstytucji Księstwa Sarmacji otrzymuje brzmienie „Książę, z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Ministrów, stosuje prawo łaski oraz ogłasza abolicję i amnestię. Książę nie może być adresatem prawa łaski, abolicji lub amnestii ogłoszonej z jego własnej inicjatywy”.


Poprawka nr 3B, autorstwa pos. Prezerwatywa Tradycji Radzieckiego

Art. 10 ust. 3 („Książę, z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Ministrów, stosuje prawo łaski oraz ogłasza abolicję i amnestię”) Konstytucji Księstwa Sarmacji otrzymuje brzmienie „Książę, z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Ministrów, stosuje prawo łaski oraz ogłasza abolicję i amnestię. Książę nie może być adresatem prawa łaski, abolicji lub amnestii”.


Poprawka nr 4A, autorstwa pos. Miszy Koraba-Kaku

Przesłanką opróżnienia tronu książęcego jest: „skazanie Księcia za przestępstwo zasługujące na szczególne potępienie, na karę bezwzględnego pozbawienia wolności”.


Poprawka nr 4B, autorstwa pos. Miszy Koraba-Kaku

Przesłanką opróżnienia tronu książęcego jest: „skazanie Księcia za przestępstwo zasługujące na szczególne potępienie”.
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa o zmianie Konstytucji [odpowiedzialność karna]

Postprzez PTR 6 paź 2013, o 18:38

Ja bym zwrócił uwagę na jeszcze jedną kwestię (dotyczy 3 poprawki, posła Koraba-Kaku). Myślę, że należałoby wykluczyć całkowicie możliwość objęcia urzędującego Księcia amnestią/abolicją/łaską, z uwagi na fakt, że przy tym brzmieniu, zaproponowanym przez posła Koraba-Kaku, wobec Księcia mógłby zastosować łaskę Regent.

Można sobie wyobrazić sytuację, w której Książę popełnia przestępstwo, następnie (zanim Sejm i sądy zareagują) powołuje Regenta, który ogłasza stosowne postanowienie o abolicji i wraca na tron bezkarny. Można również sobie wyobrazić, że Sejm zezwala na pociągnięcie Księcia do odpowiedzialności, ale przeciwny temu Marszałek-Regent ułaskawia Księcia. I tak dalej...

Zgoda Sejmu ma być zabezpieczeniem Księcia przed niesłusznym sądem. Urzędującemu Księciu niepotrzebne jest objęcie łaską czy amnestią. Były książę może być nią natomiast objęty, jeżeli Regent/kolejny Książę uznają, że skazanie/wyrok były nadmierne bądź że sama utrata tronu jest wystarczającą karą.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o zmianie Konstytucji [odpowiedzialność karna]

Postprzez Helwetyk 6 paź 2013, o 19:02

Wysoka Izbo,

Przystępujemy do głosowań. Treść poprawek podzieliłem na zagadnienia tematyczne. Proszę o upewnienie się zarówno co do treści własnych głosów, jak i co do tego, czy gdzieś nie popełniłem usterki.

Łączę wyrazy szacunku,

(—) Helwetyk Romański,
Marszałek Sejmu.
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa o zmianie Konstytucji [odpowiedzialność karna]

Postprzez Helwetyk 7 paź 2013, o 08:39

Wysoka Izbo,

Podsumowuję dotychczas przyjęte przez Sejm poprawki:

 • Poprawka nr 2: Zawieszenie sprawowania władzy książęcej w przypadku wyrażenia przez Sejm zgody na pociągnięcie Księcia do odpowiedzialności karnej.
 • Poprawka nr 2: Opróżnienie tronu książęcego, w przypadku wyroku skazującego, powinno być poprzedzone dodatkową uchwałą Sejmu, przyjmowaną zwykłą większością głosów.
 • Poprawka nr 3B: „Książę nie może być adresatem prawa łaski, abolicji lub amnestii”.

Podsumowuję dotychczas odrzucone przez Sejm poprawki:

 • Poprawka nr 3A: „Książę nie może być adresatem prawa łaski, abolicji lub amnestii ogłoszonej z jego własnej inicjatywy”.
 • Poprawka nr 4A: Przesłanką opróżnienia tronu książęcego jest: „skazanie Księcia za przestępstwo zasługujące na szczególne potępienie, na karę bezwzględnego pozbawienia wolności”.
 • Poprawka nr 4B: Przesłanką opróżnienia tronu książęcego jest: „skazanie Księcia za przestępstwo zasługujące na szczególne potępienie”.

Łączę wyrazy szacunku,

(—) Helwetyk Romański,
Marszałek Sejmu.
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa o zmianie Konstytucji [odpowiedzialność karna]

Postprzez Helwetyk 7 paź 2013, o 10:36

Wysoka Izbo,

W związku z tym, że dwie z poniższych poprawek dotyczących przesłanki opróżnienia tronu uzyskały większość głosów, za przyjętą uważam tę, która została poparta przez większą liczbę posłów:

 • Przesłanką opróżnienia tronu jest: złożenie z urzędu na mocy lub w następstwie prawomocnego wyroku sądu (JKW Daniel Łukasz)
 • Przesłanką opróżnienia tronu jest: Skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, na karę więzienia w wymiarze co najmniej miesiąca lub karę dodatkową zakazu sprawowania funkcji (Helwetyk Romański)
Za poprawką pierwszą opowiedziało się 6 posłów, za poprawką drugą — 4 posłów. Niezależnie od treści głosu pos. Koraba-Kaku, wybrana zostałaby poprawka autorstwa JKW Daniela Łukasza.

Łączę wyrazy szacunku,

(—) Helwetyk Romański,
Marszałek Sejmu.
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości