Strona 2 z 3

Re: Ustawa o przeliczeniu majątków

PostNapisane: 24 cze 2013, o 07:50
przez Mikołaj Jan
Wielmożny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

na wstępie chcemy podkreślić, że cieszy Nas przygotowanie tej Ustawy zwłaszcza w drodze kompromisu między kilkoma siłami politycznymi. Jesteśmy świadomi, że nie jest możliwe zadowolenie absolutnie wszystkich, ale temu właśnie służy debata w Wysokiej Izbie oraz wszelkie dyskusje dziejące się poza nią. Liczymy, że mimo wszystko uda się wypracować takie rozwiązanie, które zadowoli większość Obywateli Księstwa.
Wierzymy, że zastosowane obliczenia zostały wpisane w projekt po ich wcześniejszym przemyśleniu i sprawdzeniu ich konsekwencji, dlatego też do samych liczb odnosić się nie zamierzamy. Pozostawienie Sarmatkom i Sarmatom kilku opcji wyboru w jaki sposób ma być przeliczony ich majątek ze Złotej Wolności uważamy za rozwiązanie dobre. Rozumiemy również powody przyświecające stworzeniu różnych przeliczników dla mieszkańców, miast i osób prawnych.
Co się zaś tyczy Naszych uwag:

Art. 2 ust. 2 napisał(a):wypłaty środków w dwudziestu czterech równych, miesięcznych ratach według przelicznika M= ∛WM x 600 lub,

Zgadzamy się z głosami, że okres 24 miesięcy jest bardzo długi jak na warunki mikronacyjne. Szczerze mówiąc nie spodziewamy się mimo wszystko by ktoś wybrał taką opcję. Nawet uwzględniając plany na przyszłość nie spodziewamy się by ktoś w zabawie, jaką jest Sarmacja, uwzględniał aż tak długi okres czasu. Dlatego też popieramy bądź zmianę tego okresu (i ewentualnie przelicznika) na okres 12 miesięcy, bądź poprawkę posła Lepkiego dodającą kolejną możliwość właśnie z takim okresem zwrotu.

Poprawka Jaśnie Wielmożnego posła von Levengothon napisał(a):W Art. 2 pkt 1 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu "rezygnacji z wypłaty środków majątkowych i tym samym całkowitego przepadu majątku.

Zgadzamy się, że danie mieszkańcom takiej możliwości jest słuszne.
Natomiast biorąc pod uwagę głosy osób przeciwnych jakiemukolwiek "przepadowi" zastanawiamy się czy pewnym rozwiązaniem nie będzie danie możliwości wedle której:
  • majątek ze Złotej Wolności nie zostanie przeliczony i przekazany do nowego systemu,
  • dokładna wartość majątku zostanie obliczona, a informacja ta zostanie przekazana danej osobie.
Wydaje Nam się, że w ten sposób stworzona zostanie możliwość dalszej zabawy z majątkiem zgromadzonym w Złotej Wolności osobom, które tego oczekują jednocześnie stanowiąc zabezpieczenie na przyszłość. Nie wykluczamy możliwości powstania drugiego, równoległego systemu gospodarczego, w którym Sarmaci będą chcieli się bawić. Patrząc jednak w przyszłość: jeśli taki system powstanie i będzie on używany na równi z oficjalnym systemem Księstwa Sarmacji istnieje możliwość powstania swego rodzaju kantoru wymiany walut między oboma systemami. Umożliwiając dziś przeliczenie dawnych majątków do nowego systemu lub pozostawienie ich celem dalszego użytkowania w alternatywnym systemie unikniemy potencjalnej sytuacji, w której osoba będzie posiadać zarówno przeliczony majątek w nowym systemie jak i mnożony w alternatywnym systemie majątek za Złotej Wolności.

Poprawka Jaśnie Wielmożnego posła von Levengothon napisał(a):W Art. 2 dodaje się pkt 2 w brzmieniu:
2. Przeznacza się 3 miesiące na wybór przez mieszkańca opcji 1-4 transferu majątku. Po przekroczeniu tego terminu system automatycznie i losowo dokona wyboru opcji 1-3 za mieszkańca.

Zgadzamy się, że należy określić termin rozliczenia się z majątkiem ze Złotej Wolności. Wydaje Nam się, że tym sposobem unikniemy sytuacji poprzepadowej z wnioskami o zwroty majątków po kilku miesiącach/latach.

Re: Ustawa o przeliczeniu majątków

PostNapisane: 25 cze 2013, o 11:53
przez Hohenzollern
Wasza Książęca Mość!
Wielmożny Marszałku!
Wysoka Izbo!

W imieniu Sarmackiej Akcji Integralistycznej, zgłaszam poprawkę następującej treści; do artykułu 1 powyższej ustawy, o następującym brzmieniu:

Art. 1. [Definicje]

Ilekroć w ustawie zostaną użyte wzory — “M” należy rozumieć jako wartość majątku po przeliczeniu, a “WM” jest wartością majątku przed przeliczeniem, bądź też ZS- które oznacza zostaje taki sam.


W następnej kolejności chciałbym zgłosić kolejną poprawkę, sugerując się treścią inicjatywy ustawodawczej obywateli, w nico zmienionym kształcie, dopasowanej do niniejszego projektu ustawy: dodając możliwość wyboru, w kwestii całościowego przeniesienia majątku z Złotej Wolności do obecnie funkcjonującego systemu. W tym celu dodając do Artykułu 2, powyższej ustawy ustęp 5, następującej treści :

5.Każdy mieszkaniec otrzymuje zwrot pełnej sumy majątku zgromadzonego w systemie Złota Wolność . Na podstawie przeliczenia według wzoru ZS .Droga koalicjo rządząca, osoby wywodzące się z tzw ruch postępowców, środowiska związane z tzw obozem książęcym! Myślę jeśli dawać wybór obywatelom w ustawie, można zaproponować wszelkie możliwe warianty, które zaspokoją oczekiwania społeczeństwa. Bo w sumie to czytamy w uzasadnieniu ustawy, oraz w kwestii argumentacji przeliczników. Więc pada pytanie, czemu nie przenieść libertów zarobionych w ZW do nowego systemu, skoro w innych nowelizacjach, jak choćby odnoszących się do tzw wsparcia oraz zasiłku socjalnego pozostawia się kwotę bazową, taka jak ona była przy funkcjonowaniu Złotej Wolności.

W sumie, przepraszam za zwłokę lecz czy naprawdę Artykuł 3 jest wart wprowadzenia ? Biorąc pod uwagę argumentację, logikę i retorykę obecnej koalicji rządzącej odnoszącej się do libertów ? Zwłaszcza w świetle obecnych przeliczeń, oraz faktu że tak naprawdę liberty nie są nic warte, lecz są przyjemnym dodatkiem. Więc po co przepis o pakiecie socjalnym dla urzędników?. Mądrze jest zabierać, zmniejszać zarobiony dorobek obywateli, a wedle samych siebie stosować podwójne standardy ? Tu nie chodzi o symbolikę, a tym bardziej o to żeby docenić narracje, dla mnie to mylne pojęcie! W zwłaszcza w świetle przedstawionego Artykułu 3, który odwołuje się jedynie do biurokracji i związanych z nimi działa, tak owszem owe działania mogły się rozwinąć o tzw narracje w czystej postaci, lecz prosiłbym o elementarne wytłumaczenie obywatelom co rozumujecie po pojęciem :

[quote ]Artykuł trzeci z kolei ma na celu symboliczne docenienie pracy na rzecz Księstwa, która nie polegała tylko i wyłącznie na klikaniu w systemie, lecz w głównej mierze była to ciężka intelektualna praca, na którą wielu ludzi poświęciło swój wolny czas. Chcemy dać znać, że nie tylko klikactwo jest doceniane, ale także — a nawet przede wszystkim — narracyjne i rzeczywiste ubogacanie Księstwa.[/quote]

Bo mnie to bardzo ciekawi, zwłaszcza w świetle faktu że narracje nie tworzyła się jedynie przez powoływanie na stanowiska centralne, samorządowe, czy też w mieście. Nie żebym nie doceniał zajmowania się sprawami urzędniczymi , czy też komuś ubliżał. Chodzi głównie o to że niektóre osoby dzierżyły dane stanowiska nie wywiązując się z swych obowiązków, bądź też spełniały je w sposób wymagający wiele do życzenia. A druga sprawa, co z osobami które tworzyły w gazetach, lennach, innych instytucjach prywatnych bądź też pożytku publicznego że się zapytam. A które nie są sklasyfikowane wedle prawa, bądź brak odpowiednich wpisów hipotecznych ? Tam nie tworzono się narracji ? W jaki sposób zastosujemy ową symbolikę !

PS : Jeszcze raz przepraszam za dość chaotyczny sposób wypowiedzi, ale jeśli ktoś by miał jakieś pytania, bądź moja wypowiedź okazała się niezrozumiała, z chęcią spróbuję wyjaśnić co miałem na myśli. Aha, jeśli kwestie poprawek są nie do przyjęcia w kwestii estetyki w pełni to zrozumie i na nowo w sposób odpowiedni je sformułuje.

Re: Ustawa o przeliczeniu majątków

PostNapisane: 25 cze 2013, o 12:00
przez KR Lepki
Odnośnie krytyki artykułu 3, być może faktycznie warto byłoby również dodać do urzędników wybitnych twórców kultury, przyjąć jako kryterium x artykułów na medal na przykład.

Co do dawania wyboru to ten z przenoszeniem majątku jest już w naszej propozycji, więc nie ma sensu dodawać jeszcze raz tej samej opcji, szanowny poseł po prostu proponuje zmianę przelicznika. Niestety, co już wielokrotnie było podnoszone w różnych dyskusjach, taki przelicznik byłby skrajnie niekorzystny dla systemu i społeczeństwa.

Re: Ustawa o przeliczeniu majątków

PostNapisane: 25 cze 2013, o 12:46
przez Hohenzollern
Odnośnie krytyki artykułu 3, być może faktycznie warto byłoby również dodać do urzędników wybitnych twórców kultury, przyjąć jako kryterium x artykułów na medal na przykład.


Z całym szacunkiem panie pośle Towarzyszu, nie o to mi chodziło, ale raczej z pomyleniem uzasadnienia i tam zawartymi terminami, gdyby prześledzić Dziennik Praw pod kątem powołań i odwołań, oraz spojrzeć na faktyczną pracę na rzecz samorządów, miast, centrali - ta jak wcześniej powiedziałem można było by się zdziwić. Niekiedy były powoływane osoby które przez cały swój czas pracy, za wiele nie dokonały. Niekiedy bywało tak że to właśnie osoby prywatne, poprzez gazety oraz inne instytucje pośrednie wykonywały ich prace, w ramach dobrej woli.

Co do dawania wyboru to ten z przenoszeniem majątku jest już w naszej propozycji, więc nie ma sensu dodawać jeszcze raz tej samej opcji, szanowny poseł po prostu proponuje zmianę przelicznika. Niestety, co już wielokrotnie było podnoszone w różnych dyskusjach, taki przelicznik byłby skrajnie niekorzystny dla systemu i społeczeństwa.


Myślę jednak że nie stoi nic na przeszkodzie aby Wysoka Izba zagłosowała nad powyższymi poprawkami ?

Re: Ustawa o przeliczeniu majątków

PostNapisane: 26 cze 2013, o 10:28
przez A0014
PornoBot napisał(a):
Poprawka 1

W Art. 2 pkt 1 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu "rezygnacji z wypłaty środków majątkowych i tym samym całkowitego przepadu majątku."

Poprawka ma na celu dodanie jeszcze jednej opcji tj. całkowitego przepadu majątku ZW. W naszym odczuciu nalezy mieszkańcom dać i taką możliwość. Może znajdą się dobrzy samarytanie, którzy wspomogą system jedynym słusznym przepadem.

Proponuję brzmienie "rezygnacji z wypłaty środków oraz rzeczenie się praw do nich."

Re: Ustawa o przeliczeniu majątków

PostNapisane: 30 cze 2013, o 10:38
przez A0014
to co wyżej to poprawka techniczna do poprawki markiza.

Re: Ustawa o przeliczeniu majątków

PostNapisane: 30 cze 2013, o 10:47
przez KR Lepki
Załącznik do Poprawki nr.2

Załącznik I
1% można przekazać dla:
  • Skarbu Książęcego (Instytucja "Dwór Książęcy")
  • Funduszu Rozwoju Infrastruktury (Instytucja "Naczelna Izba Architektury")
  • Skarbu Rady (Instytucja "Rada Ministrów")
  • Skarbów Samorządowych (Gellonia i Starosarmacja, Baridas, Sclavinia, Teutonia, Wandystan)

Re: Ustawa o przeliczeniu majątków

PostNapisane: 30 cze 2013, o 12:04
przez PornoBotka
Wasza Mość
Wysoka Izbo

Składam autopoprawkę do poprawki nr I w brzmieniu
"rezygnacji z wypłaty środków oraz likwidacji tego majątku w tym zrzeczenie się praw do niego"

Re: Ustawa o przeliczeniu majątków

PostNapisane: 30 cze 2013, o 12:05
przez A0014
wycofuję w związku z tym kolidującą z poprawką markiza poprawkę.

Re: Ustawa o przeliczeniu majątków

PostNapisane: 30 cze 2013, o 23:39
przez Markus
Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

Na podstawie art. 5 ust. 3 Regulaminu Sejmu zarządzam drugie czytanie projektu. Zgodnie z art. 5 ust. 1 Regulaminu Sejmu — wobec braku wniosku o odrzucenie projektu w całości — rozpoczynamy głosowanie nad poszczególnymi poprawkami, które potrwa trzy dni. Ich spis można znaleźć tutaj.

(—) Markus wicehrabia Arped-Iwanowicz.